s

Tag: Bovib

Wijzen werkzaamheden die 'wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering' zijn op een gezagsrelatie? Boris Emmerig zocht juridisch bewijs

Volgens de Belastingdienst blijkt uit rechterlijke uitspraken dat er vaak sprake is van gezag als zzp’ers werk doen dat ‘wezenlijk onderdeel is van de bedrijfsvoering’. Boris Emmerig (Holla Advocaten) betwijfelt dat, ging op onderzoek uit en deelt zijn bevindingen op Zipconomy.nl.

Definitie van de fiscus

Ten eerste: wat bedoelt de Belastingdienst met ‘een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering’? In het handboek Loonheffingen staan deze voorbeelden:

  • een chauffeur die rijdt voor een transportonderneming
  • een pizzakoerier die pizza’s rondbrengt bij een pizzaverkoper met bezorgdienst
  • een enquêteur die enquêtes afneemt voor een enquêtebureau
  • fruitplukkers die peren plukken bij een fruitkwekerij

Voorbeelden van werkzaamheden die geen wezenlijk onderdeel zijn van de bedrijfsvoering:

  • een schilder die wordt ingehuurd om de deuren en kozijnen van bijvoorbeeld een advocatenkantoor te schilderen
  • een ICT-specialist die wordt ingehuurd om een nieuw betalingssysteem bij de plaatselijke bakker te installeren

Jurisprudentie

Klopt de bewering dat zulke werkzaamheden vaak onder gezag plaatsvinden? Emmerig zocht op rechtspraak.nl op de term “wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering”. Hij vond vijf resultaten, waaronder een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam uit 2010.

Die uitspraak ging over een zzp’er die producten voor haar opdrachtgever verkocht op speelgoedparty’s bij mensen thuis. Speelgoed verkopen is de kernactiviteit van de opdrachtgever, een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering dus. Toch besloot het Hof dat de vrouw dit werk mocht uitvoeren als zzp’er.

In de uitspraak staat”Voorts valt niet goed in te zien – veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat die werkzaamheden wél een wezenlijk onderdeel van belanghebbende onderneming vormen – waarom die werkzaamheden alsdan niet zonder een gezagsverhouding zouden kunnen plaatsvinden.”

Oftewel, volgens de rechter was er geen sprake van een gezagsverhouding en ook niet van schijnzelfstandigheid. De speelgoedverkoper mocht gewoon haar werk doen als zelfstandig ondernemer. Deze uitspraak gaat dus in tegen wat er in het handboek Loonheffingen staat.

Nooit gebruikt

Advocaat Emmerig vraagt zich af wat de juridische grondslag is van deze beleidsregels. “Het is haast een retorische vraag”, zegt hij. “De Hoge Raad heeft het begrip ‘wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering’ nooit gebruikt.”

Ook in de zaak rondom RTL en Herman den Blijker hield het argument dat de tv-kok programma’s maakte (een kernactiviteit van RTL) geen stand. Emmerig was advocaat van RTL die zaak: “De fiscus legde toen dat nadruk op dit punt. Maar uiteindelijk besloot de rechter dat Den Blijker geen schijnzelfstandige was en als zzp’er mag werken voor RTL.”

Onvoldoende wettelijke grondslag

Is er dan helemaal geen jurisprudentie die de Belastingleidraad ondersteunt? Emmerig: “Het rechtsgebied sociaal zekerheidsrecht levert 38 treffers op, de laatste in 2011. Het gaat om jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, niet de hoogste rechter in deze.”Er is dus onvoldoende wettelijke grondslag voor de beleidsregel, concludeert Emmerig. “De Belastingdienst moet deze beleidsregel aanpassen”, vindt hij. “En het zou ook niet zomaar mogen terugkomen in de webmodule. Dit is een juridisch vraagstuk, dus het is aan de rechter om te beslissen of dit echt een aanwijzing is voor schijnzelfstandigheid.”

Lees het hele artikel op Zipconomy.nl

Lees verder

Bovib reageert op faillissement TCP Direct Bv

De brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) betreurt het dat het niet gelukt is om tijdig met een passende oplossing te komen voor de ontstane situatie bij ING en TCP Direct. Inmiddels heeft de rechtbank Amsterdam faillissement uitgesproken voor TCP Direct Bv. Met name voor alle betrokkenen is de situatie zeer vervelend en we hopen dat er op korte termijn meer duidelijkheid volgt.

De Bovib is opgericht om een gedegen en goed functionerende markt van zzp-dienstverlening te faciliteren. Wij geloven in de toegevoegde waarde van een sterke sector.

De beeldvorming die als gevolg van deze situatie is ontstaan, doet wat ons betreft geen recht aan de professionaliteit en veelzijdigheid van de branche van zzp-dienstverleners. Tegelijkertijd onderkennen wij dat wij samen met alle betrokkenen lering kunnen trekken uit de praktijk en zien wij het als belangrijk onderdeel van onze missie om ons ervoor in te spannen om situaties als deze te voorkomen. Daarom roept de Bovib belanghebbenden en beleidsmakers op om gezamenlijk te blijven werken aan beleid dat leidt tot een eerlijke en transparante flexbranche. Als Bovib zullen wij ons actief blijven inzetten om dit beleid te realiseren.

Namens het Bovib-bestuur,

Frederieke Schmidt Crans, Erwin van Hattem

Voor aanvullende vragen kunt u mailen naar info@bovib.nl

Lees verder

Training Bovib inhuurconsultant: zo gaat het eraan toe

Bovib organiseert voor het tweede jaar een opleidingsprogramma Inhuurconsultant. Wat kun je verwachten tijdens zo’n training? Een verslag.

“Om echt vooruit te komen met je klant, moet je zijn doelen weten”, zegt trainer Rick Uringa. Hij staat tegenover negen deelnemers aan het opleidingsprogramma Bovib Inhuurconsultant. Dit zijn medewerkers van Bovib-leden met een uitvoerende rol. Zij volgen vandaag het derde en laatste deel van het programma Inhuurconsultant.

De deelnemers hebben diverse functies: er zijn recruiters, inhouse-consultants, een office-manager en een contractbeheerder. Ook het aantal jaren ervaren verschilt. Junior accountmanager Isabel Jansen is bijvoorbeeld nog bezig met afstuderen, terwijl Karina Gelissen als 20 jaar ervaring heeft in het inhuurvak.

Theorie en praktijk komen bij elkaar

Gelissen is consultant bij Mekano in Boxtel. “Ik ben benieuwd hoe dag één en twee samen komen vandaag”, vertelt ze aan het begin van de ochtend. De eerste dag was het theoretisch kader, waarbij het ging over procesinrichting, wet- en regelgeving en inzicht in het speelveld van de inhuurconsultant. De tweede dag draaide het om persoonlijke vaardigheden.

Lees ook: Deze twaalf Inhuurconsultants spreken voortaan dezelfde taal

Zij besloot het programma te volgen, juist omdat ze al zo lang in het vak zit. “Je doet dingen op een bepaalde manier, omdat je dat zo gewend bent. Ik ben benieuwd hoe anderen tegen bepaalde problemen aankijken en hoe zij ermee omgaan.”

De overeenkomst tussen de deelnemers is dat ze allemaal een uitvoerende rol hebben. Zij zijn de personen die moeten zorgen voor verandering bij klanten. En dat is soms best lastig, vertelt inhouse-consultant Mirte de Vries van het Flexhuis.

Overtuigen van verandering

De Vries: “Bij een migratie komen soms heel wat lijken uit de kast en dat roept weerstand op. Hoe neem je dan de managers mee? Hoe overtuig je ze van het belang van verandering?”

Daarover gaat het tijdens de laatste cursusdag. Die vindt plaats in het Dynahouse te Nieuwegein en duurt een volledige werkdag. De opzet is heel interactief: Uringa vraagt continu input van de deelnemers. Aan de hand van hun praktijkvoorbeelden geeft hij tips en tricks.

Hij is een enthousiaste trainer. Hij was nauw betrokken bij inrichting van het traject en is nu de vaste uitvoerder van de derde trainingsdag, over stakeholder- en verandermanagement. Als eigenaar van een adviesbureau aanbestingen en tenders (Cinfield) heeft hij daar namelijk veel ervaring mee.

Halverwege de ochtend bekijkt Uringa bijvoorbeeld samen met de deelnemers een contract. Uringa: “Wat staat er nou, wat wordt er nu echt van je verwacht? Wanneer heb je je werk goed gedaan?”

Belang van doelen

Wat blijkt: in het contract lopen doelen en randvoorwaarden door elkaar. De trainer leert de cursisten onderscheid te maken tussen die twee. “Is het onduidelijk, vraag het dan na”, tipt hij. Volgens de trainer zitten veel contracten niet doelgericht in elkaar en dat maakt het werk van een inhuurconsultant lastig.

“Om weerstand te snappen en weg te nemen, moet je de doelen van je opdrachtgever kennen”, legt hij uit. “Als jouw doel ‘ontzorgen’ is, dan betekent dit dat je taken uit handen neemt. Je hebt inzicht nodig in waarom je doet wat je doet.”

Overtuigingskracht

Als een manager het er bijvoorbeeld niet mee eens is dat hij zijn contractbeheer niet meer zelf mag doen, helpt dit inzicht je hem te overtuigen. “Zeggen: dit hebben we nu eenmaal afgesproken, dat werkt vaak niet”, vertelt de trainer. “Als je kunt uitleggen waarom je zijn taak overneemt, gaat het gesprek vaak beter.”

Recruiter Vincent Toebak van Hero is erg blij met de tips. “Het klinkt heel logisch, maar is het in de praktijk toch niet”, vindt hij. “Veel ruis ontstaat door slecht geformuleerde randvoorwaarden. Hier ga ik mee aan de slag.”

Gesprek met de klant

Inzicht in de doelen van je klant helpt je ook hem te overtuigen van jouw keuzes, vertelt Uringa. Neem bijvoorbeeld een klant die zo snel mogelijk een project wil starten en daarom echt volgende week mensen nodig heeft.

“Misschien kun jij niet zo snel iemand vinden die 100 procent aan de eisen voldoet”, vertelt hij. “Als je weet dat snelheid zo belangrijk is voor je klant, kun je dit als argument gebruiken om hem toch te laten kiezen voor de kandidaat die 80 procent voldoet en meteen beschikbaar is.”

Beter dan de rest

Uringa: “Je kunt je keuzes pas echt verantwoorden als je je doelen scherp hebt. Maak die doelen ook meetbaar. Als je geen heldere doelstellingen hebt, kun je ook niet aantonen dat je beter bent dan de rest.”

Gedurende de dag gaan de deelnemers ook in kleine groepen aan de slag. Ze sparren over problemen, presenteren oplossingen. Aan het eind van de middag ontvangt iedere inhuurconsultant zijn certificaat.

Sterkere positie

Ze zijn enthousiast over de training. De Vries: “De tips van vandaag geven ons nu al meer houvast. Als we de doelstellingen helder hebben, dan hebben we straks echt een sterkere positie om mensen mee te krijgen. En om ons punt duidelijk te maken.”

Gelissen: “Ik heb ontdekt dat we nog veel stappen kunnen maken als het aankomt op meetbaarheid.” Haar collega Rik Hertsenberg: “Ik merk aan mezelf dat ik randvoorwaarden en doelstellingen nog wel eens door elkaar haal. Ik ga vanaf nu gewoon openlijk die vragen stellen: wat is je doel? En hoe kunnen we jullie helpen?”

Het doel van het opleidingsprogramma

De opleiding Bovib Inhuurconsultant moet zorgen voor een standaard binnen de beroepsgroep, waarbij kennisniveau, definities en basisaanpak eenduidiger zijn. Het programma draagt bij aan een professionele uitvoering van het vak, duidelijke rolverdeling in het proces en verbetering van kwaliteit van dienstverlening.

Opgeven voor het programma

Heb jij ook interesse in het opleidingsprogramma? Bovib organiseert regelmatig driedaagse trainingen. Mail voor meer informatie naar info@bovib.nl

Lees verder

‘Relaties, vertrouwen en een glimlach, daar doe ik het voor’

Bovib-lid Karl van der Horst (The Compliance Factory) over wet- en regelgeving en zijn passie voor onze branche.

Bovib-lid van het eerste uur Karl van der Horst zit al 1983 in de flexbranche. Naar eigen zeggen een ‘nestor’ in de wereld van intermediairs, brokers en MSP’s. Dit jaar vierde hij het tienjarig bestaan van zijn huidige onderneming: The Compliance Factory.

“Werken met mensen, dat maakt het zo mooi”, vertelt Van der Horst. Hij is dol op zijn vak en heeft een duidelijke mening over alles wat speelt. Denk niet alleen aan het debat rondom de wet DBA, maar ook de ontwikkelingen in de branche.

Kampioen ‘fout vertalen’

Bovib-lid van het eerste uur Karl van der Horst

Zijn grootste frustratie: al die verschillende manieren waarop termen worden uitgelegd. “In Nederland zijn we kampioen ‘termen verkeerd invullen’”, zegt hij. “Denk bijvoorbeeld aan payroll. In oorsprong verwacht je klant dan dat je dan puur de loonstrook regelt, hier in Nederland nemen payroll-partijen het formeelwerkgeverschap op zich.”

Of het woord detacheren. “Detacheren is het beschikbaar stellen van een werknemer. Veelal wordt het ook gebruikt bij het inzetten van zelfstandigen, maar een zelfstandige kan je niet detacheren.”

En dat zorgt voor verwarring, zegt hij. “Hoe kun je afspraken maken als je niet helder hebt wat bedoeld wordt?”

Wet DBA

De spraakverwarring alom en bijbehorende ruimte voor interpretatie bemoeilijken ook de discussies rondom de wet DBA, denkt hij. “Het zou allemaal veel eenvoudiger zijn als we dingen concretiseren en een stap durven zetten”, zegt Van der Horst.

Hij was destijds betrokken bij de VAR (“De aanzet begon al in 1995”, benadrukt hij) en gelooft nog steeds in dat de regel kan werken. Volgens hem zouden we zo terug kunnen naar deze wet, met een paar aanpassingen. Minstens een wilsovereenstemming en inkomensnorm, gerelateerd aan het modale inkomen. “Ik pleit daar al jaren voor”, zegt hij. “Niet meer kijken naar gezagsverhoudingen, maar een inkomensnorm van anderhalf keer modaal. Iemand met zo’n inkomen kan voor zichzelf zorgen. Als we dat hadden gedaan, waren er nu geen misbruikte zzp’ers.”

Ik geloof veel meer in het Bovib-keurmerk dan in bijvoorbeeld een ISO 9001

Van der Horst en Bovib

Van der Horst is blij dat zijn branche via Bovib een stem heeft in de politieke discussie. Verder is hij enthousiast over de certificering. Hij was een van de eerste leden met een keurmerk.

“Ik geloof veel meer in het Bovib-keurmerk dan in bijvoorbeeld een ISO 9001,” zegt hij. Hij noemt die laatste certificering ‘een papieren tijger’. “In zo’n audit wordt alleen gekeken of het proces wordt uitgevoerd zoals op papier staat. Bij het Bovib-keurmerk gaat het meer over de uitvoering en handhaving van compliance, dat is veel relevanter.”

Amerikaans voorbeeld

Dit jaar bestaat The Compliance Factory tien jaar. Hij wilde eens iets anders doen dan wéér een intermediair opzetten, vertelt hij. Sterker nog, hij wilde een bedrijf beginnen dat intermediairs overbodig zou maken.

We begroeten elkaar ‘s ochtends met een glimlach

Hij begon de Managed Service Provider (MSP) naar Amerikaans voorbeeld. “Daar lopen ze lichtjaren voor op de Nederlandse aanpak via brokers en intermediairs”, vertelt hij. “En nog. Ze doen daar eigenlijk precies wat we in Nederland nodig hebben: ze regelen alle dienstverlening rondom de inhuur van zelfstandigen en de flexschil.”

Respect en vertrouwen

“Vooral relaties zijn belangrijk, daar gaat het uiteindelijk om”, vindt Van der Horst. “Het is een vak waarin je werkt met mensen, dat maakt het ook zo mooi. Ik wilde een bedrijf bouwen waarbij respect en vertrouwen altijd voorop staan.”

Op dit moment werkt hij met zo’n 350 externen en 6 vaste medewerkers. “We begroeten elkaar ‘s ochtends met een glimlach”, zegt hij. “Daarom ga ik elke dag met plezier aan de slag. Ik ben het meest trots op de mensen. In onze organisatie hebben we mensen opgeleid in een werkgebied waarvan zij nooit hadden gedacht ‘dit wordt mijn vak’. Ze groeien erin, ze worden toegewijd en vervullen hun dromen. En dat leidt weer tot vertrouwen.”

Lees verder