Bovib waarschuwt: webmodule is niet klaar voor een pilotfase en zorgt alleen voor onrust

De webmodule rammelt nog aan alle kanten en is niet klaar voor een test in de markt. Daarvoor waarschuwt Bovib samen met andere belangenbehartigers. De online tool is namelijk niet neutraal, voldoet niet aan de huidige jurisprudentie en leidt tot onrust in de markt.

De Bovib luidt de noodklok in een artikel op ZiPconomy en een brief aan het Ministerie van Sociale Zaken. Dat doet onze brancheorganisatie samen met Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland (I-ZO Nederland) en Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO).

Samen met advocaat Boris Emmerig (Holla Advocaten) spraken wij vorige week met het ministerie. We komen tot de conclusie dat de proef met de webmodule negatieve gevolgen kan hebben als het ministerie er in de huidige vorm mee begint. De online tool waarmee opdrachtgevers bepalen of ze een zzp’er mogen inhuren verdient nog extra aandacht, voordat een pilot kan beginnen.

Impact onderschat

Anders zal zo’n pilotfase mogelijk onterecht negatieve gevolgen hebben. Zzp’ers, opdrachtgevers en hun intermediairs kunnen geen onrust gebruiken middenin de tweede coronagolf. We moeten er juist alles aan doen om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven. Dit neemt niet weg dat ook wij vinden dat er iets moet komen wat uitbuiting tegen gaat.

Bovib vreest al langer dat het kabinet de impact van de pilot onderschat. “Als er discussies ontstaan over wat wel en niet kan, worden opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in te huren”, zei voorzitter Frederieke Schmidt Crans. Zij benadrukt dat nog steeds niet duidelijk is wat nu het doel is van de pilot. “Wat zijn de criteria voor een succesvolle pilot? De pilot wordt niet verplicht, hoe wordt dan het gebruik geëvalueerd en waar werkt de minister naartoe?”

Contra-indicaties ontbreken

Verder is het instrument juridisch onvoldoende op feiten gebaseerd , constateren we. “Onderbouwing van vragen en uitkomsten ontbreekt en komen niet overeen met eerdere uitspraken van de rechter”, zegt Schmidt Crans. “Uit een steekproef blijkt dat er casussen zijn die op basis van de jurisprudentie een andere uitkomst krijgen dan wanneer je ze toetst met de webmodule.”

Bovendien is de webmodule een te eenzijdige optelsom die enkel lijkt op te bouwen naar dienstbetrekking. Indicaties die wijzen op het ontbreken van een dienstbetrekking, leveren geen minpunten op. Dan is er geen sprake van een weging. Wij als belangenbehartigers hebben suggesties gedaan voor zulke contra-indicaties van een dienstverband, zoals: is er sprake van debiteurenrisico? Zorgt een zzp’er voor zijn eigen scholing? En hoeveel onderhandelingsruimte is er? Tot op heden komt geen van die vragen terug in de online tool.

Niet neutraal

Ook vinden de belangenbehartigers dat de nadruk te veel ligt op het criterium van inbedding van de werkzaamheden, terwijl daar geen juridische grondslag voor is. Dat de inbedding zo’n prominente plaats krijgt is voor ons een aanwijzing dat het niet louter gaat om een juridisch meetinstrument. De opinie van de deskundigen is een te grote factor geweest bij het bepalen van de wegingsfactoren en de uitkomsten hiervan.

Boris Emmerig ziet meer juridische problemen met de webmodule. Hij vertelde dat de webmodule rekening zou moeten houden met de intentie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit is namelijk ook hoe rechters een arbeidsrelatie tot nu toe hebben beoordeeld. De zogenaamde ‘partijbedoeling’ zou dus in de online tool moeten voorkomen en niet enkel als aanname voordat men de module invult, zoals nu wel het geval is. Emmerig: “Op dit moment moet de webmodule uitgaan van het huidige recht. Partijbedoeling hoort daar nog gewoon bij.”

Lees ook: Bovib: ‘Voer de webmodule pas in als die echt werkt, we willen niet wéér een pilotjaar’

Discutabele uitkomsten

De partijen vrezen dat de webmodule zoals die nu is opgebouwd gaat zorgen voor onrust en vraaguitval in de markt. De vragen zijn te genuanceerd en te ingewikkeld voor de gemiddelde opdrachtgever, waarschuwen de belangenbehartigers. Als een opdrachtgever geen goed antwoord kan geven, is de uitkomst discutabel.

Wij wijzen er verder op dat de webmodule juist misstanden aan de onderkant van de arbeidsmarkt legitimeert (de pizzabezorger bijvoorbeeld) terwijl de zelfstandig professionals bij grote zakelijke opdrachtgevers hun opdrachten zien verdwijnen. Zie ook deze steekproef.

Onze oproep is om niet aan de pilot te beginnen, zolang de bovenstaande punten nog niet zijn opgelost. Bezint eer gij begint.

Meer weten en meepraten? Meld je aan voor de digitale ledenbijeenkomst vanmiddag om 15:00 uur. We beginnen met de ledenvergadering en om 15:45 uur zijn Mathijs Bouman (journalist en economisch commentator bij onder andere het FD en Nieuwsuur) en Hugo-Jan Ruts (hoofdredacteur ZiPconomy) te gast voor een vraag- en antwoordsessie. Ook de webmodule en onze zorgen daarover komen aan de orde.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.