Nieuws

Bovib reageert op faillissement TCP Direct Bv

De brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) betreurt het dat het niet gelukt is om tijdig met een passende oplossing te komen voor de ontstane situatie bij ING en TCP Direct. Inmiddels heeft de rechtbank Amsterdam faillissement uitgesproken voor TCP Direct Bv. Met name voor alle betrokkenen is de situatie zeer vervelend en we hopen dat er op korte termijn meer duidelijkheid volgt.

De Bovib is opgericht om een gedegen en goed functionerende markt van zzp-dienstverlening te faciliteren. Wij geloven in de toegevoegde waarde van een sterke sector.

De beeldvorming die als gevolg van deze situatie is ontstaan, doet wat ons betreft geen recht aan de professionaliteit en veelzijdigheid van de branche van zzp-dienstverleners. Tegelijkertijd onderkennen wij dat wij samen met alle betrokkenen lering kunnen trekken uit de praktijk en zien wij het als belangrijk onderdeel van onze missie om ons ervoor in te spannen om situaties als deze te voorkomen. Daarom roept de Bovib belanghebbenden en beleidsmakers op om gezamenlijk te blijven werken aan beleid dat leidt tot een eerlijke en transparante flexbranche. Als Bovib zullen wij ons actief blijven inzetten om dit beleid te realiseren.

Namens het Bovib-bestuur,

Frederieke Schmidt Crans, Erwin van Hattem

Voor aanvullende vragen kunt u mailen naar info@bovib.nl

Lees verder

Bovib blijft zelfstandig: ‘Een betere keuze’

Bovib heeft grote plannen voor de toekomst, vertelde voorzitter Rick Schevers tijdens de jaarlijkse Zomerborrel. “Bovib is al lang geen one-issuepartij meer”, benadrukte Schevers. In het Naarderbos deelde hij de laatste ontwikkelingen van de branchevereniging met de leden. “We zijn samengekomen rond de wet DBA. Maar als je nu in Den Haag vraagt wie wij zijn, dan zeggen ze: Bovib heeft verstand van de flexmarkt als geheel.”

Vaste gesprekspartner in Den Haag

Bovib is vaste gesprekspartner in de politiek, vertelt hij. De leden praten bijvoorbeeld met de Commissie Borstlap. “En we kunnen onze mening geven over de webmodule”, benadrukt Schevers. “Niet mijn mening als directeur van TCP, maar die van ons allen. Daarom is het belangrijk om ook onderling kennis te delen. Breng je ideeën dus in. Bel me op en leg het uit. Dan kunnen we jouw input meenemen.”

“We hebben grote stappen gezet, maar we zijn nog lang niet klaar,” benadrukt de voorzitter. “Het belang van lobby is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld hoe er ineens een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in het pensioenakkoord stond. Het is duidelijk dat er geen zzp-vertegenwoordiging aan tafel zat. Daar kunnen wij bijvoorbeeld het verschil maken.”

Professionalisering

Verder is Bovib druk bezig met de opleiding Inhuurconsultant en het Bovib-keurmerk. “We willen nog verder professionaliseren”, zegt hij. Businessmanagement-consultant Annette Zomerdijk is bezig met een ledenonderzoek, dat moet leiden tot een verbeterd businessplan. Schevers: “We willen verder professionaliseren en groeien. En dat doen we zelfstandig.”

Eigen geluid

Bovib sprak al een tijdje met de Alliantie van werk, maar uiteindelijk hebben we besloten het niet te doen. Door zelfstandig te blijven, kunnen we meer ons eigen geluid laten horen.

“Terwijl de Alliantie van werk zich richt op een type dienstverlening en/of contractvorm, is de Bovib georganiseerd vanuit de klantbehoefte”, legt hij uit. “Dat staat los van de contractvorm. Die onafhankelijk is erg belangrijk, want zo kunnen wij klanten altijd optimaal bedienen. Als Bovib zijn we in staat om te spreken voor meerdere dienstverleningsconcepten: intermediair, broker, MSP. Zelfstandig blijven is dus een betere keuze.”

Lees verder

Voorzitter Rick Schevers op HR Horizon

“Het optimaliseren van de workforce in bedrijven is broodnodig”, vindt voorzitter Rick Schevers. “Maar het is op dit moment in de Nederlandse wetgeving een grote warboel.”

Dat zegt hij namens Bovib tijdens HR Horizon, een groot evenement van Brainnet. “Hoe vind je nou de beste aansluiting bij je bedrijf? De vorm van het contract lijkt niet meer uit te maken voor de mensen die het werk doen”, zegt hij.

Schevers benadrukt dat je als werkgever zou moeten kunnen kiezen voor de vorm die het meest passend is. Of dat nou zzp, flex of een vast contract is. Maar de huidige wetgeving maakt dat lastig.

“Het is een chaos op dit moment. Vanuit de bracheorganisatie pleiten we voor duidelijkheid. We willen Den Haag bewegen om het voor elkaar te krijgen.”

Lees verder

Open brief aan minister Wouter Koolmees over het pensioenakkoord

Samen met Ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers, ondernemerscollectief The Future Group en de Werkvereniging heeft Bovib een open brief gestuurd aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). We maken ons namelijk grote zorgen over het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Verplichte AOV moet van tafel

Wij vinden onder andere dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers van tafel moet. Het komt uit het niets en zzp’ers zijn niet geraadpleegd. Een pensioenakkoord hoort uitsluitend over pensioenen te gaan, vinden wij.

Het lijkt er sterk op dat deze verplichting in het pensioenakkoord is beland om voldoende steun te krijgen binnen de Tweede en Eerste Kamer.

Ongeschikte oplossing

Inmiddels hebben al meer dan 16.000 zelfstandigen de afgelopen week getekend tegen deze verplichtstelling. We doen daarom een dringend beroep op de minister om de AOV voor zelfstandigen niet verplicht te stellen.

Een verplichte AOV sluit niet aan op de veranderende arbeidsmarkt. Werkenden wisselen vaker van werkgever, sector of gaan (parttime) als zzp’er aan de slag. Dit vraagt om sociale zekerheden die gekoppeld zijn aan het individu en niet aan de contractvorm.

Passende pensioenproducten en faciliteiten

ONL, The Future Group, de Werkvereniging en wij van Bovib zien liever dat het kabinet investeert in passende pensioenproducten en faciliteiten die aansluiten op de wensen en behoeften van zelfstandigen. Zzp’ers zijn ondernemers en moeten zelf kunnen kiezen hoe ze hun sociale zekerheid inrichten.

Download de brief aan de minister:

Lees verder

Pensioenakkoord: 'Mkb en zzp zijn te weinig gehoord'


Geen verplicht pensioen, maar wel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Dat staat in het voorlopig pensioenakkoord. Bovib-voorzitter Rick Schevers: “Dit laat zien dat mkb en zzp te weinig gehoord zijn.”

De verplichte aov laat zien dat mkb’ers en zzp’ers te weinig inspraak hebben, vindt Schevers. “Het lijkt alsof de vertegenwoordiging vanuit de markt niet representatief is voor degene waarover nu ook kennelijk wordt beslist. Het mkb en de zzp’er is onvoldoende gehoord.”

Hij maakt zich zorgen, vertelt hij aan ZiPconomy. “We hebben namelijk nog een slag te slaan op andere arbeidsmarktdossiers, zoals de wet Dba. Wij pleiten voor duidelijkheid en rust op de arbeidsmarkt. Om dat te bereiken is het van groot belang dat alle relevante partijen voldoende gehoord worden.”

Het principe-akkoord

De Sociaal Economische Raad (SER) en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteerden woensdag het principe-akkoord over het nieuwe pensioenstelsel, waarover vakbonden en werkgeversorganisaties volgende week stemmen. In het akkoord staat dat zzp’ers verplicht worden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Dat was een harde eis van de partijen PvdA en GroenLinks. “Met een verplichte verzekering wordt ook de afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving verminderd”, staat in het principe-akkoord.

Nog steeds onduidelijk

Verder staat in het pensioenvoorstel dat er misschien wel een opt-out komt voor zzp’ers die kunnen aantonen dat ze zich op een andere manier verzekerd hebben tegen arbeidsongeschiktheid.

Maar hoe die verplichte AOV eruit komt te zien, en of hij er écht komt, is nog niet duidelijk. Het kabinet vraagt de sociale partners om in overleg met zelfstandigenorganisaties voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekering. Een collectieve basisverzekering lijkt daarbij eerder haalbaar dan een verplichting voor een commerciële variant.

De invoering van een verplichte AOV laat dus nog wel even op zich wachten. Ook de commissie Borstlap komt tussendoor nog met een visie op dit onderwerp.

We zijn er nog niet’

Het pensioenvoorstel moet ‘uitvoerbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk’ zijn. Pas als er zo’n uitwerking is, zal het ministerie van SZW een voorstel doen aan het kabinet. Koolmees: “We zijn een eind, maar we zijn er nog niet. Nu moeten we nog steun krijgen. En vervolgens gaan we onze afspraken uitwerken, met kabinet, polder, pensioenorganisaties en iedereen die zich hard maakt voor een goed pensioenstelsel.”

Lees meer over de reacties op het principe-akkoord.

Lees verder