Kerngroep Kwaliteit zet het Bovib-keurmerk op de kaart

Om te zorgen voor meer betrokkenheid en beter in te spelen op de behoefte van leden, is de kerngroep van Bovib uitgebreid met speciale werkgroepen. Patricia Boer van Immens leidt de werkgroep Kwaliteit. “Wetten en regels, daar word ik enthousiast van.”

De kerngroep van Bovib is deze zomer uitgebreid en heeft nu 12 leden. Het is namelijk belangrijk om overkoepelende thema’s centraal op te pakken, maar ook actualiteiten goed te kunnen vertalen naar de type dienstverleningen die er zijn binnen Bovib. Daarom zijn er nu extra werkgroepen op dienstverleningsniveau, zoals de MSP, broker en zzp-bemiddelaar. Dankzij de werkgroepen kunnen we de stem van ieder lid nog beter vertalen naar het geluid dat we als Bovib willen laten horen.

Patricia Boer van Immens wordt de kartrekker van de werkgroep Kwaliteit. Zij heeft een diploma Bestuurlijke Informatievoorziening, werkt als controller en manager Back-office en is bij Immens verantwoordelijk voor certficering. “Wetten en regels, daar word ik nou enthousiast van,” zegt ze. “Vooral de vertaalslag daarvan naar de praktijk. Compliance is één van mijn dagelijkse bezigheden en ik heb veel zin om met dit thema aan de slag te gaan binnen Bovib.”

Ruchtbaarheid voor regulering
Boer gaat samen met de andere kerngroepleden aan de slag met onder andere het Bovib-keurmerk. “Het keurmerk is actueler dan ooit”, zegt ze. Zij verwijst naar het rapport Driehoeksrelaties, een studie in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin staat dat er geen regulering is voor tussenkomst met zzp’ers. “Die regulering bestaat wel degelijk: het Bovib-keurmerk”, benadrukt ze.

Eén van haar doelen is zorgen dat het keurmerk meer bekendheid krijgt. “Blijkbaar staat het onvoldoende op het netvlies en daar moeten we iets aan doen. Dit is een natuurlijk moment om door te ontwikkelen en te werken aan naamsbekendheid.”

Daarnaast blijft Bovib het keurmerk professionaliseren. Dit jaar hebben we weer flinke stappen gezet. Zo wordt het keurmerk per juni geaudit op nieuwe punten waar er meer focus is op de hele keten en beheersing van de financiële stromen. Het bestuur verwacht met deze toevoegingen risico’s in de toekomst te minimaliseren.

Samenwerking binnen Bovib
Boer: “We ontwikkelen het keurmerk samen met de leden. Waar lopen ze tegenaan? Wat is lastig, wat moet anders? Het is logisch dat een broker tegen andere dingen aanloopt dan een MSP of zzp-bemiddelaar.”

De samenwerking met de andere werkgroepen is dus erg belangrijk, vindt Boer. “Zowel bij het verbeteren van het keurmerk, als de herkenbaarheid ervan. De lobbygroep werkt bijvoorbeeld aan meer bekendheid in Den Haag, de PR-groep kan helpen inhaken op de actualiteit.”

Rol van de inhuurconsultant
Hetzelfde geldt voor de bekendheid van de opleiding Inhuurconsultant. Ook dit valt onder de werkgroep Kwaliteit. “Ik heb de opleiding zelf gevolgd en moet zelf nog vaak uitleggen wat een inhuurconsultant nou precies doet. Daar wil ik dus ook meer ruchtbaarheid aan geven.”

De inhuurconsultant heeft namelijk een belangrijke rol: hij is degene die alle partijen nader tot elkaar kan brengen. “De inhuurconsultant is de spil, de regisseur in het inhuurproces”, vertelt Boer. “Bij inhuur zijn namelijk veel verschillende partijen betrokken met een eigen perspectief en eigen belangen. De inhurende manager wil dat het werk zo snel en goed mogelijk gedaan wordt, de financiële afdeling kijkt vooral naar de kosten, de inkoper richt zich vooral op de regels. Een goede inhuurconsultant is in staat om een brug te slaan tussen al die verschillende stakeholders. Hij kan zorgen dat het inhuurproces zo efficiënt mogelijk verloopt voor alle partijen.”

Opleiding
Ze heeft veel gehad aan de opleiding Inhuurconsultant, vertelt ze. “Het grootste voordeel vond ik de interactie met alle verschillende dienstverleners. Dankzij de medecursisten leer je meer over andere types dienstverlening en verschillende functies rondom het inhuurproces. Juist die inzichten zijn essentieel voor een goede inhuurconsultant.”

Boer vertelt dat het bestuur de opleiding nog breder toegankelijk wil maken. Tot nu toe was hij alleen beschikbaar voor medewerkers van Bovib-leden. Binnenkort mogen ook niet-leden meedoen. Boer: “Dat zorgt voor nog meer perspectieven in de groep en meer herkenning van het vak buiten onze brancheverening.”

Wil je meer weten over het keurmerk, de opleiding of de kerngroep? Neem contact op met het bestuur: keurmerk@bovib.nl

Delen:
Show Comments

Comments are closed.