Nieuws

Rick Schevers: “Als voorzitter is het belangrijk dat je in de praktijk staat”

Rick Schevers is sinds januari voorzitter van Bovib. Hij vervult de rol naast zijn baan als managing director bij TCP Solutions.

De nieuwe voorzitter Rick Schevers is vanaf het begin betrokken bij de Bovib. In 2014 ontstond onze branchevereniging uit een samenwerking tussen negen concurrenten. Aanleiding was het feit dat de VAR zou verdwijnen en de intermediairs en brokers geen idee hadden wat er stond te gebeuren.

Binnen een paar jaar groeide de Bovib uit tot een volwaardige branchevereniging met tientallen leden. “Er moest een kerngroep komen, want elke maand vergaderen met dertig man werd lastig”, vertelt Schevers. Als actief lid werd hij verantwoordelijk voor lobby en PR.

Ontwikkeling en verantwoordelijkheden

Op dit moment heeft Bovib meer dan zestig leden. De kerngroep komt regelmatig bij elkaar en houdt de leden zo’n vier keer per jaar op de hoogte tijdens een algemene vergadering. Een functie in het bestuur vraagt de nodige tijd, vertelt Schevers. Niet alleen door de snelle veranderingen in actuele wet- en regelgeving, maar ook door alle praktische zaken. En daarnaast is Bovib steeds meer bezig met kwaliteitsnormen voor de branche, zoals het doorontwikkelen van het keurmerk dat we sinds 2017 hebben en de opleiding Inhuurconsultant sinds vorig jaar.

De verantwoordelijkheid lag tot januari 2019 bij Rob de Laat. Hij stopt als voorzitter, omdat hij uit de flexbranche stapt. Nadat hij vorig jaar zijn Staffing MS heeft verkocht (aan HeadFirst Source Group), wordt hij nu associate partner bij IRIS CF, een M&A-kantoor in Capelle aan den Ijssel.

Gevraagd voor het voorzitterschap

“Toen Rob stopte, werd ik gevraagd of ik de rol op me wilde nemen”, zegt Schevers. Hij had zichzelf in eerste instantie niet kandidaat gesteld, omdat hij al veel tijd kwijt was met de lobby en zijn nieuwe baan als managing director bij TCP Solutions. Toch besloot hij ‘ja’ te zeggen.

“Ik zat al vaak bij afspraken van Rob, dus ik was goed op de hoogte”, zegt hij. “Het liep soepel in elkaar over. Maar we hebben wel afgesproken dat er op korte termijn ondersteuning bij komt. Ook om de voorgenomen professionaliseringsslag door te laten gaan.”

Belang van partners, en tijd

Samenwerken met partners loont, merkt hij. Zo werkt de Bovib nu al een paar jaar samen met Dröge & van Drimmelen, een professioneel PR- en lobbybureau. En sinds vorig jaar heeft Bovib samenwerkingen met ondernemersorganisatie ONL voor ondernemers en kennisplatform ZiPconomy.

Als Bovib-voorzitter spreekt Schevers veel partners, politici en leden. “Ik ga zorgvuldig met mijn tijd om”, vertelt hij. “Ik ben sinds september begonnen als managing director van TCP Solutions en dat is hard werken.”

Droombaan

TCP is een grote organisatie, actief in twaalf landen. Schevers is daarvoor verantwoordelijk. “Het bedrijf groeit hard en ik moet die groei in goede banen leiden”, vertelt hij. “Verder wil ik de commerciële drive versterken. Die is er al, maar ik denk dat het nog beter kan.”

Zo’n leidinggevende functie was een ambitie van Schevers. “Ik droom niet vaak over mijn werk, maar dit is wel een droombaan”, zegt hij trots. “Ik vind het mooi om me in te zetten voor een organisatie die werk mogelijk maakt. Verder vind ik het internationale aspect heel leuk. Ik zie hoe andere landen omgaan met flexibele arbeid. Ik denk dat we internationaal veel van elkaar kunnen leren.”

Gesprekken met de minister

Die kennis gebruikt hij ook tijdens zijn gesprekken met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de nieuwe Wet DBA. “Volgens mij is het belangrijk dat je als Bovib-voorzitter midden in de praktijk staat”, zegt Schevers. “Als managing director van TCP zie ik direct de impact van veranderende wet en regelgeving voor mijn bedrijf. Eigenlijk geldt dat voor het hele Bovib-bestuur: iedereen is actief in het werkveld met een eigen onderneming. We voelen zelf de impact van beslissingen. Daarnaast kunnen we onze praktijkervaring vertalen naar werkbare voorstellen voor de politiek.”

Zijn meest recente succes was tijdens de bespreking van het arbeidsmarktbeleid van minister Wouter Koolmees in de Tweede Kamer. “Toen kwam de brandbrief van de Bovib aan bod. Koolmees weet inmiddels wie we zijn en erkent onze zorgen. Dat is een grote stap.”

Brandbrief

Lees meer over de brandbrief die Bovib stuurde naar de Tweede Kamerleden.

.

Lees verder

Voortgang vervanging Wet DBA besproken in de Tweede Kamer

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft woensdag 13 februari de voortgang van de vervanging van de Wet DBA besproken met coördinerend minister Wouter Koolmees. Er kwam niet zoveel nieuws uit, maar minister Koolmees deed wel concrete uitspraken.

Als eerste stap zijn per 1 januari 2019 nieuwe criteria rond de beoordeling van de term ‘gezag’ opgenomen in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. De vervolgstappen vergen meer tijd. Het gaat dan om de opdrachtgeversverklaring en de maatregelen voor opdrachten met een laag of juist hoog tarief (opt-out).

In een verslag over dit overleg geeft ZiPconomy een overzicht van uitspraken van Koolmees over de voortgang van de vervanging van de Wet DBA:

* Minister Koolmees herhaalt dat de voorgenomen ‘ALT-maatregel’ (een automatisch arbeidscontract wanneer een zzp werkt onder een tarief 15 of 18 euro) EU-technisch ingewikkeld is. “Het Kabinet onderzoekt ook alternatieven als generiek of sectoraal minimumtarief en komt voor de zomer met een standpunt daarover.”

* De minister houdt vast aan zijn planning om voor de zomer een internetconsultatie te starten over de nieuwe wetgeving die de Wet DBA moet gaan vervangen.

* Hij vindt dat de webmodule een werkbare manier is om de opdrachtgeversverklaring af te geven voor opdrachten tussen de 18 en 75 euro.

* De Belastingdienst heeft de aangekondigde honderd bedrijfsbezoeken in kader van de handhaving Wet DBA afgerond. Staatssecretaris Menno Snel komt deze maand nog met de resultaten van dat onderzoek. Dat er naar aanleiding van die bezoeken geen boetes zijn uitgedeeld, lijkt duidelijk. Dit past bij eerdere uitspraken dat de Belastingdienst vooral ‘coachend’ werkt op dit dossier.

Lees verder

Bovib-voorzitter Rob de Laat geeft het stokje over aan Rick Schevers

Tijdens de nieuwjaarbijeenkomst van de Bovib op woensdag 30 januari heeft voorzitter Rob de Laat afscheid genomen. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door bestuurslid Rick Schevers, totdat er een beslissing is gevallen over het opgaan van de Bovib in de Alliantie van Werk.

De ruim dertig aanwezigen bij de ledenvergadering in Nieuwegein kregen een inhoudelijk interessante middag voorgeschoteld met onder meer een update over de stand van zaken rond de Wet DBA (door Holla Advocaten) en de komende activiteiten van de Bovib. Gesprek van de dag is natuurlijk de voortgang van de gesprekken rond de Alliantie van Werk.

Afscheid Rob de Laat

Maar het meest opvallende nieuws is het afscheid van voorzitter Rob de Laat, die dat aan het eind van de ledenvergadering officieel bekendmaakte. Reden voor Rob om de voorzittershamer neer te leggen is zijn carrièreswitch. Rob stapt uit de flexbranche, hoewel hij daar zijdelings nog wel bij betrokken blijft. Nadat hij vorig jaar zijn Staffing MS heeft verkocht (aan HeadFirstSourceGroup), wordt hij nu associate partner bij IRIS CF, een M&A kantoor in Capelle aan den IJssel, dat overigens ook betrokken was deze transactie.

Penningmeester Erwin van Hattem bedankte Rob namens het bestuur voor zijn inzet. “Rob heeft de vereniging in vijf jaar tijd opgebouwd tot waar de Bovib nu staat; een vereniging die er toe doet en aan tafel zit bij de politiek.” Het bestuur heeft Rob dan ook benoemd tot erelid.

Zelf gaf Rob in zijn afscheidsspeech aan dat het werk van de Bovib vooral een gemeenschappelijke inspanning is. “We hebben het samen gedaan. Ik vind het heel gaaf wat we voor elkaar hebben gekregen. Ik ben er trots op dat we met elkaar een professionele branchevereniging hebben neergezet. Ik bedank iedereen voor een heel gave tijd.”

En hoewel Rob niet over zijn eigen periode heen wil regeren, had hij nog wel een opdracht voor alle Bovib-leden: “Kijk verder dan je eigen bedrijfsbelang. Het is en blijft belangrijk om samen op te trekken. Ik zie dat gelukkig terug binnen de vereniging. Leden werken samen aan een bepaalde opdracht of een gemeenschappelijk doel. Dat was vijf jaar geleden onmogelijk. Toen zag iedereen elkaar alleen als concurrent.” Volgens Rob moet men binnen de Bovib vooral de samenwerking blijven zoeken, ook als het gaat om aansluiting bij de Alliantie van Werk. “Ja, dat is een moeilijke stap, maar wel een belangrijke.”

Rick Schevers interim voorzitter

Tijdens de ledenvergadering is Rick Schevers unaniem verkozen tot de nieuwe interim voorzitter, in ieder geval totdat de leden zich hebben uitgesproken over het wel of niet toetreden tot de Alliantie van Werk. Ricks tijdelijke benoeming is met applaus ontvangen en lijkt ook een logische keuze, aangezien Rick als bestuurslid bekend is met het reilen en zeilen van de vereniging.

“Ik heb veel samen met Rob opgetrokken en weet natuurlijk wat er speelt. Ik heb er veel zin in”, zegt Rick. En dat ondanks zijn drukke leven met een jong gezin en zijn nieuwe positie als managing director TCP Group, die hij sinds september vorig jaar vervuld. Rick geeft aan dat het om een tijdelijke invulling gaat, die bij eventuele toetreding tot de Alliantie van Werk zal veranderen. “Nu kost het voorzitterschap heel veel tijd, zoals dat ook voor Rob gold. Niet alleen door de snelle veranderingen in actuele wet- en regelgeving, maar ook door alle praktische zaken. Als wij zouden opgaan in de Alliantie van Werk dan is een deeltijd bezoldigde rol mogelijk en gaat de voorzitter van de Bovib deel uitmaken van het voorzittersoverleg binnen de Alliantie.” Het zou ook in dat opzicht een verdere professionalisering van de vereniging betekenen.

Lees verder

Albert Allmers (Finance Factor) over jezelf ontwikkelen en de ‘echte’ interimmanager

Bovib-lid Albert Allmers hecht veel waarde aan professionele ontwikkeling. Met zijn bedrijf Finance Factor combineert hij zijn passie voor coaching en bemiddeling van financiële professionals.

Albert Allmers – Finance Factor

De klant of de professional? Als je aan Albert Allmers (52) van Finance Factor vraagt wie het eerst komt, heeft hij een helder antwoord. Bij hem staat de interimmanager centraal. “In mijn bedrijf beginnen we eigenlijk bij de drijfveren van de professionals”, vertelt de directeur van Finance Factor. “Dat is uiteindelijk ook in het belang van de klant.”

“Iemand die doet waar hij goed in is en wat hij leuk vindt, is namelijk meer gemotiveerd”, legt hij uit. “Door te denken vanuit de professional, geven we de opdrachtgever uiteindelijk een intrinsiek gemotiveerde, vakkundige interimmanager.”

‘Corporate is niets voor mij’

Allmers is ruim vijfentwintig jaar actief in het bemiddelen van financiële professionals. In de jaren ’90 begon hij het bedrijf RekenMeesters, dat sinds 2010 onderdeel is van Yacht. “Daar stopte het, een corporate omgeving is niets voor mij”, vertelt hij.

Tijd voor iets anders, vond Allmers. Dus ging hij aan de slag voor managementopleider Alex van Groningen en ontwikkelde trainingen voor financiële professionals. Ondertussen studeerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is inmiddels gediplomeerd coach. In 2011 begon hij toch weer een bedrijf: Finance Factor. Hij combineert bemiddelen met zijn nieuwe vaardigheden als coach. Zijn team verzorgt namelijk ook coaching en outplacementtrajecten speciaal voor financiële professionals.

Plezier in je werk

“We werken veel met drijfveerprofielen, want ik geloof dat je alleen succesvol kunt zijn in wat je leuk vindt”, zegt hij. En als je echt plezier hebt in je werk, dan is het ook zwaar als je ontslagen wordt. “Daarom houd ik me ook bezig met uitstroom. Als je je baan verliest ga je door een rouwproces en dat vraagt om coaching. Welke mogelijkheden heb je, wil je interimmer worden of weer vast werk? Met coaching geven we mensen weer perspectief.”

Dankbare doelgroep

Het is dankbaar werk, vertelt hij. “Financiële professionals zijn over het algemeen hele rationele, stabiele mensen. Ze zijn ook sociaal en sympathiek. Dat vind ik heel prettig samenwerken.”

Finance Factor heeft een specifieke doelgroep: professionals vanaf doctoraal niveau en met minimaal tien jaar werkervaring. Allmers: “We bemiddelen vooral bij grote mkb-bedrijven, niet bij corporates. Voor een interimmanager is het namelijk veel interessanter als je met de raad van bestuur om tafel kunt zitten. Dan pas kun je echt verschil maken in de organisatie.”

Het draait om de echte interimmanager

Want daar draait het om bij interimmanagement, benadrukt Allmers. “Opdrachtgevers hebben eigenlijk twee redenen om iemand in te huren: capaciteit of kennis. Een echte interimmanager houdt zich bezig met kennisintensieve vraagstukken. Hij draagt zijn expertise over op de organisatie en voegt dus echt waarde toe voor de lange termijn.”

Met andere woorden: een interimmanager is bezig met verandermanagement. Daartegenover staan capaciteitsvraagstukken. Denk aan een tijdelijke overbrugging voor een zwangerschapsverlof of inhuur van professionals als het vaste personeel druk is met een project.

“Dat is geen interimmanagement”, vindt Allmers. “Voor capaciteitsvraagstukken gebruik je detachering. Eigenlijk gewoon tijdelijk personeel. Een interimmanager voegt echt iets toe waar de organisatie nog jaren mee verder kan. Als opdrachtgever koop je dus eigenlijk een kennistraject.”

Een ander selectieproces

Hij merkt dat het verschil lang niet altijd duidelijk is voor HR-functionarissen. Daarom ontwikkelt hij samen met vijf andere bureaudirecteuren een zogenaamde ‘Interim Challenge’ (lees meer daarover in deze bijdrage in Management & Consulting). Met zo’n competitie willen ze vooral laten zien wat interimmanagement anders maakt dan andere vormen van inhuur.

“Omdat het verschil niet duidelijk is, is het logisch dat HR alle interim-invullingen hetzelfde behandeld en dezelfde selectiemethode gebruikt”, vertelt hij. “Bovendien is het een stuk lastiger om iemand te selecteren die een organisatie verandert, dan iemand die doet wat al gedaan wordt.”

Allmers hecht veel waarde aan kwaliteit en laat dat graag zien. Zijn bedrijf heeft allerlei certificaten, van NEN 4400 tot het Bovib-keurmerk. Zelf haalde hij zijn universitair diploma tot coach en liet zijn medewerkers meteen de nieuwe opleiding Inhuurconsultant van Bovib volgen. Blijven ontwikkelen, dat vindt hij belangrijk. Allmers: “Misschien kunnen we wel een keurmerk voor interimmanagement-organisaties beginnen.”

Lees verder

Bovib stuurt brandbrief naar Tweede Kamer. Zorgen over nieuwe gezagscriteria inhuur zzp.

De Bovib maakt zich zorgen over de nieuwe gezagscriteria zzp’ers zoals die sinds 1 januari 2019 gelden. Zonder overleg in de Tweede Kamer is een notitiebijlage van een Kamerbrief van minister  Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) nu beleid geworden. Deze nieuwe criteria zorgen naar onze mening niet voor de beloofde verduidelijking van de term ‘gezag’. Integendeel, ze kunnen forse ongewenst gevolgen voor zzp’ers hebben.

Samen met Boris Emmerig van Holla Advocaten heeft de Bovib daarom een brief opgesteld. Daarin roepen we de Tweede Kamer op om vragen te stellen aan minister Koolmees en staatssecretaris Snel. De Kamer moet aansturen op een zorgvuldig, weloverwogen beleid. Een beleid dat echt zorgt voor meer duidelijkheid op de arbeidsmarkt.

Lees ook:

  • Interview op ZiPconomy met Tjebbe van Oostenbruggen (namens de Bovib) en fiscalist Boris Emmerig over deze brief.
  • De integrale brief aan de Tweede Kamer

.

Lees verder

‘Relaties, vertrouwen en een glimlach, daar doe ik het voor’

Bovib-lid Karl van der Horst (The Compliance Factory) over wet- en regelgeving en zijn passie voor onze branche.

Bovib-lid van het eerste uur Karl van der Horst zit al 1983 in de flexbranche. Naar eigen zeggen een ‘nestor’ in de wereld van intermediairs, brokers en MSP’s. Dit jaar vierde hij het tienjarig bestaan van zijn huidige onderneming: The Compliance Factory.

“Werken met mensen, dat maakt het zo mooi”, vertelt Van der Horst. Hij is dol op zijn vak en heeft een duidelijke mening over alles wat speelt. Denk niet alleen aan het debat rondom de wet DBA, maar ook de ontwikkelingen in de branche.

Kampioen ‘fout vertalen’

Bovib-lid van het eerste uur Karl van der Horst

Zijn grootste frustratie: al die verschillende manieren waarop termen worden uitgelegd. “In Nederland zijn we kampioen ‘termen verkeerd invullen’”, zegt hij. “Denk bijvoorbeeld aan payroll. In oorsprong verwacht je klant dan dat je dan puur de loonstrook regelt, hier in Nederland nemen payroll-partijen het formeelwerkgeverschap op zich.”

Of het woord detacheren. “Detacheren is het beschikbaar stellen van een werknemer. Veelal wordt het ook gebruikt bij het inzetten van zelfstandigen, maar een zelfstandige kan je niet detacheren.”

En dat zorgt voor verwarring, zegt hij. “Hoe kun je afspraken maken als je niet helder hebt wat bedoeld wordt?”

Wet DBA

De spraakverwarring alom en bijbehorende ruimte voor interpretatie bemoeilijken ook de discussies rondom de wet DBA, denkt hij. “Het zou allemaal veel eenvoudiger zijn als we dingen concretiseren en een stap durven zetten”, zegt Van der Horst.

Hij was destijds betrokken bij de VAR (“De aanzet begon al in 1995”, benadrukt hij) en gelooft nog steeds in dat de regel kan werken. Volgens hem zouden we zo terug kunnen naar deze wet, met een paar aanpassingen. Minstens een wilsovereenstemming en inkomensnorm, gerelateerd aan het modale inkomen. “Ik pleit daar al jaren voor”, zegt hij. “Niet meer kijken naar gezagsverhoudingen, maar een inkomensnorm van anderhalf keer modaal. Iemand met zo’n inkomen kan voor zichzelf zorgen. Als we dat hadden gedaan, waren er nu geen misbruikte zzp’ers.”

Ik geloof veel meer in het Bovib-keurmerk dan in bijvoorbeeld een ISO 9001

Van der Horst en Bovib

Van der Horst is blij dat zijn branche via Bovib een stem heeft in de politieke discussie. Verder is hij enthousiast over de certificering. Hij was een van de eerste leden met een keurmerk.

“Ik geloof veel meer in het Bovib-keurmerk dan in bijvoorbeeld een ISO 9001,” zegt hij. Hij noemt die laatste certificering ‘een papieren tijger’. “In zo’n audit wordt alleen gekeken of het proces wordt uitgevoerd zoals op papier staat. Bij het Bovib-keurmerk gaat het meer over de uitvoering en handhaving van compliance, dat is veel relevanter.”

Amerikaans voorbeeld

Dit jaar bestaat The Compliance Factory tien jaar. Hij wilde eens iets anders doen dan wéér een intermediair opzetten, vertelt hij. Sterker nog, hij wilde een bedrijf beginnen dat intermediairs overbodig zou maken.

We begroeten elkaar ‘s ochtends met een glimlach

Hij begon de Managed Service Provider (MSP) naar Amerikaans voorbeeld. “Daar lopen ze lichtjaren voor op de Nederlandse aanpak via brokers en intermediairs”, vertelt hij. “En nog. Ze doen daar eigenlijk precies wat we in Nederland nodig hebben: ze regelen alle dienstverlening rondom de inhuur van zelfstandigen en de flexschil.”

Respect en vertrouwen

“Vooral relaties zijn belangrijk, daar gaat het uiteindelijk om”, vindt Van der Horst. “Het is een vak waarin je werkt met mensen, dat maakt het ook zo mooi. Ik wilde een bedrijf bouwen waarbij respect en vertrouwen altijd voorop staan.”

Op dit moment werkt hij met zo’n 350 externen en 6 vaste medewerkers. “We begroeten elkaar ‘s ochtends met een glimlach”, zegt hij. “Daarom ga ik elke dag met plezier aan de slag. Ik ben het meest trots op de mensen. In onze organisatie hebben we mensen opgeleid in een werkgebied waarvan zij nooit hadden gedacht ‘dit wordt mijn vak’. Ze groeien erin, ze worden toegewijd en vervullen hun dromen. En dat leidt weer tot vertrouwen.”

Lees verder

Koolmees, verschuil je niet achter Europa!

Problemen rond invoering van een minimuminhuurtarief voor zzp’ers vertragen de nieuwe wet DBA tot 2021. Dat getuigt van weinig politieke durf.

Er zijn genoeg oplossingen te verzinnen, vindt Bovib. Bestuurslid Rick Schevers: “Het getuigt van weinig politieke durf dat de wetgeving weer een jaar wordt uitgesteld. Bovendien is en blijft een grote groep slachtoffer van onduidelijke regelgeving. Het is zonde om deze tijd van economische voorspoed niet te gebruiken voor lastige maatregelen. In zijn eigen woorden: repareer het dak als de zon schijnt.”

Maandag maakte minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bekend dat zijn ministerie meer tijd nodig heeft om tot een nieuwe wet DBA te komen. Vooral maatregelen om tot meer bescherming te komen voor zelfstandigen met een laag tarief vragen om meer tijd. Koolmees streeft naar een nieuwe wet per 1 januari in 2021, een jaar later dan aangekondigd.

Europese wet

De belangrijkste reden: het ministerie van SZW is tot de conclusie gekomen dat een minimiuminhuurtarief strijdig kan zijn met het Europees recht. Daarom wil Koolmees naast toch verdere uitwerking van dat idee ook ‘alternatieve routes verkennen’ en dat kost tijd.

Met de nieuwe wet DBA wil de minister schijnzelfstandigheid tegengaan. Volgens het SEO economisch onderzoek dat bij de brief hoort, werkt 13 procent van alle zzp’ers voor minder dan 25 euro per uur. Slechts 6 procent rekent een uurtarief van minder dan 15 euro. Een kleine groep, concludeert Schevers.

Niemand is gebaat bij uitstel

“Maar de groep groeit. Uitstel is schadelijk voor iedereen. Schijnzelfstandigheid blijft groeien en ondertussen zijn de echte zelfstandig professionals de dupe. Een hele grote groep zelfstandigen moet opdrachten aan zijn neus voorbij laten gaan vanwege onduidelijke wet- en regelgeving. Dat is veel schadelijker voor de economie.”

Er zijn oplossingen genoeg. Schevers: “In de brief erkent de minister dat zelfstandigen zonder personeel een grote bijdrage leveren aan de samenleving en de economie. Tegelijkertijd wil het kabinet niet dat de groep te hard groeit, want zij dragen te weinig bij aan het sociaal stelsel. Vooral de kwetsbare groep. De oplossing is simpel: laat gewoon iedereen die werkt een bijdrage leveren.”

Europa biedt oplossingen

Kijk maar naar de rest van Europa, betoogt hij. “We kunnen niet verder, omdat het van de EU misschien niet mag. Maar kijk ook eens naar de oplossingen die Europa rijk is”, zegt het bestuurslid. “Bij onze Oosterburen draagt iedereen die werkt bij, of je dat nou doet als zelfstandige of medewerker. En zorg dan ook dat iedereen eerlijk wordt betaald zodat hij kan voldoen aan die sociale premies.”

Er zijn ook oplossingen voor het handhavingsbeleid. “Ik zie niet waarom je iedereen die overduidelijk boven een bepaald drempelbedrag zit, niet kunt vrijstellen”, zegt Schevers. “En iedereen die onder een minimumbedrag zit, daar ga je eens kijken. Dan heeft een grote groep tenminste duidelijkheid. Dit hoef je niet in een regel te vatten, dat kun je gewoon in een handboek schrijven wat de Belastingdienst erop na kan slaan.”

(Niet)regulier en de webmodule

Verder constateert Koolmees in zijn brief aan de Kamer dat er veel kritiek is op het begrip ‘reguliere werkzaamheden’. Of werk ‘regulier’ is speelt naast de lengte van de opdracht en hoogte van het tarief een rol speelt in de beoordeling of iemand ingehuurd kan worden.

Ook Bovib vindt de criteria regulier en niet regulier veel te vaag. “Niemand kan precies uitleggen wat nou wel en wat niet regulier werk is. Bovendien kan regulier werk best eens door een echte zelfstandige uitgevoerd worden. Denk aan een zwangerschapsverlof.”

Webmodule: zwart-wit of grijs?

Tot slot is de webmodule naar verwachting eind 2019 gereed. Het ministerie beoogt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie.

“Het blijft toekomstmuziek en het is de vraag of deze module de zwart-witbenadering krijgt waar we allemaal op hopen”, zegt Schevers. “Men wil ‘een uitgebreide vragenlijst uitwerken tot een hanteerbare beslisboom’. Ik ben benieuwd hoeveel grijs gebied er overblijft.”

Lees verder

Wachten op het voorstel voor de nieuwe wet DBA

De hoofdlijnenbrief over een nieuwe Wet DBA van minister Wouter Koolmees (Sociale zaken en werkgelegenheid) zou er al moeten zijn. Waar blijft het voorstel?

In het regeerakkoord staat aangekondigd dat de wet DBA wordt vervangen. Concrete ideeën rond een minimumtarief, een opt-out en de webmodule stonden al in de aankondiging.

Minister Koolmees gaf aan dat hij ‘eind oktober, begin november’ met een zogenaamde hoofdlijnenbrief zou komen. Een dergelijke brief gaat vooraf aan een formeel wetsvoorstel. Tot op heden is de brief er niet.

Kort dag

De verwachting was dat vóór het begrotingsoverleg op woensdag 28 november nieuws over de wet DBA zou komen. Inmiddels wordt het wel erg kort dag voor de kamerleden om een brief door te nemen dit overleg. Het kan zijn dat er minister de komende dagen nog een aankondiging doet, we houden u op de hoogte.

Mogelijk is het ministerie ook nog niet zo ver met het uitwerken van de plannen. Met name het ‘minimumtarief’ schijnt in Europa lastig te liggen. Wel hebben we begrepen dat er voor het eind van het jaar ‘iets’ over een nieuwe wet DBA naar buiten komt.

Ons pleidooi

We houden het in de gaten. Bovib pleit in elk geval actief voor snelle duidelijkheid, met criteria die vooraf volledige zekerheid geven aan opdrachtgevers, bureaus en zelfstandigen.

Onze voorzitter Rob de Laat kreeg van ZiPconomy de vraag welke lessen het kabinet moet trekken uit de wet DBA. Samen met Josien van Breda-Hoekstra  van het Platform ZZP Dienstverleners kwam hij tot de volgende tips voor de minister.

Lees verder