Author: Claartje Vogel

Te vroeg om lessen uit ING & TCP casus te trekken

Als bestuur van de Bovib volgen wij natuurlijk het nieuws over de problemen rond TCP Solutions en de zzp’ers bij de ING op de voet. Wij nemen wel afstand van een aantal dingen die in de media zijn geschreven over deze kwestie. Wij kennen TCP niet anders dan een betrouwbare partij die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen conform de keurmerken in de flexbranche met een integer management.

Het is op dit moment echter prematuur om inhoudelijk te reageren. Daarvoor is nog te weinig bekend over de achtergrond van deze situatie. Bovenal is het in het belang van alle betrokkenen, met de contractors en klanten van TCP voorop, dat TCP – met de ING – in rust een snelle oplossing kan vinden voor de ontstane situatie.

Namens het Bovib Bestuur,

Frederieke Schmidt-Crans en Erwin van Hattem

.

Lees verder

Rob Wessels (Bergler): "Den Haag, consulteer Bovib als het gaat om zelfstandig professionals"

Interview met Bovib-lid Rob Wessels van ICT-dienstverlener Bergler. Over zijn flexibele businessmodel en het belang van Bovib als kennispartner voor de overheid.

Rob Wessels, directeur van Bergler

ICT-dienstverlener Bergler uit Breda is Bovib-lid van het eerste uur. “Als oudgediende in de business werden wij benaderd over de oprichting van de branchevereniging”, vertelt Bergler-directeur Rob Wessels.

‘We dragen ons steentje bij’

Wessels’ bedrijf Bergler is redelijk actief lid. “Natuurlijk hebben we het kwaliteitskeurmerk. En mijn financieel manager ondersteunt Frederieke Schmidt-Crans bij werkzaamheden rondom dit keurmerk”, vertelt Wessels. “Natuurlijk zijn er leden die nog veel meer doen, maar zo dragen wij ons steentje bij.”

Hij vond het destijds een goed idee om als branchegenoten samen op te trekken. “Dat vind ik nog steeds”, benadrukt de directeur. “Samen kun je problemen aanpakken die je in je eentje niet kunt oplossen.”

Flexibele schil

Bergler heeft zijn oorsprong in het detacheren van IT-specialisten in de financiële sector. De oprichter van Bergler verkocht na twintig jaar zijn belang aan ‘tweede man’ Rob Wessels. Inmiddels heeft het bedrijf labels voor meerdere markten: Bergler Infra Solutions, Bergler Software Solutions en Bergler Flex Solutions.

De Bergler Group heeft 40 vaste medewerkers en een flexibele schil van zo’n 140 zelfstandig ondernemers. Wessels: “Voor mij is het een ideaal businessmodel. Je loopt minder risico als bedrijf: als er een keer minder werk is, hangen er niet zoveel mensen op je payroll. En als er wel veel vraag is, kun je snel opschalen.”

Ondernemerschap is een bewuste keuze’

Het aantal zelfstandigen onder ICT’ers stijgt, ziet ook Wessels. Hij benadrukt dat het ondernemerschap niet voor elke specialist is weggelegd. “In mijn groep vaste werknemers zitten mensen die best zzp’er zouden kunnen zijn, maar geen zin hebben in dat gedoe”, zegt hij.

“Mijn advies: staar je niet blind op die 70 of 80 euro per uur. Er komt uiteindelijk veel meer kijken bij ondernemen”, legt hij uit. “Je moet zelf je pensioen en verzekeringen regelen en je loopt ook risico als je een keer geen opdrachten hebt. Bovendien heb je de eerste drie jaar nog fiscaal voordeel, maar dat houdt ook op. Dat weten ook zelfstandigen in de IT. Voor hen is zelfstandig ondernemerschap vaak echt een bewuste keuze.”

Meer dan de Wet Dba

Net als de andere Bovib-leden, weet Wessels wat er speelt in de wereld van zelfstandig professionals. “Den Haag zou ons hier nog meer over moeten consulteren”, vindt hij.

“Het gevaar is wel dat we als Bovib een partij worden die zich maar met één ding bezighoudt, namelijk de Wet Dba. Volgens mij zouden we ons moeten bezighouden met alles wat ons als onafhankelijk inhuurconsultants aangaat. Hij is ook aan ons om nog meer punten op de agenda zetten.”

Lees verder

Uitgebreide update over de Wet Dba

Hoe staat het er nu precies voor met de Wet DBA? Advocaat Boris Emmerig en fiscalist Demi van Zandvoort (Holla Advocaten) schreven op verzoek van Bovib een update.

Minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Menno Snel informeerden de Tweede Kamer op 24 juni jl. over de vervanging van de Wet DBA. Even daarvoor bracht de Commissie Borstlap een discussienota uit over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. Hieronder een overzicht van wat we nu weten en wat dit betekent voor de praktijk.

1. Uitstel handhavingsmoratorium verlengd naar 1 januari 2021

Het kabinet streeft ernaar om in het derde kwartaal van 2019 de vervangende wetgeving als concept voor internetconsultatie uit te zetten. De inwerkingtreding van deze wetgeving wordt voorzien per 1 januari 2021. Het huidige handhavingsmoratorium dat aanvankelijk gold tot 1 januari 2020, wordt hiermee verlengd tot 1 januari 2021 en zal daarna gefaseerd worden afgebouwd.

Wel worden de mogelijkheden tot handhaving gedurende het moratorium aangescherpt; vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven als opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet of onvoldoende opvolgen, onder een redelijke termijn.

Deze cryptische opmerking werpt vragen op voor opdrachtgevers. Wat voor soort aanwijzingen kunnen zij verwachten, of wat wordt verstaan onder een redelijke termijn?

Verder ontlenen wij het volgende aan de brief inzake het handhavingsmoratorium:

 • De Belastingdienst zegt actief in gesprek te willen gaan met intermediaire partijen en organisaties. De fiscus begint met branches waar deze problematiek sterk speelt, zoals zorg, onderwijs en ICT. Maar ook met andere branches, zoals horeca, detailhandel en bouw, legt de Belastingdienst contact.
 • Opdrachtgevers kunnen nog steeds modelovereenkomsten voorleggen aan de fiscus. De Belastingdienst beoordeelt of bij werken volgens de voorgelegde overeenkomst de arbeidsrelatie buiten dienstbetrekking kan worden vormgegeven. Het aantal voorgelegde overeenkomsten bedraagt op dit moment ruim 8.000. Hiervan heeft slechts 23% geleid tot een goedgekeurde modelovereenkomst.
 • Ook blijft de mogelijkheid bestaan om uitgewerkte maatafspraken met de Belastingdienst te maken die meer zekerheid bieden dan een modelovereenkomst.

2. Uitwerking maatregelen zelfstandigen: onderkant, bovenkant & de webmodule

Het kabinet komt met een uitwerking van drie maatregelen die de vervanging van de Wet DBA nader inkleuren.

Onderkant van de arbeidsmarkt

Hierbij vervallen de voorwaarden dat het niet mag gaan om “reguliere bedrijfsactiviteiten” en dat het moet gaan om een overeenkomst “van korte duur”. Deze maatregel brengt een administratieve lastenverzwaring met zich mee. Er wordt namelijk voorgesteld dat de opdrachtnemer vóóraf aan de opdrachtgever een inschatting van de directe kosten en uren verstrekt.

Op zich niet vreemd; dat is een offerte. Wel is het aan de opdrachtgever om in die offerte te beoordelen of (1) voldaan wordt aan de voorwaarde dat de opdrachtnemer ten minste €16 per uur verdient en (2) de inschatting reëel is. Verder moet na afloop van de opdracht de opdrachtnemer vervolgens de daadwerkelijke kosten en uren aan de opdrachtgever verstrekken. Als daaruit blijkt dat het uurtarief van de opdrachtnemer lager dan €16 is, moet de opdrachtgever het verschil bijbetalen.

Ondernemers aan de bovenkant

 1. In de overeenkomst van opdracht moet opgenomen zijn dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten.
 2. De arbeidsbeloning bedraagt minimaal €75 per uur (prijspeil 2019).
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal één jaar.
 4. De opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring.
 5. De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan.

Ook hier geldt dat als in de praktijk blijkt dat achteraf het uurtarief lager is dan €75, de opdrachtgever het verschil moet bijbetalen. Doet hij dat niet, dan loopt hij risico op naheffingsaanslagen en boetes van de Belastingdienst.

Opdrachtgeversverklaring met een webmodule

Het is de bedoeling dat opdrachtgevers via een webmodule een opdrachtgeversverklaring kunnen krijgen. Maar deze verklaring biedt geen volledige zekerheid; de uitvoering in de praktijk blijft beslissend. Op dit moment wordt de webmodule grootschalig uitgevraagd onder opdrachtgevers. Over de resultaten wordt de Tweede Kamer na de zomer van 2019 geïnformeerd. Het is niet zeker dat de webmodule haalbaar is.

3. Discussienota Commissie Borstlap

De Commissie schetst in de discussienota enkele voorlopige denkrichtingen voor beleid en wil hiermee een discussie op gang brengen De Commissie noemt de volgende denkrichtingen:

 • Richt regels op een meer gelijk speelveld voor alle werkenden in verband met de grote verschillen in fiscale behandeling van onderscheiden categorieën werkenden.
 • Bevorder wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden.
 • Stimuleer volwaardige participatie op de arbeidsmarkt.
 • Maak regels robuust, uitlegbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar.
 • Stem nieuwe regels af op de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap en goed werknemerschap/opdrachtnemerschap.

In de discussienota staan een aantal stellingen en de oproep aan iedereen om daarop te reageren. De commissie neemt die input mee in het eindoordeel. De deadline op 1 november 2019 nadert snel en wij kijken uit naar de voorstellen van de commissie.

Boris Emmerig en Demi van Zantvoort.

Lees verder

Training Bovib inhuurconsultant: zo gaat het eraan toe

Bovib organiseert voor het tweede jaar een opleidingsprogramma Inhuurconsultant. Wat kun je verwachten tijdens zo’n training? Een verslag.

“Om echt vooruit te komen met je klant, moet je zijn doelen weten”, zegt trainer Rick Uringa. Hij staat tegenover negen deelnemers aan het opleidingsprogramma Bovib Inhuurconsultant. Dit zijn medewerkers van Bovib-leden met een uitvoerende rol. Zij volgen vandaag het derde en laatste deel van het programma Inhuurconsultant.

De deelnemers hebben diverse functies: er zijn recruiters, inhouse-consultants, een office-manager en een contractbeheerder. Ook het aantal jaren ervaren verschilt. Junior accountmanager Isabel Jansen is bijvoorbeeld nog bezig met afstuderen, terwijl Karina Gelissen als 20 jaar ervaring heeft in het inhuurvak.

Theorie en praktijk komen bij elkaar

Gelissen is consultant bij Mekano in Boxtel. “Ik ben benieuwd hoe dag één en twee samen komen vandaag”, vertelt ze aan het begin van de ochtend. De eerste dag was het theoretisch kader, waarbij het ging over procesinrichting, wet- en regelgeving en inzicht in het speelveld van de inhuurconsultant. De tweede dag draaide het om persoonlijke vaardigheden.

Lees ook: Deze twaalf Inhuurconsultants spreken voortaan dezelfde taal

Zij besloot het programma te volgen, juist omdat ze al zo lang in het vak zit. “Je doet dingen op een bepaalde manier, omdat je dat zo gewend bent. Ik ben benieuwd hoe anderen tegen bepaalde problemen aankijken en hoe zij ermee omgaan.”

De overeenkomst tussen de deelnemers is dat ze allemaal een uitvoerende rol hebben. Zij zijn de personen die moeten zorgen voor verandering bij klanten. En dat is soms best lastig, vertelt inhouse-consultant Mirte de Vries van het Flexhuis.

Overtuigen van verandering

De Vries: “Bij een migratie komen soms heel wat lijken uit de kast en dat roept weerstand op. Hoe neem je dan de managers mee? Hoe overtuig je ze van het belang van verandering?”

Daarover gaat het tijdens de laatste cursusdag. Die vindt plaats in het Dynahouse te Nieuwegein en duurt een volledige werkdag. De opzet is heel interactief: Uringa vraagt continu input van de deelnemers. Aan de hand van hun praktijkvoorbeelden geeft hij tips en tricks.

Hij is een enthousiaste trainer. Hij was nauw betrokken bij inrichting van het traject en is nu de vaste uitvoerder van de derde trainingsdag, over stakeholder- en verandermanagement. Als eigenaar van een adviesbureau aanbestingen en tenders (Cinfield) heeft hij daar namelijk veel ervaring mee.

Halverwege de ochtend bekijkt Uringa bijvoorbeeld samen met de deelnemers een contract. Uringa: “Wat staat er nou, wat wordt er nu echt van je verwacht? Wanneer heb je je werk goed gedaan?”

Belang van doelen

Wat blijkt: in het contract lopen doelen en randvoorwaarden door elkaar. De trainer leert de cursisten onderscheid te maken tussen die twee. “Is het onduidelijk, vraag het dan na”, tipt hij. Volgens de trainer zitten veel contracten niet doelgericht in elkaar en dat maakt het werk van een inhuurconsultant lastig.

“Om weerstand te snappen en weg te nemen, moet je de doelen van je opdrachtgever kennen”, legt hij uit. “Als jouw doel ‘ontzorgen’ is, dan betekent dit dat je taken uit handen neemt. Je hebt inzicht nodig in waarom je doet wat je doet.”

Overtuigingskracht

Als een manager het er bijvoorbeeld niet mee eens is dat hij zijn contractbeheer niet meer zelf mag doen, helpt dit inzicht je hem te overtuigen. “Zeggen: dit hebben we nu eenmaal afgesproken, dat werkt vaak niet”, vertelt de trainer. “Als je kunt uitleggen waarom je zijn taak overneemt, gaat het gesprek vaak beter.”

Recruiter Vincent Toebak van Hero is erg blij met de tips. “Het klinkt heel logisch, maar is het in de praktijk toch niet”, vindt hij. “Veel ruis ontstaat door slecht geformuleerde randvoorwaarden. Hier ga ik mee aan de slag.”

Gesprek met de klant

Inzicht in de doelen van je klant helpt je ook hem te overtuigen van jouw keuzes, vertelt Uringa. Neem bijvoorbeeld een klant die zo snel mogelijk een project wil starten en daarom echt volgende week mensen nodig heeft.

“Misschien kun jij niet zo snel iemand vinden die 100 procent aan de eisen voldoet”, vertelt hij. “Als je weet dat snelheid zo belangrijk is voor je klant, kun je dit als argument gebruiken om hem toch te laten kiezen voor de kandidaat die 80 procent voldoet en meteen beschikbaar is.”

Beter dan de rest

Uringa: “Je kunt je keuzes pas echt verantwoorden als je je doelen scherp hebt. Maak die doelen ook meetbaar. Als je geen heldere doelstellingen hebt, kun je ook niet aantonen dat je beter bent dan de rest.”

Gedurende de dag gaan de deelnemers ook in kleine groepen aan de slag. Ze sparren over problemen, presenteren oplossingen. Aan het eind van de middag ontvangt iedere inhuurconsultant zijn certificaat.

Sterkere positie

Ze zijn enthousiast over de training. De Vries: “De tips van vandaag geven ons nu al meer houvast. Als we de doelstellingen helder hebben, dan hebben we straks echt een sterkere positie om mensen mee te krijgen. En om ons punt duidelijk te maken.”

Gelissen: “Ik heb ontdekt dat we nog veel stappen kunnen maken als het aankomt op meetbaarheid.” Haar collega Rik Hertsenberg: “Ik merk aan mezelf dat ik randvoorwaarden en doelstellingen nog wel eens door elkaar haal. Ik ga vanaf nu gewoon openlijk die vragen stellen: wat is je doel? En hoe kunnen we jullie helpen?”

Het doel van het opleidingsprogramma

De opleiding Bovib Inhuurconsultant moet zorgen voor een standaard binnen de beroepsgroep, waarbij kennisniveau, definities en basisaanpak eenduidiger zijn. Het programma draagt bij aan een professionele uitvoering van het vak, duidelijke rolverdeling in het proces en verbetering van kwaliteit van dienstverlening.

Opgeven voor het programma

Heb jij ook interesse in het opleidingsprogramma? Bovib organiseert regelmatig driedaagse trainingen. Mail voor meer informatie naar info@bovib.nl

Lees verder

Bovib blijft zelfstandig: ‘Een betere keuze’

Bovib heeft grote plannen voor de toekomst, vertelde voorzitter Rick Schevers tijdens de jaarlijkse Zomerborrel. “Bovib is al lang geen one-issuepartij meer”, benadrukte Schevers. In het Naarderbos deelde hij de laatste ontwikkelingen van de branchevereniging met de leden. “We zijn samengekomen rond de wet DBA. Maar als je nu in Den Haag vraagt wie wij zijn, dan zeggen ze: Bovib heeft verstand van de flexmarkt als geheel.”

Vaste gesprekspartner in Den Haag

Bovib is vaste gesprekspartner in de politiek, vertelt hij. De leden praten bijvoorbeeld met de Commissie Borstlap. “En we kunnen onze mening geven over de webmodule”, benadrukt Schevers. “Niet mijn mening als directeur van TCP, maar die van ons allen. Daarom is het belangrijk om ook onderling kennis te delen. Breng je ideeën dus in. Bel me op en leg het uit. Dan kunnen we jouw input meenemen.”

“We hebben grote stappen gezet, maar we zijn nog lang niet klaar,” benadrukt de voorzitter. “Het belang van lobby is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld hoe er ineens een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in het pensioenakkoord stond. Het is duidelijk dat er geen zzp-vertegenwoordiging aan tafel zat. Daar kunnen wij bijvoorbeeld het verschil maken.”

Professionalisering

Verder is Bovib druk bezig met de opleiding Inhuurconsultant en het Bovib-keurmerk. “We willen nog verder professionaliseren”, zegt hij. Businessmanagement-consultant Annette Zomerdijk is bezig met een ledenonderzoek, dat moet leiden tot een verbeterd businessplan. Schevers: “We willen verder professionaliseren en groeien. En dat doen we zelfstandig.”

Eigen geluid

Bovib sprak al een tijdje met de Alliantie van werk, maar uiteindelijk hebben we besloten het niet te doen. Door zelfstandig te blijven, kunnen we meer ons eigen geluid laten horen.

“Terwijl de Alliantie van werk zich richt op een type dienstverlening en/of contractvorm, is de Bovib georganiseerd vanuit de klantbehoefte”, legt hij uit. “Dat staat los van de contractvorm. Die onafhankelijk is erg belangrijk, want zo kunnen wij klanten altijd optimaal bedienen. Als Bovib zijn we in staat om te spreken voor meerdere dienstverleningsconcepten: intermediair, broker, MSP. Zelfstandig blijven is dus een betere keuze.”

Lees verder

“Kom met duidelijkere regels, dan is er minder ruis.”

Rick Schevers reageert in interview op ZiPconomy namens Bovib op kritiek uit Kamer op bemiddelaars.

Brokers die tussen zzp’ers en opdrachtgevers zitten profiteren van de ruis in wetgeving. “Ze maken winst over de ruggen van zzp’ers en maken het hen moeilijker om gewoon hun werk te doen.” Dat zei Dennis Wiersma van de VVD tijdens het kamerdebat over de nieuwe zzp-regels afgelopen woensdag. Hij uitte zijn ongenoegen over het feit dat er nog steeds geen webmodule en handhaving is.

Hulp bij onduidelijke wet

“Dat is niet onze schuld”, vindt Rick Schevers, voorzitter van branchevereniging voor intermediairs en brokers, Bovib. “Het klopt dat brokers een deel van hun bestaansrecht ontlenen aan onduidelijke wetgeving. Wij helpen opdrachtgevers die moeite hebben met regelgeving om aan de wet te voldoen.”

Wat een broker doet, is zorgen dat een opdrachtgever op de juiste manier inhuurt, legt hij uit. “Wij zorgen dat hij de juiste contractvorm kan vinden. Of dat nou een vast contract, uitzend of een zzp-overeenkomst is.”

Dat brokers ondernemerschap belemmeren is dus een misvatting, zegt hij. “Wij helpen ondernemers en zzp’ers juist om toch op een goede manier in te huren binnen deze onduidelijke, ingewikkelde regelgeving.” Na Duitsland heeft Nederland een van de meest ingewikkelde wetgevingen rond externe arbeid, zo stelt Schevers.

Graag meer duidelijkheid

Hij en zijn achterban willen graag dat er snel meer duidelijkheid komt vanuit de politiek. “Dat staat ook centraal in de gesprekken die wij met de ministeries voeren. Het is duidelijk dat wij allemaal behoefte hebben aan een duidelijke arbeidsmarkt”, zegt hij. “Ja, dat wij opdrachtgevers helpen voldoen aan die ingewikkelde regels is ten dele onze toegevoegde waarde. Maar we ontzorgen op veel meer vlakken.”

De Bovib uitte in een brief aan de Kamer (zie hier) eerder al haar zorgen dat de nieuwe gezagscriteria die de Belastingdienst nu hanteert eerder voor minder dan voor meer duidelijkheid zorgen. De criteria komen waarschijnlijk ook in de webmodule. “Het zijn criteria die open staan voor interpretatie. Dat levert alleen maar meer ruis op, nu precies wat we als Bovib ook niet willen.”

Lees verder

Belangenbehartigers teleurgesteld: ‘Handhaving nieuwe zzp-regels wordt mission impossible’

Bovib is teleurgesteld over de aangekondigde plannen van het kabinet. Dat vertelt voorzitter Rick Schevers in een artikel op ZiPconomy.

In het artikel komen verschillende belangenbehartigers aan het woord over de brief aan de kamerbrief die minister Wouter Koolmees afgelopen maandag stuurde. Zij noemen het minimumtarief ‘te laag’, de lastenverzwaring ‘onredelijk’ en de handhaving een ‘mission impossible’.

Met deze maatregelen geeft de minister onvoldoende duidelijkheid, zegt Schevers namens Bovib. Hij betwijfelt dat 16 euro genoeg is om je te verzekeren. “De minister gaat uit van de tarieven die gelden voor mensen in loondienst. In de praktijk zijn verzekeringen voor zzp’ers vele malen duurder.”

“Het positieve is dat men de onderkant een probleem vindt”, zegt hij. “Het is duidelijk welke groep de minister wil aanpakken. Maar het tarief is veel te laag.”

Hij is minder positief over de zelfstandigenverklaring. “De termijn van een jaar slaat nergens op”, aldus de voorzitter. “Zzp’ers zullen hierdoor opdrachten mislopen.”

Ook het feit dat de webmodule en de handhaving opnieuw zijn uitgesteld, kost Nederlandse zelfstandigen opdrachten. “Echt kansloos”, zegt Schevers. “Bedrijven die aan de wet willen voldoen, bedenken payroll-constructies of wijken uit naar het buitenland. Er is nu duidelijkheid nodig.”

Lees ook de reacties van partijen als PZO, Platform zzp-dienstverleners en RIM in het volledige artikel op ZiPconomy.

Lees verder

Voorzitter Rick Schevers op HR Horizon

“Het optimaliseren van de workforce in bedrijven is broodnodig”, vindt voorzitter Rick Schevers. “Maar het is op dit moment in de Nederlandse wetgeving een grote warboel.”

Dat zegt hij namens Bovib tijdens HR Horizon, een groot evenement van Brainnet. “Hoe vind je nou de beste aansluiting bij je bedrijf? De vorm van het contract lijkt niet meer uit te maken voor de mensen die het werk doen”, zegt hij.

Schevers benadrukt dat je als werkgever zou moeten kunnen kiezen voor de vorm die het meest passend is. Of dat nou zzp, flex of een vast contract is. Maar de huidige wetgeving maakt dat lastig.

“Het is een chaos op dit moment. Vanuit de bracheorganisatie pleiten we voor duidelijkheid. We willen Den Haag bewegen om het voor elkaar te krijgen.”

Lees verder

Open brief aan minister Wouter Koolmees over het pensioenakkoord

Samen met Ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers, ondernemerscollectief The Future Group en de Werkvereniging heeft Bovib een open brief gestuurd aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). We maken ons namelijk grote zorgen over het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Verplichte AOV moet van tafel

Wij vinden onder andere dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers van tafel moet. Het komt uit het niets en zzp’ers zijn niet geraadpleegd. Een pensioenakkoord hoort uitsluitend over pensioenen te gaan, vinden wij.

Het lijkt er sterk op dat deze verplichting in het pensioenakkoord is beland om voldoende steun te krijgen binnen de Tweede en Eerste Kamer.

Ongeschikte oplossing

Inmiddels hebben al meer dan 16.000 zelfstandigen de afgelopen week getekend tegen deze verplichtstelling. We doen daarom een dringend beroep op de minister om de AOV voor zelfstandigen niet verplicht te stellen.

Een verplichte AOV sluit niet aan op de veranderende arbeidsmarkt. Werkenden wisselen vaker van werkgever, sector of gaan (parttime) als zzp’er aan de slag. Dit vraagt om sociale zekerheden die gekoppeld zijn aan het individu en niet aan de contractvorm.

Passende pensioenproducten en faciliteiten

ONL, The Future Group, de Werkvereniging en wij van Bovib zien liever dat het kabinet investeert in passende pensioenproducten en faciliteiten die aansluiten op de wensen en behoeften van zelfstandigen. Zzp’ers zijn ondernemers en moeten zelf kunnen kiezen hoe ze hun sociale zekerheid inrichten.

Download de brief aan de minister:

Lees verder

Luid de zomer in met Bovib, kom naar het zomerevent!

Donderdag 27 juni organiseert Bovib de jaarlijkse borrel voor intermediairs en brokers. Als brancheorganisatie praten wij je graag bij over de nieuwste ontwikkelingen. En het is een mooie gelegenheid om in contact te komen met andere leden en branchegenoten.

Toekomst van de flexbranche

Voorzitter Rick Schevers vertelt over de plannen van de Bovib voor het komende half jaar. En financieel journalist drs. Martin Visser van De Financiële Telegraaf praat je bij over de toekomst van de flexbranche.

Het event is toegankelijk voor organisaties die actief zijn in de flexibele arbeidsmarkt. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

Programma:

15.00 – 15.30 uur: Inloop / Ontvangst

15.30 – 16.00 uur: Opening door Rick Schevers, voorzitter Bovib

16.00 – 16.45 uur: Presentatie drs. Martin Visser

16.45 –  18.00 uur: Borrel

Locatie: Naarderbos, IJsselmeerweg 100, 1411 DL Naarden (contact)

Aanmelden

Aanmelden kan via events@bovib.nl onder vermelding van je naam, bedrijfsnaam en namen van eventuele collega’s die meekomen.

Wij kijken ernaar uit samen de zomer in te luiden op donderdag 27 juni!

Lees verder