Een stem voor professionele inhuurders flexibele arbeid

Waarom richten 18 marktpartijen, die allen een onafhankelijke rol spelen bij het organiseren van specialistische inhuur en zzp inzet, nu samen een brancheorganisatie op?
Het merendeel van de Bovib leden is 20 en soms al 30 jaar actief in de sector flexibele arbeid. Een sector ook die steeds verandert en zich ook professioneler ontwikkelt. Zeker grote inleners realiseren zich dat de kwaliteit van het inleenproces van belang is om de regie op het proces te krijgen en te behouden, kosten te besparen en risico´s te vermijden. Daarom ontstond juist nu bij veel marktpartijen het gevoel dat het tijd was om gezamenlijk naar voren te stappen. De discussie over flexibele arbeid en met name over zzp-inzet is groot. De overheid is voornemens veel maatregelen te nemen die als doel lijken te hebben om flex als onderdeel van onze arbeidsmarkt terug te dringen. Denk daarbij aan de mogelijke invoering van een nieuwe VAR, de zogenaamde Beschikking Geen Loondienst (BGL) en de nieuwe wet‚ ´werk en zekerheid’. Ondanks dat er met name rondom BGL nog veel onduidelijkheid heerst wordt er wel een duidelijk trend zichtbaar. De opdrachtgever, de inlener van flexibele arbeid,krijgt steeds meer verantwoordelijkheid in zijn maag gesplitst en loopt tegelijkertijd steeds meer risico.

zelfstandigeDe discussie wordt overigens in toenemende mate gekaapt door partijen die feitelijk aan de zijlijn staan. Partijen die geen wezenlijke rol spelen als opdrachtgever of organisator en alleen daarom al geen recht van spreken hebben!
Als oprichters van Bovib, intermediairs en brokers, voelen we ons geroepen om de inlener, de belangrijkste speler in het speelveld van flexibele arbeid, die bovendien bepaald NIET aan de zijlijn staat, een stem te geven.
Veel inleners van flexibele arbeid willen ontzorgd worden. Daarom laten zij de vraagstukken in het speelveld over aan professionele partijen die van het organiseren van flex inzet hun vak hebben gemaakt.

Als brancheorganisatie vinden wij het belangrijk dat ook de positieve aspecten van flexibele arbeid in beeld komen. Dat het de concurrentie positie van opdrachtgevers versterkt en dat het hun wendbaar maakt en de kans op rendement en continuïteit groter maakt. Daarnaast moet het voor eens en voor altijd duidelijk zijn dat het merendeel van de professionals, zoals zzp´ers, op alle niveaus, bewust kiest voor het ondernemerschap als zelfstandige die niet in loondienst wil werken. Wij maken dat met onze dienstverlening voor zowel inleners als zelfstandigen werkbaar.

Ik ben er trots op dat wij elkaar hebben gevonden op wat ons verbindt.
Een passie voor het goed organiseren van flexibele arbeid!

Rob de Laat, voorzitter Bovib

Delen:
Show Comments

Comments are closed.