Nieuws

Albert Allmers (Finance Factor) over jezelf ontwikkelen en de ‘echte’ interimmanager

Bovib-lid Albert Allmers hecht veel waarde aan professionele ontwikkeling. Met zijn bedrijf Finance Factor combineert hij zijn passie voor coaching en bemiddeling van financiële professionals.

Albert Allmers – Finance Factor

De klant of de professional? Als je aan Albert Allmers (52) van Finance Factor vraagt wie het eerst komt, heeft hij een helder antwoord. Bij hem staat de interimmanager centraal. “In mijn bedrijf beginnen we eigenlijk bij de drijfveren van de professionals”, vertelt de directeur van Finance Factor. “Dat is uiteindelijk ook in het belang van de klant.”

“Iemand die doet waar hij goed in is en wat hij leuk vindt, is namelijk meer gemotiveerd”, legt hij uit. “Door te denken vanuit de professional, geven we de opdrachtgever uiteindelijk een intrinsiek gemotiveerde, vakkundige interimmanager.”

‘Corporate is niets voor mij’

Allmers is ruim vijfentwintig jaar actief in het bemiddelen van financiële professionals. In de jaren ’90 begon hij het bedrijf RekenMeesters, dat sinds 2010 onderdeel is van Yacht. “Daar stopte het, een corporate omgeving is niets voor mij”, vertelt hij.

Tijd voor iets anders, vond Allmers. Dus ging hij aan de slag voor managementopleider Alex van Groningen en ontwikkelde trainingen voor financiële professionals. Ondertussen studeerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is inmiddels gediplomeerd coach. In 2011 begon hij toch weer een bedrijf: Finance Factor. Hij combineert bemiddelen met zijn nieuwe vaardigheden als coach. Zijn team verzorgt namelijk ook coaching en outplacementtrajecten speciaal voor financiële professionals.

Plezier in je werk

“We werken veel met drijfveerprofielen, want ik geloof dat je alleen succesvol kunt zijn in wat je leuk vindt”, zegt hij. En als je echt plezier hebt in je werk, dan is het ook zwaar als je ontslagen wordt. “Daarom houd ik me ook bezig met uitstroom. Als je je baan verliest ga je door een rouwproces en dat vraagt om coaching. Welke mogelijkheden heb je, wil je interimmer worden of weer vast werk? Met coaching geven we mensen weer perspectief.”

Dankbare doelgroep

Het is dankbaar werk, vertelt hij. “Financiële professionals zijn over het algemeen hele rationele, stabiele mensen. Ze zijn ook sociaal en sympathiek. Dat vind ik heel prettig samenwerken.”

Finance Factor heeft een specifieke doelgroep: professionals vanaf doctoraal niveau en met minimaal tien jaar werkervaring. Allmers: “We bemiddelen vooral bij grote mkb-bedrijven, niet bij corporates. Voor een interimmanager is het namelijk veel interessanter als je met de raad van bestuur om tafel kunt zitten. Dan pas kun je echt verschil maken in de organisatie.”

Het draait om de echte interimmanager

Want daar draait het om bij interimmanagement, benadrukt Allmers. “Opdrachtgevers hebben eigenlijk twee redenen om iemand in te huren: capaciteit of kennis. Een echte interimmanager houdt zich bezig met kennisintensieve vraagstukken. Hij draagt zijn expertise over op de organisatie en voegt dus echt waarde toe voor de lange termijn.”

Met andere woorden: een interimmanager is bezig met verandermanagement. Daartegenover staan capaciteitsvraagstukken. Denk aan een tijdelijke overbrugging voor een zwangerschapsverlof of inhuur van professionals als het vaste personeel druk is met een project.

“Dat is geen interimmanagement”, vindt Allmers. “Voor capaciteitsvraagstukken gebruik je detachering. Eigenlijk gewoon tijdelijk personeel. Een interimmanager voegt echt iets toe waar de organisatie nog jaren mee verder kan. Als opdrachtgever koop je dus eigenlijk een kennistraject.”

Een ander selectieproces

Hij merkt dat het verschil lang niet altijd duidelijk is voor HR-functionarissen. Daarom ontwikkelt hij samen met vijf andere bureaudirecteuren een zogenaamde ‘Interim Challenge’ (lees meer daarover in deze bijdrage in Management & Consulting). Met zo’n competitie willen ze vooral laten zien wat interimmanagement anders maakt dan andere vormen van inhuur.

“Omdat het verschil niet duidelijk is, is het logisch dat HR alle interim-invullingen hetzelfde behandeld en dezelfde selectiemethode gebruikt”, vertelt hij. “Bovendien is het een stuk lastiger om iemand te selecteren die een organisatie verandert, dan iemand die doet wat al gedaan wordt.”

Allmers hecht veel waarde aan kwaliteit en laat dat graag zien. Zijn bedrijf heeft allerlei certificaten, van NEN 4400 tot het Bovib-keurmerk. Zelf haalde hij zijn universitair diploma tot coach en liet zijn medewerkers meteen de nieuwe opleiding Inhuurconsultant van Bovib volgen. Blijven ontwikkelen, dat vindt hij belangrijk. Allmers: “Misschien kunnen we wel een keurmerk voor interimmanagement-organisaties beginnen.”

Lees verder

Bovib stuurt brandbrief naar Tweede Kamer. Zorgen over nieuwe gezagscriteria inhuur zzp.

De Bovib maakt zich zorgen over de nieuwe gezagscriteria zzp’ers zoals die sinds 1 januari 2019 gelden. Zonder overleg in de Tweede Kamer is een notitiebijlage van een Kamerbrief van minister  Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) nu beleid geworden. Deze nieuwe criteria zorgen naar onze mening niet voor de beloofde verduidelijking van de term ‘gezag’. Integendeel, ze kunnen forse ongewenst gevolgen voor zzp’ers hebben.

Samen met Boris Emmerig van Holla Advocaten heeft de Bovib daarom een brief opgesteld. Daarin roepen we de Tweede Kamer op om vragen te stellen aan minister Koolmees en staatssecretaris Snel. De Kamer moet aansturen op een zorgvuldig, weloverwogen beleid. Een beleid dat echt zorgt voor meer duidelijkheid op de arbeidsmarkt.

Lees ook:

  • Interview op ZiPconomy met Tjebbe van Oostenbruggen (namens de Bovib) en fiscalist Boris Emmerig over deze brief.
  • De integrale brief aan de Tweede Kamer

.

Lees verder

‘Relaties, vertrouwen en een glimlach, daar doe ik het voor’

Bovib-lid Karl van der Horst (The Compliance Factory) over wet- en regelgeving en zijn passie voor onze branche.

Bovib-lid van het eerste uur Karl van der Horst zit al 1983 in de flexbranche. Naar eigen zeggen een ‘nestor’ in de wereld van intermediairs, brokers en MSP’s. Dit jaar vierde hij het tienjarig bestaan van zijn huidige onderneming: The Compliance Factory.

“Werken met mensen, dat maakt het zo mooi”, vertelt Van der Horst. Hij is dol op zijn vak en heeft een duidelijke mening over alles wat speelt. Denk niet alleen aan het debat rondom de wet DBA, maar ook de ontwikkelingen in de branche.

Kampioen ‘fout vertalen’

Bovib-lid van het eerste uur Karl van der Horst

Zijn grootste frustratie: al die verschillende manieren waarop termen worden uitgelegd. “In Nederland zijn we kampioen ‘termen verkeerd invullen’”, zegt hij. “Denk bijvoorbeeld aan payroll. In oorsprong verwacht je klant dan dat je dan puur de loonstrook regelt, hier in Nederland nemen payroll-partijen het formeelwerkgeverschap op zich.”

Of het woord detacheren. “Detacheren is het beschikbaar stellen van een werknemer. Veelal wordt het ook gebruikt bij het inzetten van zelfstandigen, maar een zelfstandige kan je niet detacheren.”

En dat zorgt voor verwarring, zegt hij. “Hoe kun je afspraken maken als je niet helder hebt wat bedoeld wordt?”

Wet DBA

De spraakverwarring alom en bijbehorende ruimte voor interpretatie bemoeilijken ook de discussies rondom de wet DBA, denkt hij. “Het zou allemaal veel eenvoudiger zijn als we dingen concretiseren en een stap durven zetten”, zegt Van der Horst.

Hij was destijds betrokken bij de VAR (“De aanzet begon al in 1995”, benadrukt hij) en gelooft nog steeds in dat de regel kan werken. Volgens hem zouden we zo terug kunnen naar deze wet, met een paar aanpassingen. Minstens een wilsovereenstemming en inkomensnorm, gerelateerd aan het modale inkomen. “Ik pleit daar al jaren voor”, zegt hij. “Niet meer kijken naar gezagsverhoudingen, maar een inkomensnorm van anderhalf keer modaal. Iemand met zo’n inkomen kan voor zichzelf zorgen. Als we dat hadden gedaan, waren er nu geen misbruikte zzp’ers.”

Ik geloof veel meer in het Bovib-keurmerk dan in bijvoorbeeld een ISO 9001

Van der Horst en Bovib

Van der Horst is blij dat zijn branche via Bovib een stem heeft in de politieke discussie. Verder is hij enthousiast over de certificering. Hij was een van de eerste leden met een keurmerk.

“Ik geloof veel meer in het Bovib-keurmerk dan in bijvoorbeeld een ISO 9001,” zegt hij. Hij noemt die laatste certificering ‘een papieren tijger’. “In zo’n audit wordt alleen gekeken of het proces wordt uitgevoerd zoals op papier staat. Bij het Bovib-keurmerk gaat het meer over de uitvoering en handhaving van compliance, dat is veel relevanter.”

Amerikaans voorbeeld

Dit jaar bestaat The Compliance Factory tien jaar. Hij wilde eens iets anders doen dan wéér een intermediair opzetten, vertelt hij. Sterker nog, hij wilde een bedrijf beginnen dat intermediairs overbodig zou maken.

We begroeten elkaar ‘s ochtends met een glimlach

Hij begon de Managed Service Provider (MSP) naar Amerikaans voorbeeld. “Daar lopen ze lichtjaren voor op de Nederlandse aanpak via brokers en intermediairs”, vertelt hij. “En nog. Ze doen daar eigenlijk precies wat we in Nederland nodig hebben: ze regelen alle dienstverlening rondom de inhuur van zelfstandigen en de flexschil.”

Respect en vertrouwen

“Vooral relaties zijn belangrijk, daar gaat het uiteindelijk om”, vindt Van der Horst. “Het is een vak waarin je werkt met mensen, dat maakt het ook zo mooi. Ik wilde een bedrijf bouwen waarbij respect en vertrouwen altijd voorop staan.”

Op dit moment werkt hij met zo’n 350 externen en 6 vaste medewerkers. “We begroeten elkaar ‘s ochtends met een glimlach”, zegt hij. “Daarom ga ik elke dag met plezier aan de slag. Ik ben het meest trots op de mensen. In onze organisatie hebben we mensen opgeleid in een werkgebied waarvan zij nooit hadden gedacht ‘dit wordt mijn vak’. Ze groeien erin, ze worden toegewijd en vervullen hun dromen. En dat leidt weer tot vertrouwen.”

Lees verder

Koolmees, verschuil je niet achter Europa!

Problemen rond invoering van een minimuminhuurtarief voor zzp’ers vertragen de nieuwe wet DBA tot 2021. Dat getuigt van weinig politieke durf.

Er zijn genoeg oplossingen te verzinnen, vindt Bovib. Bestuurslid Rick Schevers: “Het getuigt van weinig politieke durf dat de wetgeving weer een jaar wordt uitgesteld. Bovendien is en blijft een grote groep slachtoffer van onduidelijke regelgeving. Het is zonde om deze tijd van economische voorspoed niet te gebruiken voor lastige maatregelen. In zijn eigen woorden: repareer het dak als de zon schijnt.”

Maandag maakte minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bekend dat zijn ministerie meer tijd nodig heeft om tot een nieuwe wet DBA te komen. Vooral maatregelen om tot meer bescherming te komen voor zelfstandigen met een laag tarief vragen om meer tijd. Koolmees streeft naar een nieuwe wet per 1 januari in 2021, een jaar later dan aangekondigd.

Europese wet

De belangrijkste reden: het ministerie van SZW is tot de conclusie gekomen dat een minimiuminhuurtarief strijdig kan zijn met het Europees recht. Daarom wil Koolmees naast toch verdere uitwerking van dat idee ook ‘alternatieve routes verkennen’ en dat kost tijd.

Met de nieuwe wet DBA wil de minister schijnzelfstandigheid tegengaan. Volgens het SEO economisch onderzoek dat bij de brief hoort, werkt 13 procent van alle zzp’ers voor minder dan 25 euro per uur. Slechts 6 procent rekent een uurtarief van minder dan 15 euro. Een kleine groep, concludeert Schevers.

Niemand is gebaat bij uitstel

“Maar de groep groeit. Uitstel is schadelijk voor iedereen. Schijnzelfstandigheid blijft groeien en ondertussen zijn de echte zelfstandig professionals de dupe. Een hele grote groep zelfstandigen moet opdrachten aan zijn neus voorbij laten gaan vanwege onduidelijke wet- en regelgeving. Dat is veel schadelijker voor de economie.”

Er zijn oplossingen genoeg. Schevers: “In de brief erkent de minister dat zelfstandigen zonder personeel een grote bijdrage leveren aan de samenleving en de economie. Tegelijkertijd wil het kabinet niet dat de groep te hard groeit, want zij dragen te weinig bij aan het sociaal stelsel. Vooral de kwetsbare groep. De oplossing is simpel: laat gewoon iedereen die werkt een bijdrage leveren.”

Europa biedt oplossingen

Kijk maar naar de rest van Europa, betoogt hij. “We kunnen niet verder, omdat het van de EU misschien niet mag. Maar kijk ook eens naar de oplossingen die Europa rijk is”, zegt het bestuurslid. “Bij onze Oosterburen draagt iedereen die werkt bij, of je dat nou doet als zelfstandige of medewerker. En zorg dan ook dat iedereen eerlijk wordt betaald zodat hij kan voldoen aan die sociale premies.”

Er zijn ook oplossingen voor het handhavingsbeleid. “Ik zie niet waarom je iedereen die overduidelijk boven een bepaald drempelbedrag zit, niet kunt vrijstellen”, zegt Schevers. “En iedereen die onder een minimumbedrag zit, daar ga je eens kijken. Dan heeft een grote groep tenminste duidelijkheid. Dit hoef je niet in een regel te vatten, dat kun je gewoon in een handboek schrijven wat de Belastingdienst erop na kan slaan.”

(Niet)regulier en de webmodule

Verder constateert Koolmees in zijn brief aan de Kamer dat er veel kritiek is op het begrip ‘reguliere werkzaamheden’. Of werk ‘regulier’ is speelt naast de lengte van de opdracht en hoogte van het tarief een rol speelt in de beoordeling of iemand ingehuurd kan worden.

Ook Bovib vindt de criteria regulier en niet regulier veel te vaag. “Niemand kan precies uitleggen wat nou wel en wat niet regulier werk is. Bovendien kan regulier werk best eens door een echte zelfstandige uitgevoerd worden. Denk aan een zwangerschapsverlof.”

Webmodule: zwart-wit of grijs?

Tot slot is de webmodule naar verwachting eind 2019 gereed. Het ministerie beoogt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie.

“Het blijft toekomstmuziek en het is de vraag of deze module de zwart-witbenadering krijgt waar we allemaal op hopen”, zegt Schevers. “Men wil ‘een uitgebreide vragenlijst uitwerken tot een hanteerbare beslisboom’. Ik ben benieuwd hoeveel grijs gebied er overblijft.”

Lees verder

Wachten op het voorstel voor de nieuwe wet DBA

De hoofdlijnenbrief over een nieuwe Wet DBA van minister Wouter Koolmees (Sociale zaken en werkgelegenheid) zou er al moeten zijn. Waar blijft het voorstel?

In het regeerakkoord staat aangekondigd dat de wet DBA wordt vervangen. Concrete ideeën rond een minimumtarief, een opt-out en de webmodule stonden al in de aankondiging.

Minister Koolmees gaf aan dat hij ‘eind oktober, begin november’ met een zogenaamde hoofdlijnenbrief zou komen. Een dergelijke brief gaat vooraf aan een formeel wetsvoorstel. Tot op heden is de brief er niet.

Kort dag

De verwachting was dat vóór het begrotingsoverleg op woensdag 28 november nieuws over de wet DBA zou komen. Inmiddels wordt het wel erg kort dag voor de kamerleden om een brief door te nemen dit overleg. Het kan zijn dat er minister de komende dagen nog een aankondiging doet, we houden u op de hoogte.

Mogelijk is het ministerie ook nog niet zo ver met het uitwerken van de plannen. Met name het ‘minimumtarief’ schijnt in Europa lastig te liggen. Wel hebben we begrepen dat er voor het eind van het jaar ‘iets’ over een nieuwe wet DBA naar buiten komt.

Ons pleidooi

We houden het in de gaten. Bovib pleit in elk geval actief voor snelle duidelijkheid, met criteria die vooraf volledige zekerheid geven aan opdrachtgevers, bureaus en zelfstandigen.

Onze voorzitter Rob de Laat kreeg van ZiPconomy de vraag welke lessen het kabinet moet trekken uit de wet DBA. Samen met Josien van Breda-Hoekstra  van het Platform ZZP Dienstverleners kwam hij tot de volgende tips voor de minister.

Lees verder

'Bovib-leden goed op weg naar volledige certificering'

Meer dan de helft van alle onafhankelijke inhuur-intermediairs aangesloten bij Bovib, heeft een keurmerk. Aan dit keurmerk zien opdrachtgevers of een bureau voldoende in huis heeft om voor een gedegen dienstverlening.

“Zowel bij opdrachtgevers als bij de bureaus was behoefte aan een standaard in de markt”, vertelt Bovib-bestuurslid Frederieke Schmidt Crans. Zij houdt zich binnen de Bovib bezig met alles rondom professionalisering van het vak. Zo is ze betrokken bij de driedaagse opleiding Inhuurconsultant en weet ze alles van het Bovib Keurmerk.

Het keurmerk werd gelanceerd in maart 2017 en op dit moment is meer dan de helft van alle Bovib-leden gecertificeerd. “We zijn goed op weg naar volledige certificering”, zegt Schmidt Crans. “De meeste leden die nog geen keurmerk hebben, hebben certificering binnenkort op de planning.”

Wie zo’n keurmerk wil hebben wordt getoetst op alle juridische, financiële en fiscale aspecten van zijn dienstverlening. Als je gecertificeerd bent, laat aan je opdrachtgevers zien dat je voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. Sommige leden zijn dit jaar zelfs voor de tweede keer gecertificeerd. Er komt namelijk een jaarlijkse audit bij kijken, net zoals bij bijvoorbeeld het SNA-keurmerk voor uitzenders.

Wat is het moeilijkste aspect van de toetsing? Schmidt Crans: “Het kan de eerste keer best lastig zijn om processen in kaart te brengen. Mijn tip: het hoeft geen boekwerk te zijn, bullets of stroomschema’s werken vaak prima. Als je maar duidelijk vertelt wat je doet en hoe je de kwaliteit van dienstverlening borgt.”

Uiteindelijk willen we dat het keurmerk leidend in de markt wordt. Volgens Bovib hechten opdrachtgevers er in elk geval steeds meer waarde aan. Zo werd het keurmerk in een tender bij een grote opdrachtgever als voorwaarde gesteld.

Lees verder

Rob de Laat (Bovib): ‘Kabinet, trek deze vijf lessen uit de wet DBA’

Hoe kan minister Wouter Koolmees het dossier wet DBA het best oplossen? Bovib voorzitter Rob de Laat kreeg van ZiPconomy de vraag welke lessen het kabinet moet trekken uit de Wet DBA. Samen met Josien van Breda-Hoekstra  van het Platform ZZP Dienstverleners kwam hij tot de volgende tips.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteert binnenkort zijn hoofdlijnenbrief, waarin hij vertelt hij hoe hij het hoofdpijndossier wet DBA wil oplossen. Koolmees moet knopen doorhakken: stelt hij nieuwe wetgeving uit of niet? Gaat hij voor een stapsgewijze verandering? En wat doet hij met suggesties voor aanpassingen van het regeerakkoord? 

Als het aan de Bovib en het Platform ZZP Dienstverleners ligt, moet hij in elk geval een paar belangrijke lessen trekken uit invoer van de wet DBA van een paar jaar geleden. 

Les 1: Schep duidelijkheid

In mei 2016 werd de VAR afgeschaft. “Het ging te snel en er ontstond paniek”, zegt Josien van Breda-Hoekstra, voorzitter bij Platform ZZP Dienstverleners. Het platform is onderdeel van de Alliantie van Werk. “We hadden verwacht dat de nieuwe wet beter zou zijn dan de VAR, helaas bleek dat niet zo. De onzekerheid die toen ontstond was groot: sommige zelfstandigen zaten ineens thuis omdat opdrachtgevers ze niet meer durfden in te huren.”

Hoewel de wet DBA meer duidelijkheid had moeten geven, was het tegendeel het geval. “Er was veel te veel ruimte voor interpretatie”, zegt Rob de Laat. “De markt had en heeft er echt last van. Ik zie opdrachtgevers nog steeds worstelen: wat mag nou wel, wat mag niet?”

Na veel kritiek en besloot het kabinet de handhaving van de wet op te schorten tot 2020. In het regeerakkoord is kabinet Rutte III duidelijk: de wet DBA wordt vervangen. Doelen van de nieuwe regels: aanpakken van schijnzelfstandigheid, bewust zelfstandige ondernemers niet te veel in de weg leggen, opdrachtgevers meer duidelijkheid geven.

Dat is hard nodig, vinden zowel Van Breda-Hoekstra als De Laat. De rust is inmiddels weder gekeerd, ondanks het feit dat er nog steeds onduidelijkheid is over de toekomst. “De deelnemers van ons platform hebben ondanks de onduidelijkheid een manier gevonden om te werken in de huidige situatie”, zegt de voorzitter Van Breda. “Maar we willen een echte oplossing.”

Les 2: Stel niet langer uit

Het gaat goed met de zelfstandig professional omdat er veel vraag is naar arbeid, zegt De Laat. “Werkgevers moeten wel inhuren, ondanks alle onduidelijkheid”, legt hij uit. “Ondertussen hangt de wetgeving ze als een donkere wolk boven het hoofd. Als de marktsituatie straks verandert, dan wordt die ontbrekende regelgeving pas echt een probleem.”

Als het aan de bemiddelaars ligt wordt de nieuwe wet DBA dus niet uitgesteld. “Niet weer een onderzoek of een commissie, het kabinet moet durven besluiten”, stelt De Laat. Dat is Van Breda-Hoekstra met hem eens. “Schuif het probleem niet op de lange baan, vooral niet de problemen die spelen aan de onderkant van de markt.” 

Les 3: Richt je op het echte probleem

Van Breda-Hoekstra doelt op de laagbetaalde zzp’ers, bijvoorbeeld schoonmakers, postbodes en taxichauffeurs die voor minder dan 15 euro per uur werken. “Zij hebben geen goede onderhandelingspositie, worden op prijs tegen elkaar uitgespeeld. Er is geen sprake van goed opdrachtgeverschap. Deze mensen moet je beschermen.”

Het is een heel andere groep zzp’ers dan waar de bemiddelaars zich mee bezighouden. “De zelfstandig professionals in ons bestand hebben een bijzonder goede onderhandelingspositie”, vertelt ze. “Het uitgangspunt moet zijn dat zij zelf afspraken kunnen maken met bemiddelaars en opdrachtgevers.”

“Die zelfstandigen die onder de 15 euro per uur werken, daarover is maatschappelijke onrust”, stelt De Laat. “Het kabinet moet daar iets aan doen. Tegelijkertijd mogen zelfstandig ondernemers waar niks mee aan de hand is er geen last van hebben.” 

Les 4: Laat geen ruimte voor interpretatie

Maar hoe doe je dat dan? Zowel De Laat als Van Breda-Hoekstra pleiten voor heldere regels. “Je hebt harde eisen nodig om te weten of een opdracht voldoet of niet”, vindt de Bovib-voorzitter. “Een minimaal inhuurtarief is niet ideaal, want er zijn ook zzp’ers die werken met een stukloon. Maar als het helpt dit vraagstuk op te lossen: prima. Het kabinet moet durven zeggen wat wel en niet kan.”

De ‘oude’ wet DBA liet veel aan de interpretatie over van de belastinginspecteur. “Die kon zijn eigen draai geven aan de regels”, zegt De Laat. “Dat zorgt voor veel onzekerheid: het is maar net wie jouw dossier behandelt. Er is dus behoefte dat de politiek heel heldere criteria stelt, die niet voor interpretatie vatbaar zijn. Als dat via een tarief moet, prima.”

“Wij zijn ook gecharmeerd van de opt-out, omdat ons uitgangspunt is dat partijen zelf afspraken moeten kunnen maken”, zegt Van Breda-Hoekstra namens de zzp-bemiddelaars.

In het regeerakkoord staat het voorlopige plan dat als iemand ingehuurd wordt tegen een laag tarief, dat gezien wordt als arbeidsovereenkomst. Boven een inhuurtarief van 75 euro per uur geldt een opt-out: er is dan geen discussie of iemand werknemer is of niet.  Voor inhuur tussen het minimum- en opt-outtarief komt waarschijnlijk een webmodule met vragen om te bepalen of iemand als zelfstandige ingehuurd mag worden. 

Les 5: Laat de pensioenregels erbuiten

Koolmees moet zijn vervanging van de wet DBA ook nog goedgekeurd krijgen door de Eerste Kamer. Bij het Pensioendossier speelt dat ook. De sociale partners komen daar niet uit, dus werft Koolmees steun van SP, PvdA en GroenLinks. De SP heeft vast aangekondigd dat de partij best met de minister wil onderhandelen over het pensioendossier, maar dan ook over situatie rondom zzp’ers.

Van Breda-Hoekstra is bang dat uitruil niet bijdraagt aan een goed functionerende arbeidsmarkt, omdat het kabinet zo de samenhang tussen de verschillende onderwerpen uit het oog verliest. De Laat noemt zo’n uitruil ‘niet fair’. “De belangen van werkgevers en vakbonden op het gebied van pensioen staan los van de belangen van zelfstandigen.”

“Het is lastig in te schatten was Koolmees gaat doen”, besluit Van Breda-Hoekstra. “Ik hoop in elk geval dat hij geleerd heeft van de wet DBA. Doe het nu goed en zorgvuldig, maar schuif de problemen niet op de lange baan.” De Laat vult aan: “Baseer wetgeving niet op uitzonderingen, durf keuzes te maken en zorg dat het volslagen duidelijk is.”

Lees verder

Deze twaalf Inhuurconsultants spreken voortaan dezelfde taal

Inhuurconsultant is een relatief nieuw beroep en dankzij de  Bovib is er nu een opleiding voor. Waarom is zo’n opleiding nodig en wat leer je? De eerste geslaagden delen hun ervaringen.

Sonja Prins-Rijpstra van Harvey Nash en Felicia Cornelisse van Het Flexhuis zijn twee van de twaalf allereerste gecertificeerde Inhuurconsultants. “Ik raad het collega’s zeker aan”, zegt Cornelisse. “Ik heb meer kennis over mijn rol als inhuurconsultant en de verdiepende stof vond ik zeer interessant.”

Nieuwe functie

Twaalf Inhuurconsultants behaalden eind oktober hun certificaten. Als het aan Bovib-bestuurslid Frederieke Schmidt Crans ligt, worden dat er snel nog veel meer.

Judith Robben ontvangt certificaat van Bovib-bestuurslid Frederieke Schmidt Crans

Certificering en opleiding zijn hard nodig in de branche van intermediairs en brokers, zegt zij. Ze is zelf partner bij Het Flexhuis, een bureau voor inhuur van zorg. “De functie Inhuurconsultant is vrij nieuw”, vertelt ze. “Het is iemand die binnen een organisatie de regie heeft over het inhuurproces. Het is een rol waarbij communicatie enorm belangrijk is. Jij moet zorgen dat opdrachtgever en leverancier blij zijn.”

En dat is soms nog best moeilijk. “Omdat het zo’n nieuw beroep is, merk je dat de manier van werken en de terminologie nogal verschillen. Daar willen wij als branchevereniging iets aan doen.”

Standaard voor de beroepsgroep

Zo ontstond de driedaagse opleiding Inhuurconsultant. De opleiding moet zorgen voor een standaard binnen de beroepsgroep, waarbij kennisniveau, definities en basisaanpak eenduidiger zijn. Schmidt Crans: “De opleiding moet bijdragen aan een professionele uitvoering van het vak, duidelijke rolverdeling in het proces en natuurlijk verbetering van kwaliteit van dienstverlening.”

Het uitbesteden van het inhuurproces leidt vaak in het begin tot weerstand, legt Schmidt Crans uit. “Over het algemeen kun je zeggen dat de manager die inhuurt, daar vaak niet op zit te wachten. Hij heeft een eigen netwerk van leveranciers en zzp’ers. Die negatieve gevoelens moet je zien weg te nemen. Het helpt dan als je rol duidelijk is en je zaken met argumenten met kennis kunt onderbouwen.”

De twaalf deelnemers komen uit de organisaties van Bovib-leden. Volgens Schmidt Crans hebben de meeste cursisten twee tot drie jaar werkervaring, maar er zijn ook echte beginners. “De opleiding is voor elk niveau nuttig. Binnen het theoretisch kader verbreed je je kennis, de overige dagen werk je aan de vaardigheden rondom jouw positie. Daarnaast is ons doel om ook vooral van elkaar te leren.”

Wat vonden cursisten?

Cornelisse werkt voor Het Flexhuis, het bedrijf van Schmidt Crans. Ze is nu bijna een jaar Inhuurconsultant, daarvoor werkte ze als accountmanager. Tijdens de opleiding leerde ze vooral veel van de thema’s wet- en regelgeving en verandermanagement. “De dagen waren zeer informatief”, zegt ze. “De opleiding geeft je echt verdieping.”

Dat vindt ook Prins-Rijpstra. Zij is nu bijna twee jaar Contractmanager bij Harvey Nash, maar begon haar loopbaan met een studie kinderpsychologie. “Ik had een paar jaar tijdelijke functies in dat vakgebied en ben vervolgens de arbeidsbemiddeling ingerold”, vertelt ze. “Begonnen bij Trend uitzendbureau als intercedente, daarna bij Daan Amersfoort detacheringskantoor als relatiemanager en recruiter.”

De achtergronden van de inhuurconsultants verschillen van elkaar. De een komt van een uitzendbureau, de ander werkte op een HR afdeling en zo ook een bij een vms-leverancier.

Diversiteit van de groep

“De groep van twaalf deelnemers was heel divers”, beaamt Prins-Rijpstra. “Qua achtergrond, functie en bedrijf. Er waren bijvoorbeeld contractmanagers, accountmanagers en relatiemanagers. Juist die diversiteit vond ik een grote meerwaarde.”

Dat zijn veel andere cursisten met haar eens. Tijdens de opleiding werd veel stof besproken aan de hand van praktijkcases, vertelt Prins-Rijpstra. “Op die manier kon iedereen het in zijn eigen wereld plaatsen en konden we ook van elkaar leren.”

“Ik hoopte daar al op”, zegt Schmidt Crans. “Bij Het Flexhuis trainen we mensen vanuit onze visie. Zo doen wij het. Maar misschien kan het wel beter. Daarom is het helemaal niet verkeerd om verder te kijken en te horen hoe een ander met de dagelijkse praktijk omgaat.”

Het vervolg

In het eerste kwartaal van 2019 begint de tweede opleiding. De opleiding is opgesplitst in drie dagen. Dag één is het theoretisch kader en gaat over procesinrichting, wet- en regelgeving en inzicht in het speelveld van de inhuurconsultant. De tweede dag staat in het teken van verander- en stakeholdermanagement, de laatste dag draait om persoonlijke vaardigheden. Het is een mix van theorie en praktijkcases.

“De groep zat binnen twee dagen vol”, vertelt Schmidt Crans. “Dat laat wel zien dat er behoefte aan is. Bovendien is niemand afgehaakt en kregen we enthousiaste reacties na iedere dag, terwijl de dagen wezenlijk van elkaar verschillen.”

Het streven is dat we ieder kwartaal een opleiding te organiseren. De driedaagse training is nu alleen nog voor leden van de branchevereniging. Mogelijk is de opleiding in de toekomst ook beschikbaar voor niet-leden en opdrachtgevers. Schmidt Crans: “Het doel is tenslotte dat we allemaal dezelfde taal spreken om uiteindelijk de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.”

Neem voor vragen over deze opleiding gerust contact op met Frederieke Schmidt Crans van het bestuur. 

(Dit bericht is eerder verschenen op ZiPconomy)

 

Lees verder