Internetconsultatie geopend: Bovib bereidt reactie voor op conceptwet zelfstandigenverklaring

Het kabinet verzamelt zes weken lang feedback op de plannen voor een minimuminhuurtarief en de zelfstandigenverklaring. Ook Bovib zal reageren.

Vanaf nu tot en met 9 december kunnen zelfstandig ondernemers, opdrachtgevers en intermediairs via internetconsultatie feedback geven op het minimuminhuurtarief en de zelfstandigenverklaring. Komende weken overlegt het Bovib-bestuur over een uitgebreide reactie op de consultatie.

Bovib-leden om mee te denken. Heb je feedback of input? Mail het naar info@bovib.nl of neem contact op met het bestuur.

Vrijwaring via zelfstandigenverklaring

Het conceptwetsvoorstel Zelfstandigenverklaring is een invulling van de plannen uit het regeerakkoord voor een zogenaamde opt-out. Deze wet moet zelfstandigen met een hoog tarief meer ruimte geven om te ondernemen.

De zelfstandigenverklaring wordt een vrijwaring die opdrachtgevers kunnen inzetten bij klussen korter dan 12 maanden en uurtarieven van 75 euro of meer. De verklaring moet opdrachtgevers extra zekerheid bieden dat zij de zzp’er mogen inhuren.

Dit alles geldt dus ook voor zzp’ers die werken via tussenpartijen. Een zp-bemiddelaar kan maximaal een jaar vrijwaring krijgen voor een zelfstandige.

Gevolgen intermediairs en brokers

Arno Pronk van Bovib was aanwezig tijdens de bijeenkomst Werken als zelfstandige, waar het wetsvoorstel werd toegelicht. Hij verwacht dat het voorstel gevolgen heeft voor intermediairs en brokers. “Grote kans dat opdrachtgevers mij gaan dwingen iemand te leveren met een zelfstandigenverklaring.”

En dat kan best lastig worden, zeker als het gaat om langlopende projecten. Ook als een zelfstandige voor een andere juridische entiteit binnen hetzelfde concern gaat werken, moet hij minstens zes maanden wachten voordat hij weer een zelfstandigenverklaring mag afsluiten.

Uurtarief is geen factuurtarief

Om te bepalen of je een zelfstandigenverklaring kunt afsluiten, moet jouw netto uurtarief (dus exclusief btw), inclusief voorbereidingstijd en min eventuele materiaalkosten boven de 75 euro uitkomen. Het uurtarief is dus niet altijd gelijk aan het gefactureerde bedrag.

Als de zelfstandige bemiddeld wordt, gaat het dus waarschijnlijk om het tarief dat de zelfstandige factureert aan de tussenpartij. Niet het tarief dat de bemiddelaar bij de opdrachtgever in rekening brengt.

Meer manieren om zekerheid te krijgen

Minister Wouter Koolmees van Social zaken benadrukt dat de zelfstandigenverklaring niet verplicht wordt. Opdrachtgevers mogen mensen langer dan een jaar inhuren, maar niet met een zelfstandigenverklaring. Ze kunnen in zo’n geval eventueel zekerheid over de arbeidsrelatie krijgen via de webmodule, modelovereenkomsten of vooroverleg met de Belastingdienst.

“De zelfstandigenverklaring wordt niet verplicht, maar zo werkt de markt natuurlijk niet”, zegt Pronk. Hij legt uit dat de werken met modelovereenkomsten ook niet verplicht was, maar dat opdrachters in de praktijk toch zekerheid willen. Zo zijn modelovereenkomsten nu vaak een eis bij. Pronk: “Zo gaat het dus straks ook met de webmodule en zelfstandigenverklaring.”

Minimumtarief en webmodule

In het wetsvoorstel Minimumbeloning staat dat alle zelfstandig ondernemers minimaal 16 euro per uur moeten verdienen. Beide wetten gelden vanaf 2021.

De webmodule voor opdrachten met uurtarieven tussen de 16 en 75 euro is geen onderdeel van de internetconsultatie. De reden hiervoor is dat internetconsultatie alleen gaat over wetgeving en dat voor de webmodule geen wetgeving nodig is.

De internetconsultatie is hier te vinden.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.