Nieuwsberichten

Ledenvergadering Bovib, 8 maart 2021

Ledenvergadering Bovib, 8 maart 2021

Voorzitter Frederieke Schmidt Crans over de actuele zaken die spelen: in deze verkiezingstijd is met name de Werkgroep Lobby druk bezig de driehoeksrelatie zzp-bemiddeling op de politieke agenda te krijgen en houden. Bij het uitdragen van Bovib’s visie op de arbeidsmarkt en de rol van intermediairs zoekt de Bovib nadrukkelijk naar samenwerkingen.

Webmodule

De voorzitter is kritisch over de webmodule. Veel leden zijn hiermee aan het testen en de bevindingen zijn niet erg positief. Het kost heel veel tijd, de tussenkomst-variant zit er niet in en het lijkt er bijna op de uitkomst van te voren vaststaat. “In de webmodule wijst de pijl maar één kant op: arbeidsrelatie.”

De Werkgroep Webmodule is hiermee bezig en de Bovib wil graag in gesprek met de beleidsmakers. “Wij moeten aan tafel komen zitten”, zegt Frederieke Schmidt Crans. De Bovib wil graag dat bij beleid over zzp-wetgeving het ondernemerschap even zwaar meeweegt als het arbeidsrechtelijke aspect.

Op de vraag van Sander de Leeuw hoe leden in de tussentijd het beste kunnen handelen, adviseert de voorzitter: hanteer vooralsnog de modelovereenkomsten. Dat biedt de meeste zekerheid op dit moment.

Update Werkgroep Kwaliteit (door Patricia Boer)

Stand van zaken:

-de opleiding inhuurconsultant: er wordt gewerkt aan het harmoniseren en eind maart is er overleg met de inspectie-instellingen

-de normaanpassing van het keurmerk (financiële paragraaf): op 15 maart is er overleg (over de financiële paragraaf) met het ministerie van Financiën

De Bovib is ambitieus als het gaat om het keurmerk. De Werkgroep Lobby is in overleg met de Belastingdienst. De Bovib wil het kwaliteitskeurmerk graag ‘marktbreed doorontwikkelen’.

Het keurmerk moet niet alleen staan voor de kwaliteit van dienstverlening van de leden, maar de voorzitter ziet het commiteren aan het keurmerk ook als een vorm van ‘horizontaal toezicht’ op de markt. Vandaar het overleg met het ministerie van Financiën.

De Bovib laat hiermee zien dat het meer doet dan sec vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dat past in het streven de toegevoegde waarde van de dienstverlening goed naar buiten te brengen (positionering).

Update Werkgroep Communicatie, PR en Marketing (Arno Pronk)

Er ligt nu (in concept) een contentregieplan (opgesteld ism ZiPconomy). Daaruit volgt een contentkalender die ervoor gaat zorgen dat er een continue stroom content over de Bovib komt.

In de contentkalender staan doorlopende thema’s, zoals nieuws vanuit de werkgroepen, interviews met leden, trajecten als de opleiding inhuurconsultant, en actuele politieke thema’s. (En er is aandacht voor de op te zetten Bovib-business club).

Arno Pronk zegt dat ook ideeën van leden buiten de werkgroep zeer welkom zijn!

De content wordt gepubliceerd op de Bovib-site, ZiPconomy en via andere relevante kanalen.

In de communicatie ligt de nadruk op de merkbelofte, positionering, kwaliteitsstandaard (keurmerk, opleiding). Doel is om de Bovib sterk voor het voetlicht te brengen en groei van het aantal leden realiseren.

Informatiebrochure

Als onderdeel van de campagne om nieuwe leden te werven legt de werkgroep op dit moment de laatste hand aan de informatiebrochure (tzt digitaal beschikbaar), die zal worden gebruikt voor een mailing aan potentiële leden.

Hopelijk kan in juni (als de coronacrisis dat toelaat) de campagne worden afgesloten met een BBQ met (potentiële) nieuwe en bestaande leden.

Contact in coronatijd

De voorzitter sluit zich daar bij aan en vraagt leden vooral op om het te laten weten als zij vinden dat er onderwerpen zijn die (meer) aandacht verdienen. Frederieke Schmidt Crans: “In coronatijd zien we elkaar weinig. We willen niet dat er thema’s blijven liggen en input missen.”

De voorzitter roept leden die door de coronacrisis in problemen komen dan ook op contact te zoeken. “Laat het weten. Wij kunnen meedenken, een luisterend oor zijn. Maak gebruik van de netwerkfunctie van de Bovib.”

Reacties

Log in to read and post comments