Minister Wouter Koolmees onderschrijft belang Bovib-keurmerk

De brancheverenging voor intermediars en brokers ziet de brieven van minister Wouter Koolmees als uitnodiging om samen aan de slag te gaan met verbetering van het Bovib-keurmerk. Daar gaat Bovib graag op in.

“Bemiddelaars kunnen een positieve rol spelen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ook voor zzp’ers.”

Dat schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoorden op kamervragen van CDA-kamerlid Hilde Palland en Groenlinks-kamerleden Paul Smeulders en Nevin Özütok. De kamerleden stelden vragen naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad over ‘uitwassen in de flexbranche’.

Belang van bemiddelaars

Volgens Koolmees zijn flexbemiddelaars ‘van belang voor vakgebieden waar vraag en aanbod van (gespecialiseerd) personeel moeilijker op elkaar aansluit’. De minister noemt het ‘onwenselijk’ als zzp-constructies alleen maar gericht zijn op kostenbesparing bij inhuur.

Groenlinks-kamerleden Smeulders en Özütok stellen specifieke vragen over inhuur van flexbemiddelaars bij de overheid. Hun verwijt dat de Rijksoverheid alleen op prijs stuurt, noemt Koolmees ‘onterecht’. De minister schrijft dat kwaliteitscriteria een prominente rol spelen in aanbestedingen. Prijs speelt een secundaire rol, aldus Koolmees.

Keurmerk verder ontwikkelen

Het kabinetbeginsel van gelijk loon voor gelijk werk moet altijd voorop staan, benadrukt hij. Hij wil misstanden bij arbeidsbemiddeling te voorkomen. Bovib deelt deze mening. Juist daarom is ons keurmerk zo belangrijk. Dat beaamt Koolmees in zijn brief. Hij schrijft positief over het Bovib-keurmerk.

“Ik juich het toe als een branche haar verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van haar leden en zichzelf reguleert,” schrijft hij. “Bijvoorbeeld door een keurmerk te hanteren om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen of financiële risico’s te beperken. Of het desbetreffende keurmerk voldoende waarborgen biedt tegen misstanden kan ik op dit moment echter niet beoordelen.”

Het bestuur ziet de reactie van de minister als een uitnodiging om samen met het ministerie het keurmerk verder te ontwikkelen. Dit komt onze leden, opdrachtgevers, zelfstandigen en de flexbranche als geheel ten goede. De Bovib gaat contact opnemen met het ministerie om een afspraak in te plannen.

Internetconsultatie over de Wet DBA

In de brief benadrukt Koolmees verder dat hij hard werkt aan de nieuwe Wet DBA. Hij erkent dat er momenteel veel onduidelijk is rondom de inhuur door de uitgestelde wetgeving. “Het streven is om het ontwerp [red. de nieuwe wetgeving] nog dit najaar voor internetconsultatie uit te zetten. Tegelijkertijd wordt dan door de betrokken instanties getoetst of de nieuwe regelgeving uitvoerbaar en handhaafbaar is.”

Bovib kijkt uit naar deze conceptwetgeving en zal uiteraard reageren op de internetconsultatie.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.