Author: Redacteur

De intermediair: onmisbaar in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt [factsheet]

Bovib presenteert samen met brancheorganisaties NBBU en I-ZO Nederland een factsheet om meer bekendheid te geven aan het werk van zzp-intermediairs.

Met deze factsheet (hieronder, klik om pdf. te downloaden) willen we laten zien wat de toegevoegde waarde is van intermediairs. Er wordt namelijk veel gezegd en geschreven over de rol van de intermediair waarbij een aantal onjuiste aannames steeds terugkomen. Wij denken dat dit komt door gebrek aan kennis over onze dienstverlening.

In een interview op ZiPconomy vertelt Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans dat zij bepaalde verhalen keer op keer hoort. Bijvoorbeeld het verhaal van de werknemer die op vrijdagmiddag afscheid neemt als werknemer en maandag terugkomt als zzp’ers via een intermediair. “Kamerleden herhalen elkaar, maar het beeld is pertinent onjuist”, zegt ze. “Dit strookt totaal niet met de praktijk en deze conclusies worden in rapporten ook niet onderbouwd. Er wordt volledig voorbij gegaan aan de behoefte van de markt en toegevoegde waarde die een intermediair biedt.”

Sterk signaal

Samen met brancheorganisaties NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en I-ZO Nederland (Intermediairs voor Zelfstandige Ondernemers, voorheen Platform zzp-dienstverleners.) willen we politici en media meer kennis geven rondom onze dienstverlening. Schmidt Crans: “Samen zijn wij de grootste drie partijen die intermediars vertegenwoordigen. Een gezamenlijk statement over onze toegevoegde waarde is dus een sterk signaal naar politiek en publiek. Op deze manier willen we zorgen voor meer erkenning.”

Intermediairs zijn alleen maar belangrijker geworden’

Het is hoog tijd voor betere beeldvorming, want intermediairs van zzp’ers hebben een belangrijke toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt. De coronacrisis bewijst dat belang nog extra, vertelt Josien van Breda van I-ZO Nederland in het artikel. Zij zag dat opdrachtgevers hun intermediairs in paniek opbelden en vroegen om advies. Schmidt Crans vult aan: “Wij helpen bij het van werk naar werk begeleiden. Wij zorgen ervoor dat niet de één (zzp’er) zonder werk en geld zit en de ander (opdrachtgever) geen beschikbare kandidaten heeft.”

Die toegevoegde waarde moet niet worden onderschat, vindt zij. “Intermediairs zijn alleen maar belangrijker geworden op de moderne arbeidsmarkt. Die is erg versnipperd en de behoefte aan flexibilisering blijft groeien. Bedrijven willen niet alleen maar langjarige contracten aangaan en de nieuwe werkende wil ook kunnen werken via flexibele contractvormen en stelt daaraan andere eisen. Bovendien bevinden zij zich op verschillende social mediaplatformen. Waar zitten zij? En hoe moet je hen benaderen? Wij hebben de kennis, het netwerk en de systemen om hen te bereiken. Dat geldt ook voor het voldoen aan de steeds complexere wet- en regelgeving. Wij hebben de kennis en capaciteit daarvoor in huis. Wij kunnen professionals en opdrachtgevers aan elkaar koppelen en hen administratief ontzorgen. Dit is ons vak!”

Handreiking aan de politiek

Bovendien worden in de politiek-maatschappelijke discussie telkens vraagtekens geplaatst bij de zelfregulering in de flexmarkt. En dat is tegen het zere been van de brancheorganisaties. “Je kunt niet met droge ogen zeggen dat er geen regulering is. Die is er wel en wij staan voor goed opdrachtgeverschap”, zegt Schmidt Crans, die er op wijst dat het Bovib-keurmerk onlangs nog is aangescherpt.

Samen met NBBU en I-ZO Nederland doen we een handreiking aan de politiek. We willen graag meer bekendheid geven aan het werk dat we doen. Er is behoefte onstaan aan zzp-bemiddeling en inmiddels is de intermediair niet meer weg te denken. Onze dienstverlening heeft een vaste plaats gekregen op de arbeidsmarkt. Ook als de wetgeving verandert zullen zzp’ers en opdrachtgevers hun intermediairs blijven inschakelen. Wij willen dat op een goede manier organiseren. Daarover gaan we graag het gesprek aan.

Lees verder

Nog steeds sprake van onrechtmatige inhuur bij Rijksoverheid

De inhuur van extern personeel bij de Rijksoverheid gaat lang niet altijd volgens de regels, concludeert de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer legt de schuld bij de inhuurdesk, maar volgens voorzitter Frederieke Schmidt Crans is het waarschijnlijk te wijten aan gebrek aan leiderschap.

“Er is nog steeds sprake van onrechtmatige inhuur van personeel en inkoop (…) , waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk is”, staat in het  Verantwoordingsonderzoek 2019. Dit jaarlijkse onderzoek wordt traditiegetrouw op de derde woensdag van mei aangeboden aan de Tweede Kamer.

Al drie jaar in de fout

Voor het derde jaar op rij constateert de Rekenkamer ‘onvolkomenheden’ bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), de inhuurdesk van het ministerie van BZK.

De UBR coördineert een groot deels van de inhuur van extern personeel van het Rijk. Volgens de Rekenkamer heeft de inhuurdesk afgelopen jaren ‘diverse verbeteringen’ doorgevoerd. De inhuurdesk kijkt bijvoorbeeld sinds 2018 kritischer naar de aanvragen van de ministeries, staat in het rapport.

Meer interne controle, maar niet genoeg

De Rekenkamer beval eerder aan om continu individuele interne controles uit te voeren en ook die verbetering is doorgevoerd. “De UBR|Inhuurdesk is proactief met het verbeteren van het beheer”, staat in het onderzoek. “Daarmee streeft UBR zoveel mogelijk naar rechtmatige inhuur.”

Maar dat is niet goed genoeg, vindt de Rekenkamer. Ondanks de verbeterde controle, was er nog steeds te veel ‘onrechtmatige’ inhuur in 2019. “Dit is voor ons de reden dat de onvolkomenheid bij UBR|Inhuurdesk nog niet geheel opgelost is.”

Rijkswaterstaat houdt zich niet aan de wet

De onregelmatigheden in het inhuurproces vinden volgens de Rekenkamer vooral plaats vóórdat de aanvraag in behandeling wordt genomen. De Rekenkamer verwijst bijvoorbeeld naar de onderhandse aanbestedingen van Rijkswaterstaat.

“Wij constateren dat Rijkswaterstaat met enige regelmaat afwijkt van de wet- en regelgeving voor aanbestedingen en dat de UBR | Inhuurdesk hierin meegaat”, schrijven de onderzoekers in het rapport over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & W).

In een reactie belooft het ministerie dat er in 2020 een aparte ‘inkoopmonitor’ komt voor inhuur van extern personeel.

Fouten bij ICT-inhuur voor Defensie

Naast het ministerie van I & W krijgt ook Defensie een tik op de vingers. In 2019 heeft dat ministerie voor 59 miljoen euro aan overeenkomsten verlengd terwijl dat niet mocht, blijkt uit de rapportage. Het gaat om onrechtmatige overeenkomsten die onder het Dynamische Aankoopsysteem inzake ICT-inhuur (DAS ICT-inhuur) waren afgesloten.

Advies Rekenkamer: inhuurdesk moet strenger zijn

De Rekenkamer adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken om interne beheersmaatregelen scherper uit te voeren en actie te ondernemen als blijkt dat er iets fout zit. “Pas daarbij de wet- en regelgeving stringent toe”, schrijft de Rekenkamer. “Treed als opdrachtnemer kritisch en resoluut tegen opdrachtgevers op.”

Ofwel: als een verzoek niet voldoet aan de regels, moet de inhuurdesk het afwijzen. Verder beveelt de Rekenkamer aan om een centrale registratie bij te houden van de opdrachten waarbij opdrachtgevers gebruik maken van managementbesluiten of waivers om wet- en regelgeving niet toe te passen. Hierover moet de inhuurdesk rapporteren aan het ministerie van BZK.

Gebrek aan leiderschap

“De constatering dat met enkel opdrachten afwijzen het probleem opgelost zou zijn, lijkt me wat kort door de bocht”, zegt Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans. “De oorzaak is vaak gebrek aan leiderschap, integrale visie en eenduidigheid. De meest invloedrijken bepalen wat er gebeurt.”

Een inhuurdesk heeft hun wensen dan maar op te volgen, benadrukt zij. “Is het dan de inhuurdesk wat faalt of het leiderschap binnen de organisatie?”

Lees verder

Bovib wijzigt keurmerk vanaf april 2020: meer aansluiting bij SNA en meer focus op de hele keten

Het Bovib-keurmerk is aangescherpt en de gewijzigde normpunten worden vanaf mei 2020 getoetst. Frederieke Schmidt Crans: “Met een keurmerk kijk je meestal achteruit, met deze toevoegingen willen we juist risico’s in de toekomst minimaliseren.”

Vanaf mei 2020 worden onze leden getoetst op de nieuwe normen van het Bovib-keurmerk. Voorzitter Frederieke Schmidt Crans: “Het Bovib-keurmerk bestaat drie jaar en is een normering in ontwikkeling. We kijken continu of de normering voldoet en op welke punten hij aangescherpt moet worden.”

Extra aanleiding voor nieuwe normen was het faillissement van TCP Solutions vorig jaar zomer. Het bestuur kreeg veel vragen over deze affaire: hoe kon dit gebeuren, het bedrijf had toch een keurmerk?

“Een situatie met zoveel verschillende factoren die van invloed zijn geweest vang je niet af met enkel een keurmerk”, zegt Schmidt Crans. “Je kijkt bij een audit namelijk altijd achteruit: hoe was de situatie afgelopen jaar? Toch heeft deze affaire ons wel aan het denken gezet: hoe kunnen we meer zekerheid bieden voor de toekomst? Met de aanpassingen van het keurmerk willen we de risico’s nog verder verkleinen.”

Meer financieel inzicht in de hele keten

Bureau Cicero is één van de vier bureaus die het Bovib-keurmerk audit. Directeur Patrick Tom dacht mee over de wijzigingingen. “Ondernemers moeten laten zien dat ze een procedure hebben om hun cashflowmanagement te sturen”, vat hij samen. “Ze laten zien dat er geen gekke activiteiten zijn die de vennootschap in gevaar kunnen brengen. En ze moeten een plan hebben om om te gaan met eventuele financiële risico’s.”

Het keurmerk geeft nu meer zekerheid, onder andere omdat het certificeringsbureau voortaan kijkt naar de hele keten van leveranciers. Een flexleverancier is namelijk vaak onderdeel van een groter geheel, denk aan moedermaatschappijen, holdings of tussenpartijen. De normen zijn zo aangepast dat onze leden nog beter kunnen aantonen dat ze financieel gezond zijn.

Aansluiting bij SNA

Verder sluit het Bovib-keurmerk beter aan bij het keurmerk van de Stichting Norming Arbeid (SNA). Veel van de leden zijn namelijk al NEN 4400-1 gecertificeerd. Een norm die voortaan ook in het Bovib-keurmerk staat is bijvoorbeeld dat zzp’ers een KVK-uittreksel van maximaal drie maanden oud moeten hebben vanaf de datum ondertekening van de overeenkomst.

2020 is een pilot-jaar

Vanuit het keurmerk wordt een deel van deze wijzigingen dit jaar als pilot beschouwd. Dit betekent dat de inspecteur er wel opmerking over maakt in de rapportage, maar dat een lid niet op het nieuwe punt wordt afgekeurd. Schmidt Crans: “We verzamelen feedback en in 2021 zullen we de punten evalueren en bijstellen als dat nodig blijkt. Bovendien willen we de leden tijd geven om bijvoorbeeld ketenmanagementsystemen goed te organiseren.”

Wat is er veranderd?

De ondernemer moet inzicht geven in zijn bedrijfsactiviteiten en de verschillende bedrijfsactiviteiten moeten gegroepeerd uit de financiële administratie blijken. Met andere woorden: als leden diverse activiteiten hebben, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en het aannemen van werk, moet duidelijk zijn welke omzet en kosten horen bij welke activiteit.

Patrick Tom van Cicero: “Wij willen helder hebben wat de afspraak is met de opdrachtgever. Je klant moet weten hoe het zit. Dat is belangrijk, omdat je zo duidelijk maakt wie je bent en wat je doet. Een keurmerk gaat tenslotte om de weerspiegeling van je eigen professionaliteit.”

Afspraken over aantal schakels in de keten

In de overeenkomsten met opdrachtgevers moet duidelijk staan wat de aard van de opdracht is. Zo moet duidelijk blijken of sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten of het aannemen van werk.

Het bedrijf moet ook zulke schriftelijke afspraken hebben met eventuele leveranciers van arbeidskrachten. Verder moeten in deze overeenkomsten afspraken staan over het aantal schakels in de keten van leveranciers.

Patrick Tom: “Hoe langer de keten, hoe meer risico’s aangaande continuïteit en aansprakelijkheid. Een afspraak die wij vaak tegenkomen is dat bijvoorbeeld slechts één schakel dieper in de keten mag worden ingezet om arbeidskrachten te leveren. Als je een maximaal aantal schakels in de keten afspreekt, voorkom je een onnodig lange keten aan leveranciers.”

Financiële verplichtingen

De quick ratio uit de jaarrekening -(debiteuren+liquide middelen)/kort vreemd vermogen- moet gezond zijn. Als gezonde waarde wordt beschouwt 1 of hoger. Dit laat zien dat de onderneming in staat is om met zijn op korte termijn beschikbare middelen de kortlopende verplichtingen te betalen. Oftewel: kunnen betalingsverplichtingen aan zzp’ers vrij eenvoudig betaald worden?

Daarnaast dient de jaarrekening binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar definitief te zijn uitgebracht. Tevens moet de onderneming een schriftelijke cash-managementprocedure hebben om de geldstromen te plannen, volgen en sturen.

Lees meer op de website van certificeringsbureau Cicero. Vragen? Het bestuur staat voor je klaar, mail naar info@bovib.nl

Lees verder