Nieuwsberichten

Reactie Bovib regeerakkoord: ‘Veel hangt af van uitwerking, wij willen zo snel mogelijk om tafel’

Reactie Bovib regeerakkoord: ‘Veel hangt af van uitwerking, wij willen zo snel mogelijk om tafel’

Bovib ziet in het coalitieakkoord goede handvatten om tot duidelijke wetgeving voor een flexibele, toekomstbestendige arbeidsmarkt te komen. Daarbij hangt veel af van de uitwerking van de ambities in het akkoord.

Webmodule. We zien dat het kabinet nog veel zaken moet uitwerken, bijvoorbeeld de realisatie van een werkbare webmodule. Frederieke Schmidt Crans, voorzitter van Bovib: “De webmodule kan zekerheid voor zzp’ers over de aard van de arbeidsrelatie ondersteunen. Een goed doordachte uitwerking van de webmodule is daarvoor essentieel. Een goede uitrol kan alleen in samenspraak met alle relevante stakeholders tot stand komen. Wat mij betreft gaat Bovib daarom zo snel mogelijk samen met andere partijen en de nieuwe bewindspersoon om tafel.”

Beoordeel zelfstandigen op basis van hun bewuste keuze voor het ondernemerschap. In het politieke debat worden zelfstandigen te vaak geframed als één homogene groep, terwijl de onderlinge verschillen groot zijn. In het regeerakkoord staan de voornemens om uitbuiting op de arbeidsmarkt tegen te gaan en onzekerheid te verkleinen. Dat wil de coalitie bereiken door bijvoorbeeld betere publiekrechtelijke handhaving.

Schmidt Crans noemt dat een ‘broodnodige stap’ om kwetsbare en onvrijwillige zelfstandigen te beschermen. “Tegelijkertijd moeten we waken voor te generieke maatregelen die geen recht doen aan bewust gekozen ondernemerschap”, zegt zij. “We zijn daarom ook blij dat de coalitie echte zelfstandigen wil ondersteunen en ondernemerschap stimuleert.”

In lijn met het SER MLT-advies moedigt Bovib de coalitie aan oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter te reguleren.

Garanties voor kwaliteit, transparantie, en betrouwbaarheid. Schmidt Crans: “Afgelopen jaren heb ik als voorzitter vele gesprekken gevoerd met stakeholders in het politieke en maatschappelijke veld over de toenemende behoefte aan flexibiliteit in Nederland. Bedrijven die dit professioneel en gedegen organiseren kunnen helpen de arbeidsmarkt van de toekomst effectief en efficiënt vorm te geven. Misbruik voorkomen heeft de hoogste prioriteit, zowel voor Bovib als voor het toekomstige kabinet.”

Als brancheorganisatie neemt Bovib verantwoordelijkheid: daartoe is het Bovib-keurmerk opgericht. Dit keurmerk staat garant voor de kwaliteit van ons type dienstverlening en draagt bij aan transparantie, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Bij nadere uitwerking en uitvoering is samenwerking met alle betrokken stakeholders noodzakelijk. Intermediairs laten arbeidsrelaties zo goed mogelijk aansluiten bij voorkeuren van het type werk. Op deze manier matchen zij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en leveren zij een belangrijke bijdrage aan de wendbaarheid van de Nederlandse economie.

Ook zorgen intermediairs voor naleving van de complexe wet- en regelgeving door zowel zelfstandige als inlener. Schmidt Crans: “We zien dat veel voorstellen van de coalitie nog nader uitgewerkt moeten worden. We roepen het kabinet op intermediairs te betrekken."

De Bovib is de grootste branchevereniging voor onafhankelijk en kwalitatieve intermediairs en brokers en behartigt de belangen van meer dan veertig bedrijven die samen een economisch belang vertegenwoordigen van circa 4 miljard euro. Jaarlijks verschaffen onze leden werk aan vele tienduizenden mensen. Schmidt Crans: "Onze leden delen hun jarenlange kennis en ervaring graag om samen tot een toekomstbestendige en flexibele arbeidsmarkt te komen.”

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen