s

Tag: webmodule

Bovib ondertekent constructieve oplossing tegen schijnzelfstandigheid: ‘Beoordeel zzp’ers vanuit ondernemerschap’

Samen met zes andere veldpartijen presenteert Bovib maandag een alternatief plan voor de zzp-problematiek. Arno Pronk namens Bovib: “We geven hiermee een heel belangrijk signaal.”

De Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK), ONL voor Ondernemers, ZZP Nederland, Zelfstandigenbouw en SoloPartners (zzp’ers in de zorg) en Bovib presenteren een pamflet met een alternatieve oplossing tegen schijnzelfstandigheid. Wij willen dat zzp’ers beoordeeld worden vanuit ondernemerschap.

“Met dit voorstel opteren wij voor een nieuwe wijze van beoordelen van het werken als zelfstandig ondernemer. Wij verzoeken af te zien van voorgenomen handhaving in bepaalde sectoren, op huidige, voor betrokkenen onduidelijke, wetgeving.”

Dit pamflet hebben wij woensdag verstuurd aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). We hebben de minister gevraagd of wij het plan aanstaande maandag mogen presteren. Dat doen we dan tijdens het werkveldoverleg over de webmodule in Den Haag.

Wij zijn tegen schijnzelfstandigheid, maar willen ook dat wetgeving de echte zelfstandig ondernemer niet in de weg zit. Tot nu toe is werknemerschap steeds het uitgangspunt bij de beoordeling van een arbeidsrelatie. Wij willen dat omkeren: beoordeel zzp’ers vanuit het ondernemerschap.

Wij staan voor:

  1. Ruimte voor bewust gekozen ondernemerschap
  2. Een webmodule gebaseerd op toetsen van ondernemerschap
  3. Continuïteit van inkomen
  4. Bescherming onderkant arbeidsmarkt en voorkomen gedwongen ondernemerschap

Lees hier het volledige pamflet.

Op ZiPconomy reageert Arno Pronk reageert namens Bovib op het initiatief. Hij zegt: “Het is een plan op hoofdlijnen waar wij het met zeven partijen over eens zijn. Volgens mij geven we hier een heel belangrijk signaal mee af. We willen als marktpartijen allemaal hetzelfde: beoordeel de arbeidsrelatie van zzp’ers vanuit ondernemerschap, niet vanuit werknemerschap.”

Hij is benieuwd naar de reactie van de minister. “Hij vroeg ons om met alternatieven te komen. Dat hebben we gedaan. Legt hij het naast zich neer, of gaat hij ermee aan de slag?”

Lees verder

Zorgen over ontwikkeling van de webmodule inhuur zzp

In de eerste versie van de webmodule is voldoende aandacht voor bemiddelaars. Toch maakt onze branchevereniging zich zorgen over de ontwikkeling van de vragenlijst, vertelt Tjebbe van Oostenbruggen aan ZiPconomy.nl.

Bovib is betrokken bij de ontwikkeling van de webmodule, een belangrijk onderdeel van de vervanging van de wet Dba. “In de eerste vragenlijst is voldoende aandacht voor de rol van bemiddelingsbureaus”, zegt Tjebbe van Oostenbruggen (directeur Brainnet). Hij heeft namens Bovib overleg met de ministeries Social Zaken en Financiën. Dat is een flinke verbetering, vindt hij. Toch maakt hij zich zorgen.

Tot nu toe heeft het kabinet namelijk nauwelijks feedback ontvangen van opdrachtgevers. “Het is nog maar de vraag of de webmodule daadwerkelijk de rust en zekerheid gaat opleveren waar de markt zo op zit te wachten,” zo stelt Van Oostenbruggen namens onze branchevereniging.

Lees hier het volledige artikel.

Oproep aan opdrachtgevers

Begin april heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat het graag van de praktijkervaring van opdrachtgevers gebruik maakt bij het uitwerken van de webmodule. Hun input is belangrijk, want de webmodule moet juist de opdrachtgever straks zekerheid geven of hij een zzp’er mag inhuren voor een bepaalde klus.

Duizend organisaties zouden een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen. Deze week ontvingen 50.000 extra bedrijven een verzoek. Uit een inventarisatie door ZiPconomy bleek namelijk eerder al dat deze vragenlijst in ieder geval niet terecht gekomen is bij de afdelingen inhuur van beursgenoteerde ondernemingen. Bovendien heeft slechts een beperkt deel van de 1.000 organisaties de vragenlijst ingevuld. En daarvan bleek een flink deel weer geen zzp’ers in te huren.

Nu al bezig met de eerste verbeteringen

Een woordvoerder van het ministerie van SZW zegt: “Duizend opdrachtgevers is inderdaad niet zo’n heel groot aantal op het totaal aantal opdrachtgevers in Nederland. Het is ook een proefronde. Er is hier al veel van opgestoken.”

Bedrijven die de vragenlijst niet ontvangen hebben en hem toch graag willen invullen, kunnen de lijst aanvragen bij helpdesk@ioresearch.nl. De vragenlijst staat niet online, omdat deze nog in ontwikkeling is. Minister Koolmees wil nog voor het zomerreces de Tweede Kamer informeren over de voortgang van zijn zzp-wetgeving, waar deze webmodule onderdeel van uit maakt.

Bezorgdheid vanuit werkveld

De huidige vragenlijst voor de webmodule bestaat grotendeels uit de criteria opgesteld door de Belastingdienst die vanaf 1 januari van dit jaar opgenomen zijn in het handboek loonheffingen. Hierover maakt Bovib zich zorgen.

“De vragen zijn op zich helder. Dat is winst,” zegt Van Oostenbruggen. Hij verbaast zich wel over een aantal van de vragen zoals die ook in het handboek staan. “Die vragen verwoorden vooral de visie van de Belastingdienst. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook juridisch hout snijden. Neem het punt dat het verplicht stellen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een aanwijzing voor gezag is. Ik heb geen idee waar dat nu ineens vandaan komt. Die verplichting staat al jaren in de inkoopvoorwaarden, ook van het Rijk.”

Aansluiting bij de arbeidsmarkt

Ook de genoemde termijn van 8 maanden als lengte van een opdracht roept vragen op. “Ook hier kan je je afvragen waar dat op gebaseerd is. In ieder geval niet op de praktijk in de markt. Sommige opdrachten lopen nu eenmaal langer door” zegt Van Oostenbruggen.

Hij mist sowieso een aansluiting met de huidige arbeidsmarkt. “Naast inzet van zzp’ers voor ‘piek en ziek’ en specifieke expertise is inhuur ook een noodzakelijk antwoord op de schaarste op de arbeidsmarkt. Daar lijkt de webmodule geen antwoord op te geven”.

Onduidelijkheden

Ook de vraag of werkzaamheden die een zzp’er doet wel of niet onderdeel uitmaken van de kernactiviteiten staat vooralsnog in de vragenlijst. “Dat blijft natuurlijk vaag. Is de IT bij ING nu wel of geen kernactiviteit?” vraagt Van Oostenbruggen zich af.

Al met al denkt hij dat Bovib-leden als arbeidsmarktexperts voldoende in de materie zitten om door de vragenlijst heen te komen. Maar hij maakt zich wel zorgen over opdrachtgevers die af en toe een zzp’er inhuren. “Ik vrees dat de vragenlijst voor hen te ingewikkeld wordt. Met het risico dat dat inhuur van zzp’ers afschrikt.”

Lees verder