Columns

Bovib stuurt brandbrief naar Tweede Kamer. Zorgen over nieuwe gezagscriteria inhuur zzp.

De Bovib maakt zich zorgen over de nieuwe gezagscriteria zzp’ers zoals die sinds 1 januari 2019 gelden. Zonder overleg in de Tweede Kamer is een notitiebijlage van een Kamerbrief van minister  Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) nu beleid geworden. Deze nieuwe criteria zorgen naar onze mening niet voor de beloofde verduidelijking van de term ‘gezag’. Integendeel, ze kunnen forse ongewenst gevolgen voor zzp’ers hebben.

Samen met Boris Emmerig van Holla Advocaten heeft de Bovib daarom een brief opgesteld. Daarin roepen we de Tweede Kamer op om vragen te stellen aan minister Koolmees en staatssecretaris Snel. De Kamer moet aansturen op een zorgvuldig, weloverwogen beleid. Een beleid dat echt zorgt voor meer duidelijkheid op de arbeidsmarkt.

Lees ook:

  • Interview op ZiPconomy met Tjebbe van Oostenbruggen (namens de Bovib) en fiscalist Boris Emmerig over deze brief.
  • De integrale brief aan de Tweede Kamer

.

Lees verder

Bovib Modelovereenkomst eindelijk gepubliceerd

Beste leden,

Zojuist ook op Yammer geplaatst.

Vanmiddag wordt bijgaande informatie gepubliceerd via Zipconomy.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de Bovib overeenkomst gepubliceerd. Het traject met de belastingdienst is gestart in januari 2016. Ook over het publiceren na goedkeuring is 3 maanden gegaan.

Wat onze overeenkomst bijzonder maakt is dat het gaat om de combinatie van een overeenkomst tussen intermediair en zelfstandige en de overeenkomst tussen intermediair en opdrachtgever (de derde).

De Bovib is blij dat dit traject is afgerond. Dit betekent voor opdrachtgevers, zelfstandigen en intermediairs toch iets meer houvast. Feit blijft echter dat wij de huidige situatie van niet handhaven van de WDBA ongewenst en niet werkbaar vinden. Echte duidelijkheid vooraf voor opdrachtgever en zelfstandige is noodzakelijk.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/modelovereenkomst-zelfstandige-professionals-bovib-904168035

Met vriendelijke groet,
Arno Pronk

 

Lees verder

3 actuele wettelijke veranderingen die impact hebben op de inhuur van externen

Veranderende wet- en regelgeving heeft impact op uw bedrijfsvoering en die van uw opdrachtgevers en opdrachtnemers. Welke wettelijke veranderingen zijn onlangs doorgevoerd? De Bovib zet het voor u op een rijtje. 

Wet Tegengaan Onredelijk Lange Betaaltermijnen (Wet TOLB)

Deze nog relatief onbekende nieuwe wet is recent ingevoerd om de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers te verbeteren en betalingstermijnen van langer dan 60 dagen in de gehele (inhuur)keten te verkorten.

ZZP’ers zijn ook MKB’ers. Als de eindklant een grootbedrijf is, mogen zij geen betaaltermijn  van langer dan 60 dagen overeenkomen met een midden- of kleinbedrijf. Als zij toch een langere betaaltermijn overeenkomen is deze nietig en wordt deze van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Daarnaast is wettelijke handelsrente verschuldigd over de periode dat de betaling boven de 30 dagen uitkomt.

Vanaf 1 juli 2017 moeten alle nieuwe overeenkomsten tussen grootbedrijven en MKB’ers aan de Wet TOLB voldoen en vanaf 1 juli 2018 moeten ook alle bestaande en nieuwe overeenkomsten hier aan voldoen.

Wellicht is uw leverancier, MSP of broker zelf ook een grootbedrijf en zou u als de eindklant niet zijn gehouden aan de maximale betalingstermijn van 60 dagen. Als er sprake is van een langere inhuurketen is uw intermediair tegenover zijn leveranciers wél gehouden aan de Wet TOLB. In zo’n geval mag eindklant echter geen betaaltermijn overeenkomen die kennelijk onbillijk is voor een intermediair, waardoor in de praktijk de eindklant ook maximaal 60 dagen moet hanteren, tenminste in die gevallen waarin voorfinanciering geen onderdeel is van de afspraken tussen eindklant en intermediair.

Lees verder

Een stem voor professionele inhuurders flexibele arbeid

Waarom richten 18 marktpartijen, die allen een onafhankelijke rol spelen bij het organiseren van specialistische inhuur en zzp inzet, nu samen een brancheorganisatie op?
Het merendeel van de Bovib leden is 20 en soms al 30 jaar actief in de sector flexibele arbeid. Een sector ook die steeds verandert en zich ook professioneler ontwikkelt. Zeker grote inleners realiseren zich dat de kwaliteit van het inleenproces van belang is om de regie op het proces te krijgen en te behouden, kosten te besparen en risico´s te vermijden. Daarom ontstond juist nu bij veel marktpartijen het gevoel dat het tijd was om gezamenlijk naar voren te stappen. De discussie over flexibele arbeid en met name over zzp-inzet is groot. De overheid is voornemens veel maatregelen te nemen die als doel lijken te hebben om flex als onderdeel van onze arbeidsmarkt terug te dringen. Denk daarbij aan de mogelijke invoering van een nieuwe VAR, de zogenaamde Beschikking Geen Loondienst (BGL) en de nieuwe wet‚ ´werk en zekerheid’. Ondanks dat er met name rondom BGL nog veel onduidelijkheid heerst wordt er wel een duidelijk trend zichtbaar. De opdrachtgever, de inlener van flexibele arbeid,krijgt steeds meer verantwoordelijkheid in zijn maag gesplitst en loopt tegelijkertijd steeds meer risico.

Lees verder