Nieuwsberichten

Rondetafelsessies over kwalitatief aanbesteden

Rondetafelsessies over kwalitatief aanbesteden

Dit voorjaar organiseren wij drie rondetafelsessies over onder andere aanbestedingen, de waarde van het keurmerk en actuele ontwikkelingen. De data zijn 12 & 19 mei en 2 juni van 10.00 – 12.00 uur. Locatie: Dynahouse te Nieuwegein.

Eerlijke beoordelingsmethode

Tijdens de rondetafels bespreken we ook een nieuwe uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE): een aanbestedende dienst mag niet meer de marge van de leverancier als gunningscriterium bij bemiddeling van extern personeel hanteren. Lees meer over dit onderwerp op ZiPconomy.

De uitspraak van de CvAE heeft flinke gevolgen voor toekomstige aanbestedingen. De Bovib volgt de uitspraak en verdere ontwikkeling natuurlijk met interesse. Voor de brancheorganisatie voor intermediairs en brokers is uitspraak van de CvAE aanleiding om met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten om tot betere alternatieven dan marge als gunningscriterium te komen.Wij roepen leden, andere inschrijvende partijen, opdrachtgevers, inkooporganisaties en adviesbureaus op mee te praten.

Meld je nu aan! Mail jouw voorkeur voor een datum naar evenementen@bovib.nl.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen