Reactie Bovib op advies Commissie Borstlap

Op donderdag 23 januari presenteerde Hans Borstlap als voorzitter van de Commissie Regulering van Werk haar langverwachte eindrapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ De Commissie Borstlap werd ingesteld door minister Koolmees en moet de vraag beantwoorden hoe een nieuw ontwerp voor de regulering van werk er uit moet komen te zien. De Bovib complimenteert de Commissie Borstlap met de totstandkoming van het uitgebreide en gedegen eindrapport en onderschrijft het streven om te komen tot een wendbare, duidelijke, weerbare en wederkerige arbeidsmarkt.

Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans ziet in het advies stevige bouwstenen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Wel benadrukt ze dat het een uitdaging wordt om een passende vertaalslag te maken van rapport naar praktijk, waarbij voorzien wordt in de behoeften van zowel werkgevenden als werkenden.

Terugdringen flex

Volgens de Commissie Borstlap is er sprake van groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt, die niet alleen onrechtvaardig is voor grote groepen mensen maar ook schadelijk is voor de economie. Om deze kloof te dichten zijn er grote veranderingen nodig. Als een van de grootste aandachtspunten benoemt de Commissie het terugdringen van de diverse vormen van flexibele arbeid, waarbij werknemerschap weer de norm moet worden. Het (fiscale) verschil tussen flexkrachten, zelfstandigen en werknemers dient te verdwijnen. Alleen als een opdrachtgever kan aantonen dat iemand echt als zelfstandige aan de slag is, mag iemand ook zo worden behandeld. Verwacht wordt dat het rapport een grote rol kan spelen bij het opstellen van de partijprogramma’s voor de verkiezingen van 2021 en de kabinetsformatie daarna.

Duidelijkheid hard nodig

De Bovib dringt al langer aan op meer duidelijkheid voor flexibele arbeidskrachten. Robuuste regelgeving biedt ondernemers de mogelijkheid om gemakkelijk in te spelen op de veranderende vraag en marktomstandigheden van de moderne economie. De belangen van werknemers met betrekking tot inkomenszekerheid, arbeidsomstandigheden en marktmacht zijn daarbij randvoorwaardelijk. De vraag is echter hoe het grote aantal aanbevelingen van de Commissie Borstlap landt in duidelijke wet- en regelgeving, op zo’n manier dat er een gebalanceerde arbeidsmarkt ontstaat. Het verdient tegelijkertijd de aanbeveling om kritisch naar de bestaande wetgeving te kijken en vanuit daar een vertaalslag te maken, alvorens volledig nieuwe wetgeving te introduceren. De voorgestelde maatregelen hebben namelijk grote impact op de huidige arbeidsmarkt en de wijze waarop zowel werkgevenden en werkenden hun werk- en bedrijfsvoering organiseren. De Commissie Borstlap gaat eenvoudig voorbij aan de behoefte van veel zelfstandigen om bewust in vrijheid te ondernemen en zeggenschap te hebben over eigen werk. Schmidt Crans benadrukt dat de groep zelfstandigen onterecht wordt geframed als een homogene groep, wat in de praktijk nadrukkelijk niet het geval is. Deze mening wordt ook gedeeld door Hans de Jong, President Philips Nederland, die stelt dat je de vele zelfstandigen niet over één kam kan scheren: “hightech mensen zijn geen aspergestekers.” In Nederland zijn meer dan 1 miljoen zelfstandigen actief. Door arbeidsrelaties zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij voorkeuren van het type werk wordt een belangrijke bijdrage geleverd het verdienvermogen en de dynamiek van de Nederlandse economie.

Meedenken

De Bovib gaat graag met het ministerie en de commissie Borstlap in gesprek en roept op om niet in tegenstellingen te denken zoals “flexibele arbeid verbieden” en “werk in vast dienst verband niet flexibel maken” maar door integraal mee te denken hoe een passende vertaalslag van rapport naar praktijk gemaakt kan worden. De uitgangspunten kunnen hierbij in stand blijven waarbij de Bovib kritisch maar constructief meekijkt naar werkbaarheid en handhaafbaarheid.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.