Algemene Leden Vergadering

De exacte datum, locatie en tijd volgen z.s.m.