Nieuws

Werkgroep Broker zorgt voor erkenning van de dienstverlening: ‘We staan er garant voor dat alles netjes geregeld is’

Om te zorgen voor meer betrokkenheid en beter in te spelen op de behoefte van leden, is de kerngroep van Bovib uitgebreid met speciale werkgroepen. Jop Blaauwgeers van Between leidt de werkgroep Broker. “Elkaar vooruitbrengen, daar draait het om.”

De kerngroep van Bovib is deze zomer uitgebreid en heeft nu 12 leden. Het is namelijk belangrijk om overkoepelende thema’s centraal op te pakken, maar ook actualiteiten goed te kunnen vertalen naar de type dienstverleningen die er zijn binnen Bovib. Daarom zijn er nu extra werkgroepen op dienstverleningsniveau, zoals de MSP, broker en zzp-bemiddelaar. Dankzij de werkgroepen kunnen we de stem van ieder lid nog beter vertalen naar het geluid dat we als Bovib willen laten horen.

Jop Blaauwgeers van Between zet zich in om te zorgen dat de stem van brokers goed vertegenwoordigt is binnen de Bovib. “Het voornaamste doel is onze dienstverlening meer erkenning en herkenning geven”, vertelt hij.

Ontsluiten van de arbeidsmarkt

Brokers zijn bedrijven die vraag en aanbod van externe inhuur bij elkaar brengen. Daarbij regelen ze alle administratie die bij de inhuur komt kijken, zoals screening van de kandidaten, het sluiten van het contract, de urenregistratie en de facturatie. Meestal zijn ze niet betrokken bij het inhuurproces van de opdrachtgever.

“Wij zorgen dat de administratieve processen op orde zijn en de inhuur voldoet aan wet- en regelgeving”, vat Blaauwgeers samen.

Hij merkt dat de term broker wat beladen is en daar wil hij iets aan doen. “In het verleden zijn er wat brokers omgevallen en dat bracht onzekerheid met zich mee in de markt”, vertelt Blaauwgeers. “Zo is een verkeerd beeld ontstaan. Natuurlijk zitten er rotte appels tussen, maar vaak gaat het om ongelukkige incidenten.”

Slimmer en beter

Hij weet dat als geen ander. Tot 2013 werkte hij bij Corso uit Tiel, een broker die failliet ging. Naar aanleiding van deze affaire kwamen brokers samen in actie om problemen in de toekomst te voorkomen. “Ik heb gezien wat een faillissement doet in de markt en juist daarom vind ik het zo belangrijk om kennis te delen binnen Bovib”, zegt Blaauwgeers. “Binnen de branchevereniging kunnen we zorgen dat we met z’n allen slimmer en beter ondernemen.”

Als kartrekker van de werkgroep Broker wil hij laten zien waar brokers binnen de branchevereniging voor staan. “Iedereen die voldoet aan het keurmerk zorgt voor een veilige en slimme borging van een gezonde geldstroom binnen zijn organisatie. We zijn bewust van onze belangrijke rol: mensen werken voor geld en zij willen er zeker van zijn dat ze het ook krijgen.”

Kruisbestuiving

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hebben nu nog te weinig inzicht in wat brokers doen. “Wij zorgen eigenlijk dat het inhuurproces goed verloopt voor zowel de werkende als de opdrachtgever”, vertelt hij. “Een broker zorgt dat de financiën netjes geregeld zijn, daar staan wij garant voor. Bovendien ontzorgen we opdrachtgevers als het gaat om complexe wet- en regelgeving. Dat kan een arbeidsintensief, kostbaar proces zijn en daarom kiezen veel partijen ervoor om het uit te besteden.”

De komende tijd wil Blaauwgeers meer leden betrekken bij zijn werkgroep. “Ik zoek nog twee leden die zich actief willen inzetten voor de brokers”, zegt hij. “Dat betekent niet dat je je alleen daarmee bezighoudt. Integendeel, juist kruisbestuiving tussen de groepen zorgt voor betrokkenheid en begrip onderling. Zo zet ik me bijvoorbeeld ook in voor ledenwerving. Elkaar vooruitbrengen als branchegenoten, daar draait het om.”

Lees verder

De intermediair: onmisbaar in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt [factsheet]

Bovib presenteert samen met brancheorganisaties NBBU en I-ZO Nederland een factsheet om meer bekendheid te geven aan het werk van zzp-intermediairs.

Met deze factsheet (hieronder, klik om pdf. te downloaden) willen we laten zien wat de toegevoegde waarde is van intermediairs. Er wordt namelijk veel gezegd en geschreven over de rol van de intermediair waarbij een aantal onjuiste aannames steeds terugkomen. Wij denken dat dit komt door gebrek aan kennis over onze dienstverlening.

In een interview op ZiPconomy vertelt Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans dat zij bepaalde verhalen keer op keer hoort. Bijvoorbeeld het verhaal van de werknemer die op vrijdagmiddag afscheid neemt als werknemer en maandag terugkomt als zzp’ers via een intermediair. “Kamerleden herhalen elkaar, maar het beeld is pertinent onjuist”, zegt ze. “Dit strookt totaal niet met de praktijk en deze conclusies worden in rapporten ook niet onderbouwd. Er wordt volledig voorbij gegaan aan de behoefte van de markt en toegevoegde waarde die een intermediair biedt.”

Sterk signaal

Samen met brancheorganisaties NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en I-ZO Nederland (Intermediairs voor Zelfstandige Ondernemers, voorheen Platform zzp-dienstverleners.) willen we politici en media meer kennis geven rondom onze dienstverlening. Schmidt Crans: “Samen zijn wij de grootste drie partijen die intermediars vertegenwoordigen. Een gezamenlijk statement over onze toegevoegde waarde is dus een sterk signaal naar politiek en publiek. Op deze manier willen we zorgen voor meer erkenning.”

Intermediairs zijn alleen maar belangrijker geworden’

Het is hoog tijd voor betere beeldvorming, want intermediairs van zzp’ers hebben een belangrijke toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt. De coronacrisis bewijst dat belang nog extra, vertelt Josien van Breda van I-ZO Nederland in het artikel. Zij zag dat opdrachtgevers hun intermediairs in paniek opbelden en vroegen om advies. Schmidt Crans vult aan: “Wij helpen bij het van werk naar werk begeleiden. Wij zorgen ervoor dat niet de één (zzp’er) zonder werk en geld zit en de ander (opdrachtgever) geen beschikbare kandidaten heeft.”

Die toegevoegde waarde moet niet worden onderschat, vindt zij. “Intermediairs zijn alleen maar belangrijker geworden op de moderne arbeidsmarkt. Die is erg versnipperd en de behoefte aan flexibilisering blijft groeien. Bedrijven willen niet alleen maar langjarige contracten aangaan en de nieuwe werkende wil ook kunnen werken via flexibele contractvormen en stelt daaraan andere eisen. Bovendien bevinden zij zich op verschillende social mediaplatformen. Waar zitten zij? En hoe moet je hen benaderen? Wij hebben de kennis, het netwerk en de systemen om hen te bereiken. Dat geldt ook voor het voldoen aan de steeds complexere wet- en regelgeving. Wij hebben de kennis en capaciteit daarvoor in huis. Wij kunnen professionals en opdrachtgevers aan elkaar koppelen en hen administratief ontzorgen. Dit is ons vak!”

Handreiking aan de politiek

Bovendien worden in de politiek-maatschappelijke discussie telkens vraagtekens geplaatst bij de zelfregulering in de flexmarkt. En dat is tegen het zere been van de brancheorganisaties. “Je kunt niet met droge ogen zeggen dat er geen regulering is. Die is er wel en wij staan voor goed opdrachtgeverschap”, zegt Schmidt Crans, die er op wijst dat het Bovib-keurmerk onlangs nog is aangescherpt.

Samen met NBBU en I-ZO Nederland doen we een handreiking aan de politiek. We willen graag meer bekendheid geven aan het werk dat we doen. Er is behoefte onstaan aan zzp-bemiddeling en inmiddels is de intermediair niet meer weg te denken. Onze dienstverlening heeft een vaste plaats gekregen op de arbeidsmarkt. Ook als de wetgeving verandert zullen zzp’ers en opdrachtgevers hun intermediairs blijven inschakelen. Wij willen dat op een goede manier organiseren. Daarover gaan we graag het gesprek aan.

Lees verder