Worden zelfstandigenverklaringen een vereiste? Bovib uit zorgen tijdens overleg met Wouter Koolmees

Minister Wouter Koolmees gaf tijdens de bijeenkomst Werken als Zelfstandige uitleg over de nieuwe regels voor het inhuren van zzp’ers. Arno Pronk was erbij namens Bovib en deelt zijn zorgen over deze nieuwe regels.

“Ik vrees dat opdrachtgevers mij gaan dwingen iemand te leveren met een zelfstandigenverklaring”, zei Arno Pronk maandag tijdens het overleg met Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Als afgevaardigde van de Bovib was hij aanwezig om meer informatie te krijgen over de uitwerking van het regeerakkoord.

Binnenkort kunnen zelfstandig ondernemers, hun opdrachtgevers en hun intermediairs via internetconsultatie feedback geven op het minimuminhuurtarief en de zelfstandigenverklaring. Om te zorgen dat deze belanghebbenden begrijpen waar ze hun mening over geven, wilden de beleidsmakers hen persoonlijk informeren.

Vrijwaring via de zelfstandigenverklaring

Voor leden van Bovib zijn vooral de webmodule en zelfstandigenverklaring belangrijk. Een zelfstandigenverklaring betekent vrijwaring van loonheffing, pensioenregelingen en cao’s. Iedereen kan zo’n zelfstandigenverklaring vanaf 2021 downloaden vanaf de website en toevoegen als bijlage aan de overeenkomst van opdracht.

Er komt geen ambtenaar of belastinginspecteur langs. Als opdrachtgever of intermediair onderteken je de zelfstandigenverklaring samen met de zzp’er. Pas als de inspectie erom vraagt, laat je zien dat je vrijwaring heb van zaken als loonheffing.

De zelfstandigenverklaring wordt een vrijwaring die opdrachtgevers kunnen inzetten bij klussen korter dan 12 maanden en uurtarieven van 75 euro of meer. De verklaring moet opdrachtgevers extra zekerheid bieden dat zij de zzp’er mogen inhuren.Dit alles geldt dus ook voor zzp’ers die werken via tussenpartijen. Een zp-bemiddelaar kan maximaal een jaar vrijwaring krijgen voor een zelfstandige.

Opdrachtgevers gaan zo’n verklaring eisen’

Pronk verwacht dat dit gevolgen heeft voor intermediairs en brokers. “Grote kans dat opdrachtgevers mij gaan dwingen iemand te leveren met een zelfstandigenverklaring.”

En dat kan best lastig worden, zeker als het gaat om langlopende projecten. Bovendien geldt de optelregel voor het volledige concern. Wie bijvoorbeeld een jaar ingehuurd is voor een klus bij Bol.com (onderdeel van Ahold), kan niet het jaar erop een zelfstandigenverklaring krijgen voor een klus bij Etos of Gall&Gall (ook onderdeel van Ahold). Na 6 maanden pauze kan het weer wel.

Geen verplichting

Koolmees benadrukt dat de zelfstandigenverklaring niet verplicht wordt. “Het is een optionele vrijwaring”, legt hij uit. “Het uitgangspunt is ‘als je ondernemer bent, ben je ondernemer’. We hebben instrumenten om je te helpen dat duidelijk te maken. De webmodule en de zelfstandigenverklaring zijn antwoorden op onrust rondom de Wet Dba.”

Dit betekent niet dat je niet langer dan een jaar mag samenwerken, maar niet met een zelfstandigenverklaring. Je kunt wel vrijwaring krijgen via de webmodule voor opdrachten die langer duren dan een jaar. In plaats daarvan kun je ook een modelovereenkomst gebruiken of vooroverleg aanvragen met de Belastingdienst. De modelovereenkomsten blijven namelijk ook bestaan. Is de opdracht ontegenzeggelijk een opdracht en geen dienstverband? Dan heb je niets te vrezen, zegt de minister.

‘Zo werkt de markt niet’

“De zelfstandigenverklaring wordt niet verplicht, maar zo werkt de markt natuurlijk niet”, zegt Pronk. “Net zoals eerder de modelovereenkomst ook niet verplicht was. Die staat nu in het programma van eisen bij aanbestedingen. Zo gaat het dus straks ook met de webmodule en zelfstandigenverklaring.”

ZiPconomy maakte een verslag van de bijeenkomst en een overzicht van de verhelderingen. Het volledige artikel lees je hier.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.