Nieuwsberichten

Bovib vreest gevolgen wetsvoorstel VBAR voor leden, inleners en zelfstandigen

Bovib vreest gevolgen wetsvoorstel VBAR voor leden, inleners en zelfstandigen

De Bovib is teleurgesteld in het nieuwe wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (Wet VBAR). Voorzitter Marc Nijhuis: ‘Dit is geen problemen oplossen, maar problemen creëren.’

Helaas neemt demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de aard van de werkzaamheden als uitgangspunt om te bepalen of iemand het werk kan uitvoeren als zelfstandige. Dat bleek vrijdag uit haar wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (Wet VBAR).

Verkeerd uitgangspunt

De Bovib droeg actief bij in de klankbordgroep-overleggen op het ministerie van SZW en pleit er van begin af aan voor juist de werkende als uitgangspunt te nemen. Op die manier is het mogelijk evident zelfstandigen ook echt als zelfstandigen te beschouwen. De aard van de werkzaamheden is tenslotte veel minder relevant voor de bepaling of iemand juridisch en fiscaal een zelfstandig ondernemer is.

De Bovib maakt zich ernstige zorgen over de uitwerking van het huidige wetsvoorstel. Het begrip ‘gezag’ is niet verduidelijkt met het subjectieve begrip ‘inbedding’, terwijl verduidelijking juist het doel van deze wet is. Dat komt onder andere doordat de weging van de criteria niet in de wet is vastgelegd. Het kan daardoor zo zijn dat bepaald werk in de ene organisatie wel als zelfstandige mag worden uitgevoerd, maar precies hetzelfde werk in een andere sector als ‘ingebed’ wordt beschouwd.

De Bovib kan zich wel vinden in het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bij een relatief laag uurtarief. De Bovib ziet dit als goede oplossing voor schijnconstructies. Schijnzelfstandigheid is tenslotte voornamelijk een probleem bij laagbetaalde arbeid.

Zelfstandige als paria

Al met al ziet de Bovib ziet grote uitdagingen voor de opdrachtgevers (inleners) van haar leden. Die krijgen opnieuw te maken met onduidelijke wetgeving en grotere administratieve lasten en risico’s. De gevolgen voor het inhuurbeleid van de inleners en de consequenties voor zelfstandig werkend Nederland zijn niet te overzien. De Bovib verwacht een herhaling van de paniekreactie in de markt na de invoering van de Wet DBA. Dat leidde uiteindelijk tot het huidige handhavingsmoratorium.

De Bovib blijft zich inzetten voor een prominente en onafhankelijke rol van de zelfstandige op de arbeidsmarkt. Het huidige wetsvoorstel zal zelfstandigen flink beperken in hun keuzevrijheid voor het ondernemerschap. Veel opdrachten en werkzaamheden zullen enkel in een arbeidsovereenkomst uitgevoerd mogen worden. De huidige wet behandelt de zelfstandige als een paria. Dit is geen problemen oplossen, maar problemen creëren.

Marc Nijhuis

Voorzitter Bovib - De vereniging en brancheorganisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs en brokers in Nederland

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen