Geen categorie

Reactie Bovib op advies Commissie Borstlap

Op donderdag 23 januari presenteerde Hans Borstlap als voorzitter van de Commissie Regulering van Werk haar langverwachte eindrapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ De Commissie Borstlap werd ingesteld door minister Koolmees en moet de vraag beantwoorden hoe een nieuw ontwerp voor de regulering van werk er uit moet komen te zien. De Bovib complimenteert de Commissie Borstlap met de totstandkoming van het uitgebreide en gedegen eindrapport en onderschrijft het streven om te komen tot een wendbare, duidelijke, weerbare en wederkerige arbeidsmarkt.

Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans ziet in het advies stevige bouwstenen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Wel benadrukt ze dat het een uitdaging wordt om een passende vertaalslag te maken van rapport naar praktijk, waarbij voorzien wordt in de behoeften van zowel werkgevenden als werkenden.

Terugdringen flex

Volgens de Commissie Borstlap is er sprake van groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt, die niet alleen onrechtvaardig is voor grote groepen mensen maar ook schadelijk is voor de economie. Om deze kloof te dichten zijn er grote veranderingen nodig. Als een van de grootste aandachtspunten benoemt de Commissie het terugdringen van de diverse vormen van flexibele arbeid, waarbij werknemerschap weer de norm moet worden. Het (fiscale) verschil tussen flexkrachten, zelfstandigen en werknemers dient te verdwijnen. Alleen als een opdrachtgever kan aantonen dat iemand echt als zelfstandige aan de slag is, mag iemand ook zo worden behandeld. Verwacht wordt dat het rapport een grote rol kan spelen bij het opstellen van de partijprogramma’s voor de verkiezingen van 2021 en de kabinetsformatie daarna.

Duidelijkheid hard nodig

De Bovib dringt al langer aan op meer duidelijkheid voor flexibele arbeidskrachten. Robuuste regelgeving biedt ondernemers de mogelijkheid om gemakkelijk in te spelen op de veranderende vraag en marktomstandigheden van de moderne economie. De belangen van werknemers met betrekking tot inkomenszekerheid, arbeidsomstandigheden en marktmacht zijn daarbij randvoorwaardelijk. De vraag is echter hoe het grote aantal aanbevelingen van de Commissie Borstlap landt in duidelijke wet- en regelgeving, op zo’n manier dat er een gebalanceerde arbeidsmarkt ontstaat. Het verdient tegelijkertijd de aanbeveling om kritisch naar de bestaande wetgeving te kijken en vanuit daar een vertaalslag te maken, alvorens volledig nieuwe wetgeving te introduceren. De voorgestelde maatregelen hebben namelijk grote impact op de huidige arbeidsmarkt en de wijze waarop zowel werkgevenden en werkenden hun werk- en bedrijfsvoering organiseren. De Commissie Borstlap gaat eenvoudig voorbij aan de behoefte van veel zelfstandigen om bewust in vrijheid te ondernemen en zeggenschap te hebben over eigen werk. Schmidt Crans benadrukt dat de groep zelfstandigen onterecht wordt geframed als een homogene groep, wat in de praktijk nadrukkelijk niet het geval is. Deze mening wordt ook gedeeld door Hans de Jong, President Philips Nederland, die stelt dat je de vele zelfstandigen niet over één kam kan scheren: “hightech mensen zijn geen aspergestekers.” In Nederland zijn meer dan 1 miljoen zelfstandigen actief. Door arbeidsrelaties zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij voorkeuren van het type werk wordt een belangrijke bijdrage geleverd het verdienvermogen en de dynamiek van de Nederlandse economie.

Meedenken

De Bovib gaat graag met het ministerie en de commissie Borstlap in gesprek en roept op om niet in tegenstellingen te denken zoals “flexibele arbeid verbieden” en “werk in vast dienst verband niet flexibel maken” maar door integraal mee te denken hoe een passende vertaalslag van rapport naar praktijk gemaakt kan worden. De uitgangspunten kunnen hierbij in stand blijven waarbij de Bovib kritisch maar constructief meekijkt naar werkbaarheid en handhaafbaarheid.

Lees verder

Te vroeg om lessen uit ING & TCP casus te trekken

Als bestuur van de Bovib volgen wij natuurlijk het nieuws over de problemen rond TCP Solutions en de zzp’ers bij de ING op de voet. Wij nemen wel afstand van een aantal dingen die in de media zijn geschreven over deze kwestie. Wij kennen TCP niet anders dan een betrouwbare partij die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen conform de keurmerken in de flexbranche met een integer management.

Het is op dit moment echter prematuur om inhoudelijk te reageren. Daarvoor is nog te weinig bekend over de achtergrond van deze situatie. Bovenal is het in het belang van alle betrokkenen, met de contractors en klanten van TCP voorop, dat TCP – met de ING – in rust een snelle oplossing kan vinden voor de ontstane situatie.

Namens het Bovib Bestuur,

Frederieke Schmidt-Crans en Erwin van Hattem

.

Lees verder

“Kom met duidelijkere regels, dan is er minder ruis.”

Rick Schevers reageert in interview op ZiPconomy namens Bovib op kritiek uit Kamer op bemiddelaars.

Brokers die tussen zzp’ers en opdrachtgevers zitten profiteren van de ruis in wetgeving. “Ze maken winst over de ruggen van zzp’ers en maken het hen moeilijker om gewoon hun werk te doen.” Dat zei Dennis Wiersma van de VVD tijdens het kamerdebat over de nieuwe zzp-regels afgelopen woensdag. Hij uitte zijn ongenoegen over het feit dat er nog steeds geen webmodule en handhaving is.

Hulp bij onduidelijke wet

“Dat is niet onze schuld”, vindt Rick Schevers, voorzitter van branchevereniging voor intermediairs en brokers, Bovib. “Het klopt dat brokers een deel van hun bestaansrecht ontlenen aan onduidelijke wetgeving. Wij helpen opdrachtgevers die moeite hebben met regelgeving om aan de wet te voldoen.”

Wat een broker doet, is zorgen dat een opdrachtgever op de juiste manier inhuurt, legt hij uit. “Wij zorgen dat hij de juiste contractvorm kan vinden. Of dat nou een vast contract, uitzend of een zzp-overeenkomst is.”

Dat brokers ondernemerschap belemmeren is dus een misvatting, zegt hij. “Wij helpen ondernemers en zzp’ers juist om toch op een goede manier in te huren binnen deze onduidelijke, ingewikkelde regelgeving.” Na Duitsland heeft Nederland een van de meest ingewikkelde wetgevingen rond externe arbeid, zo stelt Schevers.

Graag meer duidelijkheid

Hij en zijn achterban willen graag dat er snel meer duidelijkheid komt vanuit de politiek. “Dat staat ook centraal in de gesprekken die wij met de ministeries voeren. Het is duidelijk dat wij allemaal behoefte hebben aan een duidelijke arbeidsmarkt”, zegt hij. “Ja, dat wij opdrachtgevers helpen voldoen aan die ingewikkelde regels is ten dele onze toegevoegde waarde. Maar we ontzorgen op veel meer vlakken.”

De Bovib uitte in een brief aan de Kamer (zie hier) eerder al haar zorgen dat de nieuwe gezagscriteria die de Belastingdienst nu hanteert eerder voor minder dan voor meer duidelijkheid zorgen. De criteria komen waarschijnlijk ook in de webmodule. “Het zijn criteria die open staan voor interpretatie. Dat levert alleen maar meer ruis op, nu precies wat we als Bovib ook niet willen.”

Lees verder

Belangenbehartigers teleurgesteld: ‘Handhaving nieuwe zzp-regels wordt mission impossible’

Bovib is teleurgesteld over de aangekondigde plannen van het kabinet. Dat vertelt voorzitter Rick Schevers in een artikel op ZiPconomy.

In het artikel komen verschillende belangenbehartigers aan het woord over de brief aan de kamerbrief die minister Wouter Koolmees afgelopen maandag stuurde. Zij noemen het minimumtarief ‘te laag’, de lastenverzwaring ‘onredelijk’ en de handhaving een ‘mission impossible’.

Met deze maatregelen geeft de minister onvoldoende duidelijkheid, zegt Schevers namens Bovib. Hij betwijfelt dat 16 euro genoeg is om je te verzekeren. “De minister gaat uit van de tarieven die gelden voor mensen in loondienst. In de praktijk zijn verzekeringen voor zzp’ers vele malen duurder.”

“Het positieve is dat men de onderkant een probleem vindt”, zegt hij. “Het is duidelijk welke groep de minister wil aanpakken. Maar het tarief is veel te laag.”

Hij is minder positief over de zelfstandigenverklaring. “De termijn van een jaar slaat nergens op”, aldus de voorzitter. “Zzp’ers zullen hierdoor opdrachten mislopen.”

Ook het feit dat de webmodule en de handhaving opnieuw zijn uitgesteld, kost Nederlandse zelfstandigen opdrachten. “Echt kansloos”, zegt Schevers. “Bedrijven die aan de wet willen voldoen, bedenken payroll-constructies of wijken uit naar het buitenland. Er is nu duidelijkheid nodig.”

Lees ook de reacties van partijen als PZO, Platform zzp-dienstverleners en RIM in het volledige artikel op ZiPconomy.

Lees verder

Voorzitter Rick Schevers op HR Horizon

“Het optimaliseren van de workforce in bedrijven is broodnodig”, vindt voorzitter Rick Schevers. “Maar het is op dit moment in de Nederlandse wetgeving een grote warboel.”

Dat zegt hij namens Bovib tijdens HR Horizon, een groot evenement van Brainnet. “Hoe vind je nou de beste aansluiting bij je bedrijf? De vorm van het contract lijkt niet meer uit te maken voor de mensen die het werk doen”, zegt hij.

Schevers benadrukt dat je als werkgever zou moeten kunnen kiezen voor de vorm die het meest passend is. Of dat nou zzp, flex of een vast contract is. Maar de huidige wetgeving maakt dat lastig.

“Het is een chaos op dit moment. Vanuit de bracheorganisatie pleiten we voor duidelijkheid. We willen Den Haag bewegen om het voor elkaar te krijgen.”

Lees verder

Luid de zomer in met Bovib, kom naar het zomerevent!

Donderdag 27 juni organiseert Bovib de jaarlijkse borrel voor intermediairs en brokers. Als brancheorganisatie praten wij je graag bij over de nieuwste ontwikkelingen. En het is een mooie gelegenheid om in contact te komen met andere leden en branchegenoten.

Toekomst van de flexbranche

Voorzitter Rick Schevers vertelt over de plannen van de Bovib voor het komende half jaar. En financieel journalist drs. Martin Visser van De Financiële Telegraaf praat je bij over de toekomst van de flexbranche.

Het event is toegankelijk voor organisaties die actief zijn in de flexibele arbeidsmarkt. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

Programma:

15.00 – 15.30 uur: Inloop / Ontvangst

15.30 – 16.00 uur: Opening door Rick Schevers, voorzitter Bovib

16.00 – 16.45 uur: Presentatie drs. Martin Visser

16.45 –  18.00 uur: Borrel

Locatie: Naarderbos, IJsselmeerweg 100, 1411 DL Naarden (contact)

Aanmelden

Aanmelden kan via events@bovib.nl onder vermelding van je naam, bedrijfsnaam en namen van eventuele collega’s die meekomen.

Wij kijken ernaar uit samen de zomer in te luiden op donderdag 27 juni!

Lees verder

Zorgen over ontwikkeling van de webmodule inhuur zzp

In de eerste versie van de webmodule is voldoende aandacht voor bemiddelaars. Toch maakt onze branchevereniging zich zorgen over de ontwikkeling van de vragenlijst, vertelt Tjebbe van Oostenbruggen aan ZiPconomy.nl.

Bovib is betrokken bij de ontwikkeling van de webmodule, een belangrijk onderdeel van de vervanging van de wet Dba. “In de eerste vragenlijst is voldoende aandacht voor de rol van bemiddelingsbureaus”, zegt Tjebbe van Oostenbruggen (directeur Brainnet). Hij heeft namens Bovib overleg met de ministeries Social Zaken en Financiën. Dat is een flinke verbetering, vindt hij. Toch maakt hij zich zorgen.

Tot nu toe heeft het kabinet namelijk nauwelijks feedback ontvangen van opdrachtgevers. “Het is nog maar de vraag of de webmodule daadwerkelijk de rust en zekerheid gaat opleveren waar de markt zo op zit te wachten,” zo stelt Van Oostenbruggen namens onze branchevereniging.

Lees hier het volledige artikel.

Oproep aan opdrachtgevers

Begin april heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat het graag van de praktijkervaring van opdrachtgevers gebruik maakt bij het uitwerken van de webmodule. Hun input is belangrijk, want de webmodule moet juist de opdrachtgever straks zekerheid geven of hij een zzp’er mag inhuren voor een bepaalde klus.

Duizend organisaties zouden een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen. Deze week ontvingen 50.000 extra bedrijven een verzoek. Uit een inventarisatie door ZiPconomy bleek namelijk eerder al dat deze vragenlijst in ieder geval niet terecht gekomen is bij de afdelingen inhuur van beursgenoteerde ondernemingen. Bovendien heeft slechts een beperkt deel van de 1.000 organisaties de vragenlijst ingevuld. En daarvan bleek een flink deel weer geen zzp’ers in te huren.

Nu al bezig met de eerste verbeteringen

Een woordvoerder van het ministerie van SZW zegt: “Duizend opdrachtgevers is inderdaad niet zo’n heel groot aantal op het totaal aantal opdrachtgevers in Nederland. Het is ook een proefronde. Er is hier al veel van opgestoken.”

Bedrijven die de vragenlijst niet ontvangen hebben en hem toch graag willen invullen, kunnen de lijst aanvragen bij helpdesk@ioresearch.nl. De vragenlijst staat niet online, omdat deze nog in ontwikkeling is. Minister Koolmees wil nog voor het zomerreces de Tweede Kamer informeren over de voortgang van zijn zzp-wetgeving, waar deze webmodule onderdeel van uit maakt.

Bezorgdheid vanuit werkveld

De huidige vragenlijst voor de webmodule bestaat grotendeels uit de criteria opgesteld door de Belastingdienst die vanaf 1 januari van dit jaar opgenomen zijn in het handboek loonheffingen. Hierover maakt Bovib zich zorgen.

“De vragen zijn op zich helder. Dat is winst,” zegt Van Oostenbruggen. Hij verbaast zich wel over een aantal van de vragen zoals die ook in het handboek staan. “Die vragen verwoorden vooral de visie van de Belastingdienst. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook juridisch hout snijden. Neem het punt dat het verplicht stellen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een aanwijzing voor gezag is. Ik heb geen idee waar dat nu ineens vandaan komt. Die verplichting staat al jaren in de inkoopvoorwaarden, ook van het Rijk.”

Aansluiting bij de arbeidsmarkt

Ook de genoemde termijn van 8 maanden als lengte van een opdracht roept vragen op. “Ook hier kan je je afvragen waar dat op gebaseerd is. In ieder geval niet op de praktijk in de markt. Sommige opdrachten lopen nu eenmaal langer door” zegt Van Oostenbruggen.

Hij mist sowieso een aansluiting met de huidige arbeidsmarkt. “Naast inzet van zzp’ers voor ‘piek en ziek’ en specifieke expertise is inhuur ook een noodzakelijk antwoord op de schaarste op de arbeidsmarkt. Daar lijkt de webmodule geen antwoord op te geven”.

Onduidelijkheden

Ook de vraag of werkzaamheden die een zzp’er doet wel of niet onderdeel uitmaken van de kernactiviteiten staat vooralsnog in de vragenlijst. “Dat blijft natuurlijk vaag. Is de IT bij ING nu wel of geen kernactiviteit?” vraagt Van Oostenbruggen zich af.

Al met al denkt hij dat Bovib-leden als arbeidsmarktexperts voldoende in de materie zitten om door de vragenlijst heen te komen. Maar hij maakt zich wel zorgen over opdrachtgevers die af en toe een zzp’er inhuren. “Ik vrees dat de vragenlijst voor hen te ingewikkeld wordt. Met het risico dat dat inhuur van zzp’ers afschrikt.”

Lees verder