Nieuws

Rob Wessels (Bergler): "Den Haag, consulteer Bovib als het gaat om zelfstandig professionals"

Interview met Bovib-lid Rob Wessels van ICT-dienstverlener Bergler. Over zijn flexibele businessmodel en het belang van Bovib als kennispartner voor de overheid.

Rob Wessels, directeur van Bergler

ICT-dienstverlener Bergler uit Breda is Bovib-lid van het eerste uur. “Als oudgediende in de business werden wij benaderd over de oprichting van de branchevereniging”, vertelt Bergler-directeur Rob Wessels.

‘We dragen ons steentje bij’

Wessels’ bedrijf Bergler is redelijk actief lid. “Natuurlijk hebben we het kwaliteitskeurmerk. En mijn financieel manager ondersteunt Frederieke Schmidt-Crans bij werkzaamheden rondom dit keurmerk”, vertelt Wessels. “Natuurlijk zijn er leden die nog veel meer doen, maar zo dragen wij ons steentje bij.”

Hij vond het destijds een goed idee om als branchegenoten samen op te trekken. “Dat vind ik nog steeds”, benadrukt de directeur. “Samen kun je problemen aanpakken die je in je eentje niet kunt oplossen.”

Flexibele schil

Bergler heeft zijn oorsprong in het detacheren van IT-specialisten in de financiële sector. De oprichter van Bergler verkocht na twintig jaar zijn belang aan ‘tweede man’ Rob Wessels. Inmiddels heeft het bedrijf labels voor meerdere markten: Bergler Infra Solutions, Bergler Software Solutions en Bergler Flex Solutions.

De Bergler Group heeft 40 vaste medewerkers en een flexibele schil van zo’n 140 zelfstandig ondernemers. Wessels: “Voor mij is het een ideaal businessmodel. Je loopt minder risico als bedrijf: als er een keer minder werk is, hangen er niet zoveel mensen op je payroll. En als er wel veel vraag is, kun je snel opschalen.”

Ondernemerschap is een bewuste keuze’

Het aantal zelfstandigen onder ICT’ers stijgt, ziet ook Wessels. Hij benadrukt dat het ondernemerschap niet voor elke specialist is weggelegd. “In mijn groep vaste werknemers zitten mensen die best zzp’er zouden kunnen zijn, maar geen zin hebben in dat gedoe”, zegt hij.

“Mijn advies: staar je niet blind op die 70 of 80 euro per uur. Er komt uiteindelijk veel meer kijken bij ondernemen”, legt hij uit. “Je moet zelf je pensioen en verzekeringen regelen en je loopt ook risico als je een keer geen opdrachten hebt. Bovendien heb je de eerste drie jaar nog fiscaal voordeel, maar dat houdt ook op. Dat weten ook zelfstandigen in de IT. Voor hen is zelfstandig ondernemerschap vaak echt een bewuste keuze.”

Meer dan de Wet Dba

Net als de andere Bovib-leden, weet Wessels wat er speelt in de wereld van zelfstandig professionals. “Den Haag zou ons hier nog meer over moeten consulteren”, vindt hij.

“Het gevaar is wel dat we als Bovib een partij worden die zich maar met één ding bezighoudt, namelijk de Wet Dba. Volgens mij zouden we ons moeten bezighouden met alles wat ons als onafhankelijk inhuurconsultants aangaat. Hij is ook aan ons om nog meer punten op de agenda zetten.”

Lees verder

Uitgebreide update over de Wet Dba

Hoe staat het er nu precies voor met de Wet DBA? Advocaat Boris Emmerig en fiscalist Demi van Zandvoort (Holla Advocaten) schreven op verzoek van Bovib een update.

Minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Menno Snel informeerden de Tweede Kamer op 24 juni jl. over de vervanging van de Wet DBA. Even daarvoor bracht de Commissie Borstlap een discussienota uit over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. Hieronder een overzicht van wat we nu weten en wat dit betekent voor de praktijk.

1. Uitstel handhavingsmoratorium verlengd naar 1 januari 2021

Het kabinet streeft ernaar om in het derde kwartaal van 2019 de vervangende wetgeving als concept voor internetconsultatie uit te zetten. De inwerkingtreding van deze wetgeving wordt voorzien per 1 januari 2021. Het huidige handhavingsmoratorium dat aanvankelijk gold tot 1 januari 2020, wordt hiermee verlengd tot 1 januari 2021 en zal daarna gefaseerd worden afgebouwd.

Wel worden de mogelijkheden tot handhaving gedurende het moratorium aangescherpt; vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven als opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet of onvoldoende opvolgen, onder een redelijke termijn.

Deze cryptische opmerking werpt vragen op voor opdrachtgevers. Wat voor soort aanwijzingen kunnen zij verwachten, of wat wordt verstaan onder een redelijke termijn?

Verder ontlenen wij het volgende aan de brief inzake het handhavingsmoratorium:

 • De Belastingdienst zegt actief in gesprek te willen gaan met intermediaire partijen en organisaties. De fiscus begint met branches waar deze problematiek sterk speelt, zoals zorg, onderwijs en ICT. Maar ook met andere branches, zoals horeca, detailhandel en bouw, legt de Belastingdienst contact.
 • Opdrachtgevers kunnen nog steeds modelovereenkomsten voorleggen aan de fiscus. De Belastingdienst beoordeelt of bij werken volgens de voorgelegde overeenkomst de arbeidsrelatie buiten dienstbetrekking kan worden vormgegeven. Het aantal voorgelegde overeenkomsten bedraagt op dit moment ruim 8.000. Hiervan heeft slechts 23% geleid tot een goedgekeurde modelovereenkomst.
 • Ook blijft de mogelijkheid bestaan om uitgewerkte maatafspraken met de Belastingdienst te maken die meer zekerheid bieden dan een modelovereenkomst.

2. Uitwerking maatregelen zelfstandigen: onderkant, bovenkant & de webmodule

Het kabinet komt met een uitwerking van drie maatregelen die de vervanging van de Wet DBA nader inkleuren.

Onderkant van de arbeidsmarkt

Hierbij vervallen de voorwaarden dat het niet mag gaan om “reguliere bedrijfsactiviteiten” en dat het moet gaan om een overeenkomst “van korte duur”. Deze maatregel brengt een administratieve lastenverzwaring met zich mee. Er wordt namelijk voorgesteld dat de opdrachtnemer vóóraf aan de opdrachtgever een inschatting van de directe kosten en uren verstrekt.

Op zich niet vreemd; dat is een offerte. Wel is het aan de opdrachtgever om in die offerte te beoordelen of (1) voldaan wordt aan de voorwaarde dat de opdrachtnemer ten minste €16 per uur verdient en (2) de inschatting reëel is. Verder moet na afloop van de opdracht de opdrachtnemer vervolgens de daadwerkelijke kosten en uren aan de opdrachtgever verstrekken. Als daaruit blijkt dat het uurtarief van de opdrachtnemer lager dan €16 is, moet de opdrachtgever het verschil bijbetalen.

Ondernemers aan de bovenkant

 1. In de overeenkomst van opdracht moet opgenomen zijn dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten.
 2. De arbeidsbeloning bedraagt minimaal €75 per uur (prijspeil 2019).
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal één jaar.
 4. De opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring.
 5. De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan.

Ook hier geldt dat als in de praktijk blijkt dat achteraf het uurtarief lager is dan €75, de opdrachtgever het verschil moet bijbetalen. Doet hij dat niet, dan loopt hij risico op naheffingsaanslagen en boetes van de Belastingdienst.

Opdrachtgeversverklaring met een webmodule

Het is de bedoeling dat opdrachtgevers via een webmodule een opdrachtgeversverklaring kunnen krijgen. Maar deze verklaring biedt geen volledige zekerheid; de uitvoering in de praktijk blijft beslissend. Op dit moment wordt de webmodule grootschalig uitgevraagd onder opdrachtgevers. Over de resultaten wordt de Tweede Kamer na de zomer van 2019 geïnformeerd. Het is niet zeker dat de webmodule haalbaar is.

3. Discussienota Commissie Borstlap

De Commissie schetst in de discussienota enkele voorlopige denkrichtingen voor beleid en wil hiermee een discussie op gang brengen De Commissie noemt de volgende denkrichtingen:

 • Richt regels op een meer gelijk speelveld voor alle werkenden in verband met de grote verschillen in fiscale behandeling van onderscheiden categorieën werkenden.
 • Bevorder wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden.
 • Stimuleer volwaardige participatie op de arbeidsmarkt.
 • Maak regels robuust, uitlegbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar.
 • Stem nieuwe regels af op de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap en goed werknemerschap/opdrachtnemerschap.

In de discussienota staan een aantal stellingen en de oproep aan iedereen om daarop te reageren. De commissie neemt die input mee in het eindoordeel. De deadline op 1 november 2019 nadert snel en wij kijken uit naar de voorstellen van de commissie.

Boris Emmerig en Demi van Zantvoort.

Lees verder

Training Bovib inhuurconsultant: zo gaat het eraan toe

Bovib organiseert voor het tweede jaar een opleidingsprogramma Inhuurconsultant. Wat kun je verwachten tijdens zo’n training? Een verslag.

“Om echt vooruit te komen met je klant, moet je zijn doelen weten”, zegt trainer Rick Uringa. Hij staat tegenover negen deelnemers aan het opleidingsprogramma Bovib Inhuurconsultant. Dit zijn medewerkers van Bovib-leden met een uitvoerende rol. Zij volgen vandaag het derde en laatste deel van het programma Inhuurconsultant.

De deelnemers hebben diverse functies: er zijn recruiters, inhouse-consultants, een office-manager en een contractbeheerder. Ook het aantal jaren ervaren verschilt. Junior accountmanager Isabel Jansen is bijvoorbeeld nog bezig met afstuderen, terwijl Karina Gelissen als 20 jaar ervaring heeft in het inhuurvak.

Theorie en praktijk komen bij elkaar

Gelissen is consultant bij Mekano in Boxtel. “Ik ben benieuwd hoe dag één en twee samen komen vandaag”, vertelt ze aan het begin van de ochtend. De eerste dag was het theoretisch kader, waarbij het ging over procesinrichting, wet- en regelgeving en inzicht in het speelveld van de inhuurconsultant. De tweede dag draaide het om persoonlijke vaardigheden.

Lees ook: Deze twaalf Inhuurconsultants spreken voortaan dezelfde taal

Zij besloot het programma te volgen, juist omdat ze al zo lang in het vak zit. “Je doet dingen op een bepaalde manier, omdat je dat zo gewend bent. Ik ben benieuwd hoe anderen tegen bepaalde problemen aankijken en hoe zij ermee omgaan.”

De overeenkomst tussen de deelnemers is dat ze allemaal een uitvoerende rol hebben. Zij zijn de personen die moeten zorgen voor verandering bij klanten. En dat is soms best lastig, vertelt inhouse-consultant Mirte de Vries van het Flexhuis.

Overtuigen van verandering

De Vries: “Bij een migratie komen soms heel wat lijken uit de kast en dat roept weerstand op. Hoe neem je dan de managers mee? Hoe overtuig je ze van het belang van verandering?”

Daarover gaat het tijdens de laatste cursusdag. Die vindt plaats in het Dynahouse te Nieuwegein en duurt een volledige werkdag. De opzet is heel interactief: Uringa vraagt continu input van de deelnemers. Aan de hand van hun praktijkvoorbeelden geeft hij tips en tricks.

Hij is een enthousiaste trainer. Hij was nauw betrokken bij inrichting van het traject en is nu de vaste uitvoerder van de derde trainingsdag, over stakeholder- en verandermanagement. Als eigenaar van een adviesbureau aanbestingen en tenders (Cinfield) heeft hij daar namelijk veel ervaring mee.

Halverwege de ochtend bekijkt Uringa bijvoorbeeld samen met de deelnemers een contract. Uringa: “Wat staat er nou, wat wordt er nu echt van je verwacht? Wanneer heb je je werk goed gedaan?”

Belang van doelen

Wat blijkt: in het contract lopen doelen en randvoorwaarden door elkaar. De trainer leert de cursisten onderscheid te maken tussen die twee. “Is het onduidelijk, vraag het dan na”, tipt hij. Volgens de trainer zitten veel contracten niet doelgericht in elkaar en dat maakt het werk van een inhuurconsultant lastig.

“Om weerstand te snappen en weg te nemen, moet je de doelen van je opdrachtgever kennen”, legt hij uit. “Als jouw doel ‘ontzorgen’ is, dan betekent dit dat je taken uit handen neemt. Je hebt inzicht nodig in waarom je doet wat je doet.”

Overtuigingskracht

Als een manager het er bijvoorbeeld niet mee eens is dat hij zijn contractbeheer niet meer zelf mag doen, helpt dit inzicht je hem te overtuigen. “Zeggen: dit hebben we nu eenmaal afgesproken, dat werkt vaak niet”, vertelt de trainer. “Als je kunt uitleggen waarom je zijn taak overneemt, gaat het gesprek vaak beter.”

Recruiter Vincent Toebak van Hero is erg blij met de tips. “Het klinkt heel logisch, maar is het in de praktijk toch niet”, vindt hij. “Veel ruis ontstaat door slecht geformuleerde randvoorwaarden. Hier ga ik mee aan de slag.”

Gesprek met de klant

Inzicht in de doelen van je klant helpt je ook hem te overtuigen van jouw keuzes, vertelt Uringa. Neem bijvoorbeeld een klant die zo snel mogelijk een project wil starten en daarom echt volgende week mensen nodig heeft.

“Misschien kun jij niet zo snel iemand vinden die 100 procent aan de eisen voldoet”, vertelt hij. “Als je weet dat snelheid zo belangrijk is voor je klant, kun je dit als argument gebruiken om hem toch te laten kiezen voor de kandidaat die 80 procent voldoet en meteen beschikbaar is.”

Beter dan de rest

Uringa: “Je kunt je keuzes pas echt verantwoorden als je je doelen scherp hebt. Maak die doelen ook meetbaar. Als je geen heldere doelstellingen hebt, kun je ook niet aantonen dat je beter bent dan de rest.”

Gedurende de dag gaan de deelnemers ook in kleine groepen aan de slag. Ze sparren over problemen, presenteren oplossingen. Aan het eind van de middag ontvangt iedere inhuurconsultant zijn certificaat.

Sterkere positie

Ze zijn enthousiast over de training. De Vries: “De tips van vandaag geven ons nu al meer houvast. Als we de doelstellingen helder hebben, dan hebben we straks echt een sterkere positie om mensen mee te krijgen. En om ons punt duidelijk te maken.”

Gelissen: “Ik heb ontdekt dat we nog veel stappen kunnen maken als het aankomt op meetbaarheid.” Haar collega Rik Hertsenberg: “Ik merk aan mezelf dat ik randvoorwaarden en doelstellingen nog wel eens door elkaar haal. Ik ga vanaf nu gewoon openlijk die vragen stellen: wat is je doel? En hoe kunnen we jullie helpen?”

Het doel van het opleidingsprogramma

De opleiding Bovib Inhuurconsultant moet zorgen voor een standaard binnen de beroepsgroep, waarbij kennisniveau, definities en basisaanpak eenduidiger zijn. Het programma draagt bij aan een professionele uitvoering van het vak, duidelijke rolverdeling in het proces en verbetering van kwaliteit van dienstverlening.

Opgeven voor het programma

Heb jij ook interesse in het opleidingsprogramma? Bovib organiseert regelmatig driedaagse trainingen. Mail voor meer informatie naar info@bovib.nl

Lees verder

Bovib blijft zelfstandig: ‘Een betere keuze’

Bovib heeft grote plannen voor de toekomst, vertelde voorzitter Rick Schevers tijdens de jaarlijkse Zomerborrel. “Bovib is al lang geen one-issuepartij meer”, benadrukte Schevers. In het Naarderbos deelde hij de laatste ontwikkelingen van de branchevereniging met de leden. “We zijn samengekomen rond de wet DBA. Maar als je nu in Den Haag vraagt wie wij zijn, dan zeggen ze: Bovib heeft verstand van de flexmarkt als geheel.”

Vaste gesprekspartner in Den Haag

Bovib is vaste gesprekspartner in de politiek, vertelt hij. De leden praten bijvoorbeeld met de Commissie Borstlap. “En we kunnen onze mening geven over de webmodule”, benadrukt Schevers. “Niet mijn mening als directeur van TCP, maar die van ons allen. Daarom is het belangrijk om ook onderling kennis te delen. Breng je ideeën dus in. Bel me op en leg het uit. Dan kunnen we jouw input meenemen.”

“We hebben grote stappen gezet, maar we zijn nog lang niet klaar,” benadrukt de voorzitter. “Het belang van lobby is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld hoe er ineens een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in het pensioenakkoord stond. Het is duidelijk dat er geen zzp-vertegenwoordiging aan tafel zat. Daar kunnen wij bijvoorbeeld het verschil maken.”

Professionalisering

Verder is Bovib druk bezig met de opleiding Inhuurconsultant en het Bovib-keurmerk. “We willen nog verder professionaliseren”, zegt hij. Businessmanagement-consultant Annette Zomerdijk is bezig met een ledenonderzoek, dat moet leiden tot een verbeterd businessplan. Schevers: “We willen verder professionaliseren en groeien. En dat doen we zelfstandig.”

Eigen geluid

Bovib sprak al een tijdje met de Alliantie van werk, maar uiteindelijk hebben we besloten het niet te doen. Door zelfstandig te blijven, kunnen we meer ons eigen geluid laten horen.

“Terwijl de Alliantie van werk zich richt op een type dienstverlening en/of contractvorm, is de Bovib georganiseerd vanuit de klantbehoefte”, legt hij uit. “Dat staat los van de contractvorm. Die onafhankelijk is erg belangrijk, want zo kunnen wij klanten altijd optimaal bedienen. Als Bovib zijn we in staat om te spreken voor meerdere dienstverleningsconcepten: intermediair, broker, MSP. Zelfstandig blijven is dus een betere keuze.”

Lees verder

Voorzitter Rick Schevers op HR Horizon

“Het optimaliseren van de workforce in bedrijven is broodnodig”, vindt voorzitter Rick Schevers. “Maar het is op dit moment in de Nederlandse wetgeving een grote warboel.”

Dat zegt hij namens Bovib tijdens HR Horizon, een groot evenement van Brainnet. “Hoe vind je nou de beste aansluiting bij je bedrijf? De vorm van het contract lijkt niet meer uit te maken voor de mensen die het werk doen”, zegt hij.

Schevers benadrukt dat je als werkgever zou moeten kunnen kiezen voor de vorm die het meest passend is. Of dat nou zzp, flex of een vast contract is. Maar de huidige wetgeving maakt dat lastig.

“Het is een chaos op dit moment. Vanuit de bracheorganisatie pleiten we voor duidelijkheid. We willen Den Haag bewegen om het voor elkaar te krijgen.”

Lees verder

Open brief aan minister Wouter Koolmees over het pensioenakkoord

Samen met Ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers, ondernemerscollectief The Future Group en de Werkvereniging heeft Bovib een open brief gestuurd aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). We maken ons namelijk grote zorgen over het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Verplichte AOV moet van tafel

Wij vinden onder andere dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers van tafel moet. Het komt uit het niets en zzp’ers zijn niet geraadpleegd. Een pensioenakkoord hoort uitsluitend over pensioenen te gaan, vinden wij.

Het lijkt er sterk op dat deze verplichting in het pensioenakkoord is beland om voldoende steun te krijgen binnen de Tweede en Eerste Kamer.

Ongeschikte oplossing

Inmiddels hebben al meer dan 16.000 zelfstandigen de afgelopen week getekend tegen deze verplichtstelling. We doen daarom een dringend beroep op de minister om de AOV voor zelfstandigen niet verplicht te stellen.

Een verplichte AOV sluit niet aan op de veranderende arbeidsmarkt. Werkenden wisselen vaker van werkgever, sector of gaan (parttime) als zzp’er aan de slag. Dit vraagt om sociale zekerheden die gekoppeld zijn aan het individu en niet aan de contractvorm.

Passende pensioenproducten en faciliteiten

ONL, The Future Group, de Werkvereniging en wij van Bovib zien liever dat het kabinet investeert in passende pensioenproducten en faciliteiten die aansluiten op de wensen en behoeften van zelfstandigen. Zzp’ers zijn ondernemers en moeten zelf kunnen kiezen hoe ze hun sociale zekerheid inrichten.

Download de brief aan de minister:

Lees verder

Pensioenakkoord: 'Mkb en zzp zijn te weinig gehoord'


Geen verplicht pensioen, maar wel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Dat staat in het voorlopig pensioenakkoord. Bovib-voorzitter Rick Schevers: “Dit laat zien dat mkb en zzp te weinig gehoord zijn.”

De verplichte aov laat zien dat mkb’ers en zzp’ers te weinig inspraak hebben, vindt Schevers. “Het lijkt alsof de vertegenwoordiging vanuit de markt niet representatief is voor degene waarover nu ook kennelijk wordt beslist. Het mkb en de zzp’er is onvoldoende gehoord.”

Hij maakt zich zorgen, vertelt hij aan ZiPconomy. “We hebben namelijk nog een slag te slaan op andere arbeidsmarktdossiers, zoals de wet Dba. Wij pleiten voor duidelijkheid en rust op de arbeidsmarkt. Om dat te bereiken is het van groot belang dat alle relevante partijen voldoende gehoord worden.”

Het principe-akkoord

De Sociaal Economische Raad (SER) en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteerden woensdag het principe-akkoord over het nieuwe pensioenstelsel, waarover vakbonden en werkgeversorganisaties volgende week stemmen. In het akkoord staat dat zzp’ers verplicht worden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Dat was een harde eis van de partijen PvdA en GroenLinks. “Met een verplichte verzekering wordt ook de afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving verminderd”, staat in het principe-akkoord.

Nog steeds onduidelijk

Verder staat in het pensioenvoorstel dat er misschien wel een opt-out komt voor zzp’ers die kunnen aantonen dat ze zich op een andere manier verzekerd hebben tegen arbeidsongeschiktheid.

Maar hoe die verplichte AOV eruit komt te zien, en of hij er écht komt, is nog niet duidelijk. Het kabinet vraagt de sociale partners om in overleg met zelfstandigenorganisaties voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekering. Een collectieve basisverzekering lijkt daarbij eerder haalbaar dan een verplichting voor een commerciële variant.

De invoering van een verplichte AOV laat dus nog wel even op zich wachten. Ook de commissie Borstlap komt tussendoor nog met een visie op dit onderwerp.

We zijn er nog niet’

Het pensioenvoorstel moet ‘uitvoerbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk’ zijn. Pas als er zo’n uitwerking is, zal het ministerie van SZW een voorstel doen aan het kabinet. Koolmees: “We zijn een eind, maar we zijn er nog niet. Nu moeten we nog steun krijgen. En vervolgens gaan we onze afspraken uitwerken, met kabinet, polder, pensioenorganisaties en iedereen die zich hard maakt voor een goed pensioenstelsel.”

Lees meer over de reacties op het principe-akkoord.

Lees verder

Immens bestaat 15 jaar: ‘Wij laten zien dat ook een kleine organisatie goed zijn processen op orde kan hebben.’

Met een klein team werkt bureau Immens uit Groningen al meer dan 15 jaar voor grote en middelgrote bedrijven in Nederland. Langetermijnrelaties en gedegen advies zijn belangrijk voor het bedrijf. “Kleinere bedrijven gaan af op het advies van de zzp’er. Maar die informatie klopt vaak niet.”

“Onze business is mensenwerk”, vindt Richard de Vries, mede-oprichter van bemiddelingsbureau Immens. Hij werkte jarenlang bij multinational Ernst & Young Interim, tot zijn afdeling verkocht werd aan een internationale partij. “De klantbenadering werd te plastisch en onpersoonlijk. Dat past niet bij mijn manier van werken en mijn klanten.”

We vinden langetermijnrelaties heel belangrijk. Niet alleen met de bedrijven, ook met kandidaten

Een aantal goede collega’s, waaronder mede-eigenaar Hans Peter Hoorn, hadden datzelfde gevoel en namen ontslag om hun eigen bureau op te zetten: Immens Interim | Finance | Recruitment. Deze maand bestaat hun bedrijf 15 jaar.

Lange relaties

Immens is een klein bureau in Groningen. In totaal werken er zes mensen. Zij regelen interim-management, recruitment en contractmanagement voor grote bedrijven en middelgrote organisaties in Noord-Oost Nederland. “Voor sommige opdrachtgevers werken we al meer dan vijftien jaar”, vertelt De Vries. “We vinden langetermijnrelaties ook heel belangrijk. Niet alleen met de bedrijven, ook met kandidaten. Ze weten ons te vinden als ze ons nodig hebben.”

De Vries is enorm trots op zijn bedrijf. Onlangs won Immens de tweede prijs bij de recruitmentawards in de categorie financieel management, vertelt hij. “Dat bevestigt echt dat we goed georganiseerd zijn. Onze processen zitten goed in elkaar, we zijn compliant en dat geeft ons de tijd om persoonlijk te zijn. We zijn klein, maar we groeien. Vooral in kwaliteit.”

Keurmerk en kennis

Immens is het tiende Bovib-lid met een keurmerk. “Wij laten zien dat ook een kleine organisatie goed zijn processen op orde kan hebben. Ik merk dat we dankzij het keurmerk makkelijker binnenkomen bij bijvoorbeeld overheidsinstellingen.”


Richard de Vries (rechts), samen met mede-oprichter van Immens
Hans Peter Hoorn .

Hij vindt het ook fijn om kennis te delen binnen de brancheverenging. “Onze manager back-office Patricia Boer is ook een van de eerste gecertificeerde inhuurconsultants”, vertelt hij. “Verder kom ik nog steeds opdrachtgevers tegen die aarzelen om te werken met zzp’ers. Hoe gaan anderen daarmee om? Ervaringen uitwisselen is heel waardevol en dit soort extra kennis helpt ons opdrachtgevers te adviseren.”

Foutieve informatie

En dat hebben bedrijven nodig, merkt hij. “Grote organisaties hebben vaak een bureau dat raad geeft, maar kleinere bedrijven gaan af op het advies van de zzp’er. En die informatie klopt vaak niet.”

Voor de gemiddelde opdrachtgever blijft er veel onduidelijk en daar moet de politiek iets aan doen.

De Vries hoort dat zelfstandigen hun opdrachtgevers vertellen dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de wet DBA. “Zzp’ers maken zich niet zo druk zolang de wet niet gehandhaafd wordt. Opdrachtgevers denken dat het risico toch bij de zzp’er ligt. Maar dat klopt niet helemaal. Als er sprake is van schijnzelfstandigheid, dan is dat ook een probleem voor de opdrachtgever.”

Politiek, kom in actie

Samen met zijn team zorgt hij dat opdrachten voldoen aan de huidige wetten en regels. “Compliance is voor ons vanzelfsprekend. Maar voor de gemiddelde opdrachtgever blijft er veel onduidelijk en daar moet de politiek iets aan doen.”

Als klein bureau is het wel lastig om mee te praten over grote thema’s in de politiek. “Daarvoor hebben we de Bovib gevonden”, vertelt De Vries “De branchevereniging geeft ons soort bureaus een stem. In de Bovib heeft een groep bedrijven elkaar gevonden die flexibele arbeid goed willen regelen. Ik hoop dat we samen alle negativiteit rondom de inzet van zzp kunnen weghalen. Want een ding is zeker: de flexibilisering van arbeid is een blijvertje.”

Lees verder

Bovib verbaast zich over uitspraken Yacht: 'Duidelijkheid is noodzakelijk'

Gezien alle twijfels over de nieuwe zzp-regels kan het kabinet voorlopig beter vasthouden aan de huidige Wet DBA. Dat zegt Bram van Beetz van Yacht in een interview op ZiPconomy.nl.

Volgens Van Beetz zitten opdrachtgevers en zzp’ers niet te wachten op nieuwe onrust. “De Wet DBA doet z’n werk” en “er is rust in de markt”, stelt hij. Dat beleven de leden van Bovib heel anders.

Voorzitter Rick Schevers: “Ik ben verbaasd over de constateringen. Wij zien het anders: er is heel veel onduidelijkheid. We moeten nu op basis van jurisprudentie en een onduidelijke lijst criteria bepalen of we iemand kunnen inhuren. We willen heldere regels. Duidelijkheid is noodzakelijk.”

Lees verder

Tv-kok Herman den Blijker is geen schijnzelfstandige en dat schept duidelijkheid

RTL mag tv-kok Herman den Blijker gewoon als zzp’er inhuren. De Belastingdienst vond dat Den Blijker een werknemer was, maar daar is het Arnhemse hof het niet mee eens. Advocaat Boris Emmerig vertelt aan ZiPconomy.nl: “Deze uitspraak is breder inzetbaar.”

Het gerechtshof in Arnhem oordeelt nu dat de belastinginspecteur “geen feiten en omstandigheden aannemelijk maakt die de conclusie rechtvaardigen dat tussen belanghebbende en Den Blijker een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat.”

Lees ook: Advocaat Boris Emmerig: ‘Ondernemer, ga nu eens goed kijken naar je inhuurbeleid’

Breed toepasbaar

De argumenten die het hof daarvoor gebruikt, kunnen ook gelden voor andere situaties, zegt Emmerig. Volgens de advocaat kun je met deze beslissing vraagtekens zetten bij een aantal van de gezagscriteria uit het Handboek Loonheffingen. Deze uitspraak is volgens hem zo algemeen geformuleerd, dat  hij direct breed toepasbaar is.

Emmerig vraagt zich ook af welke invloed dit heeft op de webmodule, die nu nog in ontwikkeling is. “Het valt mij op dat de economische onafhankelijkheid meerdere malen wordt aangestipt en daarmee het ondernemerschap en ook de wil van partijen.”

Lees meer over de argumenten en de uitspraak op ZiPconomy.

Lees verder