s

Tag: keurmerk

Bovib wijzigt keurmerk vanaf april 2020: meer aansluiting bij SNA en meer focus op de hele keten

Het Bovib-keurmerk is aangescherpt en de gewijzigde normpunten worden vanaf mei 2020 getoetst. Frederieke Schmidt Crans: “Met een keurmerk kijk je meestal achteruit, met deze toevoegingen willen we juist risico’s in de toekomst minimaliseren.”

Vanaf mei 2020 worden onze leden getoetst op de nieuwe normen van het Bovib-keurmerk. Voorzitter Frederieke Schmidt Crans: “Het Bovib-keurmerk bestaat drie jaar en is een normering in ontwikkeling. We kijken continu of de normering voldoet en op welke punten hij aangescherpt moet worden.”

Extra aanleiding voor nieuwe normen was het faillissement van TCP Solutions vorig jaar zomer. Het bestuur kreeg veel vragen over deze affaire: hoe kon dit gebeuren, het bedrijf had toch een keurmerk?

“Een situatie met zoveel verschillende factoren die van invloed zijn geweest vang je niet af met enkel een keurmerk”, zegt Schmidt Crans. “Je kijkt bij een audit namelijk altijd achteruit: hoe was de situatie afgelopen jaar? Toch heeft deze affaire ons wel aan het denken gezet: hoe kunnen we meer zekerheid bieden voor de toekomst? Met de aanpassingen van het keurmerk willen we de risico’s nog verder verkleinen.”

Meer financieel inzicht in de hele keten

Bureau Cicero is één van de vier bureaus die het Bovib-keurmerk audit. Directeur Patrick Tom dacht mee over de wijzigingingen. “Ondernemers moeten laten zien dat ze een procedure hebben om hun cashflowmanagement te sturen”, vat hij samen. “Ze laten zien dat er geen gekke activiteiten zijn die de vennootschap in gevaar kunnen brengen. En ze moeten een plan hebben om om te gaan met eventuele financiële risico’s.”

Het keurmerk geeft nu meer zekerheid, onder andere omdat het certificeringsbureau voortaan kijkt naar de hele keten van leveranciers. Een flexleverancier is namelijk vaak onderdeel van een groter geheel, denk aan moedermaatschappijen, holdings of tussenpartijen. De normen zijn zo aangepast dat onze leden nog beter kunnen aantonen dat ze financieel gezond zijn.

Aansluiting bij SNA

Verder sluit het Bovib-keurmerk beter aan bij het keurmerk van de Stichting Norming Arbeid (SNA). Veel van de leden zijn namelijk al NEN 4400-1 gecertificeerd. Een norm die voortaan ook in het Bovib-keurmerk staat is bijvoorbeeld dat zzp’ers een KVK-uittreksel van maximaal drie maanden oud moeten hebben vanaf de datum ondertekening van de overeenkomst.

2020 is een pilot-jaar

Vanuit het keurmerk wordt een deel van deze wijzigingen dit jaar als pilot beschouwd. Dit betekent dat de inspecteur er wel opmerking over maakt in de rapportage, maar dat een lid niet op het nieuwe punt wordt afgekeurd. Schmidt Crans: “We verzamelen feedback en in 2021 zullen we de punten evalueren en bijstellen als dat nodig blijkt. Bovendien willen we de leden tijd geven om bijvoorbeeld ketenmanagementsystemen goed te organiseren.”

Wat is er veranderd?

De ondernemer moet inzicht geven in zijn bedrijfsactiviteiten en de verschillende bedrijfsactiviteiten moeten gegroepeerd uit de financiële administratie blijken. Met andere woorden: als leden diverse activiteiten hebben, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en het aannemen van werk, moet duidelijk zijn welke omzet en kosten horen bij welke activiteit.

Patrick Tom van Cicero: “Wij willen helder hebben wat de afspraak is met de opdrachtgever. Je klant moet weten hoe het zit. Dat is belangrijk, omdat je zo duidelijk maakt wie je bent en wat je doet. Een keurmerk gaat tenslotte om de weerspiegeling van je eigen professionaliteit.”

Afspraken over aantal schakels in de keten

In de overeenkomsten met opdrachtgevers moet duidelijk staan wat de aard van de opdracht is. Zo moet duidelijk blijken of sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten of het aannemen van werk.

Het bedrijf moet ook zulke schriftelijke afspraken hebben met eventuele leveranciers van arbeidskrachten. Verder moeten in deze overeenkomsten afspraken staan over het aantal schakels in de keten van leveranciers.

Patrick Tom: “Hoe langer de keten, hoe meer risico’s aangaande continuïteit en aansprakelijkheid. Een afspraak die wij vaak tegenkomen is dat bijvoorbeeld slechts één schakel dieper in de keten mag worden ingezet om arbeidskrachten te leveren. Als je een maximaal aantal schakels in de keten afspreekt, voorkom je een onnodig lange keten aan leveranciers.”

Financiële verplichtingen

De quick ratio uit de jaarrekening -(debiteuren+liquide middelen)/kort vreemd vermogen- moet gezond zijn. Als gezonde waarde wordt beschouwt 1 of hoger. Dit laat zien dat de onderneming in staat is om met zijn op korte termijn beschikbare middelen de kortlopende verplichtingen te betalen. Oftewel: kunnen betalingsverplichtingen aan zzp’ers vrij eenvoudig betaald worden?

Daarnaast dient de jaarrekening binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar definitief te zijn uitgebracht. Tevens moet de onderneming een schriftelijke cash-managementprocedure hebben om de geldstromen te plannen, volgen en sturen.

Lees meer op de website van certificeringsbureau Cicero. Vragen? Het bestuur staat voor je klaar, mail naar info@bovib.nl

Lees verder

'Bovib-leden goed op weg naar volledige certificering'

Meer dan de helft van alle onafhankelijke inhuur-intermediairs aangesloten bij Bovib, heeft een keurmerk. Aan dit keurmerk zien opdrachtgevers of een bureau voldoende in huis heeft om voor een gedegen dienstverlening.

“Zowel bij opdrachtgevers als bij de bureaus was behoefte aan een standaard in de markt”, vertelt Bovib-bestuurslid Frederieke Schmidt Crans. Zij houdt zich binnen de Bovib bezig met alles rondom professionalisering van het vak. Zo is ze betrokken bij de driedaagse opleiding Inhuurconsultant en weet ze alles van het Bovib Keurmerk.

Het keurmerk werd gelanceerd in maart 2017 en op dit moment is meer dan de helft van alle Bovib-leden gecertificeerd. “We zijn goed op weg naar volledige certificering”, zegt Schmidt Crans. “De meeste leden die nog geen keurmerk hebben, hebben certificering binnenkort op de planning.”

Wie zo’n keurmerk wil hebben wordt getoetst op alle juridische, financiële en fiscale aspecten van zijn dienstverlening. Als je gecertificeerd bent, laat aan je opdrachtgevers zien dat je voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. Sommige leden zijn dit jaar zelfs voor de tweede keer gecertificeerd. Er komt namelijk een jaarlijkse audit bij kijken, net zoals bij bijvoorbeeld het SNA-keurmerk voor uitzenders.

Wat is het moeilijkste aspect van de toetsing? Schmidt Crans: “Het kan de eerste keer best lastig zijn om processen in kaart te brengen. Mijn tip: het hoeft geen boekwerk te zijn, bullets of stroomschema’s werken vaak prima. Als je maar duidelijk vertelt wat je doet en hoe je de kwaliteit van dienstverlening borgt.”

Uiteindelijk willen we dat het keurmerk leidend in de markt wordt. Volgens Bovib hechten opdrachtgevers er in elk geval steeds meer waarde aan. Zo werd het keurmerk in een tender bij een grote opdrachtgever als voorwaarde gesteld.

Lees verder