Author: bovibbeheer

Bovib Modelovereenkomst eindelijk gepubliceerd

Beste leden,

Zojuist ook op Yammer geplaatst.

Vanmiddag wordt bijgaande informatie gepubliceerd via Zipconomy.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de Bovib overeenkomst gepubliceerd. Het traject met de belastingdienst is gestart in januari 2016. Ook over het publiceren na goedkeuring is 3 maanden gegaan.

Wat onze overeenkomst bijzonder maakt is dat het gaat om de combinatie van een overeenkomst tussen intermediair en zelfstandige en de overeenkomst tussen intermediair en opdrachtgever (de derde).

De Bovib is blij dat dit traject is afgerond. Dit betekent voor opdrachtgevers, zelfstandigen en intermediairs toch iets meer houvast. Feit blijft echter dat wij de huidige situatie van niet handhaven van de WDBA ongewenst en niet werkbaar vinden. Echte duidelijkheid vooraf voor opdrachtgever en zelfstandige is noodzakelijk.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/modelovereenkomst-zelfstandige-professionals-bovib-904168035

Met vriendelijke groet,
Arno Pronk

 

Lees verder

Onduidelijkheid op arbeidsmarkt geeft platformbedrijven (Uber en Deliveroo) vrije hand

Platformbedrijven zoals Uber en Deliveroo doen hun intrede in Nederland. Daarmee staat het kabinet Rutte III voor een nieuwe uitdaging. Jurrien Koops, directeur van ABU, roept het kabinet op om duidelijke rechten en plichten op te tuigen voor platformbedrijven en platformwerkers, zo meldt het FD. Koops deed dit als voorschot op een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de zogenaamde platformeconomie. Bovib, brancheorganisatie voor intermediairs en brokers, onderschrijft nogmaals het belang van duidelijke juridische kaders.

Lees verder

3 actuele wettelijke veranderingen die impact hebben op de inhuur van externen

Veranderende wet- en regelgeving heeft impact op uw bedrijfsvoering en die van uw opdrachtgevers en opdrachtnemers. Welke wettelijke veranderingen zijn onlangs doorgevoerd? De Bovib zet het voor u op een rijtje. 

Wet Tegengaan Onredelijk Lange Betaaltermijnen (Wet TOLB)

Deze nog relatief onbekende nieuwe wet is recent ingevoerd om de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers te verbeteren en betalingstermijnen van langer dan 60 dagen in de gehele (inhuur)keten te verkorten.

ZZP’ers zijn ook MKB’ers. Als de eindklant een grootbedrijf is, mogen zij geen betaaltermijn  van langer dan 60 dagen overeenkomen met een midden- of kleinbedrijf. Als zij toch een langere betaaltermijn overeenkomen is deze nietig en wordt deze van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Daarnaast is wettelijke handelsrente verschuldigd over de periode dat de betaling boven de 30 dagen uitkomt.

Vanaf 1 juli 2017 moeten alle nieuwe overeenkomsten tussen grootbedrijven en MKB’ers aan de Wet TOLB voldoen en vanaf 1 juli 2018 moeten ook alle bestaande en nieuwe overeenkomsten hier aan voldoen.

Wellicht is uw leverancier, MSP of broker zelf ook een grootbedrijf en zou u als de eindklant niet zijn gehouden aan de maximale betalingstermijn van 60 dagen. Als er sprake is van een langere inhuurketen is uw intermediair tegenover zijn leveranciers wél gehouden aan de Wet TOLB. In zo’n geval mag eindklant echter geen betaaltermijn overeenkomen die kennelijk onbillijk is voor een intermediair, waardoor in de praktijk de eindklant ook maximaal 60 dagen moet hanteren, tenminste in die gevallen waarin voorfinanciering geen onderdeel is van de afspraken tussen eindklant en intermediair.

Lees verder