Nieuws

Bovib reageert op faillissement TCP Direct Bv

De brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) betreurt het dat het niet gelukt is om tijdig met een passende oplossing te komen voor de ontstane situatie bij ING en TCP Direct. Inmiddels heeft de rechtbank Amsterdam faillissement uitgesproken voor TCP Direct Bv. Met name voor alle betrokkenen is de situatie zeer vervelend en we hopen dat er op korte termijn meer duidelijkheid volgt.

De Bovib is opgericht om een gedegen en goed functionerende markt van zzp-dienstverlening te faciliteren. Wij geloven in de toegevoegde waarde van een sterke sector.

De beeldvorming die als gevolg van deze situatie is ontstaan, doet wat ons betreft geen recht aan de professionaliteit en veelzijdigheid van de branche van zzp-dienstverleners. Tegelijkertijd onderkennen wij dat wij samen met alle betrokkenen lering kunnen trekken uit de praktijk en zien wij het als belangrijk onderdeel van onze missie om ons ervoor in te spannen om situaties als deze te voorkomen. Daarom roept de Bovib belanghebbenden en beleidsmakers op om gezamenlijk te blijven werken aan beleid dat leidt tot een eerlijke en transparante flexbranche. Als Bovib zullen wij ons actief blijven inzetten om dit beleid te realiseren.

Namens het Bovib-bestuur,

Frederieke Schmidt Crans, Erwin van Hattem

Voor aanvullende vragen kunt u mailen naar info@bovib.nl

Lees verder

Bovib blijft zelfstandig: ‘Een betere keuze’

Bovib heeft grote plannen voor de toekomst, vertelde voorzitter Rick Schevers tijdens de jaarlijkse Zomerborrel. “Bovib is al lang geen one-issuepartij meer”, benadrukte Schevers. In het Naarderbos deelde hij de laatste ontwikkelingen van de branchevereniging met de leden. “We zijn samengekomen rond de wet DBA. Maar als je nu in Den Haag vraagt wie wij zijn, dan zeggen ze: Bovib heeft verstand van de flexmarkt als geheel.”

Vaste gesprekspartner in Den Haag

Bovib is vaste gesprekspartner in de politiek, vertelt hij. De leden praten bijvoorbeeld met de Commissie Borstlap. “En we kunnen onze mening geven over de webmodule”, benadrukt Schevers. “Niet mijn mening als directeur van TCP, maar die van ons allen. Daarom is het belangrijk om ook onderling kennis te delen. Breng je ideeën dus in. Bel me op en leg het uit. Dan kunnen we jouw input meenemen.”

“We hebben grote stappen gezet, maar we zijn nog lang niet klaar,” benadrukt de voorzitter. “Het belang van lobby is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld hoe er ineens een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in het pensioenakkoord stond. Het is duidelijk dat er geen zzp-vertegenwoordiging aan tafel zat. Daar kunnen wij bijvoorbeeld het verschil maken.”

Professionalisering

Verder is Bovib druk bezig met de opleiding Inhuurconsultant en het Bovib-keurmerk. “We willen nog verder professionaliseren”, zegt hij. Businessmanagement-consultant Annette Zomerdijk is bezig met een ledenonderzoek, dat moet leiden tot een verbeterd businessplan. Schevers: “We willen verder professionaliseren en groeien. En dat doen we zelfstandig.”

Eigen geluid

Bovib sprak al een tijdje met de Alliantie van werk, maar uiteindelijk hebben we besloten het niet te doen. Door zelfstandig te blijven, kunnen we meer ons eigen geluid laten horen.

“Terwijl de Alliantie van werk zich richt op een type dienstverlening en/of contractvorm, is de Bovib georganiseerd vanuit de klantbehoefte”, legt hij uit. “Dat staat los van de contractvorm. Die onafhankelijk is erg belangrijk, want zo kunnen wij klanten altijd optimaal bedienen. Als Bovib zijn we in staat om te spreken voor meerdere dienstverleningsconcepten: intermediair, broker, MSP. Zelfstandig blijven is dus een betere keuze.”

Lees verder