Nieuws

Bovib wijzigt keurmerk vanaf april 2020: meer aansluiting bij SNA en meer focus op de hele keten

Het Bovib-keurmerk is aangescherpt en de gewijzigde normpunten worden vanaf mei 2020 getoetst. Frederieke Schmidt Crans: “Met een keurmerk kijk je meestal achteruit, met deze toevoegingen willen we juist risico’s in de toekomst minimaliseren.”

Vanaf mei 2020 worden onze leden getoetst op de nieuwe normen van het Bovib-keurmerk. Voorzitter Frederieke Schmidt Crans: “Het Bovib-keurmerk bestaat drie jaar en is een normering in ontwikkeling. We kijken continu of de normering voldoet en op welke punten hij aangescherpt moet worden.”

Extra aanleiding voor nieuwe normen was het faillissement van TCP Solutions vorig jaar zomer. Het bestuur kreeg veel vragen over deze affaire: hoe kon dit gebeuren, het bedrijf had toch een keurmerk?

“Een situatie met zoveel verschillende factoren die van invloed zijn geweest vang je niet af met enkel een keurmerk”, zegt Schmidt Crans. “Je kijkt bij een audit namelijk altijd achteruit: hoe was de situatie afgelopen jaar? Toch heeft deze affaire ons wel aan het denken gezet: hoe kunnen we meer zekerheid bieden voor de toekomst? Met de aanpassingen van het keurmerk willen we de risico’s nog verder verkleinen.”

Meer financieel inzicht in de hele keten

Bureau Cicero is één van de vier bureaus die het Bovib-keurmerk audit. Directeur Patrick Tom dacht mee over de wijzigingingen. “Ondernemers moeten laten zien dat ze een procedure hebben om hun cashflowmanagement te sturen”, vat hij samen. “Ze laten zien dat er geen gekke activiteiten zijn die de vennootschap in gevaar kunnen brengen. En ze moeten een plan hebben om om te gaan met eventuele financiële risico’s.”

Het keurmerk geeft nu meer zekerheid, onder andere omdat het certificeringsbureau voortaan kijkt naar de hele keten van leveranciers. Een flexleverancier is namelijk vaak onderdeel van een groter geheel, denk aan moedermaatschappijen, holdings of tussenpartijen. De normen zijn zo aangepast dat onze leden nog beter kunnen aantonen dat ze financieel gezond zijn.

Aansluiting bij SNA

Verder sluit het Bovib-keurmerk beter aan bij het keurmerk van de Stichting Norming Arbeid (SNA). Veel van de leden zijn namelijk al NEN 4400-1 gecertificeerd. Een norm die voortaan ook in het Bovib-keurmerk staat is bijvoorbeeld dat zzp’ers een KVK-uittreksel van maximaal drie maanden oud moeten hebben vanaf de datum ondertekening van de overeenkomst.

2020 is een pilot-jaar

Vanuit het keurmerk wordt een deel van deze wijzigingen dit jaar als pilot beschouwd. Dit betekent dat de inspecteur er wel opmerking over maakt in de rapportage, maar dat een lid niet op het nieuwe punt wordt afgekeurd. Schmidt Crans: “We verzamelen feedback en in 2021 zullen we de punten evalueren en bijstellen als dat nodig blijkt. Bovendien willen we de leden tijd geven om bijvoorbeeld ketenmanagementsystemen goed te organiseren.”

Wat is er veranderd?

De ondernemer moet inzicht geven in zijn bedrijfsactiviteiten en de verschillende bedrijfsactiviteiten moeten gegroepeerd uit de financiële administratie blijken. Met andere woorden: als leden diverse activiteiten hebben, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en het aannemen van werk, moet duidelijk zijn welke omzet en kosten horen bij welke activiteit.

Patrick Tom van Cicero: “Wij willen helder hebben wat de afspraak is met de opdrachtgever. Je klant moet weten hoe het zit. Dat is belangrijk, omdat je zo duidelijk maakt wie je bent en wat je doet. Een keurmerk gaat tenslotte om de weerspiegeling van je eigen professionaliteit.”

Afspraken over aantal schakels in de keten

In de overeenkomsten met opdrachtgevers moet duidelijk staan wat de aard van de opdracht is. Zo moet duidelijk blijken of sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten of het aannemen van werk.

Het bedrijf moet ook zulke schriftelijke afspraken hebben met eventuele leveranciers van arbeidskrachten. Verder moeten in deze overeenkomsten afspraken staan over het aantal schakels in de keten van leveranciers.

Patrick Tom: “Hoe langer de keten, hoe meer risico’s aangaande continuïteit en aansprakelijkheid. Een afspraak die wij vaak tegenkomen is dat bijvoorbeeld slechts één schakel dieper in de keten mag worden ingezet om arbeidskrachten te leveren. Als je een maximaal aantal schakels in de keten afspreekt, voorkom je een onnodig lange keten aan leveranciers.”

Financiële verplichtingen

De quick ratio uit de jaarrekening -(debiteuren+liquide middelen)/kort vreemd vermogen- moet gezond zijn. Als gezonde waarde wordt beschouwt 1 of hoger. Dit laat zien dat de onderneming in staat is om met zijn op korte termijn beschikbare middelen de kortlopende verplichtingen te betalen. Oftewel: kunnen betalingsverplichtingen aan zzp’ers vrij eenvoudig betaald worden?

Daarnaast dient de jaarrekening binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar definitief te zijn uitgebracht. Tevens moet de onderneming een schriftelijke cash-managementprocedure hebben om de geldstromen te plannen, volgen en sturen.

Lees meer op de website van certificeringsbureau Cicero. Vragen? Het bestuur staat voor je klaar, mail naar info@bovib.nl

Lees verder

Kabinet maakt deblokkeren g-rekening mogelijk: zo kun je er gebruik van maken

Ondernemers die een g-rekening gebruiken, kunnen de Belastingdienst verzoeken het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. Wat heb je eraan en hoe werkt het? Lees de antwoorden in onze FAQ.

Wie personeel uitzendt, uitleent of detacheert en g-rekeningen gebruikt, kan de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt als onderdeel van een verdere versoepeling van de mogelijkheden om uitstel van belastingen aan te vragen.

We zijn als Bovib blij met deze maatregelen. De meeste leden hadden tot nu toe vrijwel niets aan de uitstelregeling, omdat het de opdrachtgevers zijn die het verschuldigde belastingbedrag op de g-rekening storten. Terwijl een deel van hen die liquiditeit heel goed kan gebruiken. Dat gaat nu dus veranderen.

Bevries de inlenersaansprakelijkheid!

Maar we blijven ook pleiten om deze maatregel te koppelen aan het bevriezen van de inlenersaansprakelijkheid. We zijn daarover in contact met de staatssecretaris en kamerleden.

Naast deze maatregel, is het makkelijker geworden om uitstel van belastingen aan te vragen. Ondernemers kunnen nu online bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor drie maanden. Ook kunnen zij voor meerdere soorten belastingen in één keer uitstel aanvragen.

Als je voor meer dan € 20.000 uitstel aanvraagt, blijft een verklaring van een ‘derde-deskundige’ vereist. Het zal voor heel veel ondernemers gelden, want met loonheffing over flexkrachten kom je daar al snel boven. Het is jammer, want als bijvoorbeeld een accountant de aanvraag moet beoordelen kost dat meer tijd en geld.

Bovib FAQ over de g-rekening

Vragen en antwoorden over deze nieuwe maatregel:

1. Voor wie geldt deze maatregel?

De g-rekening wordt geopend door een uitlener, uitzender of detacheerder. Deze maatregel geldt dus voor alle partijen die arbeidskrachten in dienst hebben en ze ter beschikking stellen aan een ander, de inlener.

De meeste branchegenoten hebben zo’n rekening, slechts een enkele werkt zonder.

2. Wat is een g-rekening?

De G in g-rekening staat voor ‘geblokkeerd’. Het is een bankrekening waarmee je alleen de loonheffingen en eventuele btw aan de Belastingdienst kan betalen.

Zo’n g-rekening is een manier waarop inleners zich vrijwaren voor inlenersaansprakelijkheid. De inlener kan namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting als de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Inleners (en doorleners) kunnen dat risico op allerlei manieren beperken, waaronder de uitlener vragen een g-rekening te openen. Op die rekening stort de inlener dan het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen en omzetbelasting.

3. Wat is het voordeel van het deblokkeren van die rekening?

Normaal gesproken zit het geld dat naar de belasting moet dus ‘vast’ op de g-rekening. Je kan als uitlener het geld niet voor iets anders gebruiken, het is geblokkeerd. En dat heeft effect op je liquiditeit. Alleen het overschot op de g-rekening kan worden vrijgegeven. Daardoor hadden g-rekeninghouders vrijwel niets aan uitstel van belastingbetaling: ze konden toch niet bij het geld.

Om ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen nu tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd en hun g-rekening deblokkeren, hebben zij dus dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening.

4. Wat zijn de risico’s?

Uiteindelijk moet de belasting wel betaald worden, uitstel is geen afstel.

5. Hoe deblokkeer ik mijn g-rekening?

Via een online formulier bij de Belastingdienst. De fiscus stelt vervolgens een onderzoek in of er betalingsachterstanden zijn, zo niet dan geeft de Belastingdienst het saldo vrij. Dat duurt normaal gesproken drie tot vijf weken.

Normaal gesproken kun je zo alleen geld van de rekening halen wat ‘over’ is. Om hun risico te beperken, storten inleners namelijk een groter percentage op de g-rekening dan nodig. Als jij het als uitlener van de rekening wilt halen, moet je aantonen dat alle belasting is betaald die past bij de arbeid waar de euro’s voor zijn. Dat hoeft nu niet, tenzij het gaat om een financieel belang van € 20.000 of meer.

6. Wat kun je doen als het gaat om meer dan 20.000,-?

Bij een financieel belang van € 20.000 of meer blijft een verklaring van een ‘derde-deskundige’ vereist. Dat is bijvoorbeeld een accountant die de aanvraag moet beoordelen.

Met afdracht van loonheffing en btw komen leden al snel boven dat bedrag. Dat is jammer, want een accountant inhuren kost tijd en geld. Bovendien zal het voor accountants lastiger zijn om garanties te geven in deze onzekere periode.

Lees verder

Bovib pleit voor bevriezen inlenersaansprakelijkheid

Brancheorganisatie Bovib heeft staatssecretaris Vijlbrief om extra zekerheden gevraagd in verband met de uitstelregeling voor het betalen van belastingen. In zijn huidige vorm hebben uitzendbureaus en detacheerders vrijwel niets aan de uitstelregeling voor Belastingen.

Geld dat zo beschikbaar moet komen voor extra liquiditeit staat bevroren op geblokkeerde rekeningen. Daarom wil de Bovib graag dat dat de inlenersaansprakelijkheid tijdelijk opgeschort wordt. In ieder geval over dat deel van de belasting waarover uitstel wordt verleend.

Te verwachten valt dat uitzendbureaus en detacheerders uitstel zullen gaan aanvragen voor belastingen. Een mogelijkheid die het kabinet nu geeft als liquiditeitssteun. Maar omdat inleners gehouden zijn een deel van het factuurbedrag af te storten op een g-rekening levert deze maatregel maar weinig extra liquiditeit op.

Ingaan op verzoeken van uitzenders om nu geen geld op de g-rekening te storten, is niet verstandig zolang de inlenersaansprakelijkheid geldt. Goed om mee te denken met wensen van leveranciers, maar de inleners worden daarmee wel aansprakelijk wanneer belastingen niet afgedragen worden. En als uitstel wordt aangevraagd, dan neemt de belastingschuld flink toe en daarmee ook het risico.

Daarom hebben we hier aandacht voor gevraagd bij de staatssecretaris en Kamerleden. Een tijdelijk bevriezen van de inlenersaansprakelijkheid, in ieder geval over de extra belastingschuld die kan ontstaan door deze goed bedoelde kabinetsmaatregel, kan er voor zorgen dat de gewenste liquiditeit ontstaat.

Met die bevriezing wordt het tijdelijk mogelijk om als inlener niet te hoeven afstorten op de g-rekening. Dat kan natuurlijk in deze bijzondere tijden een uitkomst zijn voor uitzenders en detacheerders.

Lees verder