Bovib Keurmerk

Bovib-keurmerk

Het onafhankelijke Bovib keurmerk is het eerste én enige keurmerk voor intermediairs en brokers die een inhuurketen beheren of activeren namens en voor opdrachtgevers. Het verenigt de belangrijkste elementen van NEN 4400 en ISO 9001 met specifieke eisen passend bij de werkzaamheden van deze specifieke branche.

Ondernemingen met het Bovib keurmerk borgen kwaliteit, zijn financieel gezond en houden zich aan maatregelen en geldende wet- en regelgeving bij het inzetten of activeren van een inhuurketen. Dat wordt jaarlijks getoetst via een audit door een onafhankelijke inspectie-instelling. Een wezenlijk onderdeel van deze audit is een risicoanalyse op het financieel beleid van de onderneming.

Leden met het Bovib-keurmerk houden zich aan de gedragscode.

Bovib_keur_RGB.pngWaarom het Bovib-keurmerk?

Bovib heeft om twee redenen ervoor gekozen om een eigen keurmerk te ontwikkelen. Wetgeving en andere keurmerken boden onvoldoende zekerheid voor opdrachtgevers die bij inhuur gebruik maken van intermediaire dienstverlening. Daarnaast is de maatschappelijke impact groot wanneer het fout gaat.

Voor de opdrachtgever of opdrachtnemer dient een keurmerk als herkenning van kwaliteit en betrouwbaarheid. Een keurmerk geeft de zekerheid dat aspecten die een andere partij niet zelf kan beoordelen, of niet kunnen worden afgevangen door de wet, zijn onderzocht en in orde zijn bevonden.

Bovib-leden kunnen zich met dit keurmerk kwalitatief onderscheiden in de markt. Met het Bovib-keurmerk draag je systematisch zorg voor: 

 • Een heldere en transparante rol als intermediair of broker
 • Duidelijke en begrijpelijke contracten voor alle betrokken partijen
 • Handelen conform geldende wet- en regelgeving voor én namens opdrachtgevers
 • Bewustzijn van (financiële) risico’s en committeren aan doeltreffende beheersingsmaatregelen
 • Een gedegen bedrijfsvoering met aantoonbare financiële gezondheid

Goed om te weten

Ben je al in het bezit van het SNA keurmerk en/of ISO 9001 certificaat? Dan hoef je uiteraard niet nogmaals op dezelfde elementen getoetst te worden. Wel moet je in dat geval de laatste twee inspectierapporten kunnen overleggen en mogen er op deze betreffende elementen geen non-conformiteiten zijn vastgesteld.
Meer dan een keurmerk

Maar de Bovib is meer dan een kwaliteitskeurmerk. We maken ons hard voor een sterke positie en groei van onze leden in de moderne arbeidsmarkt. We komen in Den Haag en de rest van Nederland op voor de belangen van intermediairs en brokers. We dragen het belang van de branche voor arbeidsmarkt en economie uit, zodat dat breed bekend en erkend wordt. We doen onderzoek en zetten in op het vergroten van de professionaliteit en financiële betrouwbaarheid van de branche. Zo creëren we meer draagvlak voor de onafhankelijke inhuurintermediairs en ZP bemiddelaars en zorgen we dat de jaarlijks groeiende behoefte aan flexibiliteit in Nederland effectief, zorgvuldig en vooral professioneel wordt vormgegeven.
Doelstelling

De Bovib heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter borging van kwaliteit, risicobeheersing en gezond financieel management bij intermediairs, msp’s en brokers. Wij geven hier concreet invulling aan door: 

 • Het hanteren van een vastgesteld normenkader
 • Het uitvoeren van jaarlijkse uniforme inspecties
 • Uitgevoerd door onafhankelijke inspectie-instellingen
 • Het bevorderen van certificatie van ondernemingen
Ontwikkelingen

Een keurmerk moet mee evolueren en zal daarom periodiek aanpassingen doorvoeren lettende op:

 • Veranderende wet- en regelgeving
 • Vastgestelde normen dienen ondubbelzinnig aan te sluiten op relevante wet- en regelgeving
 • Toegankelijkheid
 • Het Bovib keurmerk dient voor zowel bestaande als nieuwe leden en voor zowel grote als kleine ondernemingen toegankelijk te zijn en te blijven
 • Waarde
 • De waarde van de normen en de toetsing hiervan dienen te leiden tot een compleet, gebalanceerd en transparant eindoordeel van de inspecteur
 • Ontwikkelingen
 • Ontwikkelingen in de sector door bijvoorbeeld de opkomst van nieuwe typen dienstverlening 
Wil je dat jouw organisatie ook beschikt over het keurmerk?

 

Word dan nu lid van de Bovib! Je kunt je aanmelden via deze link:  aanmelden.

Heb je nog vragen over het keurmerk? Neem dan contact met ons op via keurmerk@bovib.nl

Heb je vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op via leden@bovib.nl 

Certificerende instellingen

Een aanmeldformulier kan verkregen worden via de website van een van de certificerende instellingen: