Nieuwsberichten

Mathijs Bouman: 'Nieuwe arbeidsmarktwetgeving? Alleen maar ruzie!'

Mathijs Bouman: 'Nieuwe arbeidsmarktwetgeving? Alleen maar ruzie!'

Econoom en journalist Mathijs Bouman voorspelde tijdens onze ledenbijeenkomst dat het huidige kabinet niet zal doen om de gebrekkige arbeidsmarktwetgeving te repareren. "Er zal alleen maar ruzie in Den Haag ontstaan.” Bovib komt op voor de belangen van zijn achterban en wil als sparringspartner voor Den Haag de schade beperken.

Journalist en econoom Mathijs Bouman sprak tijdens onze ledenbijeenkomst in Nieuwegein. Hij heeft lage verwachtingen van de politiek: "In het coalitieakkoord staat dat het kabinet het advies van de commissie Borstlap en/of het SER MLT-advies gaat uitvoeren, maar wat betekent dat?" vroeg hij zich af. "De commissie Borstlap heeft geen uitgewerkt plan op tafel gelegd, maar aanbevelingen gedaan op basis waarvan je beleid moet ontwikkelen."

Bouman betwijfelt of dat beleid er deze kabinetsperiode komt. "Ik denk dat er niet veel gaat gebeuren, behalve als het echt moet, bijvoorbeeld na rechterlijke uitspraken."

‘Niet geld, maar gebrek aan mensen is het probleem’

Minister Karien van Gennip (SZW) heeft aangekondigd voor de zomer met een ‘hoofdlijnenbrief arbeidsmarktbeleid’ te komen. De markt kijkt reikhalzend uit naar de eerste antwoorden op grote vragen als ‘wordt flex echt alleen beperkt tot ziek en piek?' en 'wordt vast echt minder vast?’

Vast niet, denk Bouman. Overigens lossen die antwoorden het probleem op de arbeidsmarkt niet op, zegt hij. "De krapte op de arbeidsmarkt is een macro-economisch probleem. Geld is niet het probleem, maar (het gebrek aan) mensen."

De kritiek vanuit Den Haag dat flexwerk is toegenomen de afgelopen twee jaar, vindt Bouman ook raar. "Dat flex groeit is juist de bedoeling bij herstel na een crisis."

Bovib wil bijdragen aan werkbare wetgeving

"Het is essentieel dat wij, samen met andere brancheorganisaties, aan Den Haag laten zien wat onze toegevoegde waarde is", zei Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans tijdens de ledenbijeenkomst. “De flexmarkt groeit en er is grote schaarste op de arbeidsmarkt, dit zien we inmiddels in alle sectoren. Wij hebben daarin een belangrijke rol. Onze leden ondersteunen opdrachtgevers bij het ontsluiten van de arbeidsmarkt, om het vervolgens zowel juridisch als fiscaal in goede banen te leiden.”

Een van de speerpunten voor Bovib dit jaar is dan ook de draad oppakken met het nieuwe kabinet om op te komen voor de belangen van inhuur-intermediairs en brokers én gezamenlijk te werken aan een langetermijnvisie voor een gezonde en moderne arbeidsmarkt.

Schade beperken

"En op korte termijn willen we de schade rondom zzp-wetgeving beperken", zei Schmidt Crans. Zij doelt daarbij op de omstreden webmodule, die misschien toch een vervolg krijgt na de pilot. "Wij zien dat liever niet gebeuren, maar als het er toch van komt, willen we graag aan tafel zitten om hier invulling aan te geven."

Bovib ziet zichzelf graag als sparringpartner. "Wij kunnen en willen bijdragen aan het opstellen van een modern arbeidsmarktbeleid, het implementeren en de handhaving daarvan. En daar willen we ook opdrachtgevers bij betrekken." De redenering hierachter is logisch; na het Wet DBA-debacle zou de politiek er goed aan doen om voor nieuwe - wel werkbare - wetgeving een beroep te doen om de praktijkkennis en expertise uit de markt.

Dit artikel verscheen ook op ZiPconomy.nl

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen