Nieuwsberichten

Debat arbeidsmarktbeleid: minister Sociale Zaken kijkt naar België om wetgeving kwalificatie arbeidsrelatie te verduidelijken

Debat arbeidsmarktbeleid: minister Sociale Zaken kijkt naar België om wetgeving kwalificatie arbeidsrelatie te verduidelijken

Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip sprak woensdag voor het eerst met de Kamercommissie over het arbeidsmarktbeleid. Sem Overduin van Bovib volgde het debat. “Door de vele onderwerpen op de agenda was het versnipperd, maar ik zie ook positieve punten.”

Er stond eigenlijk te veel op de agenda van het eerste commissiedebat van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: van schaarste op de arbeidsmarkt tot misstanden bij PostNL. Een groot deel van het debat ging over zzp-zaken, zoals de kwalificatie van de arbeidsrelatie (is iemand zzp’er of werknemer?) en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (zzp-aov).

“Het was een versnipperd debat”, zegt Sem Overduin, lid van de werkgroep Lobby. “Er werden zoveel onderwerpen besproken, dat er nauwelijks echt inhoudelijk met elkaar van gedachten gewisseld kon worden. Partijen benoemden vooral hun eigen belangrijkste punten. Dat is een gemiste kans, want het politieke debat over de arbeidsmarkt en zzp’ers wordt al regelmatig gevoerd op basis van emoties en aannames.”

Op 30 juni komt er nog een apart commissiedebat over zzp-beleid. Hierbij verwachten we meer focus.

Kamer heeft beter beeld van de zzp’er

“Ik merk wel dat commissieleden een beter beeld hebben van de heterogene groep zzp’ers”, zegt Overduin. “Als branchevereniging zetten wij ons in om hen te informeren en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Kamerleden erkennen nu dat zzp’ers verschillende wensen, behoeftes en startmotieven hebben. Het is een positieve ontwikkeling dat zij zien dat zzp’ers er echt in alle soorten en maten zijn. Dat is cruciaal om in ogenschouw te nemen bij het opstellen van beleid."

Minister kijkt naar Belgische wet

Verder is de Bovib ook blij dat de minister expliciet het Belgisch model noemt als mogelijke oplossingsrichting voor het kwalificatievraagstuk. De politiek worstelt al jaren met de vraag wanneer iemand ingehuurd mag worden als zelfstandige. In ons position paper noemen wij de Belgische Arbeidsrelatiewet als denkrichting om serieus naar te kijken. Wij stuurden onze aanbevelingen voorafgaand aan het debat naar Tweede Kamerleden.

“Het Belgisch model is een stuk duidelijker en eenvoudiger”, zegt Overduin. “De Belgische wet gaat uit van een beperkt aantal criteria om te bepalen of iemand zelfstandige is of niet. Daarnaast zijn er aanvullende criteria voor een zestal sectoren die als fraudegevoelig zijn aangewezen. Die sectorale benadering maakt handhaving effectiever."

Hij benadrukt dat het Belgische model ook niet perfect is. "En de fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van zelfstandigen is anders in België dan in Nederland. Laten we dus vooral de pluspunten meenemen naar Nederland en het model hier op onze situatie toespitsen.”

Bovib draagt graag bij

Dat Van Gennip serieus naar dit Belgisch model kijkt, is positief. Bovib kijkt uit naar de uitwerking van de plannen in de brief die de minister voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.

“We hopen op concretere beleidsvoorstellen en een stappenplan met tijdlijn”, zegt Overduin. “Wij dragen graag ons steentje bij als het gaat om verbetering van de wetgeving, verdere implementatie en handhaving op schijnzelfstandigheid. Dat is makkelijker als we weten waar we rekening mee moeten houden. We vragen de minister: blijf met de branche in contact, want onze leden hebben veel kennis en expertise!”

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen