Nieuwsberichten

Ledenvergadering 28 juni 2021, een verslag

Ledenvergadering 28 juni 2021, een verslag

Een verslag van de ledenvergadering die plaatsvond op maandag 28 juni 2021, met een algemene update van voorzitter Frederieke Schmidt Crans en updates vanuit de werkgroepen: Communicatie, PR en Marketing (door Arno Pronk), Leden (door Saskia Kapper), Broker (door Okke van Meerwijk) ZZP (door Lars van Beek) en Kwaliteit-Keurmerk (door Frederieke Schmidt Crans).

Algemene update (door voorzitter Frederieke Schmidt Crans)

Gemeente Amsterdam

Er is onrust ontstaan onder zelfstandigen en intermediairs nadat de Gemeente Amsterdam heeft laten weten per 1 oktober volledig Wet DBA-proof te willen zijn en daarvoor de webmodule als leidend te zien. De Bovib stelt dat door deze ‘verkeerde interpretatie’ door de gemeente zelfstandigen en intermediairs de dupe dreigen te worden. De Bovib heeft daarom een aangetekende brief gestuurd naar de gemeente met het verzoek in overleg te treden. De voorzitter benadrukt dat het hierbij vooral gaat om het wijzen op de communicatie en procedures in de hoop de onrust weg te kunnen nemen. De Bovib verwacht op korte termijn een reactie van de gemeente Amsterdam. Een update volgt later.

Aansluiting VNO-NCW

De voorzitter laat weten dat de gesprekken over aansluiting met VNO-NCW nog gaande zijn. Een discussiepunt is het contributiestelsel. Verwacht wordt dat men hier wel uitkomt. De belangrijkste reden voor aansluiting met de werkgeversorganisatie is dat dit uiteraard de invloed in Den Haag zal vergroten.

Update Werkgroep Communicatie, PR en Marketing (door Arno Pronk)

  • De Bovib treedt actief naar buiten met de nieuwe huisstijl en het logo. Dat gebeurt via publicaties en nieuwsbrieven. Alle leden ontvangen binnenkort de formaten (digitaal) van de huisstijl en het logo om te kunnen gebruiken in hun eigen communicatie.
  • Een aantal leden heeft gemerkt dat zij nog niet op de site vermeld zijn. Deze leden worden verzocht hun logo, NAW-gegevens en introtekstje te mailen naar: communicatie@bovib.nl, zodat dit alsnog gedaan kan worden.
  • Ook blijkt dat nog niet alle leden in de mailinglijst staan. Dat is wel van belang om alle informatie van de Bovib te kunnen ontvangen. Daarom verzoekt de Werkgroep leden die de mailingen nu nog niet ontvangen, hun e-mailadres door te geven (communicatie@bovib.nl).
  • De Bovib streeft ernaar regelmatig in de (vak)media naar buiten te treden (i.s.m. ZiPconomy). Er is ruimte in de contentkalender voor leden die hieraan behoefte hebben. Ideeën voor onderwerpen en interviews zijn dus welkom.
  • save the date: op 6 juli a.s. van 15.00 - 16.30 uur vindt het WDBA webinar plaats, waarbij leden en hun opdrachtgevers helemaal worden bijgepraat over de stand van zaken. Leden ontvangen deze week nog een link voor deelname.

Update Werkgroep Leden (door Saskia Kapper)

Brochure

De nieuwe brochure is uit en hiervoor wordt via artikelen en mailingen aandacht gevraagd.
Het kunnen toesturen van de brochure als tastbaar instrument naar (potentiële) leden past in de filosofie van de leden-journey (vergelijk candidate journey), waarbij een ‘doorlopend gesprek’ (‘volgordelijkheid’) met nieuwe leden is en op meerdere momenten, op verschillende manieren contact wordt gelegd. Ook zal de Werkgroep actief potentiële leden gaan benaderen, waarbij een beroep zal worden gedaan op leden om hun netwerk in te zetten.

Bovib Business Club

In september vindt het eerste live-event (na coronacrisis) plaats; een netwerkbijeenkomst/borrel. Het streven is hier ook de Bovib Business Club te lanceren.

Werkgroep Broker (door Okke van Meerwijk)

De Werkgroep legt de laatste hand aan het definiëren van ‘de broker’.

Dat is nodig want er bestaan nog altijd misverstanden over; bij opdrachtgevers is er soms onduidelijkheid over het verschil tussen een MSP en een broker. Het is dus zaak de broker duidelijker te positioneren.

De Werkgroep wil daarnaast aansluiten bij de ledenwerving om het netwerk van brokers te ontsluiten.

Werkgroep ZZP (door Lars van Beek)

Er gebeurt veel op zzp-gebied en de Werkgroep kan leden bijstaan waar nodig. De Werkgroep is bedoeld om dienstverlening te kunnen leveren en roept leden dan ook op zich te melden.

Werkgroep Kwaliteit-Keurmerk (door Frederieke Schmidt Crans)

De Werkgroep heeft de laatste tijd hard gewerkt aan het doorontwikkelen van het keurmerk en komt met een voorstel tot aanpassingen.

Aanleiding is het faillissement van TCP in 2019. Daarop zijn de normen in april 2020 aangescherpt. Een van die normen is dat de current ratio >1 moet zijn. In een artikel in Flexmarkt reageerde Han Kolff (HeadFirst) hierop en leken HeadFirst en Bovib tegenover elkaar te staan.

Dit was aanleiding om in gesprek te gaan. De werkgroep is, samen met een inspectie-instelling en meerdere leden, gekomen tot een beter, breed gedragen alternatief.

Kort samengevat: in plaats van beoordeling van één KPI (current ratio), wordt een risicoanalyse vast onderdeel van de audit. (De current ratio en cashmanagementprocedure verschuiven van het normenkader naar de risicoanalyse.) In die risicoanalyse zitten vier elementen: klantafhankelijkheid, debiteuren en voorfinanciering, ratio’s en financiering derden. Deze onderdelen worden in samenhang bekeken, waarbij ook wordt gekeken naar welke beheersmaatregelen een lid neemt bij een bepaald risico.

Volgens de Werkgroep biedt deze ‘uitgebalanceerde mix’ een veel genuanceerder beeld van de financiële situatie. Uiteindelijk doel is immers dat er financiële zorgvuldigheid wordt betracht en dat leden dit via beleid borgen en risico’s minimaliseren.

Het is de bedoeling deze aanpassing van het keurmerk van 1 juli a.s. in te laten gaan.

Wat betreft het keurmerk is er overigens nog een wijziging: op verzoek van meerdere leden wordt de 5%-norm van SNA-gecertificeerde partijen losgelaten (gaat uit het normenkader).

Alle details en informatie ontvangen de leden uiteraard nog.

Voorzitter Frederieke Schmidt Crans spreekt de wens uit elkaar na de zomer in september eindelijk weer live te ontmoeten tijdens de volgende bijeenkomst/borrel!

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen