Nieuwsberichten

Bovib reageert op Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarktbeleid: 'Goede eerste stap'

Bovib reageert op Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarktbeleid: 'Goede eerste stap'

Bovib is blij dat minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) nog voor het zomerreces haar plannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt bekend heeft gemaakt.

De minister stuurde dinsdag haar hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer. Van Gennip beschrijft onder andere dat ze maatregelen wil nemen om een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen te creëren, met meer duidelijkheid over de vraag wanneer iemand als zelfstandige mag werken.

Meer duidelijkheid

Hiermee zet zij een goede stap vooruit na jaren van onduidelijkheid rondom de Wet DBA en de discussie over de kwalificatie van arbeidsrelaties. De Bovib is tevreden over de erkenning en toegevoegde waarde van het zelfstandig ondernemerschap voor bedrijven en de Nederlandse economie.

"De minister schrijft weliswaar dat er momenteel te veel flex is, maar ze benadrukt ook de belangrijke rol die flexibele arbeid heeft voor organisaties", zegt Sem Overduin, lid van Bovib-werkgroep Lobby. "Ze schept meer duidelijkheid over hoe zij de rol van flex in de toekomst ziet, dat was erg gewenst. Het is terecht dat de minister uitzoekt hoe zij heldere kaders kan bepalen voor werken met zelfstandigen. Alle betrokken partijen zijn toe aan duidelijke kaders. De stip op de horizon staat, nu moeten we met elkaar nadenken over hoe we daar komen.”

Inspiratie uit België en SER-advies

De minister schrijft dat zij uitzoekt wat wij kunnen leren van de manier waarop in België omgegaan wordt met de vraag wanneer een opdrachtgever een zelfstandige mag inhuren. Heel verstandig, vindt Bovib. In ons position paper dat wij stuurden naar Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers noemden wij ook de Belgische Arbeidsrelatiewet als oplossingsrichting. Het is goed om te lezen dat de Belgische wet- en regelgeving rondom de kwalificatie van arbeidsrelaties als serieuze optie onderzocht wordt.

Wij verwachten dat een combinatie van verschillende oplossingen het best werkt. Zo pleitten wij ervoor het Belgisch model aan te vullen met het idee van de SER. De Sociaal Economische Raad stelt voor om onder een bepaald tarief een rechtsvermoeden van werknemerschap toe te passen.

We vinden het dan ook heel positief dat dit rechtsvermoeden onderdeel is van de plannen van het kabinet. Overduin: “Wij hopen dat dit rechtsvermoeden de positie van een kwetsbare groep werkenden versterkt, terwijl zelfredzame zelfstandigen de ruimte krijgen om te ondernemen. In de uitvoering zien we nog wel wat uitdagingen. We denken hier graag over mee.”

Duidelijkere criteria voor 'gezag'

Verder wil het kabinet het begrip ‘gezag’ verduidelijken. Een gezagsverhouding is namelijk een belangrijke aanwijzing voor werknemerschap, maar het is nu onduidelijk wanneer een werkgever en een werkende een gezagsrelatie hebben. Dat wil Van Gennip ophelderen met duidelijke criteria.

Bovib blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. In het najaar zal de minister van SZW meer laten weten over de invulling van het begrip 'gezag'. Als kennispartner blijven wij in contact met het ministerie van Sociale Zaken en Tweede Kamerleden. Wij denken graag mee over toetsingscriteria die aansluiten bij de praktijk.

Verantwoordelijkheid van de branche

Als kwetsbare groepen werkenden beter beschermd zijn, bijvoorbeeld met een rechtsvermoeden, dan kan de Bovib zelfstandigen die werken met hogere uurtarieven helpen voldoen aan wet- en regelgeving. “Als duidelijk is aan welke criteria een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie moet voldoen, dan kunnen wij die toetsingscriteria opnemen in het Bovib-keurmerk. Als intermediair zijn wij dé partij om onze opdrachtgevers te adviseren over compliance. Daar zit onze toegevoegde waarde.”

Om een goede oplossing te vinden moeten politiek, sociale partners en het bedrijfsleven allen hun steentje bijdragen, zegt Overduin namens Bovib. "Als branchevereniging vertegenwoordigen wij een economisch belang van 4 miljard euro in Nederland. Jaarlijks verschaffen wij aan vele tienduizenden mensen werk. Die verantwoordelijkheid voelen wij en daar willen we ook naar handelen.”

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen