Bovib teleurgesteld in voortgang pilot webmodule: ‘Input van brancheorganisaties wordt genegeerd, een gemiste kans’

Vereenvoudig de webmodule en bescherm zzp’ers via de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Als het kabinet dit advies van Bovib volgt, leidt dat tot meer duidelijkheid rondom zzp’ers en uiteindelijk tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Ondanks advies van brancheorganisaties als Bovib om de pilot uit te stellen, begint het kabinet in januari 2021 met de pilot van de webmodule. Dat schrijven minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) maandag aan de Tweede Kamer.

“Het is een gemiste kans”, reageert Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans. “Wij willen eerst toewerken naar duidelijke en eenvoudige wetgeving. Pas daarna kan je kijken welke tool daar bij past om vooraf een toetsing uit te kunnen voeren. We waarschuwen het kabinet dat de webmodule in zijn huidige vorm niet gaat werken, hier hebben we een concrete (juridische) onderbouwing voor ingediend bij de beleidsmakers die betrokken zijn bij de webmodule, maar dit wordt  volledig genegeerd, blijkt nu. Dat is teleurstellend.”

De voorzitter benadrukt dat het kabinet zelf heeft opgeroepen om input van brancheorganisaties en andere veldpartijen. Ze is teleurgesteld dat hun advies in de wind wordt geslagen.

Vier concrete aanbevelingen

In een position paper adviseert Bovib een voorbeeld te nemen aan de vragenlijst zoals die in België wordt gebruikt (3 algemene + 9 sectorspecifieke criteria). Schmidt Crans: “Ons advies is: houd het simpel.”

De brancheorganisatie voor intermediairs en brokers heeft in totaal vier concrete aanbevelingen voor het kabinet om te zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Bovib adviseert het kabinet ook om de Waadi te gebruiken om te zorgen voor meer zekerheid voor zzp’ers.

Momenteel is de wet- en regelgeving voor zelfstandigen te complex, vindt ook Bovib. Kwetsbare groepen zelfstandigen zijn onvoldoende beschermd en hebben een slechte onderhandelingspositie. Daarom steunt de Bovib het kabinet in het streven om misbruik als gevolg van arbeidsbemiddeling te voorkomen. Om te zorgen dat de arbeidsmarkt goed blijft werken op lange termijn, is het tijd voor nieuwe wet- en regelgeving.

Webmodule

Maar dat gaat niet lukken met de huidige webmodule. Die kan arbeidsrelaties namelijk alleen kwalificeren in zeer duidelijke situaties. Als het ingewikkeld wordt, biedt de webmodule geen soelaas. Lees meer. Dit erkent het ministerie zelf ook.

Bovib adviseert dus om niet te beginnen met een pilot, maar de online tool eerst aan te passen. Een mogelijk betere optie is het Belgische model. In België werkt men met drie algemene criteria met daarnaast een checklist voor zes verschillende sectoren. Mits goed doorgevoerd, kan dit veel meer duidelijkheid en zekerheid geven.

Tussenkomst

Bovendien is de vragenlijst voor ‘tussenkomst‘ nog niet afgerond. Die vragenlijst is van belang voor de situatie waarin een zelfstandige via een intermediair bureau wordt ingehuurd. Het kabinet onderzoekt nog of de webmodule ook in dit soort situaties kan werken.

Tjebbe van Oostenbruggen (Brainnet)  namens de Bovib: “Het lijkt alsof alles in de la wordt geschoven voor een volgend kabinet. Maar een webmodule testen zonder daarbij professionele inhuurpartijen te betrekken, dat is heel onverstandig. Juist deze markt is het meest kritisch. Op deze manier kun je geen juiste conclusies trekken.”

Gebruik de Waadi

Behalve dat de webmodule aangepast moet worden, adviseert Bovib het kabinet om zzp’ers te beschermen via de Waadi.  Op die manier kan het kabinet ongewenste neveneffecten van driehoeksrelaties (oneigenlijk gebruik, te lage beloningen) tegengaan, zonder daarbij partijen in de weg te zetten die wel op de juiste manier werken.

Allereerst moet er een definitie opgenomen worden van zzp’ers die via tussenkomst van een intermediair ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever. Op die manier vallen zzp’ers namelijk ook onder de regels rondom minimumbeloning en ketenaansprakelijkheid in de Waadi.

Verder adviseert Bovib een aparte bepaling in de Waadi over de minimumbeloning voor zzp’ers. Die minimumbeloning kan het best gebaseerd zijn op het uurloon van een werknemer, vermeerderd met een vast percentage.

Bovib wil zzp’ers verder beschermen door in de Waadi een hoofdelijke ketenaansprakelijkheid op te nemen voor betrokkenen uit de keten, waaronder intermediairs. Dat zou betekenen dat iedere opdrachtgever en tussenpersoon in de keten er verantwoordelijk voor is dat de zzp’er de beloning ontvangt waar hij recht op heeft.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.