Archief: 16 September 2020

Werkgroep Broker zorgt voor erkenning van de dienstverlening: ‘We staan er garant voor dat alles netjes geregeld is’

Om te zorgen voor meer betrokkenheid en beter in te spelen op de behoefte van leden, is de kerngroep van Bovib uitgebreid met speciale werkgroepen. Jop Blaauwgeers van Between leidt de werkgroep Broker. “Elkaar vooruitbrengen, daar draait het om.”

De kerngroep van Bovib is deze zomer uitgebreid en heeft nu 12 leden. Het is namelijk belangrijk om overkoepelende thema’s centraal op te pakken, maar ook actualiteiten goed te kunnen vertalen naar de type dienstverleningen die er zijn binnen Bovib. Daarom zijn er nu extra werkgroepen op dienstverleningsniveau, zoals de MSP, broker en zzp-bemiddelaar. Dankzij de werkgroepen kunnen we de stem van ieder lid nog beter vertalen naar het geluid dat we als Bovib willen laten horen.

Jop Blaauwgeers van Between zet zich in om te zorgen dat de stem van brokers goed vertegenwoordigt is binnen de Bovib. “Het voornaamste doel is onze dienstverlening meer erkenning en herkenning geven”, vertelt hij.

Ontsluiten van de arbeidsmarkt

Brokers zijn bedrijven die vraag en aanbod van externe inhuur bij elkaar brengen. Daarbij regelen ze alle administratie die bij de inhuur komt kijken, zoals screening van de kandidaten, het sluiten van het contract, de urenregistratie en de facturatie. Meestal zijn ze niet betrokken bij het inhuurproces van de opdrachtgever.

“Wij zorgen dat de administratieve processen op orde zijn en de inhuur voldoet aan wet- en regelgeving”, vat Blaauwgeers samen.

Hij merkt dat de term broker wat beladen is en daar wil hij iets aan doen. “In het verleden zijn er wat brokers omgevallen en dat bracht onzekerheid met zich mee in de markt”, vertelt Blaauwgeers. “Zo is een verkeerd beeld ontstaan. Natuurlijk zitten er rotte appels tussen, maar vaak gaat het om ongelukkige incidenten.”

Slimmer en beter

Hij weet dat als geen ander. Tot 2013 werkte hij bij Corso uit Tiel, een broker die failliet ging. Naar aanleiding van deze affaire kwamen brokers samen in actie om problemen in de toekomst te voorkomen. “Ik heb gezien wat een faillissement doet in de markt en juist daarom vind ik het zo belangrijk om kennis te delen binnen Bovib”, zegt Blaauwgeers. “Binnen de branchevereniging kunnen we zorgen dat we met z’n allen slimmer en beter ondernemen.”

Als kartrekker van de werkgroep Broker wil hij laten zien waar brokers binnen de branchevereniging voor staan. “Iedereen die voldoet aan het keurmerk zorgt voor een veilige en slimme borging van een gezonde geldstroom binnen zijn organisatie. We zijn bewust van onze belangrijke rol: mensen werken voor geld en zij willen er zeker van zijn dat ze het ook krijgen.”

Kruisbestuiving

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hebben nu nog te weinig inzicht in wat brokers doen. “Wij zorgen eigenlijk dat het inhuurproces goed verloopt voor zowel de werkende als de opdrachtgever”, vertelt hij. “Een broker zorgt dat de financiën netjes geregeld zijn, daar staan wij garant voor. Bovendien ontzorgen we opdrachtgevers als het gaat om complexe wet- en regelgeving. Dat kan een arbeidsintensief, kostbaar proces zijn en daarom kiezen veel partijen ervoor om het uit te besteden.”

De komende tijd wil Blaauwgeers meer leden betrekken bij zijn werkgroep. “Ik zoek nog twee leden die zich actief willen inzetten voor de brokers”, zegt hij. “Dat betekent niet dat je je alleen daarmee bezighoudt. Integendeel, juist kruisbestuiving tussen de groepen zorgt voor betrokkenheid en begrip onderling. Zo zet ik me bijvoorbeeld ook in voor ledenwerving. Elkaar vooruitbrengen als branchegenoten, daar draait het om.”

Lees verder