Nieuwsberichten

Bovib modelovereenkomst verlengd. Dit zijn de wijzigingen

Bovib modelovereenkomst verlengd. Dit zijn de wijzigingen

Goed nieuws: de modelovereenkomst voor tussenkomst is verlengd. Enkele onderdelen zijn aangepast, melden Karl van der Horst en advocaat Boris Emmerig.

Er is een nieuwe versie van de modelovereenkomst van Bovib. Over dit nieuwe modelcontract heeft Bovib lang en intensief overleg gehad met de Belastingdienst, vertelt Karl van der Horst.

Hij was sinds maart 2021 bezig met de verlenging van de goedkeuring. Hij voerde de gesprekken samen met Boris Emmerig, advocaat en specialist op het terrein van de modelovereenkomsten.

Gebruikelijke duur

Enkele onderdelen van de overeenkomst zijn gewijzigd. In de Beoordelingsbrief (goedkeuringsbrief) is de term ‘gebruikelijke duur’ toch weer gehanteerd als indicatie voor mogelijk fictief dienstverband.

Dat begrip stond bewust niet in de vorige modelovereenkomst van Bovib. De branchevereniging wil namelijk zoveel mogelijk helderheid geven en vindt 'gebruikelijke duur' veel te vaag, want het is ondefinieerbaar. De werkgroep blijft daarom in gesprek met de Belastingdienst over dit onderdeel.

Minder gele passages

Verder zijn op verzoek van de fiscus wat minder passages geel gemarkeerd. Dit zijn passages die voor de Belastingdienst cruciaal zijn. Als in een eigen overeenkomst die gele passages ongewijzigd terugkomen, mag zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer ervan uitgaan dat de Belastingdienst geen dienstverband zal constateren.

Bovib wilde juist extra zinnen onveranderbaar maken, om te zorgen voor meer zekerheid, overeenkomst met het keurmerk en vereenvoudiging van de handhaving.

Advies aan de leden

Van der Horst en Emmerig adviseren leden om te zorgen dat zij het Kwaliteitskeurmerk hebben. “En toets de modelovereenkomsten”, zegt Van der Horst. “Voorkom bijvoorbeeld economische afhankelijkheid bij langdurige opdrachten of opvolging opdrachten bij dezelfde opdrachtgever. Stimuleer en help kandidaten meerdere opdrachtgevers te vinden.”

Download de nieuwe overeenkomst.

Eerste modelovereenkomst voor intermediairs

Bovib wil in de modelovereenkomst juist zoveel mogelijk zekerheid bieden voor alle partijen. In 2018 keurde de fiscus voor het eerst een aparte modelovereenkomst goed waarin de rol van de intermediair expliciet is vastgelegd. Er was al langer een modelovereenkomst van de Bovib, maar die had tot dan toe alleen betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en -nemer.

Destijds duurde goedkeuring lang. Het traject met de fiscus begon in 2016 en zelfs na de goedkeuring duurde het nog 3 maanden voordat de Belastingdienst de overeenkomst publiceerde op de website.


Modelovereenkomsten

De modelovereenkomst van Bovib is bedoeld voor situaties van tussenkomst en is beschikbaar voor alle Bovib-leden. Werken volgens deze goedgekeurde modelovereenkomst leidt tot werken buiten dienstbetrekking, schrijft de Belastingdienst. Zolang betrokken partijen conform deze overeenkomst werken hoeven zij zich geen zorgen te maken over naheffingen.

Bij de introductie van de Wet DBA verwachtte de Belastingdienst dat marktpartijen in totaal enkele tientallen modelovereenkomsten zouden indienen. Het werden er vele duizenden. Veel overeenkomsten moesten vorig jaar verlengd worden. Een verlopen overeenkomst biedt namelijk geen zekerheid.


Vragen? Mail Karl van der Horst via juridisch@bovib.nl