Archief: 16 November 2014

Een stem voor professionele inhuurders flexibele arbeid

Waarom richten 18 marktpartijen, die allen een onafhankelijke rol spelen bij het organiseren van specialistische inhuur en zzp inzet, nu samen een brancheorganisatie op?
Het merendeel van de Bovib leden is 20 en soms al 30 jaar actief in de sector flexibele arbeid. Een sector ook die steeds verandert en zich ook professioneler ontwikkelt. Zeker grote inleners realiseren zich dat de kwaliteit van het inleenproces van belang is om de regie op het proces te krijgen en te behouden, kosten te besparen en risico´s te vermijden. Daarom ontstond juist nu bij veel marktpartijen het gevoel dat het tijd was om gezamenlijk naar voren te stappen. De discussie over flexibele arbeid en met name over zzp-inzet is groot. De overheid is voornemens veel maatregelen te nemen die als doel lijken te hebben om flex als onderdeel van onze arbeidsmarkt terug te dringen. Denk daarbij aan de mogelijke invoering van een nieuwe VAR, de zogenaamde Beschikking Geen Loondienst (BGL) en de nieuwe wet‚ ´werk en zekerheid’. Ondanks dat er met name rondom BGL nog veel onduidelijkheid heerst wordt er wel een duidelijk trend zichtbaar. De opdrachtgever, de inlener van flexibele arbeid,krijgt steeds meer verantwoordelijkheid in zijn maag gesplitst en loopt tegelijkertijd steeds meer risico.

Lees verder