Eindejaarsboodschap

Beste Bovib-leden,

2018 was een bewogen jaar, waarin toch niet zoveel bewoog. Denk aan de ontwikkelingen rondom de wet Arbeidsmarkt in balans. Of de beloofde doorbraak op het gebied van de wet DBA. Die bleef uit.

Maar voor Bovib was het ook een jaar waarin we ons als branchevereniging op de kaart hebben gezet. Wij hebben ons bewezen als betrokken gesprekspartner en werden uitgenodigd voor een constructief overleg met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). We trekken op met andere belangenorganisaties, denk aan onze samenwerking met ONL. Samenwerking is essentieel. Daarom kijk ik ook met belangstelling naar de Alliantie van werk.

Bovib is zichtbaarder en in 2019 gaan we nog meer van ons laten horen. Ook daarbij werken we samen, bijvoorbeeld met contentpartner ZiPconomy.

Verder ben ik trots op onze opleiding Inhuurconsultant, een nieuwe standaard binnen de beroepsgroep waarbij kennisniveau, definities en basisaanpak eenduidiger zijn. De eerste mijlpaal is gezet: twaalf studenten hebben hun certificaat behaald. Dat worden er volgend jaar nog veel meer.

In 2019 wordt Bovib nog sterker, groter en professioneler. Als onafhankelijke inhuur-intermediairs willen we samen nog grotere beleidsstappen zetten. Want er moet nog veel gebeuren. Flexibele arbeid nog vaak gezien als de ontwrichter van de arbeidsmarkt. Dat is ongelooflijk jammer en triest.

Daarom moeten wij als branche samen aan de slag. We zijn eerlijke, volwassen spelers die nadenken over de ontwikkelingen op de flexibele arbeidsmarkt. Wij vertegenwoordigen een economisch belang van meer dan 4 miljard euro in Nederland en we verschaffen tienduizenden mensen werk, als bemiddelaar of als werkgever.

Daar mogen en moeten we trots op zijn. Werken met zelfstandigen leidt tot meer werkgelegenheid en inclusiviteit. Flex verkleint voor velen de afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen als zelfstandige, maar ook via detachering en uitzendwerk. Dus Bovib-lid, laat weten hoe professioneel en volwassen u bent, aan Den Haag en aan uw klanten.

Mijn grootste wens voor 2019 is dat er meer duidelijkheid komt voor zelfstandigen, intermediairs en opdrachtgevers. Dat de spelregels voor iedereen hetzelfde zijn. Duidelijke wet- en regelgeving zijn noodzakelijk om de arbeidsmarkt goed te laten functioneren.

De kans dat mijn wens uitkomt, schat ik bijzonder klein. De problematiek wordt te veel gekoppeld aan andere dossiers, om echt stappen te zetten. Mijn oproep aan de politiek: wees niet bang en zie zzp’ers voor wat ze zijn.

Tot slot was het ook voor mijzelf een bewogen jaar door de verkoop van Staffing MS. De consequentie daarvan is dat ik vanaf begin 2019 stop als voorzitter van Bovib. Ik vind het belangrijk dat ons bestuur bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de leden. Daarom roep ik op: stel je verkiesbaar voor deze prachtige taak.

Namens het hele bestuur wens ik u allen fijne feestdagen en een gezond 2019. Tot ziens tijdens de nieuwjaarsborrel!

Uw voorzitter
Rob de Laat

Delen:
Show Comments

Comments are closed.