Bovib reageert op actieplan tegen flexibilisering van de zorg

Voorzitter Frederieke Schmidt Crans is blij dat het kabinet nadenkt over oplossingen voor de zorgmarkt, maar de acties zijn niet genoeg. Bovendien miskent minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de toegevoegde waarde van intermediairs.

Op ZiPconomy reageert Schmidt Crans op de kamerbrief van minister Hugo de Jonge. De minister van Volksgezondheid beschrijft daarin welke acties hij neemt om het aantal flexwerkers en zzp’ers in de zorg terug te dringen.

Acties voor de zorg

De minister wil onder andere betere arbeidsvoorwaarden voor zowel flexibel als vast personeel, een maximaal inhuurtarief (inclusief bemiddelingskosten), minder regeldruk voor zorgprofessionals en ‘moderne varianten van vaste en flexibele contractvormen’. Hij heeft het bijvoorbeeld over flexvormen in loondienstverband.

Tot slot verwijst de minister naar de wetgeving die nu wordt ontwikkeld. Zo moet de webmodule duidelijkheid geven over wie als zelfstandige ingehuurd mag worden. Bovendien moet er een overgangsperiode komen voor de zorg als het gaat om de wet minimumbeloning en de zelfstandigenverklaring.

Lees hier meer over de plannen.

Maximuminhuurtarief

Volgens Schmidt Crans is zo’n maximumtarief moeilijk haalbaar. “Ik ben benieuwd wat de minister voor ogen heeft, in eerste plaats lijkt me het in strijd met andere wetgeving”, zegt ze. “Neemt niet weg dat je naar een reële vergoeding moet kijken, je moet betalen voor de toegevoegde waarde die iemand meebrengt.”

Schmidt Crans herkent de problemen die de minister beschrijft. “Er moet nu wat gebeuren. En dat zit vooral in het vergroten van het aantal werkenden in de zorgsector.”

‘De schaarste was er al’

De schaarste aan personeel komt namelijk niet door zzp’ers, benadrukt ze. “Die schaarste was er al. Het is nu zaak om tot een meer gebalanceerde arbeidsmarkt te komen, waarbij je in moet spelen op de meest kritische wervingsfactoren per doelgroep en daar hoort een passend aanbod bij ongeacht de contractvorm. En die doelgroep is veel groter dan dat er nu is. Het is essentieel om ieder die ook maar enigszins interesse heeft in het zorgvak aan te trekken. Hier zijn al bestaande oplossingen voor, maar daar wordt te weinig gebruik van gemaakt.”

Bemiddelaars kunnen deel zijn van de oplossing

“Motieven waarom mensen werken als zzp’er lopen uiteen, dat ze gebruik maken van intermediairs is een logisch gevolg, ze willen bezig zijn met hun vak.” zegt Schmidt Crans. De moderne arbeidsvormen klinken ‘goed op papier’ als alternatief. “Maar het moet in de praktijk wel betaalbaar en uitvoerbaar zijn.”

De bemiddelaars worden volgens zowel Bovib als NBBU te veel weggezet als ‘zakkenvullers’. Schmidt Crans: “Goede intermediairs kunnen snel zorgen voor een groot bereik, houden de kwaliteit bij in een volgsysteem en investeren in ontwikkeling. Daar waar behoefte is aan flexwerk zijn deze partijen van toegevoegde waarde. Dit betekent wel dat je moet zorgen voor regie op inhuur, eenduidige afspraken en heldere processen voor je interne organisatie.”

Verscherpt toezicht

Tot slot reageren partijen uit het werkveld op de onrust over de aankondiging dat ziekenhuizen en privéklinieken verscherpt toezicht krijgen van de Belastingdienst. Schmidt Crans: “Ik hoop niet dat werkgevers na een waarschuwing slechts drie maanden tijd krijgen voor verbetering, zoals nu geldt na een aanwijzing van de Belastingdienst. Dan ontstaat namenlijk een nog veel groter probleem met extra uitstroom van mensen en ongewenste constructies.”

Delen:
Show Comments

Comments are closed.