Vast wordt minder vast en flex wordt minder flex

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat meer mensen een vast contract kunnen krijgen. Daarom presenteren zij meerdere plannen in het regeerakkoord om de verschillen op de arbeidsmarkt tussen vast en flex kleiner te maken.

Vast minder vast

werkgeverschap stimuleren

De Wet Werk en Zekerheid werd per 1 januari 2015 geleidelijk ingevoerd door kabinet Rutte II. Deze wet zou ervoor moeten zorgen dat werkgevers medewerkers sneller een vast contract geven.

Het nieuwe kabinet, Rutte III, heeft aangekondigd dat ze de wet weer willen hervormen.

  • – De mogelijkheid om tijdelijke contracten aan te bieden wordt verhoogd van 2 jaar naar 3 jaar.
  • – De proeftijd in tijdelijke contracten keert terug
  • – Voor kleine bedrijven gaat de doorbetaling bij ziekte van werknemers van 2 naar 1 jaar.

Volgens kabinet Rutte III zorgen deze maatregelen ervoor dat mensen meer kans maken op een vast contract:

  • – Werkgevers zijn huiverig om iemand na twee jaar in vaste dienst te nemen, waardoor het vaker voorkomt dat iemand ontslag krijgt. Na drie jaar zouden werkgevers eerder een vast contract geven, volgens het nieuwe kabinet.
  • – Het vaste dienstverband wordt ook gestimuleerd door de invoering van proeftijd in tijdelijke contracten. Als een werkgever meteen een vast contract geeft, dan mag een proeftijd van maximaal vijf maanden ingevoerd worden en bij contracten langer dan twee jaar mag een proeftijd van drie maanden ingesteld worden.

Deze maatregelen moeten het werkgeverschap weer aantrekkelijk maken, zodat werkgevers werknemers eerder een vast contract geven. Zo proberen zij de impuls om zzp’ers in te zetten als flexibele arbeidskrachten wat in te perken.

Heldere besluiten, die aansluiten op de wens van de markt om vast minder vast te maken.

Flex minder flex

ondernemerschap ontmoedigen?

Nu kabinet Rutte III maatregelen neemt om het vaste dienstverband te stimuleren doemt de volgende vraag op. “Wanneer staat de eerste minister op met het antwoord op onrust in de flexmarkt?”.

De arbeidsmarkt verandert en flexibilisering speelt daar een grote rol in. Het nieuwe regeerakkoord ontbeert een visie op de dynamische arbeidsmarkt van de toekomst. Het kabinet blijft voortborduren op ouderwetse wetgeving, waarin vast de norm was.

Het groeiende aantal zzp’ers laat zien dat dit allang niet meer de norm is.

  • – Het is goed dat ZZP-ers met tarieven onder 18 euro per uur beschermd worden, die grens mag van de BOVIB best wat hoger.
  • – Het is ook goed dat er een opt-out komt voor de loonbelasting voor tarieven boven de 75 euro per uur, die grens mag van de BOVIB best wat lager.
  • – Maar de verankering van ondernemerschap wordt onvoldoende uitgewerkt.

De BOVIB staat vóór duidelijkheid en daarmee rust op de arbeidsmarkt. Het afschaffen van de wet DBA is ook zeker een stap in de goede richting, maar de stap naar een Webmodule voor een Ondernemersverklaring lijkt helaas een stap terug.

Opnieuw lijkt de ZZP-er die langere opdrachten doet (langer dan 1 jaar) het haasje te worden van de lobby tegen vrij ondernemerschap; het is algemeen bekend dat de Belastingdienst die grens zelfs liever op 8 maanden zet.

Het lijkt wel of alle ondernemers trouwe en vaste klanten mogen hebben, behalve ZZP-ers. En dat kan vast niet de bedoeling zijn van de Ondernemerspartij van Mark Rutte.

De BOVIB spreekt dan ook de wens uit dat er een duidelijke en ondubbelzinnige verankering komt van ondernemerschap door ZZP-ers in de wet. Alleen duidelijkheid kan de broodnodige rust brengen onder een ieder die actief is in de flex-branche.

Contact

De Bovib kan u adviseren indien u vragen heeft.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.