Verslag ledenbijeenkomst: Bovib zet volop in op kwaliteit, ledenwerving en positionering

Dat Bovib-leden sterk betrokken zijn bij de branchevereniging, bleek afgelopen donderdag weer tijdens onze ledenvergadering. Leden waren in grote getale aanwezig voor de update die, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, digitaal plaatsvond.

Er viel veel te bespreken. Voorzitter Frederieke Schmidt Crans hoefde dat niet alleen te doen, want sinds deze zomer is de kerngroep uitgebreid met werkgroepen op dienstverleningsniveau en per specialisme. Tijdens de vergadering stelden de kartrekkers zich voor en vertelden over hun doelen.

Zzp, MSP en broker

Lars van Beek vertegenwoordigt een van de nieuwe werkgroepen: zzp. “Ons clubje is sinds kort compleet”, zei hij. Met zijn werkgroep wil hij zorgen voor meer focus op de zzp’er binnen de Bovib. Ook wil hij meer duidelijkheid creëren voor zzp’ers in een markt waar veel onduidelijkheid heerst. “En we willen meer vertellen over de toegevoegde waarde van de bemiddelaar voor de zelfstandig professional. We zien dat de focus vaak ligt op de opdrachtgever.”

Ook vertegenwoordiger Jop Blaauwgeers van werkgroep Broker heeft al nu al heldere doelen. Hij wil de toegevoegde waarde van brokers verhelderen, identificeren wie zich broker voelt en in contact komen met de leden. “Als jullie concrete actiepunten hebben, laat het ons weten!”

Namens de werkgroep MSP vertelde voorzitter Schmidt Crans dat het doel is om MSP-dienstverlening beter op de kaart te zetten. Er zijn niet veel MSP-dienstverleners in de markt, één van de doelstellingen is dan ook deze met elkaar verenigen, zodat er optimaal aan kennisdeling en zichtbaarheid gewerkt kan worden.

Ledenwerving en communicatie

Daarbij helpt onder andere Saskia Kapper van de werkgroep Leden. Haar doelstelling voor de komende tijd is duidelijk: meer leden werven, zodat Bovib nog meer slagkracht heeft naar de markt en politiek. Daarnaast is ze bezig met het oprichten van een Bovib-businessclub, voor en door leden. “We denken dat hier behoefte aan is en dat we hiermee nog meer toegevoegde waarde bieden. Dit moet tevens aanzuigend werken naar niet-leden”, zei Kapper.

Samen met de rest van het bestuur maakt ze een plan om het aantal leden uit te breiden. Kapper: “Hoe Bovib jou kan helpen als dienstverlener, verschilt per doelgroep. Daarom specificeren we per dienstverleningscirkel hoe we potentiële leden het best kunnen benaderen.”

Lees ook: Saskia Kapper leidt de werkgroep Leden: ‘De Bovib, dat zijn we samen’

Samenwerking tussen de werkgroepen is essentieel, vindt ook Arno Pronk van werkgroep Communicatie/PR/Marketing. “Wij zijn daarbij het sluitstuk, de haarlemmerolie tussen het bestuur en alle werkgroepen. We brengen de doelstellingen van Bovib onder de aandacht in de media.”

Dat doet de werkgroep bijvoorbeeld met whitepapers, interviews met leden en kennisartikelen. Verder vernieuwen we binnenkort onze website. Pronk: “De website wordt beter vindbaar en interactiever.”

Lobby en samenwerking

Voorzitter Schmidt Crans sprak namens de Lobby-werkgroep. “Sinds begin dit jaar voeren we actieve lobby”, vertelde ze. “We benutten de tijd tot de Tweede Kamerverkiezingen maximaal. Tot nu toe hebben we veel gesprekken gehad met relevante Kamerleden. Steeds weer blijkt dat de intermediaire rol ter discussie staat. Dat is zonde, we weten heel goed waar onze toegevoegde waarde zit. Dus het is aan de Bovib om dit te laten horen.”

Om die boodschap nog beter over de bühne te brengen, werkt Bovib veel samen met andere belangenbehartigers. Zo gingen we samen met PZO en I-ZO Nederland op bezoek bij het ministerie om te praten over de webmodule (link). Verder zijn we in gesprek met de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland om te kijken hoe we waarde kunnen toevoegen aan dit initatief.

“Bovib heeft een duidelijk verhaal. Wij zijn niet alleen een kundige kennispartner op het gebied van zzp, we bieden het kabinet ook comfort als het gaat om de intermediaire rol. Dat doen we met het keurmerk, de opleiding en onze standpunten over hoe goede dienstverlening eruit ziet. “Toch is het imago verbeteren nog een hele klus. Het is zaak dat we doorzetten. Ik zie dat Kamerleden open staan voor afspraken en ik heb er alle vertrouwen in dat we ze kunnen overtuigen van onze toegevoegde waarde en professionaliteit.”

Sterke focus op kwaliteit

De kwaliteit van Bovib en zijn leden verbetert continu, vertelde Patricia Boer. Als kartrekker van de werkgroep Kwaliteit gaf zij een update over de opleiding Bovib Inhuurconsultant en de status van het Bovib-keurmerk. Zowel de opleiding als het keurmerk worden volop doorontwikkeld en structureel geëvalueerd, ook tijdens de coronacrisis. Vanaf volgend jaar is er bijvoorbeeld een speciaal opleidingstraject voor niet-leden en een training voor opdrachtgevers.

Schmidt Crans: “Kwaliteit is enorm belangrijk. Nieuwe leden kiezen voor kwaliteit, en dus voor Bovib. We willen die focus goed naar voren brengen in al onze uitingen, zodat we de politiek en de markt ook overtuigen dat er wel degelijk sprake is van regulering en onze leden kwaliteitsspelers zijn.”

Kennis en ondersteuning

Verder gaf Erwin van Hattem een uitgebreide toelichting op de financiën van de vereniging en vertelde Karl van der Horst over de doelstellingen van de werkgroep Juridisch. “We willen een klankbord zijn voor leden en ondersteuning bieden”, zei Van der Horst.

Tijdens de vragenronde kwamen de modelovereenkomsten ter sprake. De huidige modelovereenkomst van de Bovib is nog ruim een jaar geldig. Of hij daarna ook nog blijft gelden, is afwachten. Mocht er iets veranderen, dan zal de werkgroep Juridisch de leden daarvan op de hoogte stellen. Die groep is ook altijd bereikbaar bij vragen of onzekerheden. Van der Horst: “Onze juridische inbreng is een belangrijke reden voor mensen om lid te worden van de Bovib. Juist die mix van kennis en politieke lobby maakt ons aantrekkelijk.”

Delen:
Show Comments

Comments are closed.