3 actuele wettelijke veranderingen die impact hebben op de inhuur van externen

Veranderende wet- en regelgeving heeft impact op uw bedrijfsvoering en die van uw opdrachtgevers en opdrachtnemers. Welke wettelijke veranderingen zijn onlangs doorgevoerd? De Bovib zet het voor u op een rijtje. 

Wet Tegengaan Onredelijk Lange Betaaltermijnen (Wet TOLB)

Deze nog relatief onbekende nieuwe wet is recent ingevoerd om de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers te verbeteren en betalingstermijnen van langer dan 60 dagen in de gehele (inhuur)keten te verkorten.

ZZP’ers zijn ook MKB’ers. Als de eindklant een grootbedrijf is, mogen zij geen betaaltermijn  van langer dan 60 dagen overeenkomen met een midden- of kleinbedrijf. Als zij toch een langere betaaltermijn overeenkomen is deze nietig en wordt deze van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Daarnaast is wettelijke handelsrente verschuldigd over de periode dat de betaling boven de 30 dagen uitkomt.

Vanaf 1 juli 2017 moeten alle nieuwe overeenkomsten tussen grootbedrijven en MKB’ers aan de Wet TOLB voldoen en vanaf 1 juli 2018 moeten ook alle bestaande en nieuwe overeenkomsten hier aan voldoen.

Wellicht is uw leverancier, MSP of broker zelf ook een grootbedrijf en zou u als de eindklant niet zijn gehouden aan de maximale betalingstermijn van 60 dagen. Als er sprake is van een langere inhuurketen is uw intermediair tegenover zijn leveranciers wél gehouden aan de Wet TOLB. In zo’n geval mag eindklant echter geen betaaltermijn overeenkomen die kennelijk onbillijk is voor een intermediair, waardoor in de praktijk de eindklant ook maximaal 60 dagen moet hanteren, tenminste in die gevallen waarin voorfinanciering geen onderdeel is van de afspraken tussen eindklant en intermediair.

Ons advies
Er is in de wet geen informatieplicht of onderzoeksplicht opgenomen om te bepalen of een bedrijf een groot-, midden-, of kleinbedrijf is. Indien u een grootbedrijf bent en dus deze nieuwe wetgeving dient na te leven, adviseren wij u om duidelijke afspraken te maken in uw overeenkomsten met leveranciers hoe wordt bepaald of er sprake is van een kwalificatie als MKB’er.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze datum is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG die al op 25 mei 2016 in werking is getreden) van toepassing onder de naam “general data protection regulation”.

Wat is nieuw?
Er wordt meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven en aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Bedrijven hebben daarom een documentatieplicht. De verplichting om verwerkingen van persoonsgegevens te melden bij de lokale toezichthouders verdwijnt dan ook.
Daarentegen zijn er wel strengere sancties tegen verwerkingsverantwoordelijken. U mag verder alleen een kopie van het paspoort maken als daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

Ons advies
Wij adviseren om (samen met uw opdrachtgevers) de datastromen van uw gehele proces in kaart te brengen en zo zwakke plekken te identificeren.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

Zoals u weet wordt door de Belastingdienst niet gehandhaafd tot 1 juli 2018. Maar mag daarom alles zomaar? Nee: de wet is intussen wel gewoon van kracht.

Ons advies
De Bovib adviseert opdrachtgevers, intermediairs en opdrachtnemers om in de geest van de wet te handelen. Gebruik bijvoorbeeld altijd een modelovereenkomst, vermijd bijvoorbeeld onredelijk lage tarieven en maak in de praktijk een duidelijk onderscheid tussen ZZP’ers en eigen personeel: leidinggeven doet u alleen aan uw personeel, een opdracht verstrekt u aan een ZZP’er.

Organiseer het inregelen van nieuwe processen samen

Veranderende wet- en regelgeving heeft impact op uw bedrijfsvoering en die van uw opdrachtgevers en opdrachtnemers. Organiseer het inregelen van nieuwe processen daarom samen met hen.

De Bovib kan u adviseren indien u vragen heeft.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.