Archief: 17 February 2019

Voortgang vervanging Wet DBA besproken in de Tweede Kamer

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft woensdag 13 februari de voortgang van de vervanging van de Wet DBA besproken met coördinerend minister Wouter Koolmees. Er kwam niet zoveel nieuws uit, maar minister Koolmees deed wel concrete uitspraken.

Als eerste stap zijn per 1 januari 2019 nieuwe criteria rond de beoordeling van de term ‘gezag’ opgenomen in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. De vervolgstappen vergen meer tijd. Het gaat dan om de opdrachtgeversverklaring en de maatregelen voor opdrachten met een laag of juist hoog tarief (opt-out).

In een verslag over dit overleg geeft ZiPconomy een overzicht van uitspraken van Koolmees over de voortgang van de vervanging van de Wet DBA:

* Minister Koolmees herhaalt dat de voorgenomen ‘ALT-maatregel’ (een automatisch arbeidscontract wanneer een zzp werkt onder een tarief 15 of 18 euro) EU-technisch ingewikkeld is. “Het Kabinet onderzoekt ook alternatieven als generiek of sectoraal minimumtarief en komt voor de zomer met een standpunt daarover.”

* De minister houdt vast aan zijn planning om voor de zomer een internetconsultatie te starten over de nieuwe wetgeving die de Wet DBA moet gaan vervangen.

* Hij vindt dat de webmodule een werkbare manier is om de opdrachtgeversverklaring af te geven voor opdrachten tussen de 18 en 75 euro.

* De Belastingdienst heeft de aangekondigde honderd bedrijfsbezoeken in kader van de handhaving Wet DBA afgerond. Staatssecretaris Menno Snel komt deze maand nog met de resultaten van dat onderzoek. Dat er naar aanleiding van die bezoeken geen boetes zijn uitgedeeld, lijkt duidelijk. Dit past bij eerdere uitspraken dat de Belastingdienst vooral ‘coachend’ werkt op dit dossier.

Lees verder