Nieuwsberichten

Bovib over concept-wet VBAR: 'Onvoldoende balans tussen werknemer- en ondernemerschap'

Bovib over concept-wet VBAR: 'Onvoldoende balans tussen werknemer- en ondernemerschap'

De Bovib heeft een officiële reactie gestuurd op de internetconsultatie op het concept-wetsvoorstel 'Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden'. Wij vinden het voorstel niet in balans en vrezen dat het kabinet de impact ernstig onderschat.

Wij zijn kritisch op het wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (Wet VBAR) dat demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) begin oktober presenteerde. Daarom hebben we een officiële reactie ingediend op de internetconsultatie.

Onze standpunten in het kort:

  • De Bovib is positief over het rechtsvermoeden van werknemerschap onder een uurtarief van €32,24.
  • In het voorstel is onvoldoende balans tussen het werknemerschap en het ondernemerschap. Alleen al vanwege de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid zou eerst moeten worden getoetst of iemand evident ondernemer is. Als dat zo is kom je aan de andere criteria niet toe en wordt daar dus ook geen handhavingscapaciteit aan verspild.
  • De impact van het wetsvoorstel op de beschikbaarheid van arbeid wordt ernstig onderschat. De kans op ongewenste uitstroom uit bepaalde beroepen en sectoren, veroorzaakt door de door dit wetsvoorstel sterk toegenomen onzekerheid, is levensgroot.
  • De betaalbaarheid en de financiële houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel kan alleen worden gegarandeerd door het verplicht open te
    stellen voor alle werkenden. Dit stelsel is tenslotte gebaseerd is op solidariteit en het spreiden van risico’s.

We voorzien grote problemen bij inleners, waaronder de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en het CJIB. Die krijgen opnieuw te maken met onduidelijke wetgeving en grotere administratieve lasten en risico’s. Als het wetsvoorstel zo wordt ingevoerd, verwachten wij een herhaling van de paniekreactie in de markt na de invoering van de Wet DBA. Dat leidde uiteindelijk tot het huidige handhavingsmoratorium.

Download hier onze volledige brief. Meer weten? Lees de eerdere reactie van Bovib-voorzitter Marc Nijhuis.

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen