Archief: 20 June 2019

Open brief aan minister Wouter Koolmees over het pensioenakkoord

Samen met Ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers, ondernemerscollectief The Future Group en de Werkvereniging heeft Bovib een open brief gestuurd aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). We maken ons namelijk grote zorgen over het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Verplichte AOV moet van tafel

Wij vinden onder andere dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers van tafel moet. Het komt uit het niets en zzp’ers zijn niet geraadpleegd. Een pensioenakkoord hoort uitsluitend over pensioenen te gaan, vinden wij.

Het lijkt er sterk op dat deze verplichting in het pensioenakkoord is beland om voldoende steun te krijgen binnen de Tweede en Eerste Kamer.

Ongeschikte oplossing

Inmiddels hebben al meer dan 16.000 zelfstandigen de afgelopen week getekend tegen deze verplichtstelling. We doen daarom een dringend beroep op de minister om de AOV voor zelfstandigen niet verplicht te stellen.

Een verplichte AOV sluit niet aan op de veranderende arbeidsmarkt. Werkenden wisselen vaker van werkgever, sector of gaan (parttime) als zzp’er aan de slag. Dit vraagt om sociale zekerheden die gekoppeld zijn aan het individu en niet aan de contractvorm.

Passende pensioenproducten en faciliteiten

ONL, The Future Group, de Werkvereniging en wij van Bovib zien liever dat het kabinet investeert in passende pensioenproducten en faciliteiten die aansluiten op de wensen en behoeften van zelfstandigen. Zzp’ers zijn ondernemers en moeten zelf kunnen kiezen hoe ze hun sociale zekerheid inrichten.

Download de brief aan de minister:

Lees verder