Nieuws

Voorzitter Rick Schevers op HR Horizon

“Het optimaliseren van de workforce in bedrijven is broodnodig”, vindt voorzitter Rick Schevers. “Maar het is op dit moment in de Nederlandse wetgeving een grote warboel.”

Dat zegt hij namens Bovib tijdens HR Horizon, een groot evenement van Brainnet. “Hoe vind je nou de beste aansluiting bij je bedrijf? De vorm van het contract lijkt niet meer uit te maken voor de mensen die het werk doen”, zegt hij.

Schevers benadrukt dat je als werkgever zou moeten kunnen kiezen voor de vorm die het meest passend is. Of dat nou zzp, flex of een vast contract is. Maar de huidige wetgeving maakt dat lastig.

“Het is een chaos op dit moment. Vanuit de bracheorganisatie pleiten we voor duidelijkheid. We willen Den Haag bewegen om het voor elkaar te krijgen.”

Lees verder

Open brief aan minister Wouter Koolmees over het pensioenakkoord

Samen met Ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers, ondernemerscollectief The Future Group en de Werkvereniging heeft Bovib een open brief gestuurd aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). We maken ons namelijk grote zorgen over het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Verplichte AOV moet van tafel

Wij vinden onder andere dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers van tafel moet. Het komt uit het niets en zzp’ers zijn niet geraadpleegd. Een pensioenakkoord hoort uitsluitend over pensioenen te gaan, vinden wij.

Het lijkt er sterk op dat deze verplichting in het pensioenakkoord is beland om voldoende steun te krijgen binnen de Tweede en Eerste Kamer.

Ongeschikte oplossing

Inmiddels hebben al meer dan 16.000 zelfstandigen de afgelopen week getekend tegen deze verplichtstelling. We doen daarom een dringend beroep op de minister om de AOV voor zelfstandigen niet verplicht te stellen.

Een verplichte AOV sluit niet aan op de veranderende arbeidsmarkt. Werkenden wisselen vaker van werkgever, sector of gaan (parttime) als zzp’er aan de slag. Dit vraagt om sociale zekerheden die gekoppeld zijn aan het individu en niet aan de contractvorm.

Passende pensioenproducten en faciliteiten

ONL, The Future Group, de Werkvereniging en wij van Bovib zien liever dat het kabinet investeert in passende pensioenproducten en faciliteiten die aansluiten op de wensen en behoeften van zelfstandigen. Zzp’ers zijn ondernemers en moeten zelf kunnen kiezen hoe ze hun sociale zekerheid inrichten.

Download de brief aan de minister:

Lees verder

Pensioenakkoord: 'Mkb en zzp zijn te weinig gehoord'


Geen verplicht pensioen, maar wel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Dat staat in het voorlopig pensioenakkoord. Bovib-voorzitter Rick Schevers: “Dit laat zien dat mkb en zzp te weinig gehoord zijn.”

De verplichte aov laat zien dat mkb’ers en zzp’ers te weinig inspraak hebben, vindt Schevers. “Het lijkt alsof de vertegenwoordiging vanuit de markt niet representatief is voor degene waarover nu ook kennelijk wordt beslist. Het mkb en de zzp’er is onvoldoende gehoord.”

Hij maakt zich zorgen, vertelt hij aan ZiPconomy. “We hebben namelijk nog een slag te slaan op andere arbeidsmarktdossiers, zoals de wet Dba. Wij pleiten voor duidelijkheid en rust op de arbeidsmarkt. Om dat te bereiken is het van groot belang dat alle relevante partijen voldoende gehoord worden.”

Het principe-akkoord

De Sociaal Economische Raad (SER) en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteerden woensdag het principe-akkoord over het nieuwe pensioenstelsel, waarover vakbonden en werkgeversorganisaties volgende week stemmen. In het akkoord staat dat zzp’ers verplicht worden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Dat was een harde eis van de partijen PvdA en GroenLinks. “Met een verplichte verzekering wordt ook de afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving verminderd”, staat in het principe-akkoord.

Nog steeds onduidelijk

Verder staat in het pensioenvoorstel dat er misschien wel een opt-out komt voor zzp’ers die kunnen aantonen dat ze zich op een andere manier verzekerd hebben tegen arbeidsongeschiktheid.

Maar hoe die verplichte AOV eruit komt te zien, en of hij er écht komt, is nog niet duidelijk. Het kabinet vraagt de sociale partners om in overleg met zelfstandigenorganisaties voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekering. Een collectieve basisverzekering lijkt daarbij eerder haalbaar dan een verplichting voor een commerciële variant.

De invoering van een verplichte AOV laat dus nog wel even op zich wachten. Ook de commissie Borstlap komt tussendoor nog met een visie op dit onderwerp.

We zijn er nog niet’

Het pensioenvoorstel moet ‘uitvoerbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk’ zijn. Pas als er zo’n uitwerking is, zal het ministerie van SZW een voorstel doen aan het kabinet. Koolmees: “We zijn een eind, maar we zijn er nog niet. Nu moeten we nog steun krijgen. En vervolgens gaan we onze afspraken uitwerken, met kabinet, polder, pensioenorganisaties en iedereen die zich hard maakt voor een goed pensioenstelsel.”

Lees meer over de reacties op het principe-akkoord.

Lees verder

Immens bestaat 15 jaar: ‘Wij laten zien dat ook een kleine organisatie goed zijn processen op orde kan hebben.’

Met een klein team werkt bureau Immens uit Groningen al meer dan 15 jaar voor grote en middelgrote bedrijven in Nederland. Langetermijnrelaties en gedegen advies zijn belangrijk voor het bedrijf. “Kleinere bedrijven gaan af op het advies van de zzp’er. Maar die informatie klopt vaak niet.”

“Onze business is mensenwerk”, vindt Richard de Vries, mede-oprichter van bemiddelingsbureau Immens. Hij werkte jarenlang bij multinational Ernst & Young Interim, tot zijn afdeling verkocht werd aan een internationale partij. “De klantbenadering werd te plastisch en onpersoonlijk. Dat past niet bij mijn manier van werken en mijn klanten.”

We vinden langetermijnrelaties heel belangrijk. Niet alleen met de bedrijven, ook met kandidaten

Een aantal goede collega’s, waaronder mede-eigenaar Hans Peter Hoorn, hadden datzelfde gevoel en namen ontslag om hun eigen bureau op te zetten: Immens Interim | Finance | Recruitment. Deze maand bestaat hun bedrijf 15 jaar.

Lange relaties

Immens is een klein bureau in Groningen. In totaal werken er zes mensen. Zij regelen interim-management, recruitment en contractmanagement voor grote bedrijven en middelgrote organisaties in Noord-Oost Nederland. “Voor sommige opdrachtgevers werken we al meer dan vijftien jaar”, vertelt De Vries. “We vinden langetermijnrelaties ook heel belangrijk. Niet alleen met de bedrijven, ook met kandidaten. Ze weten ons te vinden als ze ons nodig hebben.”

De Vries is enorm trots op zijn bedrijf. Onlangs won Immens de tweede prijs bij de recruitmentawards in de categorie financieel management, vertelt hij. “Dat bevestigt echt dat we goed georganiseerd zijn. Onze processen zitten goed in elkaar, we zijn compliant en dat geeft ons de tijd om persoonlijk te zijn. We zijn klein, maar we groeien. Vooral in kwaliteit.”

Keurmerk en kennis

Immens is het tiende Bovib-lid met een keurmerk. “Wij laten zien dat ook een kleine organisatie goed zijn processen op orde kan hebben. Ik merk dat we dankzij het keurmerk makkelijker binnenkomen bij bijvoorbeeld overheidsinstellingen.”


Richard de Vries (rechts), samen met mede-oprichter van Immens
Hans Peter Hoorn .

Hij vindt het ook fijn om kennis te delen binnen de brancheverenging. “Onze manager back-office Patricia Boer is ook een van de eerste gecertificeerde inhuurconsultants”, vertelt hij. “Verder kom ik nog steeds opdrachtgevers tegen die aarzelen om te werken met zzp’ers. Hoe gaan anderen daarmee om? Ervaringen uitwisselen is heel waardevol en dit soort extra kennis helpt ons opdrachtgevers te adviseren.”

Foutieve informatie

En dat hebben bedrijven nodig, merkt hij. “Grote organisaties hebben vaak een bureau dat raad geeft, maar kleinere bedrijven gaan af op het advies van de zzp’er. En die informatie klopt vaak niet.”

Voor de gemiddelde opdrachtgever blijft er veel onduidelijk en daar moet de politiek iets aan doen.

De Vries hoort dat zelfstandigen hun opdrachtgevers vertellen dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de wet DBA. “Zzp’ers maken zich niet zo druk zolang de wet niet gehandhaafd wordt. Opdrachtgevers denken dat het risico toch bij de zzp’er ligt. Maar dat klopt niet helemaal. Als er sprake is van schijnzelfstandigheid, dan is dat ook een probleem voor de opdrachtgever.”

Politiek, kom in actie

Samen met zijn team zorgt hij dat opdrachten voldoen aan de huidige wetten en regels. “Compliance is voor ons vanzelfsprekend. Maar voor de gemiddelde opdrachtgever blijft er veel onduidelijk en daar moet de politiek iets aan doen.”

Als klein bureau is het wel lastig om mee te praten over grote thema’s in de politiek. “Daarvoor hebben we de Bovib gevonden”, vertelt De Vries “De branchevereniging geeft ons soort bureaus een stem. In de Bovib heeft een groep bedrijven elkaar gevonden die flexibele arbeid goed willen regelen. Ik hoop dat we samen alle negativiteit rondom de inzet van zzp kunnen weghalen. Want een ding is zeker: de flexibilisering van arbeid is een blijvertje.”

Lees verder

Bovib verbaast zich over uitspraken Yacht: 'Duidelijkheid is noodzakelijk'

Gezien alle twijfels over de nieuwe zzp-regels kan het kabinet voorlopig beter vasthouden aan de huidige Wet DBA. Dat zegt Bram van Beetz van Yacht in een interview op ZiPconomy.nl.

Volgens Van Beetz zitten opdrachtgevers en zzp’ers niet te wachten op nieuwe onrust. “De Wet DBA doet z’n werk” en “er is rust in de markt”, stelt hij. Dat beleven de leden van Bovib heel anders.

Voorzitter Rick Schevers: “Ik ben verbaasd over de constateringen. Wij zien het anders: er is heel veel onduidelijkheid. We moeten nu op basis van jurisprudentie en een onduidelijke lijst criteria bepalen of we iemand kunnen inhuren. We willen heldere regels. Duidelijkheid is noodzakelijk.”

Lees verder

Tv-kok Herman den Blijker is geen schijnzelfstandige en dat schept duidelijkheid

RTL mag tv-kok Herman den Blijker gewoon als zzp’er inhuren. De Belastingdienst vond dat Den Blijker een werknemer was, maar daar is het Arnhemse hof het niet mee eens. Advocaat Boris Emmerig vertelt aan ZiPconomy.nl: “Deze uitspraak is breder inzetbaar.”

Het gerechtshof in Arnhem oordeelt nu dat de belastinginspecteur “geen feiten en omstandigheden aannemelijk maakt die de conclusie rechtvaardigen dat tussen belanghebbende en Den Blijker een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat.”

Lees ook: Advocaat Boris Emmerig: ‘Ondernemer, ga nu eens goed kijken naar je inhuurbeleid’

Breed toepasbaar

De argumenten die het hof daarvoor gebruikt, kunnen ook gelden voor andere situaties, zegt Emmerig. Volgens de advocaat kun je met deze beslissing vraagtekens zetten bij een aantal van de gezagscriteria uit het Handboek Loonheffingen. Deze uitspraak is volgens hem zo algemeen geformuleerd, dat  hij direct breed toepasbaar is.

Emmerig vraagt zich ook af welke invloed dit heeft op de webmodule, die nu nog in ontwikkeling is. “Het valt mij op dat de economische onafhankelijkheid meerdere malen wordt aangestipt en daarmee het ondernemerschap en ook de wil van partijen.”

Lees meer over de argumenten en de uitspraak op ZiPconomy.

Lees verder

Edwin Welner (YouzQ) over risico's, verzekeren en onze rol in de politiek

Brokers en intermediairs kunnen veel bijdragen aan het politieke debat over de flexibele arbeidsmarkt, vindt Edwin Welner van YouzQ. “Wij doen er alles aan om te weten of zzp’ers voldoen aan de regels. Voor een gemiddeld bedrijf is dat veel te ingewikkeld.”

Er komt veel kijken bij contractbeheer, weet Edwin Welner van het Eindhovense bedrijf YouzQ. “Wij sluiten voor klanten alle risico’s uit. En dat zijn er nogal wat. Denk niet alleen aan de Wet DBA, maar ook aan de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA), Flexwet, WIA, WAS.”

Onze visie is dat het bij contractmanagement om meer gaat dan inhuur alleen

Dat doet Welner samen met mede-oprichter Helga van der Steen en zijn twintig vaste medewerkers. Het bedrijf bestaat nu tien jaar en in die tijd is een hoop veranderd, vertelt Welner.

Van contractverkoop naar detachering en MSP

YouzQ (spreek uit: ‘you seek’, je zoekt) begon met contractmanagement en daar kwamen steeds meer taken bij. “Onze visie is dat het bij contractmanagement om meer gaat dan inhuur alleen”, zegt Welner. “Vanuit dat idee hebben we ons bedrijf steeds verder uitgebouwd en zijn we ook langzaam in de broker-rol gegroeid.”

De afgelopen tien jaar hebben zij hun winst telkens geïnvesteerd in het bedrijf. “De laatste twee jaar regelen wij echt het hele instroomportfolio van klanten”, zegt Welner. “Niet alleen flex, ook vast, payroll, detachering. Soms werken we als MSP, soms als helpen we specifiek met werving en selectie. We detacheren onze eigen recruiters momenteel bijvoorbeeld bij ASML.”

Van hightech tot bouw

Het Eindhovense bedrijf werkt wel vaker voor hightechbedrijven. “Die zitten ten slotte ook in de buurt”, zegt Welner. “Maar eigenlijk is onze klantenkring heel breed. Over het algemeen werken we voor het mkb. Zo helpen we ook bouwbedrijven met hun contractbeheer. Daar heb je weer met heel andere leveranciers, werkwijzen en regels te maken.”

Ze doen dus veel, voor veel verschillende klanten. Wat maakt YouzQ dan anders dan de rest? “Dat zit meer in dienstverlening dan prijs”, denkt de oprichter. “We leveren altijd binnen 24 uur en we vinden het heel belangrijk dat zowel de klant als de zzp’er tevreden is.”

Verzekeren

In totaal werken er 20 mensen bij zijn bedrijf die dossiers vormen en kandidaten screenen. Dat doen ze via hun zelfontwikkelde contractmanagementsysteem. Het is hun taak om te zorgen dat alle risico’s uitgesloten zijn. Kandidaten die opdrachten willen doen QouzQ, moeten bijvoorbeeld verplicht een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) hebben.

“Dat is een harde eis”, vertelt Welner. “Daarnaast informeren we zelfstandigen over verzekeren en pensioen. In de praktijk zijn weinig zzp’ers daarmee bezig, terwijl het in bijvoorbeeld de bouw toch echt verstandig is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Helaas zijn dat soort polissen erg duur voor zzp’ers.”

Eerst ging het vooral om de modelovereenkomsten, nu verzorgt Bovib duidelijk lobby voor onze bedrijfstak

Jammer, vindt hij. Daarom probeert hij zzp’ers zoveel mogelijk te informeren over risico’s, voordelen en mogelijkheden van zo’n verzekering. “We kijken nu of het mogelijk is om met een paar partijen samen een arbeidsongeschiktheidsverzekering te regelen.”

‘Rol van Bovib verandert’

Samen kun je meer voor elkaar krijgen, vindt hij. Daarom is YouzQ sinds 2016 ook aangesloten bij Bovib. “We besloten ons aan te sluiten na alle onrust rondom de Wet DBA”, vertelt de directeur. “Samen sta je sterker als brokers en intermediairs. En ook de modelovereenkomsten van Bovib waren heel fijn. Het gaf leveranciers rust dat wij allemaal dezelfde contracten hanteerden. Ik merk ook dat klanten steeds vaker vragen of we bij Bovib horen, het wordt echt een kwaliteitsstandaard.”

De rol van de Bovib is veranderd, merkt hij. “Eerst ging het vooral om de modelovereenkomsten, nu verzorgt Bovib duidelijk lobby voor onze bedrijfstak.”

Dat vindt hij heel waardevol, niet alleen voor de eigen branche. “Ook voor de politiek en de Belastingdienst. Wij als intermediairs en brokers controleren of zzp’ers voldoen aan de regels. Wij hebben er echt zicht op, voor een gemiddeld bedrijf is dat veel te ingewikkeld. Wij kunnen dus echt inhoudelijk bijdragen aan het debat.”

Lees verder

Marc Nijhuis (Staffing Groep): ‘In de IT zijn er voor jou 10 andere opdrachtgevers’

Financieel directeur Marc Nijhuis van De Staffing Groep houdt wet- en regelgeving rondom inhuur nauwlettend in de gaten. “Onze it’ers zijn niet de zielige zzp’ers die beschermd moeten worden, maar zij worden misschien wel de dupe van alle onduidelijkheid en strengere wetgeving.”

De Staffing Groep is marktleider als het gaat om inhuur van IT-professionals. Bij het bedrijf uit Nieuwegein werken zo’n 80 mensen en het bedrijf verzorgt ongeveer 5000 contracten per jaar. Steeds vaker gaat het om recruitment, maar het grootste gedeelte van de business is nog steeds ‘risk & compliance’. Oftewel: het bedrijf heeft een geschikte kandidaat, De Staffing Groep verzorgt een contract dat voldoet aan alle wetten en regels.

Visie op politiek

De politiek betrokken financieel directeur Marc Nijhuis volgt het nieuws over wet- en regelgeving dan ook op de voet. Hij is vanaf dag één betrokken bij Bovib en is daarnaast bestuurslid van de NBBU. Nijhuis: “In die rol kom ik op voor het bredere werkveld van flex.”

Hij heeft dan ook een duidelijke visie. “Wij als Staffing Groep pleiten voor een zo ruim mogelijk beleid om met zelfstandigen te werken”, zegt Nijhuis. “Nagenoeg iedere zzp’er die via ons werkt kiest bewust voor zelfstandigheid. Het zijn IT-professionals met een hoog uurtarief, dit zijn dus niet die gedwongen zzp’ers die beschermd moeten worden tegen schijnzelfstandigheid.”

Marc Nijhuis, CFO De Staffing Groep

‘Niet zielig, wel de dupe’

De groep zzp’ers in de IT groeit. “Veel IT’ers werken liever als zelfstandige, omdat ze bijvoorbeeld houden van afwisseling en vrijheid”, zegt hij. “Daarnaast kan het financieel aantrekkelijker zijn door bijvoorbeeld een vrijere keuze in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en fiscaal door de zelfstandigenaftrek. Deze ondernemers zijn absoluut niet zielig, maar worden misschien wel de dupe van alle onduidelijkheid en aangepaste wetgeving. Politici en vakbonden denken bij de nieuwe regels namelijk vooral aan de Deliveroo-zzp’ers, terwijl dit een relatief kleine groep is.”

In 2016 merkte Nijhuis dat opdrachtgevers huiverig waren om zzp’ers in te huren. “Daar zijn ze wel van teruggekomen”, vertelt hij. “Onduidelijkheid hoe te voldoen aan de wet is en gebrek aan handhaving maken opdrachtgevers minder rigide in hun beleid rondom zelfstandigen. En personeel in de IT is gewoon heel schaars. Veel IT’ers werken liever als zelfstandige, dus als organisatie moet je aan die wens tegemoet komen. In de IT zijn er voor jou namelijk tien andere opdrachtgevers.”

Krapte op de arbeidsmarkt

Dit constateert ook staatssecretaris Menno Snel. In een recente brief aan de Tweede Kamer schrijft hij onder andere dat bedrijven steeds vaker horen dat mensen per se als zzp’er willen werken. Dit geldt vooral in sectoren waar toenemende krapte op de arbeidsmarkt bestaat, zoals het onderwijs, de zorg en de IT.

Vakbond FNV vindt dat een probleem (lees hier de reactie), maar daar is Nijhuis het niet mee eens. “Ik vind hun reactie dogmatisch”, zegt hij. “Ze willen gewoon dat zoveel mogelijk mensen in loondienst werken. Maar dat past niet meer bij deze tijd.”

Visie op de toekomst

“Vast en flex komen steeds meer bij elkaar en lopen door elkaar heen”, vertelt hij. “Een opdrachtgever wil gewoon de beste professional om het werk te doen, het verschil tussen vast en flex is de contractvorm. Wij proberen daar ook op in te spelen. Zo hebben we recruitmentexpert People4office overgenomen. Samen met dit team in Eindhoven kunnen we zowel vaste en flexibele specialisten vinden voor bedrijven. En sinds 21 maart hebben we het detacheren van specialisten in tijdelijk loondienstverband versterkt vanuit een nieuwe label. Via dit label willen we ook mensen bereiken met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Lees ook: De Staffing Groep komt met detacheringslabel voor IT: KwiiK. g

Verplicht verzekeren, maar niet in loondienst

Hoe denken de IT-professionals zelf over de discussie rondom de nieuwe Wet DBA? Nijhuis vertelt dat hij de zelfstandigen op de hoogte houdt van wet en regelgeving met bijeenkomsten.

“In 2016 hebben we bijvoorbeeld 12 keer door heel Nederland in diverse Van der Valk-hotels toelichting gegeven op de Wet Dba”, vertelt hij. “Tijdens die bijeenkomsten hoorde ik van de IT-professionals hoeveel waarde zij hechten aan zelfstandig ondernemerschap. De meeste mensen zouden liever wat meer belasting willen betalen, dan dat ze hun zelfstandigheid zouden opgeven. Een groot deel vindt een verplichte verzekering best een goed idee. Maar verplicht in loondienst en hun vrijheid opgeven, dat niet.”

Dynahouse

De Staffing Groep heeft ook nog het Dynahouse. Misschien ben je er weleens geweest, want er zijn regelmatig bijeenkomsten van Bovib. De locatie wordt verhuurd voor vergaderingen, training en brainstorms. Daarnaast kunnen zzp’ers er flexplekken huren.

Lees verder

Lars van Beek (Mekano Group): ‘Wij zijn anders en dat laten we zien’

Directeur Lars van Beek van Mekano bemiddelt ondernemende ingenieurs en technisch specialisten. “Ondernemen zit in ons bloed, we doen het echt samen met de zzp’ers.”

Op dit moment zijn zo’n 250 storingsmonteurs, werkvoorbereiders en industrieel ingenieurs via zzp-bemiddelaar Mekano aan het werk. Het bedrijf heeft twee labels: Mekano Engineering voor de ondernemende ingenieurs en Mekano Industrial voor technisch specialisten. Zij werken voor grote klanten als Swinkels Family Brewers, Bosch en Lamb Weston.

“Er is eigenlijk altijd vraag naar mensen met een technische opleiding”, vertelt directeur Lars van Beek. “Zelfs tijdens de crisis. Weinig jeugd kiest voor een technische opleiding, terwijl de behoefte bij de opdrachtgevers alleen maar stijgt. De schaarste neemt dus toe.”

Vast en flex

De nieuwe opdrachtgever bij wie hij morgen op bezoek gaat, heeft bijvoorbeeld tientallen vacatures open staan. “Ze hebben zowel vaste mensen als zzp’ers nodig”, legt hij uit. “Soms gaat het om een opdracht met een kop en een staart, soms om een interim-klus of vervanging bij ziekte. Wij helpen zo’n bedrijf dan de juiste persoon hiervoor te vinden. We zorgen ook voor de administratie, betaling en we zorgen dat de inzet van de zzp’ers gebeurt binnen de kaders van de wet.”

En dat laatste is best een uitdaging op het moment. “Er is veel onduidelijk wat betreft wetgeving”, verzucht Van Beek. “Toen de VARnet werd afgeschaft, merkten wij daar wel wat van. Vanwege de onduidelijkheid vooraf werden opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in te zetten en dat ging ten koste van onze business.”

Weten wat wel en niet kan

Voor de opdrachtgevers is de angst om mensen in te huren wat weggeëbd, merkt hij. “Handhaving is opgeschort, dat scheelt. Daarnaast zorgen wij dat bedrijven erop kunnen vertrouwen dat wij weten wat wel en niet kan. Dat is per slot van rekening ons werk.”

Het lidmaatschap van Bovib helpt Mekano daarbij. “Met onze club van 20 man weten we veel, maar niet alles. Dankzij de branchevereniging hebben we toegang tot nog veel meer expertise. Denk aan de goedgekeurde modelovereenkomsten, die zijn fantastisch om te hebben.”

Belang van een keurmerk

Van Beek is vooral lid geworden van de Bovib omdat hij al lang op zoek was naar een keurmerk. “Dat was er tot voor kort niet”, vertelt hij. “Wij vinden het belangrijk om aan te tonen dat we betrouwbaar, transparant en open zijn. Wij zijn anders dan de rest en dat willen we laten zien.”

Mekano onderscheidt zich niet alleen met het keurmerk. Het bedrijf uit Boxtel werd al drie keer uitgeroepen tot ZZP-bemiddelaar van het jaar (zie hier). Uit 372 deelnemers werd de bemiddelaar ook nog eens categoriewinnaar ‘Contractmanagement’ en winnaar in de sector ‘Techniek’.

‘Samen ondernemen’

Het bedrijf werd in 2001 opgericht door de voormalig compagnon van Van Beek. Hij was zelfstandig monteur en opdrachtgevers vroegen hem regelmatig of hij nog meer goede zzp’ers kende. Zo ontstond Mekano.

“Ondernemen zit dus echt in ons bloed. We willen het samen doen met de zzp’ers”, vertelt de directeur. “Ik denk dat mensen ons zo waarderen omdat we open en transparant zijn. Gelijkwaardigheid is belangrijk, intern en extern. Je werkt niet voor ons, maar met ons. Verder proberen we altijd passende opdrachten te vinden en betalen we op tijd.”
Van Beek is natuurlijk bevooroordeeld, geeft hij toe. Dus hij verwijst naar Ratecard, een site waarop klanten en zzp’ers reviews schrijven over Mekano. “Natuurlijk is er weleens iemand ontevreden, maar we zijn heel trots op de scores.”

Lees verder

Handhavingsmoratorium Wet DBA blijft in tact.

Kabinet . Maar laat dat geen aanleiding zijn om achterover te hangen als opdrachtgever, zo adviseert advocaat Boris Emmerig.

Het Kabinet wil vasthouden aan het handhavingsmoratorium Wet DBA en
wijst verzoek oppositie tot strenger handhaven Wet DBA af. Dat schrijft Staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer in een reactie op ingediende moties die oproepen om de Wet DBA strenger te handhaven en boetes en naheffingen op te leggen. Moties die gisteren in de Kamer overigens niet op een meerderheid konden rekenen.

Het vorige kabinet heeft het handhavingsmoratorium van de Wet DBA ingesteld “vanwege onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en in afwachting van nieuwe wetgeving” zo herinnert Snel de Kamer. “Alleen in het geval van ‘kwaadwillendheid’ kan de Belastingdienst handhaven door het opleggen van naheffingen en boetes.”

Ondertussen houdt de Belastingdienst volgens Snel wel toezicht op de “juiste kwalificatie van arbeidsrelaties voor de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Hiermee vergroot de Belastingdienst de kennis bij opdrachtgevers en kunnen zij hun werkwijze in overeenstemming brengen met de huidige regelgeving.”

Snel: loslaten handhavingsmoratorium leidt tot nieuwe onrust

De linkse oppositie wil dat de Belastingdienst meer doet dat deze ‘coachende rol’. In een motie roept ze de regering op naheffingen en boetes op te leggen. Dit naar aanleiding van een onlangs gepubliceerde rapportage van de Belastingdienst (zie hier), waarin geconstateerd werd dat meer dan de helft van de bezochte bedrijven in “meer of mindere mate onjuist” handelt bij het inhuren van zzp’ers.

Uitvoeren van deze motie kan volgens Snel alleen als het bestaande huidige handhavingsmoratorium los gelaten wordt. Nu kunnen alleen naheffingen en boetes opgelegd worden indien er zowel sprake is van een van een (fictieve) dienstbetrekking én van ‘kwaadwillendheid’.

Het kabinet voelt echter niets voor het loslaten van dat handhavingsmoratorium. Dat zal opnieuw “aanleiding geven tot onrust. In het verleden heeft een dergelijke onrust ertoe geleid dat opdrachtgevers terughoudend werden om zzp’ers in te huren. Vandaar dat dit kabinet er de voorkeur aan geeft het handhavingsmoratorium pas (gefaseerd) af te bouwen als de vervanging van de wet DBA zoals voorzien in het regeerakkoord is afgerond” aldus de staatssecretaris. Minister Koolmees komt voor deze zomer met een uitwerking van zijn plannen rond die nieuwe wet.

De coalitiepartijen steunden gisteren in de Kamer dit standpunt van het kabinet. De motie van GroenLinks Kamerlid Smeulders, met de oproep tot naheffing en boetes, werd dan ook verworpen.

Emmerig: ‘Ondernemer, ga nu eens goed kijken naar je inhuurbeleid’

In een interview gisteren op de Bovib-website wijst advocaat Boris Emmerig er nog maar eens op dat dit niet betekent dat opdrachtgevers nu op hun lauweren kunnen rusten. “Ondernemer, ga nu eens goed kijken naar je inhuurbeleid” zo adviseert Emmerig dan ook. “Je hebt nog minder dan een jaar de tijd”, waarschuwt hij. “Vanaf 1 januari 2020 wordt gehandhaafd. Benut dit jaar dus om in kaart te brengen wie je zzp’ers zijn, hoe ze werken en analyseer of je op deze manier voldoet aan de Wet DBA. Voldoe je niet? Richt het dan nu anders in. Het is mogelijk om dit informeel of formeel af te stemmen met de Belastingdienst.”

bron: Rijksoverheid, ZiPconomy

Lees verder