Nieuwsberichten

Oproep Bovib en andere ondernemersorganisaties: stop met de webmodule

Oproep Bovib en andere ondernemersorganisaties: stop met de webmodule

Naar aanleiding van de zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ van de bewindspersonen Koolmees en Vijlbrief stellen vijf ondernemersorganisaties - naast Bovib ook AWVN, PZO, NBBU en I ZO Nederland - gezamenlijk voor om voorlopig te stoppen met de webmodule. De uitkomsten van de proef met de webmodule bieden in teveel gevallen geen zekerheid aan de zzp’er en zijn opdrachtgever. Dit terwijl zekerheid bieden (vooraf) nu juist het primaire doel van de webmodule is. Eerst moet de onderliggende wetgeving aangepast worden en daarna kunnen praktische uitvoeringsoplossingen bedacht worden. De huidige volgorde is gewoon verkeerd. Nu verder praten over deze of andere varianten van de webmodule heeft geen zin.

Wijzig wetgeving eerst

Uit de voortgangsbrief van de bewindspersonen blijkt dat de webmodule in de huidige vorm in bijna 30% van de gevallen geen zekerheid kan bieden. De gezamenlijke ondernemersorganisaties stellen dat zo’n hoog percentage onzekerheid aantoont dat dit instrument niet gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is. De belangrijkste oorzaak van het falen is dat de wetgeving die ten grondslag ligt aan de webmodule ongewijzigd is gebleven. Deze moet eerst gewijzigd worden en dan pas kan een praktische oplossing gevonden worden voor het verstrekken van zekerheid vooraf.

Extra variant webmodule

De voortgangsbrief maakt – ten slotte – melding van voortgaande gesprekken met vertegenwoordigende ondernemersorganisaties over een extra variant van de webmodule voor tussenkomstsituaties. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Vanwege het te verwachten magere resultaat van zo’n variant hebben de vertegenwoordigende ondernemersorganisaties het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in de huidige omstandigheden verdere gesprekken niet zinvol te achten.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen