Archief: 22 December 2019

Advies Bovib aan minister: maak vragen webmodule neutraler.

De Bovib heeft de concept webmodule uitvoerig bekeken. De webmodule kan – naar verwachting vanaf medio 2020 – gebruikt worden om duidelijkheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie van een zzp’er.

Volgens de Bovib kan de webmodule een behulpzaam instrument zijn, mits de module neutrale vragen bevat en als er vooraf inzicht wordt gegeven in de weging van de antwoorden.

We hebben die conclusie en aanvullende suggesties in deze brief aan minister Koolmees toegestuurd.

We delen met de minister de mening dat opdrachtgevers op dit moment onvoldoende duidelijkheid ervaren bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Ook onze leden hebben behoefte aan meer zekerheid. Op basis van de voorliggende vragen die in de webmodule staan, zijn we van mening dat een deel van de vraagstelling gekleurd dan wel suggestief is. Dit komt mede doordat er enkel “ja” of “nee” ingevuld kan worden. Daarnaast is het essentieel dat er een transparante en vooraf inzichtelijke weging van de vragen bekend is. Alleen op deze manier kan de webmodule een instrument worden die zorgt voor meer duidelijkheid op de arbeidsmarkt.

Verder wijzen we er in onze brief onder meer op dat in de huidige versie van de webmodule geen vraag gesteld kan worden over de ‘intenties van partijen’ terwijl dat wel van doorslaggevend belang kan zijn.

Lees hier de volledige brief aan minister Koolmees.

.

Lees verder