Bovib nieuwjaarsborrel: positionering, kwaliteit en de Commissie Borstlap

Hoe denken Bovib-leden over het rapport van de Commissie Regulering van Werk? En hoe laat Bovib zichzelf zien in Den Haag? Dit waren belangrijke onderwerpen tijdens de eerste ledenvergadering van 2020.

Bovib heeft ambitieuze plannen voor 2020 en daar werd volop over gepraat tijdens de allereerste ledenvergadering dit jaar. Voorzitter Frederieke Schmidt Crans vat aan het begin van de middag de belangrijkste doelstellingen nog een keer samen: “Als Bovib zullen wij ons verder positioneren binnen de politiek en als volwaardig gesprekspartner aan tafel zitten. Verder staan het Bovib-keurmerk en groei in aantal leden zullen hoog op onze agenda.”

De Bovib is dé vertegenwoordiger van onafhankelijke inhuurintermediairs en zp-bemidelaars die sterk zijn in het correct uitvoeren van wet- en regelgeving, verbeteren en optimaliseren van inhuurprocessen en het ontsluiten van een gefragmenteerde arbeidsmarkt. Die toegevoegde waarde wil Bovib komende tijd nog duidelijker op de kaart zetten bij de politiek en partners.

Gesprekken met politiek en partners

De voorzitter heeft afgelopen tijd goede gesprekken gehad met diverse kamerleden. “De politiek krijgt veel negatieve reacties op de huidige plannen”, vertelt ze. “Partijen zoals CDA, VVD en D66 vragen om hulp. Die kunnen wij bieden.”

Samen met partijen als het Platform ZZP dienstverleners, NBBU, ABU en Zelfstandigen bouw zet Bovib komende tijd ideeën op papier. De brancheorganisatie intensiveert ook de samenwerking met ONL voor Ondernemers. Smidt Crans: “Als werkveld willen we samen één geluid laten horen.”

Leden reageren op rapport Commissie Borstlap

Tijdens de vergadering werd er uiteraard gesproken over het rapport van de Commissie Borstlap. Het bestuur wil graag weten hoe leden zich voelen over het rapport en op welke punten Bovib minimaal moet inzetten in de politieke discussie.

Lees ook: Reactie Bovib op advies Commissie Borstlap.

Bovib-leden zijn positief over de uitgangspunten van het rapport, maar teleurgesteld over de uitwerking. De commissie gaat vooral uit van een negatief motief om flexibele arbeid in te zetten. Op deze manier wordt een substantiële groep werkenden genegeerd.

Het is zorgelijk dat de commissie uitgaat van het vaste dienstverband als norm. “Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat mensen bewust kiezen voor flex, omdat het juist zorgt voor meer vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden,” reageert een van de leden.

Verder zijn Bovib-leden benieuwd naar de reactie van opdrachtgevers. “Opdrachtgevers willen een flexibele schil, zodat ze kunnen op- en afschalen op het juiste moment. Inzet van flex met specifieke kennis en kunde als uitgangspunt wordt niet genoemd, maar neemt tegelijkertijd wel het grootste deel van de totale flexibele arbeid in.”

Nieuwe verenigingsstructuur

Bovib-leden brengen veel kennis en kunde mee en daar wil het bestuur dankbaar gebruik van maken. De organisatie wil ook input van buiten zijn eigen kringen en daarom richt Bovib een Raad van Advies is. Deze groep onafhankelijke experts voorziet Bovib van advies en inzichten uit hun kennisgebied. Voorzitter Schmidt Crans presenteert de beoogde structuur (zie hieronder).

Schmidt Crans: “Er komen speciale werkgroepen voor MSP’s, brokers en zp-bemiddelaars. Het is belangrijk om overkoepelende thema’s centraal op te pakken, maar ook om in te zoomen op specifieke casussen die relevant zijn op dienstverleningsniveau. Bovendien kunnen we dankzij de nieuwe structuur de stem van ieder lid beter vertalen naar wat wij als Bovib willen laten horen.”

Tijdens de vergadering werd de nieuwe secretaris benoemd. Michel van Hoeij (Directeur Business Development bij Driessen Groep) neemt voortaan deze rol op zich.

Keurmerk in een onafhankelijke stichting

Tot slot benadrukt de voorzitter dat dit jaar nog meer focus komt op kwaliteitsstandaarden. “Kwaliteit van dienstverlening, dat is wat onze leden onderscheidt”, aldus Schmidt Crans. “Ons keurmerk is klaar voor een volgende fase. Daarom wordt op 1 april de nieuwe versie beschikbaar gesteld en zal het mogelijk dit jaar nog worden onder gebracht in een onafhankelijke stichting. Het keurmerk stelt ons in staat om het imago van de intermediaire rol te verbeteren”.

Verder verzorgt Bovib weer opleidingsprogramma’s voor inhuurconsultants. Dit jaar zijn er twee voor Bovib-leden en voor het eerst ook een opleiding voor opdrachtgevers.

Na afloop van de ledenvergadering gaf arbeidsmarkt- en technologiekenner Bas van de Haterd een presentatie. Van de Haterd gaf inzicht in nieuwe recruitment-technologie en tips om het imago van de branche te verbeteren.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.