Bovib Keurmerk

U bent hier: Home » Bovib Keurmerk

Wat is Bovib Keurmerk?

Het Bovib keurmerk is ontstaan vanuit de behoefte van dienstverleners binnen de Bovib en haar opdrachtgevers om een toetsing uit te kunnen voeren op het type dienstverlening dat zich richt op de intermediaire (en broker) rol, daar waar het ter beschikking stellen van arbeid niet de primaire scope heeft. Omdat zowel het SNA keurmerk als het ISO keurmerk niet over de volledige elementen  beschikken die passend zijn voor het type dienstverleners van de Bovib, is er een nieuw keurmerk ontwikkeld dat toeziet op de exacte rol van de leden.
De meeste voorname doelstellingen van het keurmerk zijn:

  • Beperken risico financiële en fiscale aansprakelijkheid
  • Borgen kwaliteit van dienstverlening
  • Risicogericht denken vanuit processen

In het keurmerk zijn wel elementen uit het SNA keurmerk opgenomen alsmede elementen uit de ISO 9001 certificering gezien de waarde en het belang hiervan.

Het behalen van het keurmerk is een vereiste bij lidmaatschap van de Bovib.

Certificering

Namens Bovib toetsen de onderstaande instellingen op onafhankelijke wijze of uw bedrijf voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in het normenkader. Dit doen zij periodiek en deels steekproefsgewijs doorgaans eens per twaalf maanden. Bij bedrijven die een Bovib keurmerk (willen) voeren, controleren deze instellingen specifiek op:

  • Bovib-elementen
  • NEN-elementen
  • ISO 9001-elementen

Het complete normenkader is te verkrijgen via info@bovib.nl.

Certificerende instellingen

Een aanmeldformulier kan verkregen worden via de website van een van de  certificerende instellingen.

Bovib keurmerk: goed om te weten

Bezit u al het SNA keurmerk en/of ISO 9001 certificaat? Dan hoeft u niet nogmaals op dezelfde elementen getoetst te worden. Wel moet u in dat geval de laatste twee inspectierapporten kunnen overleggen en mogen er op deze betreffende elementen geen non-conformiteiten zijn vastgesteld.

Frequentie

1x per 12 maanden

Show Comments