Bovib begint politiek seizoen met statement: ‘Zekerheid op de arbeidsmarkt is essentieel voor herstel en ontwikkeling van de economie’

Bovib begint het nieuwe politieke jaar met een sterk signaal naar Den Haag. We geven politici aanbevelingen voor meer zekerheid en duidelijkheid op de arbeidsmarkt, specifiek als het gaat om de inzet van flexibele arbeid.

De Tweede Kamer is terug van zomerreces en het nieuwe politieke jaar is begonnen. Woensdag staat het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op de planing. Deze bijeenkomst debat zou eigenlijk nog voor het reces plaatsvinden, maar werd uitgesteld.

Het debat is van belang voor Bovib-leden. Zowel het rapport van commissie Borstlap als het rapport Driehoeksrelaties komen tijdens het debat aan bod. In die rapporten gaat het ook over zzp-bemiddeling of – tussenkomst, brokers en MSP-dienstverleners.

Beide rapportages zijn kritisch over deze vormen van dienstverlening. En dit doet geen recht aan de toegevoegde waarde van de intermediaire dienstverlening. Die heeft inmiddels een vaste plaats in de arbeidsmarkt heeft ingenomen. Volgens Bovib is het tijd om hier verandering in te brengen en dat begint bij kennisdeling.

Gezamenlijk factsheet

Al voor het zomerreces presenteerden wij samen met NBBU en I-ZO Nederland een factsheet om meer bekendheid te geven aan het werk van intermediairs voor zowel de inhurende organisatie als de zzp’er. Op dit moment wordt er vaak vanuit aannames een standpunt ingenomen door de politiek. Dit kan onjuiste conclusies en beleid tot gevolg hebben.

“Met de factsheet maken we een begin met meer inzicht geven in de toegevoegde waarde van de intermediair. Dat moet een basis vormen voor het gesprek met kamerleden hierover. Het is bedoeld als een constructieve handreiking die over en weer voor meer begrip en comfort moet zorgen”, zegt Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans.

Bekijk hier de volledige factsheet.

Keurmerk

Verder zetten de onderzoekers vraagtekens bij de zelfregulering van onze sector. Terwijl juist dit vaak de basis is van verenigingen. Kwaliteit, goed opdrachtgeverschap en financiele betrouwbaarheid zijn bij Bovib bijvoorbeeld sinds 2017 vastgelegd in een keurmerk. We ontwikkelen dit keurmerk continu in samenwerking met inspectieinstellingen.

Vanuit Bovib zien wij steeds meer vraag naar het keurmerk in aanbestedingen. Dit geeft ons de gelegenheid om het keurmerk verder op de kaart te zetten.

Aanbevelingen voor verkiezingsprogramma’s

Bovib vertegenwoordigt een economisch belang van meer dan 4 miljard euro in Nederland en duizenden zelfstandigen. Daarom vinden wij het belangrijk om samen met andere veldpartijen en de politiek te komen tot een moderne arbeidsmarkt met duidelijke en transparante regelgeving. Door arbeidsrelaties goed aan te laten sluiten bij voorkeuren van werk wordt bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan herstel en ontwikkeling van de Nederlandse economie.

We willen zowel misbruik tegengaan als een sociaal stelsel bouwen waar ieder zijn bijdrage aan levert. Dit alles moet vertaald worden naar afspraken die uitvoerbaar zijn in de praktijk voor de inhurende organisaties en intermediairs. Ook moeten afspraken handhaafbaar zijn voor de Belastingdienst.

De Bovib kan helpen bij deze vertaalslag. Onze leden hebben namelijk een hele hoop kennis en ervaring, die we graag delen. En daarom hebben wij een aantal aanbevelingen gedaan voor de verkiezingsprogramma’s in ons verkiezingsfiche:

  • Zelfstandigen te beoordelen op basis van hun bewuste keuze voor het ondernemerschap;
  • De toegevoegde waarde en rol van de intermediair op de arbeidsmarkt te erkennen;
  • In samenspraak met veldpartijen een keurmerk (door) te ontwikkelen dat garant staat voor de kwaliteit van de intermediaire rol.

Lees hier het volledige verkiezingsfiche.

Eén gesprekspartner voor de politiek

Bovib gelooft in de krachten bundelen en zoekt daarom ook vaak samenwerking met andere veldpartijen. We willen samen als één gesprekspartner optreden naar kamerleden. Door de vele input zien kamerleden soms door de bomen het bos niet meer, hier kunnen wij samen wat aan doen.

Ondanks dat we soms andere prioriteiten hebben, hebben we één grote gemeenschappelijke deler: een goed werkende en transparante arbeidsmarkt.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.