Handhavingsmoratorium Wet DBA blijft in tact.

Kabinet . Maar laat dat geen aanleiding zijn om achterover te hangen als opdrachtgever, zo adviseert advocaat Boris Emmerig.

Het Kabinet wil vasthouden aan het handhavingsmoratorium Wet DBA en
wijst verzoek oppositie tot strenger handhaven Wet DBA af. Dat schrijft Staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer in een reactie op ingediende moties die oproepen om de Wet DBA strenger te handhaven en boetes en naheffingen op te leggen. Moties die gisteren in de Kamer overigens niet op een meerderheid konden rekenen.

Het vorige kabinet heeft het handhavingsmoratorium van de Wet DBA ingesteld “vanwege onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en in afwachting van nieuwe wetgeving” zo herinnert Snel de Kamer. “Alleen in het geval van ‘kwaadwillendheid’ kan de Belastingdienst handhaven door het opleggen van naheffingen en boetes.”

Ondertussen houdt de Belastingdienst volgens Snel wel toezicht op de “juiste kwalificatie van arbeidsrelaties voor de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Hiermee vergroot de Belastingdienst de kennis bij opdrachtgevers en kunnen zij hun werkwijze in overeenstemming brengen met de huidige regelgeving.”

Snel: loslaten handhavingsmoratorium leidt tot nieuwe onrust

De linkse oppositie wil dat de Belastingdienst meer doet dat deze ‘coachende rol’. In een motie roept ze de regering op naheffingen en boetes op te leggen. Dit naar aanleiding van een onlangs gepubliceerde rapportage van de Belastingdienst (zie hier), waarin geconstateerd werd dat meer dan de helft van de bezochte bedrijven in “meer of mindere mate onjuist” handelt bij het inhuren van zzp’ers.

Uitvoeren van deze motie kan volgens Snel alleen als het bestaande huidige handhavingsmoratorium los gelaten wordt. Nu kunnen alleen naheffingen en boetes opgelegd worden indien er zowel sprake is van een van een (fictieve) dienstbetrekking én van ‘kwaadwillendheid’.

Het kabinet voelt echter niets voor het loslaten van dat handhavingsmoratorium. Dat zal opnieuw “aanleiding geven tot onrust. In het verleden heeft een dergelijke onrust ertoe geleid dat opdrachtgevers terughoudend werden om zzp’ers in te huren. Vandaar dat dit kabinet er de voorkeur aan geeft het handhavingsmoratorium pas (gefaseerd) af te bouwen als de vervanging van de wet DBA zoals voorzien in het regeerakkoord is afgerond” aldus de staatssecretaris. Minister Koolmees komt voor deze zomer met een uitwerking van zijn plannen rond die nieuwe wet.

De coalitiepartijen steunden gisteren in de Kamer dit standpunt van het kabinet. De motie van GroenLinks Kamerlid Smeulders, met de oproep tot naheffing en boetes, werd dan ook verworpen.

Emmerig: ‘Ondernemer, ga nu eens goed kijken naar je inhuurbeleid’

In een interview gisteren op de Bovib-website wijst advocaat Boris Emmerig er nog maar eens op dat dit niet betekent dat opdrachtgevers nu op hun lauweren kunnen rusten. “Ondernemer, ga nu eens goed kijken naar je inhuurbeleid” zo adviseert Emmerig dan ook. “Je hebt nog minder dan een jaar de tijd”, waarschuwt hij. “Vanaf 1 januari 2020 wordt gehandhaafd. Benut dit jaar dus om in kaart te brengen wie je zzp’ers zijn, hoe ze werken en analyseer of je op deze manier voldoet aan de Wet DBA. Voldoe je niet? Richt het dan nu anders in. Het is mogelijk om dit informeel of formeel af te stemmen met de Belastingdienst.”

bron: Rijksoverheid, ZiPconomy

Delen:
Show Comments

Comments are closed.