Nieuws

Rob de Laat (Bovib): ‘Kabinet, trek deze vijf lessen uit de wet DBA’

Hoe kan minister Wouter Koolmees het dossier wet DBA het best oplossen? Bovib voorzitter Rob de Laat kreeg van ZiPconomy de vraag welke lessen het kabinet moet trekken uit de Wet DBA. Samen met Josien van Breda-Hoekstra  van het Platform ZZP Dienstverleners kwam hij tot de volgende tips.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteert binnenkort zijn hoofdlijnenbrief, waarin hij vertelt hij hoe hij het hoofdpijndossier wet DBA wil oplossen. Koolmees moet knopen doorhakken: stelt hij nieuwe wetgeving uit of niet? Gaat hij voor een stapsgewijze verandering? En wat doet hij met suggesties voor aanpassingen van het regeerakkoord? 

Als het aan de Bovib en het Platform ZZP Dienstverleners ligt, moet hij in elk geval een paar belangrijke lessen trekken uit invoer van de wet DBA van een paar jaar geleden. 

Les 1: Schep duidelijkheid

In mei 2016 werd de VAR afgeschaft. “Het ging te snel en er ontstond paniek”, zegt Josien van Breda-Hoekstra, voorzitter bij Platform ZZP Dienstverleners. Het platform is onderdeel van de Alliantie van Werk. “We hadden verwacht dat de nieuwe wet beter zou zijn dan de VAR, helaas bleek dat niet zo. De onzekerheid die toen ontstond was groot: sommige zelfstandigen zaten ineens thuis omdat opdrachtgevers ze niet meer durfden in te huren.”

Hoewel de wet DBA meer duidelijkheid had moeten geven, was het tegendeel het geval. “Er was veel te veel ruimte voor interpretatie”, zegt Rob de Laat. “De markt had en heeft er echt last van. Ik zie opdrachtgevers nog steeds worstelen: wat mag nou wel, wat mag niet?”

Na veel kritiek en besloot het kabinet de handhaving van de wet op te schorten tot 2020. In het regeerakkoord is kabinet Rutte III duidelijk: de wet DBA wordt vervangen. Doelen van de nieuwe regels: aanpakken van schijnzelfstandigheid, bewust zelfstandige ondernemers niet te veel in de weg leggen, opdrachtgevers meer duidelijkheid geven.

Dat is hard nodig, vinden zowel Van Breda-Hoekstra als De Laat. De rust is inmiddels weder gekeerd, ondanks het feit dat er nog steeds onduidelijkheid is over de toekomst. “De deelnemers van ons platform hebben ondanks de onduidelijkheid een manier gevonden om te werken in de huidige situatie”, zegt de voorzitter Van Breda. “Maar we willen een echte oplossing.”

Les 2: Stel niet langer uit

Het gaat goed met de zelfstandig professional omdat er veel vraag is naar arbeid, zegt De Laat. “Werkgevers moeten wel inhuren, ondanks alle onduidelijkheid”, legt hij uit. “Ondertussen hangt de wetgeving ze als een donkere wolk boven het hoofd. Als de marktsituatie straks verandert, dan wordt die ontbrekende regelgeving pas echt een probleem.”

Als het aan de bemiddelaars ligt wordt de nieuwe wet DBA dus niet uitgesteld. “Niet weer een onderzoek of een commissie, het kabinet moet durven besluiten”, stelt De Laat. Dat is Van Breda-Hoekstra met hem eens. “Schuif het probleem niet op de lange baan, vooral niet de problemen die spelen aan de onderkant van de markt.” 

Les 3: Richt je op het echte probleem

Van Breda-Hoekstra doelt op de laagbetaalde zzp’ers, bijvoorbeeld schoonmakers, postbodes en taxichauffeurs die voor minder dan 15 euro per uur werken. “Zij hebben geen goede onderhandelingspositie, worden op prijs tegen elkaar uitgespeeld. Er is geen sprake van goed opdrachtgeverschap. Deze mensen moet je beschermen.”

Het is een heel andere groep zzp’ers dan waar de bemiddelaars zich mee bezighouden. “De zelfstandig professionals in ons bestand hebben een bijzonder goede onderhandelingspositie”, vertelt ze. “Het uitgangspunt moet zijn dat zij zelf afspraken kunnen maken met bemiddelaars en opdrachtgevers.”

“Die zelfstandigen die onder de 15 euro per uur werken, daarover is maatschappelijke onrust”, stelt De Laat. “Het kabinet moet daar iets aan doen. Tegelijkertijd mogen zelfstandig ondernemers waar niks mee aan de hand is er geen last van hebben.” 

Les 4: Laat geen ruimte voor interpretatie

Maar hoe doe je dat dan? Zowel De Laat als Van Breda-Hoekstra pleiten voor heldere regels. “Je hebt harde eisen nodig om te weten of een opdracht voldoet of niet”, vindt de Bovib-voorzitter. “Een minimaal inhuurtarief is niet ideaal, want er zijn ook zzp’ers die werken met een stukloon. Maar als het helpt dit vraagstuk op te lossen: prima. Het kabinet moet durven zeggen wat wel en niet kan.”

De ‘oude’ wet DBA liet veel aan de interpretatie over van de belastinginspecteur. “Die kon zijn eigen draai geven aan de regels”, zegt De Laat. “Dat zorgt voor veel onzekerheid: het is maar net wie jouw dossier behandelt. Er is dus behoefte dat de politiek heel heldere criteria stelt, die niet voor interpretatie vatbaar zijn. Als dat via een tarief moet, prima.”

“Wij zijn ook gecharmeerd van de opt-out, omdat ons uitgangspunt is dat partijen zelf afspraken moeten kunnen maken”, zegt Van Breda-Hoekstra namens de zzp-bemiddelaars.

In het regeerakkoord staat het voorlopige plan dat als iemand ingehuurd wordt tegen een laag tarief, dat gezien wordt als arbeidsovereenkomst. Boven een inhuurtarief van 75 euro per uur geldt een opt-out: er is dan geen discussie of iemand werknemer is of niet.  Voor inhuur tussen het minimum- en opt-outtarief komt waarschijnlijk een webmodule met vragen om te bepalen of iemand als zelfstandige ingehuurd mag worden. 

Les 5: Laat de pensioenregels erbuiten

Koolmees moet zijn vervanging van de wet DBA ook nog goedgekeurd krijgen door de Eerste Kamer. Bij het Pensioendossier speelt dat ook. De sociale partners komen daar niet uit, dus werft Koolmees steun van SP, PvdA en GroenLinks. De SP heeft vast aangekondigd dat de partij best met de minister wil onderhandelen over het pensioendossier, maar dan ook over situatie rondom zzp’ers.

Van Breda-Hoekstra is bang dat uitruil niet bijdraagt aan een goed functionerende arbeidsmarkt, omdat het kabinet zo de samenhang tussen de verschillende onderwerpen uit het oog verliest. De Laat noemt zo’n uitruil ‘niet fair’. “De belangen van werkgevers en vakbonden op het gebied van pensioen staan los van de belangen van zelfstandigen.”

“Het is lastig in te schatten was Koolmees gaat doen”, besluit Van Breda-Hoekstra. “Ik hoop in elk geval dat hij geleerd heeft van de wet DBA. Doe het nu goed en zorgvuldig, maar schuif de problemen niet op de lange baan.” De Laat vult aan: “Baseer wetgeving niet op uitzonderingen, durf keuzes te maken en zorg dat het volslagen duidelijk is.”

Lees verder

Deze twaalf Inhuurconsultants spreken voortaan dezelfde taal

Inhuurconsultant is een relatief nieuw beroep en dankzij de  Bovib is er nu een opleiding voor. Waarom is zo’n opleiding nodig en wat leer je? De eerste geslaagden delen hun ervaringen.

Sonja Prins-Rijpstra van Harvey Nash en Felicia Cornelisse van Het Flexhuis zijn twee van de twaalf allereerste gecertificeerde Inhuurconsultants. “Ik raad het collega’s zeker aan”, zegt Cornelisse. “Ik heb meer kennis over mijn rol als inhuurconsultant en de verdiepende stof vond ik zeer interessant.”

Nieuwe functie

Twaalf Inhuurconsultants behaalden eind oktober hun certificaten. Als het aan Bovib-bestuurslid Frederieke Schmidt Crans ligt, worden dat er snel nog veel meer.

Judith Robben ontvangt certificaat van Bovib-bestuurslid Frederieke Schmidt Crans

Certificering en opleiding zijn hard nodig in de branche van intermediairs en brokers, zegt zij. Ze is zelf partner bij Het Flexhuis, een bureau voor inhuur van zorg. “De functie Inhuurconsultant is vrij nieuw”, vertelt ze. “Het is iemand die binnen een organisatie de regie heeft over het inhuurproces. Het is een rol waarbij communicatie enorm belangrijk is. Jij moet zorgen dat opdrachtgever en leverancier blij zijn.”

En dat is soms nog best moeilijk. “Omdat het zo’n nieuw beroep is, merk je dat de manier van werken en de terminologie nogal verschillen. Daar willen wij als branchevereniging iets aan doen.”

Standaard voor de beroepsgroep

Zo ontstond de driedaagse opleiding Inhuurconsultant. De opleiding moet zorgen voor een standaard binnen de beroepsgroep, waarbij kennisniveau, definities en basisaanpak eenduidiger zijn. Schmidt Crans: “De opleiding moet bijdragen aan een professionele uitvoering van het vak, duidelijke rolverdeling in het proces en natuurlijk verbetering van kwaliteit van dienstverlening.”

Het uitbesteden van het inhuurproces leidt vaak in het begin tot weerstand, legt Schmidt Crans uit. “Over het algemeen kun je zeggen dat de manager die inhuurt, daar vaak niet op zit te wachten. Hij heeft een eigen netwerk van leveranciers en zzp’ers. Die negatieve gevoelens moet je zien weg te nemen. Het helpt dan als je rol duidelijk is en je zaken met argumenten met kennis kunt onderbouwen.”

De twaalf deelnemers komen uit de organisaties van Bovib-leden. Volgens Schmidt Crans hebben de meeste cursisten twee tot drie jaar werkervaring, maar er zijn ook echte beginners. “De opleiding is voor elk niveau nuttig. Binnen het theoretisch kader verbreed je je kennis, de overige dagen werk je aan de vaardigheden rondom jouw positie. Daarnaast is ons doel om ook vooral van elkaar te leren.”

Wat vonden cursisten?

Cornelisse werkt voor Het Flexhuis, het bedrijf van Schmidt Crans. Ze is nu bijna een jaar Inhuurconsultant, daarvoor werkte ze als accountmanager. Tijdens de opleiding leerde ze vooral veel van de thema’s wet- en regelgeving en verandermanagement. “De dagen waren zeer informatief”, zegt ze. “De opleiding geeft je echt verdieping.”

Dat vindt ook Prins-Rijpstra. Zij is nu bijna twee jaar Contractmanager bij Harvey Nash, maar begon haar loopbaan met een studie kinderpsychologie. “Ik had een paar jaar tijdelijke functies in dat vakgebied en ben vervolgens de arbeidsbemiddeling ingerold”, vertelt ze. “Begonnen bij Trend uitzendbureau als intercedente, daarna bij Daan Amersfoort detacheringskantoor als relatiemanager en recruiter.”

De achtergronden van de inhuurconsultants verschillen van elkaar. De een komt van een uitzendbureau, de ander werkte op een HR afdeling en zo ook een bij een vms-leverancier.

Diversiteit van de groep

“De groep van twaalf deelnemers was heel divers”, beaamt Prins-Rijpstra. “Qua achtergrond, functie en bedrijf. Er waren bijvoorbeeld contractmanagers, accountmanagers en relatiemanagers. Juist die diversiteit vond ik een grote meerwaarde.”

Dat zijn veel andere cursisten met haar eens. Tijdens de opleiding werd veel stof besproken aan de hand van praktijkcases, vertelt Prins-Rijpstra. “Op die manier kon iedereen het in zijn eigen wereld plaatsen en konden we ook van elkaar leren.”

“Ik hoopte daar al op”, zegt Schmidt Crans. “Bij Het Flexhuis trainen we mensen vanuit onze visie. Zo doen wij het. Maar misschien kan het wel beter. Daarom is het helemaal niet verkeerd om verder te kijken en te horen hoe een ander met de dagelijkse praktijk omgaat.”

Het vervolg

In het eerste kwartaal van 2019 begint de tweede opleiding. De opleiding is opgesplitst in drie dagen. Dag één is het theoretisch kader en gaat over procesinrichting, wet- en regelgeving en inzicht in het speelveld van de inhuurconsultant. De tweede dag staat in het teken van verander- en stakeholdermanagement, de laatste dag draait om persoonlijke vaardigheden. Het is een mix van theorie en praktijkcases.

“De groep zat binnen twee dagen vol”, vertelt Schmidt Crans. “Dat laat wel zien dat er behoefte aan is. Bovendien is niemand afgehaakt en kregen we enthousiaste reacties na iedere dag, terwijl de dagen wezenlijk van elkaar verschillen.”

Het streven is dat we ieder kwartaal een opleiding te organiseren. De driedaagse training is nu alleen nog voor leden van de branchevereniging. Mogelijk is de opleiding in de toekomst ook beschikbaar voor niet-leden en opdrachtgevers. Schmidt Crans: “Het doel is tenslotte dat we allemaal dezelfde taal spreken om uiteindelijk de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.”

Neem voor vragen over deze opleiding gerust contact op met Frederieke Schmidt Crans van het bestuur. 

(Dit bericht is eerder verschenen op ZiPconomy)

 

Lees verder

Bovib: '‘Toezichtsplan Wet DBA Belastingdienst is eigenlijk geen plan’ | ZiPconomy

https://www.zipconomy.nl/2018/07/bovib-toezichtsplan-wet-dba-belastingdienst-is-eigenlijk-geen-plan/

Bovib: ‘‘Toezichtsplan Wet DBA Belastingdienst is eigenlijk geen plan’

5 juli 2018
Eén reactie

Brancheorganisatie pleit voor meer duidelijkheid omtrent begrip ‘gezag’ en Wet DBA.

De Belastingdienst schreef geruststellende woorden bij de presentatie van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties. Want: wie zich aan de regels houdt, hoeft zich geen zorgen te maken. De Bovib en belastingrechtadvocaat Boris Emmerig zien dat toch echt anders. “Dat Toezichtsplan is helemaal geen plan.”

Het plan (zie onderaan) roept meer vragen dan geruststelling op. Boris Emmerig: “Voor mij zijn toezicht en handhaving onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder handhaving kun je nooit toezicht uitoefenen. De Belastingdienst zegt namelijk niet te gaan handhaven, maar niet duidelijk is wanneer iemand de fout in gaat. Feitelijk staat er dus weinig nieuws in dat plan.”

Ook Rick Schevers van brancheorganisatie Bovib is ongelukkig met het plan: “De volgorde is verkeerd. Je zou eerst beleid moeten hebben en dan de controle. Nu gaat de controle voor het beleid uit.”

Eigenlijk is dat hele toezichtsplan dus geen plan. Het komt heel random over allemaal.

Doorn in het oog van Schevers is met name dat niet duidelijk is welke bedrijven de Belastingdienst wil gaan controleren. “Men zou toch naar de ‘evident kwaadwillenden’ gaan kijken? Maar de inspecteurs gaan niet alleen langs bij degenen die geen modelovereenkomst ter controle hebben ingediend of van wie die is afgekeurd, maar ook bij opdrachtgevers die een beoordeelde en goedgekeurde overeenkomst hebben. Dus eigenlijk kan iedereen die zzp’ers inhuurt, controle krijgen.”

Zzp’ers juist nu hard nodig

Juist nu heeft het bedrijfsleven -en met name het MKB- capaciteit nodig ook in de vorm van zzp’ers. “Maar omdat niet duidelijk is wat kwaadwillend is en wat niet, zijn zij terughoudend om mensen in te huren. En dat terwijl de economie nu heel goed gaat. Eigenlijk is het dus zonde van al die capaciteit aan zzp’ers.”

Aan de andere kant is de populatie van 100 te onderzoeken bedrijven zo klein, dat Schevers twijfelt aan de relevantie van het toezichtsplan. “Meestal gaat de Belastingdienst te werk aan de hand van een risico-analyse. Maar in de brief staat dat ze iedereen kunnen controleren en in de tussentijd ook de lijst van te bezoeken bedrijven ook nog eens kunnen veranderen. Eigenlijk is dat hele toezichtsplan dus geen plan. Het komt heel random over allemaal.”

Wat Schevers gek blijft vinden, is dat de controle er wel is, maar dat er geen correctieverplichting is, en ook geen boeteverplichting. “Wat is dan de doelstelling?, denk ik dan. Ik ben heel benieuwd naar wat ze dan willen weten. En als dat zo is, noem het dan een onderzoek.”

Olifant in de kamer

Leden van de Bovib hebben bovendien last van de onduidelijkheid. Zij zijn er juist verantwoordelijk voor dat hun klanten blijven voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Duidelijkheid, dat is wat de Bovib wil en het stoort Rick Schevers dat die er na de brief van Koolmees over de zzp-markt partijen nog steeds niet is. “Eigenlijk gaat het om een fundamentele vraag: namelijk dat het sociale stelsel niet overeind kan blijven met de groei van het aantal zzp’ers. Maar dat is de olifant in de kamer, waar niemand van de sociale partners het over heeft. Dit duurt al anderhalf jaar en in de tussentijd gebeurt er tot 2020 ook nog steeds niks.”

Term gezag de Heilige Graal

De minister verwacht begin 2019 een uitspraak te doen over het begrip Gezag. “Dat blijft maar onduidelijk, daar moet uitspraak over worden gedaan.”

Volgens advocaat Emmerig zijn de minister en de veldpartijen ook op zoek naar de Heilige Graal. “Wat ze willen is een checklist met 5 vinkjes, waaruit dan blijkt of er sprake is van gezag. Dat kan helemaal niet.” De belastingjurist meent dat het begrip al best duidelijk is, maar gewoon goed moet worden beschreven. Hij adviseert eens te kijken naar Duitsland, waar sinds anderhalf jaar de term gezag heel minutieus is beschreven in het burgerlijk wetboek. “Het is echt geen hogere wiskunde.”

Toezichtplan

De Belastingdienst presenteerde begin deze week het Toezichtsplan Arbeidsrelaties, waarin ze aankondigt alleen te gaan handhaven bij zogenaamde kwaadwillenden, opdrachtgevers die ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan’.

De Belastingdienst geeft aan de handhaving niet alleen te richten op de ernstigste gevallen, maar ook op ‘de andere kwaadwillenden’. Ze kunnen handhaven als zij de volgende 3 criteria alle 3 kunnen bewijzen:

  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Het toezicht gaat plaatsvinden bij minimaal 100 opdrachtgevers, waarbij zijn opgenomen:

  • Opdrachtgevers die nog geen modelovereenkomst hebben voorgelegd.
  • Opdrachtgevers die wel een modelovereenkomst hebben ingediend, maar de beoordeling hebben afgebroken of van wie de overeenkomst niet is goedgekeurd.

Maar wie denkt met een goedgekeurde en beoordeelde overeenkomst goed te zitten, kan toch ook een bezoekje verwachten van de Belastingdienst, want ook dit soort opdrachtgevers zijn opgenomen in het toezichtsplan.

Bekijk hier het hele toezichtsplan Arbeidsrelaties.

Met vriendelijke groet,

De Staffing Groep Nederland
Arno Pronk
06-53953820

Lees verder

Verslag algemeen overleg arbeidsmarktbeleid en Wet DBA

Gisteren heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het arbeidsmarktbeleid en de Wet DBA. Bijgevoegd vinden jullie een beknopt verslag van het debat. De minister voelt de urgentie in de Tweede Kamer als het gaat om zelfstandigen. Alle aanwezige Kamerleden roepen het kabinet op om beter te handhaven als het gaat om schijnzelfstandigheid. Tijdens het debat heeft minister Koolmees de Hoofdlijnenbrief verder toegelicht en vragen beantwoord over onder andere de verscherpte handhaving per 1 juli 2018, concrete actiepunten op korte termijn en het toetsen op formele versus materiële gronden. Mevrouw van Brenk (50PLUS) heeft een VAO aangevraagd. De commissie heeft besloten dat het VAO (inclusief de stemmingen over ingediende moties) pas na het zomerreces plaatsvindt.

Bijgaand verslag is gemaakt door de lobbyclub van de Bovib.

BOV.AO arbeidsmarktbeleid.180627

 

Lees verder

Overleg op ministerie SZW bij Minister Koolmees en Staatssecretaris Snel

Maandag 9 april had de Bovib een constructief gesprek met minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Snel (Financiën) over de oplossing voor de Wet DBA en de zzp-problematiek. Aanleiding van het gesprek was de kick-off bijeenkomst van 24 januari jl. met veldpartijen over een werkbare oplossing. Op basis van deze bijeenkomst heeft de Bovib met een aantal partijen gezamenlijk het initiatief genomen om een voorstel te doen aan het kabinet. Als ondertekenaars werden alle partijen uitgenodigd om de door ons opgestelde oplossingsrichting te bespreken. Hierop zijn Zelfstandigen Bouw, ONL en de Bovib ingegaan.

 

Tijdens het gesprek werden vertegenwoordigers van de partijen uitgebreid bevraagd door beide bewindslieden, waarbij de nadruk lag op de beantwoording van de volgende punten:

  • Zowel voor opdrachtgevers als zelfstandigen is het van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de Wet DBA en de kwalificatie van arbeidsrelaties. Ons voorstel is duidelijkheid te brengen door objectieve criteria;
  • Op lange termijn moet er een structurele regeling komen voor een ondernemersovereenkomst met wettelijke basis. Daarbij is het van belang dat de werkbaarheid in diverse branches getoetst wordt, voordat de regeling daadwerkelijk wordt ingevoerd;
  • De ontwikkeling van ondernemerschap op financiering zelfstandigenaftrek en draagvlak sociale stelsel.

 

Zelfstandigen Bouw, ONL en de Bovib hebben aangegeven meer dan bereid te zijn beide ministeries te ondersteunen in verdere uitwerking van bovengenoemde punten.

Lees verder