Author: bergleronline

Bovib: '‘Toezichtsplan Wet DBA Belastingdienst is eigenlijk geen plan’ | ZiPconomy

https://www.zipconomy.nl/2018/07/bovib-toezichtsplan-wet-dba-belastingdienst-is-eigenlijk-geen-plan/

Bovib: ‘‘Toezichtsplan Wet DBA Belastingdienst is eigenlijk geen plan’

5 juli 2018
Eén reactie

Brancheorganisatie pleit voor meer duidelijkheid omtrent begrip ‘gezag’ en Wet DBA.

De Belastingdienst schreef geruststellende woorden bij de presentatie van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties. Want: wie zich aan de regels houdt, hoeft zich geen zorgen te maken. De Bovib en belastingrechtadvocaat Boris Emmerig zien dat toch echt anders. “Dat Toezichtsplan is helemaal geen plan.”

Het plan (zie onderaan) roept meer vragen dan geruststelling op. Boris Emmerig: “Voor mij zijn toezicht en handhaving onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder handhaving kun je nooit toezicht uitoefenen. De Belastingdienst zegt namelijk niet te gaan handhaven, maar niet duidelijk is wanneer iemand de fout in gaat. Feitelijk staat er dus weinig nieuws in dat plan.”

Ook Rick Schevers van brancheorganisatie Bovib is ongelukkig met het plan: “De volgorde is verkeerd. Je zou eerst beleid moeten hebben en dan de controle. Nu gaat de controle voor het beleid uit.”

Eigenlijk is dat hele toezichtsplan dus geen plan. Het komt heel random over allemaal.

Doorn in het oog van Schevers is met name dat niet duidelijk is welke bedrijven de Belastingdienst wil gaan controleren. “Men zou toch naar de ‘evident kwaadwillenden’ gaan kijken? Maar de inspecteurs gaan niet alleen langs bij degenen die geen modelovereenkomst ter controle hebben ingediend of van wie die is afgekeurd, maar ook bij opdrachtgevers die een beoordeelde en goedgekeurde overeenkomst hebben. Dus eigenlijk kan iedereen die zzp’ers inhuurt, controle krijgen.”

Zzp’ers juist nu hard nodig

Juist nu heeft het bedrijfsleven -en met name het MKB- capaciteit nodig ook in de vorm van zzp’ers. “Maar omdat niet duidelijk is wat kwaadwillend is en wat niet, zijn zij terughoudend om mensen in te huren. En dat terwijl de economie nu heel goed gaat. Eigenlijk is het dus zonde van al die capaciteit aan zzp’ers.”

Aan de andere kant is de populatie van 100 te onderzoeken bedrijven zo klein, dat Schevers twijfelt aan de relevantie van het toezichtsplan. “Meestal gaat de Belastingdienst te werk aan de hand van een risico-analyse. Maar in de brief staat dat ze iedereen kunnen controleren en in de tussentijd ook de lijst van te bezoeken bedrijven ook nog eens kunnen veranderen. Eigenlijk is dat hele toezichtsplan dus geen plan. Het komt heel random over allemaal.”

Wat Schevers gek blijft vinden, is dat de controle er wel is, maar dat er geen correctieverplichting is, en ook geen boeteverplichting. “Wat is dan de doelstelling?, denk ik dan. Ik ben heel benieuwd naar wat ze dan willen weten. En als dat zo is, noem het dan een onderzoek.”

Olifant in de kamer

Leden van de Bovib hebben bovendien last van de onduidelijkheid. Zij zijn er juist verantwoordelijk voor dat hun klanten blijven voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Duidelijkheid, dat is wat de Bovib wil en het stoort Rick Schevers dat die er na de brief van Koolmees over de zzp-markt partijen nog steeds niet is. “Eigenlijk gaat het om een fundamentele vraag: namelijk dat het sociale stelsel niet overeind kan blijven met de groei van het aantal zzp’ers. Maar dat is de olifant in de kamer, waar niemand van de sociale partners het over heeft. Dit duurt al anderhalf jaar en in de tussentijd gebeurt er tot 2020 ook nog steeds niks.”

Term gezag de Heilige Graal

De minister verwacht begin 2019 een uitspraak te doen over het begrip Gezag. “Dat blijft maar onduidelijk, daar moet uitspraak over worden gedaan.”

Volgens advocaat Emmerig zijn de minister en de veldpartijen ook op zoek naar de Heilige Graal. “Wat ze willen is een checklist met 5 vinkjes, waaruit dan blijkt of er sprake is van gezag. Dat kan helemaal niet.” De belastingjurist meent dat het begrip al best duidelijk is, maar gewoon goed moet worden beschreven. Hij adviseert eens te kijken naar Duitsland, waar sinds anderhalf jaar de term gezag heel minutieus is beschreven in het burgerlijk wetboek. “Het is echt geen hogere wiskunde.”

Toezichtplan

De Belastingdienst presenteerde begin deze week het Toezichtsplan Arbeidsrelaties, waarin ze aankondigt alleen te gaan handhaven bij zogenaamde kwaadwillenden, opdrachtgevers die ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan’.

De Belastingdienst geeft aan de handhaving niet alleen te richten op de ernstigste gevallen, maar ook op ‘de andere kwaadwillenden’. Ze kunnen handhaven als zij de volgende 3 criteria alle 3 kunnen bewijzen:

  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Het toezicht gaat plaatsvinden bij minimaal 100 opdrachtgevers, waarbij zijn opgenomen:

  • Opdrachtgevers die nog geen modelovereenkomst hebben voorgelegd.
  • Opdrachtgevers die wel een modelovereenkomst hebben ingediend, maar de beoordeling hebben afgebroken of van wie de overeenkomst niet is goedgekeurd.

Maar wie denkt met een goedgekeurde en beoordeelde overeenkomst goed te zitten, kan toch ook een bezoekje verwachten van de Belastingdienst, want ook dit soort opdrachtgevers zijn opgenomen in het toezichtsplan.

Bekijk hier het hele toezichtsplan Arbeidsrelaties.

Met vriendelijke groet,

De Staffing Groep Nederland
Arno Pronk
06-53953820

Lees verder

Verslag algemeen overleg arbeidsmarktbeleid en Wet DBA

Gisteren heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het arbeidsmarktbeleid en de Wet DBA. Bijgevoegd vinden jullie een beknopt verslag van het debat. De minister voelt de urgentie in de Tweede Kamer als het gaat om zelfstandigen. Alle aanwezige Kamerleden roepen het kabinet op om beter te handhaven als het gaat om schijnzelfstandigheid. Tijdens het debat heeft minister Koolmees de Hoofdlijnenbrief verder toegelicht en vragen beantwoord over onder andere de verscherpte handhaving per 1 juli 2018, concrete actiepunten op korte termijn en het toetsen op formele versus materiële gronden. Mevrouw van Brenk (50PLUS) heeft een VAO aangevraagd. De commissie heeft besloten dat het VAO (inclusief de stemmingen over ingediende moties) pas na het zomerreces plaatsvindt.

Bijgaand verslag is gemaakt door de lobbyclub van de Bovib.

BOV.AO arbeidsmarktbeleid.180627

 

Lees verder

Overleg op ministerie SZW bij Minister Koolmees en Staatssecretaris Snel

Maandag 9 april had de Bovib een constructief gesprek met minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Snel (Financiën) over de oplossing voor de Wet DBA en de zzp-problematiek. Aanleiding van het gesprek was de kick-off bijeenkomst van 24 januari jl. met veldpartijen over een werkbare oplossing. Op basis van deze bijeenkomst heeft de Bovib met een aantal partijen gezamenlijk het initiatief genomen om een voorstel te doen aan het kabinet. Als ondertekenaars werden alle partijen uitgenodigd om de door ons opgestelde oplossingsrichting te bespreken. Hierop zijn Zelfstandigen Bouw, ONL en de Bovib ingegaan.

 

Tijdens het gesprek werden vertegenwoordigers van de partijen uitgebreid bevraagd door beide bewindslieden, waarbij de nadruk lag op de beantwoording van de volgende punten:

  • Zowel voor opdrachtgevers als zelfstandigen is het van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de Wet DBA en de kwalificatie van arbeidsrelaties. Ons voorstel is duidelijkheid te brengen door objectieve criteria;
  • Op lange termijn moet er een structurele regeling komen voor een ondernemersovereenkomst met wettelijke basis. Daarbij is het van belang dat de werkbaarheid in diverse branches getoetst wordt, voordat de regeling daadwerkelijk wordt ingevoerd;
  • De ontwikkeling van ondernemerschap op financiering zelfstandigenaftrek en draagvlak sociale stelsel.

 

Zelfstandigen Bouw, ONL en de Bovib hebben aangegeven meer dan bereid te zijn beide ministeries te ondersteunen in verdere uitwerking van bovengenoemde punten.

Lees verder

Uitnodiging kennissessie 22 maart

Als vereniging en branche-organisatie voor onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland ziet de Bovib flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor de modernisering van de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Op donderdag 22 maart 2018 organiseren wij wederom een kennissessie.

Tijdens deze kennissessie praten experts Boris Emmerig, Jeroen van Puijenbroek en Rob de Laat samen met Roeland Coomans u bij over de WDBA en uitstel van de handhaving tot 1 januari 2020, wet op de privacy (GDPR) en de stand van zaken met betrekking tot de BOVIB.

De kennissessie is zowel voor leden als voor niet-leden.

Programma
09:30 – 10:00 | Ontvangst
10:00 – 12:30 | Kennissessie
12.30 – 13:30 | Lunch
13:00 – 14:00 | Bovib Bijeenkomst

Inhoud kennissessie
10.00 – 10.45 uur Wet op de privacy (GDPR)
10.45 – 11.45 uur Wet DBA en de opschorting van de handhaving tot 1 januari 2020
11.45 – 12.30 uur Waar staat de Bovib?

Sprekers
Boris Emmerig | Advocaat en belastingadviseur
Jeroen van Puijenbroek | Data Protection & Information Security Expert en Directeur van PrivacySolutions4U
Rob de Laat | Voorzitter BOVIB
Roeland Coomans | Dröge & van Drimmelen

Locatie
UniePlaza, Multatulilaan 12 te Culemborg https://www.unie.nl/over-ons/contact
Er is voldoende parkeergelegenheid.

Kosten
De kosten voor niet-leden bedraagt per organisatie €175. Bij aanmelding zult u een factuur ontvangen. Indien uw organisatie lid wordt van de Bovib zal het bedrag met de contributie verrekend worden.

Aanmelden
U bent van harte welkom om u aan te melden voor deze kennissessie. Dit kunt u doen door uzelf en eventuele collega’s aan te melden via events@bovib.nl. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op donderdag 22 maart 2018 te Culemborg.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep PR
Arno Pronk
0653953820

Lees verder

Bovib: ‘Er is nú duidelijkheid nodig over zelfstandigen’

Het kabinet moet snel met duidelijkheid komen over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt, stelt de Bovib.

‘We kunnen zeker niet wachten tot 2020. Dan staan we jarenlang stil in Nederland.’

Kopschuw
De inzetbaarheid van veel zelfstandigen wordt momenteel ‘onderuitgehaald’, aldus Rob de Laat, voorzitter van de belangenvereniging van intermediairs op de arbeidsmarkt.
De Wet DBA mag nu dan niet meer worden gehandhaafd, nog steeds merkt hij dat veel organisaties huiverig zijn om zzp’ers in te huren. Of sterker nog: bij sommige organisaties, zoals DNB, is het zelfs verboden om mensen in te zetten die niet bij een of ander bedrijf een dienstverband hebben. ‘En ook veel private partijen zijn nog steeds kopschuw om zelfstandigen in te schakelen, zolang de onduidelijkheid voortduurt. En dat terwijl juist de inzet van flexibele arbeidskrachten een belangrijke katalysator is voor economische groei.’

Klare wijn graag
Tijd voor actie dus. En daarom schreven de leden van de Bovib recent een zogenoemd position paper, waarmee de organisatie de politieke partijen oproept snel klare wijn te schenken over hoe het nu verder moet met de zelfstandigenkwestie.

‘Snel samen uit het moeras van de Wet DBA komen.’

Want het regeerakkoord mag dan een paar aardige voorzetten hebben gegeven, voorlopig is er aan de positie van de zelfstandige nog weinig verbeterd, constateert Rick Schevers, de public affairs-manager van de Bovib, aan de vooravond van een ‘polderoverleg’ tussen Kamerleden en belangenorganisaties.
‘Daarom roepen we op om te proberen snel samen uit het moeras van de Wet DBA te komen. We hebben nu al drie of vier keer een model gezien dat niet werkt. Het wordt tijd dat er nou eens duidelijkheid komt. Dat is goed voor opdrachtgevers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt, en zodoende goed voor de Nederlandse economie.’

Minimum hoger, maximum lager
De Bovib denkt dat het goed is als er vaart wordt gemaakt met invoering van het minimum- en maximum uurtarief, zoals in het regeerakkoord staat. De Laat: ‘We steunen het van harte dat er een minimumtarief komt, om uitbuiting te voorkomen. Die ondergrens mag van ons zelfs nog wel wat omhoog, naar ongeveer 25 euro. Dan kun je in elk geval vrij zeker ervan zijn dat er geen schijnconstructies zijn, geen uitbuiting, en met zo’n tarief kunnen zelfstandigen zich ook verzekeren en iets als pensioen opbouwen. Als je vergelijkt wat een uitzendbureau kwijt is aan een uur van een uitzendkracht, met pensioen en verzekering erbij, dan kom je ook eerder op zo’n tarief.’
Als je dan ook nog de bovengrens verlaagt naar 60 euro, aldus De Laat, ‘dan maak je de te controleren populatie in elk geval veel kleiner, en verminder je ook de administratieve last voor de Belastingdienst enorm.’

Fundamentele weeffout
Volgens De Laat zit er een fundamentele weeffout in de Nederlandse wetgeving rondom de zelfstandigen. ‘En dat is dat de opdrachtgever nu heel paternalistisch moet besluiten of een opdrachtnemer eigenlijk wel zelfstandige is. Men probeert de opdrachtgever een verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven, die onmogelijk zijn verantwoordelijkheid kan zijn.’
En dan moet die opdrachtgever dat ook nog eens naar de toekomst toe bepalen. ‘Want iemand kan hier en nu zelfstandige zijn, maar hoe is dat over 9 maanden? En over anderhalf jaar?’

‘Laat de eigen keuze van zelfstandigen centraal staan.’

Daarom heeft de Bovib wel kritiek op in het regeerakkoord genoemde termen als ‘gebruikelijke duur’ en ‘(niet)-reguliere’ bedrijfsactiviteiten. ‘Moeilijk te beoordelen’ en ‘verwarrend’ noemt Schevers zulke criteria. Het zou dan ook fijn zijn als daar vanaf gestapt kan worden, in het kader van de zo gewenste duidelijkheid. ‘Durf dan gewoon te bepalen dat een opdracht nooit langer dan 2 jaar mag duren. Dan ben je tenminste duidelijk.’
Gaat dat in de praktijk wel werken, denken ze? ‘Ach, uitzonderingen hou je altijd, welk model je ook kiest. Maar dan heb je in elk geval wel helderheid.’

De eigen keuze centraal
‘Laat de eigen keuze van zelfstandigen centraal staan’, daarmee kun je het pleidooi van de Bovib waarschijnlijk het beste samenvatten. Maar, luidt dan het bekende tegenargument: als opdrachtgever en -nemer zelf mogen bepalen of iemand zelfstandige is, hoe zit het dan met de belastingdruk en de sociale voorzieningen? Draait de samenleving er dan niet te vaak voor op als zelfstandigen zich niet verzekeren? En zijn het dan niet vooral de werknemers die belasting en premie betalen?
Absoluut niet, zegt De Laat. ‘Zelfstandigen betalen toch ook gewoon belasting? Als je als zelfstandige je eigen broek ophoudt, maak je in elk geval géén gebruik van sociale uitkeringen. De zelfstandige zorgt voor zichzelf, dat is toch mooi? Ik heb nog nooit cijfers gezien waaruit zou blijken dat zelfstandigen méér profiteren van ons sociale stelsel dan niet-zelfstandigen.’

Een plek aan de tafel, graag
De Bovib maakte zich in zijn position paper ook sterk voor een plaats aan de overlegtafel. Aan dat verzoek is inmiddels gehoor gegeven, aldus Schevers, zodat de organisatie op 24 januari ook de politiek nog eens kan proberen te overtuigen van zijn argumenten.

Lees de volledige position paper

 

Lees verder