Vanaf nu kan iedereen de webmodule testen

De demoversie van de webmodule is openbaar gemaakt. Vanaf vandaag tot 29 december kan iedereen deze testversie proberen.

Het gaat om de tweede tesfase van de webmodule, een instrument dat opdrachtgevers moet geven over de arbeidsrelatie met een zelfstandige. Deze online tool is dus ook bedoeld voor bemiddelingsbureaus die werken met een tussenkomstmodel. Deze conceptvragenlijst wordt tot eind december uitgezet onder ongeveer 10.000 opdrachtgevers.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigen minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aan dat de definitieve versie van de webmodule midden 2020 beschikbaar moet zijn. Eerst wordt de feedback op dit tweede concept verwerkt.

Als Bovib zullen komen wij later met een inhoudelijke reactie.

Niet verplicht

De webmodule wordt niet verplicht. Wie zzp’ers inhuurt mag ook blijven werken met de modelovereenkomsten, bijvoorbeeld die van de Bovib. Verder komen er een minimuminhuurtarief en een opt-outvariant voor opdrachten met een tarief van 75 euro per uur of meer.

De testversie is te vinden op http://startvragenlijst.nl/demowebmodule/. De vragen wordt niet opgeslagen.

Ja, misschien niet of geen oordeel

Wie de vragenlijst invult, krijgt een van deze drie uitkomsten:

  1. Een verklaring dat een opdracht buiten dienstbetrekking verricht kan worden. De opdrachtgever weet dan zeker dat hij geen loonheffing hoeft in te houden, als hij tenminste zo werkt als hij heeft ingevuld. Als blijkt dat opdrachtgever en opdrachtnemer op een andere manier hebben gewerkt dan ingevuld, vervalt de zekerheid.
  2. Een indicatie dienstbetrekking. Dit wil volgens het kabinet niet zeggen dat de arbeidsrelatie ook echt een dienstbetrekking is, maar dat het er wel op lijkt. Het advies is dus om een ander type contract af te sluiten of de werkzaamheden anders in te richten. Een indicatie dienstbetrekking heeft geen rechtsgevolgen.
  3. Er kan geen oordeel gegeven worden.

In de bijlage van de kamerbrief staan negen voorbeelden van opdrachtgevers die zzp’ers inhuren. Op basis van hun antwoorden, hebben deskundigen de aard van de arbeidsrelatie beoordeeld.

Uit die voorbeelden blijkt dat bijvoorbeeld het uitvoeren van ‘reguliere werkzaamheden die ook door werknemers gedaan worden’ in combinatie met ‘weinig regelvrijheid’ leidt to een ‘indicatie dienstbetrekking’. In de brief benadrukken Koolmees en Snel dat niet alle antwoorden even zwaar wegen.

“Het gaat dus niet alleen om het aantal antwoorden dat wijst op werken buiten dienstbetrekking, maar vooral om het relatieve gewicht van het antwoord”, schrijven ze. Hoe zwaar ieder factor weegt, blijft onduidelijk.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.