Nieuwsberichten

Verslag tweede ArbeidsmarktPoort: Eerst maar eens een goede zzp-wet

Verslag tweede ArbeidsmarktPoort: Eerst maar eens een goede zzp-wet

De Bovib, ONL voor Ondernemers en VvDN organiseerden voor de tweede keer een Arbeidsmarktpoort. Politici, polder en zzp-organisaties debatteerden over de toekomst van de arbeidsmarkt, de verkiezingen en de rol van de zzp'er. Een verslag.

De arbeidsmarkt verdient in de huidige verkiezingsstrijd een prominente rol. Daarover zijn enkele kopstukken in Den Haag en topmensen van flexbedrijven het eens. Maar zij botsen met elkaar als het om zzp’ers gaat. De één wil zelfstandigen tegen wil en dank beschermen, de ander mist de keuzevrijheid. Zeker in de nieuwe zzp-wet.

Dat was de conclusie van de ArbeidsmarktPoort op 24 oktober. Voor de tweede keer organiseerden brancheverenigingen Bovib, ONL en VvDN zo'n discussie bij Nieuwspoort in Den Haag. Het was een drukbezochte bijeenkomst en panelleider Felix Rottenberg (voormalig PvdA-politicus) had zijn handen vol aan de discussie tussen politiek, polder en praktijk. In het panel zaten Irmgard Borghouts, bijzonder hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid (Universiteit Tilburg), Stan Kaatee, Directeur-Generaal Werk op het Ministerie van SZW en Kim Putters, voorzitter van de SER.

Arbeidsmarkt topprioriteit

Kim Putters trapte af met een duidelijke boodschap aan de politiek. “Misschien moeten politieke partijen hun eigen programma’s nog eens nakijken. Want als ik de verkiezingsprogramma’s lees krijg ik de indruk dat de arbeidsmarkt niet tot de grootste prioriteiten behoort”, zei Putters. “Dat is toch gek, want een goed functionerende arbeidsmarkt is de sleutel om de grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Ik heb het gevoel dat de politiek niet beseft hoe belangrijk de arbeidsmarkt is voor het realiseren van de transities (verduurzaming, energietransitie, digitalisering, red.).”

Volgens Putters vraagt de structurele krapte op de arbeidsmarkt dringend om antwoorden. “Wat wordt het arbeidsmarktbeleid voor de lange termijn, in welke sectoren van de economie willen we investeren? Die keuzes moeten worden gemaakt en dat moet een belangrijk thema in de verkiezingen zijn.”

De belangrijkste oplossingen zijn volgens Putters investeren in een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van werknemers en het toegankelijk (lees: betaalbaar) houden van de kinderopvang. “Dat moet in vette letters in het regeerakkoord komen!”

Arbeidsmarktconservatisme

De vertegenwoordigers van brancheorganisatie en de top van grote bedrijven waren het daar natuurlijk wel mee eens. Maar er was zeker ook kritiek op de panelleden die telkens over ‘werknemers’ spraken, bijvoorbeeld van Roos Wouters (De Werkvereniging). “Er zijn 2,5 miljoen werkenden – van job hoppers die liever tijdelijke banen hebben tot zzp’ers – die niet meegenomen worden in de plannen. Waarom gaat de politiek voorbij aan de wil (wensen) van de modern werkenden.”

Marion van Happen (CEO HeadFirst Group) viel haar bij. “Het onbepaalde tijd contract is nog steeds de holy grail. Dat krijgen we er blijkbaar niet uit in de wetgeving.”

Stef Witteveen (VvDN) verwijt de beleidsmakers ‘arbeidsmarktconservatisme’. “Er is iets mis met de rechtszekerheid en vervolgens wil de politiek iedereen terugduwen in het vaste contract. Dat willen mensen niet, die willen zelf de regie over hun werk hebben.”

Kaatee – ‘volgens mij ben ik niet conservatief’ – en Putters voelden zich duidelijk aangesproken. “Een versnippering in de politiek maakt het er niet makkelijker op scherpe keuzes te maken”, constateert Kaatee. Putters ziet in de praktijk dat discussie in de polder te veel over details gaan en te weinig over de grote lijnen. Hij hoopt daar in zijn rol als SER-voorzitter iets aan te kunnen veranderen.

Kritiek zzp-wet ‘onzin’

Marion Van Happen benoemt halverwege het concept-voorstel Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR). “Daarin is geen plek voor veel modern werkenden (zzp’ers).”

Er is dan ook veel kritiek vanuit de markt op dit voorstel. Er wordt alom gevreesd dat heel veel zzp’ers hun werk niet meer mogen uitvoeren als dit voorstel wet zou worden. Maar Kaatee wuift dit weg. “Er is nu eenmaal een verschil in het belang van een individuele zzp’er en het algemeen belang. Mensen wilden eerst ook geen helm dragen toen het verplicht werd vanuit het idee ‘mij overkomt het niet’. Dat speelt ook bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.”

Kaatee zegt dat er serieus wordt gekeken naar kritische reacties op het voorstel. De kritiek op het onderdeel ‘organisatorische inbedding’ – een van de drie criteria die moet aangeven of werk als zelfstandige gedaan mag worden – vindt Kaatee echter ‘onzin’. “Het voorstel is niets anders dan wat de jurisprudentie nu al aangeeft, in wetgeving gieten. Wie zzp’ers ingebed heeft, kan nu ook al een probleem hebben."

Contractvormneutrale zekerheid

Waarover iedere aanwezige tijdens de bijeenkomst het wel eens is is het pleidooi van Randstad topvrouw Marjolein ten Hoonte voor contractloze zekerheid voor werkenden. “Een basis waarop mensen transities (op de arbeidsmarkt) kunnen maken, een pauze in werk kunnen inlassen. Er moet niet alleen beleid zijn voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ook een op- of afstap van de arbeidsmarkt moet goed geregeld zijn.” Roos Wouters zegt hier al tien jaar voor te pleiten en is blij dat dit geluid nu veel vaker te horen is.

Borghouts sluit zich daarbij aan. “Mensen durven nu niet te bewegen op de arbeidsmarkt. Door complexe regelgeving en het toeslagenstelsel kan het voorkomen dat iemand die meer gaat werken netto minder overhoudt.” Dus werken moet lonen en arbeidsmobiliteit dient gestimuleerd te worden.

Contractvormneutrale zekerheid – een sociaal stelsel voor alle werkenden, ongeacht contract – zou een einde kunnen maken aan de discussie over wet- en regelgeving voor flexkrachten, waaronder zzp’ers. De problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die de politiek nu met generieke maatregelen wil aanpakken, kun je daarmee ondervangen.

Maar het realiseren van zo’n wendbare arbeidsmarkt waarop iedereen de vrijheid heeft om eigen keuzes te maken met de zekerheid van een sociaal vangnet is vooral wensdenken, weet ook Kaatee. “Als we nu duidelijk zouden hebben welke maatregelen we moeten nemen om een echte arbeidsmarkthervorming door te voeren, kunnen we dat niet eerder realiseren van tussen de vijf en tien jaar.” En zolang zit een kabinet niet. En dus ontbreekt het de politiek aan zo’n lange termijnvisie.

Auteur: Arthur Lubbers

Dit stuk verscheen eerder op ZiPconomy.nl

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen