Het routeboekje van minister Koolmees

Tijdens het werkveldoverleg van maandag 7 oktober liet minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zien welk tijdspad hij hanteert om te komen tot nieuwe regels voor het inhuren van zzp’ers.

De minister noemde een aantal mijlpalen, die we hieronder – met aanvullingen van onze kant – op een rij zetten:

 • Voor eind oktober 2019:
  Start ‘internetconsultatie’ van het concept wetsvoorstel over het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring voor opdrachten met een uurtarief van meer dan 75 euro per uur.
 • November 2019:
  Bericht over voortgang van de ‘webmodule’ (een digitale vragenlijst voor opdrachtgevers, waarmee ze kunnen bepalen over ze iemand mogen inhuren). Mogelijk volgt dan een nieuw overleg met het werkveld. Voor de webmodule is geen wetswijziging nodig, daar komt dus geen internetconsultatie over.
 • Januari 2020:
  Advies commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap), met daarin voorstellen over de hervorming van de arbeidsmarkt en de positie van de zelfstandigen.
 • Vóór de zomer van 2020:
  Aanbieding wetsvoorstellen voor het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring aan de Tweede Kamer.
 • 2021:
  Als de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel goedkeuren, dan kan hij in 2021 van kracht worden. Of dat per 1 januari van dat jaar lukt is nog de vraag.

Arno Pronk van Bovib was aanwezig tijdens dit overleg tussen bewindslieden en vertegenwoordigers van zelfstandigen, opdrachtgevers en intermediairs. Hij uitte namens de branchevereniging (zie dit verslag) zijn zorgen over de zelfstandigenverklaring. Pronk vreest dat dit niet een vrijwillige optie blijft, maar in de praktijk een vereiste wordt van opdrachtgevers.

De Bovib zal via de internetconsultatie onze bezwaren verder benadrukken. Ook blijven we in contact met het ministerie om te praten over de webmodule.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.