Saskia Kapper leidt de werkgroep Leden: ‘De Bovib, dat zijn we samen’

Om te zorgen voor meer betrokkenheid en beter in te spelen op de behoefte van leden, is de kerngroep van Bovib uitgebreid met speciale werkgroepen. Saskia Kapper van Hero Interim Professionals over de plannen van de groep Leden.

De kerngroep van Bovib is deze zomer uitgebreid en heeft nu 12 leden. Het is namelijk belangrijk om overkoepelende thema’s centraal op te pakken, maar ook actualiteiten goed te kunnen vertalen naar de type dienstverleningen die er zijn binnen Bovib. Daarom zijn er nu extra werkgroepen op dienstverleningsniveau, zoals MSP, broker en zzp-bemiddelaar. Dankzij de werkgroepen kunnen we de stem van ieder lid nog beter vertalen naar het geluid dat we als Bovib willen laten horen.

‘Proactief nadenken over oplossingen’

De uitbreiding is een heel goede stap, vindt Saskia Kapper van Hero Interim Professionals. “Bovib-leden zijn stuk voor stuk kritisch en velen van ons willen graag actief betrokken zijn bij de branchevereniging”, vertelt ze. “Dat de kerngroep is uitgebreid, komt tegemoet aan die wens.”

Saskia Kapper leidt de werkgroep Leden

Kapper is sinds kort de kartrekker van de werkgroep Leden. Die rol past goed bij haar, vertelt ze. “Het bestuur heeft mij gevraagd deze taak op me te nemen en ik draag graag mijn steentje bij. Ik ben betrokken bij de filosofie van de Bovib. Binnen onze vereniging is er een sterke drang om te professionaliseren en proactief na te denken over oplossingen. We zijn kritisch, maar we roepen niet alleen wat er mis gaat: we gaan actief aan de slag om dingen te veranderen.”

Het bestuur heeft goed geluisterd naar de wens van de leden, vindt ze. “Hoe meer je je leden betrekt, hoe beter je weet wat zij nodig hebben en hoe sneller je kunt reageren”, zegt Kapper. “Daarin maakt de Bovib echt grote stappen. Dat zie je alleen al tijdens de ledenbijeenkomsten, er zijn nu veel meer mensen aanwezig dan twee jaar geleden. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en als je wilt meedenken, wordt er echt naar je geluisterd.”

Onderlinge verbinding

Wat is het doel van haar werkgroep? “Ik ga me bezighouden met meer dan alleen ledenwerving”, vertelt Kapper. “Bovib, dat zijn we samen. De onderlinge samenwerking en herkenbaarheid van de Bovib zijn belangrijke focuspunten in mijn werkgroep. We willen bijvoorbeeld het onderscheidend vermogen van msp’s, brokers en zzp-bemiddelaars expliciet maken. Op die manier kunnen we bepalen welke thema’s extra belangrijk zijn en tegemoet komen aan ieders behoefte. Bovendien vergroten we de herkenbaarheid intern, en dat kunnen we weer gebruiken voor onze externe communicatie.”

Kapper nodigt alle leden uit om input te leveren. “Deel alles met me: van losse flodders en brainwaves tot grootste plannen”, zegt ze. “We hoeven niet te wachten op kwartaalsessies, het is belangrijk dat we continu op de hoogte zijn van wat er speelt.”

Ledenwerving

Ze werkt regelmatig samen met alle andere groepen, zoals PR. “Logisch toch? Onze kerngroep maakt inzichtelijk welke potentiële leden we willen bereiken en wat voor hen belangrijk is. PR denkt samen met ons na over welke marketingactiviteiten we daarbij kunnen opzetten.”

De leden van Bovib vertegenwoordigen nu een een economisch belang van meer dan 4 miljard euro in Nederland. Bijna alle grote brokers zijn lid. “Toch is er nog een flinke groep potentiële leden”, zegt Kapper. “Bijvoorbeeld de kleinere intermediairs. Hoe meer leden we kunnen betrekken bij de Bovib, hoe sterker we staan tijdens onze gesprekken in Den Haag.”

Wat is het plan? “Er zijn duizendenden flexbedrijven en ze hebben allemaal zo hun eigen behoeftes. We maken een lijst, delen ze op per type dienstverlening en benaderen ze dan via onze contacten. Heel pragmatisch: we maken keuzes en pakken door. Ik houd er niet van om plannen te maken en die pas over een jaar uit te voeren, ik wil meteen aan de slag!”

Meer weten over de nieuwe werkgroepen? Lees ook de interviews met Jop Blaauwgeers (Broker) en Patricia Boer (Kwaliteit).

Delen:
Show Comments

Comments are closed.