Nieuwsberichten

Zo garandeert het Bovib-keurmerk de kwaliteit van intermediairs en brokers

Zo garandeert het Bovib-keurmerk de kwaliteit van intermediairs en brokers

Intermediairs en brokers met een Bovib-keurmerk voldoen aan wet- en regelgeving en zijn financieel betrouwbaar. Het keurmerk wordt jaarlijks getoetst en twee keer per jaar geëvalueerd. “Wij willen zoveel mogelijk partijen aansluiten en de kwaliteit van dienstverlening in onze branche verhogen.”


“Met het Bovib-keurmerk willen we de algehele kwaliteit in de branche verhogen”, vertelt Saskia Kapper, bestuurslid van de Bovib. “Intermediairs en brokers met het Bovib-keurmerk zijn professionele organisaties waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.”

Een betrouwbare intermediair of broker voldoet aan wet- en regelgeving, beheert zijn financiën goed en heeft voldoende inzicht in zijn processen om risico’s te vermijden. Zoek je zo’n kwaliteitsintermediair of -broker? Kijk dan naar het Bovib-keurmerk.

Specifieke eisen voor intermediairs en brokers

Het Bovib-keurmerk past beter bij brokers en intermediairs dan certificaten als NEN 4400 en ISO 9001. “Een NEN-certificering is bijvoorbeeld voor bedrijven die zelf mensen in dienst hebben”, legt Kapper uit. “Als je niet detacheert of uitzendt, is dat dus niet van toepassing. Het Bovib-keurmerk is meer geschikt voor brokers, msp-dienstverleners en intermediairs zonder mensen in dienst.”

Het onafhankelijke Bovib-keurmerk is speciaal voor bureaus die een inhuurketen beheren of activeren namens en voor hun opdrachtgevers. De belangrijkste elementen van NEN 4400 en ISO 9001 staan erin, aangevuld met specifieke Bovib-eisen die passen bij brokers en intermediairs.

Meer financiële zekerheid

“Bovendien kijkt de inspecteur bij een Bovib-certificering meer naar financiële zekerheid van het bureau”, legt Kapper uit. De eisen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke inspectie-instelling. Een wezenlijk onderdeel van deze audit is een risicoanalyse op het financieel beleid van de onderneming. 

“Op deze manier wordt er dus niet alleen achteraf gekeken, maar kijken we ook naar de stabiliteit de toekomst in”, zegt Felicia Cornelisse, lid van de werkgroep Kwaliteit. Dat is de groep binnen Bovib die zich toelegt op het keurmerk. “Bij een laag risicoprofiel is de kans dat het fout gaat klein. Daarom is het zo belangrijk om dit met het keurmerk te toetsen en vast te leggen.”

'Dankzij het keurmerk weet je dat belangrijke aspecten in orde zijn'

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen kwalitatieve, betrouwbare bureaus herkennen aan het keurmerk. Arno Pronk van Bovib: “Dankzij het keurmerk weet je dat belangrijke aspecten in orde zijn.”

Wat is de afgelopen tijd veranderd?

Twee keer per jaar overlegt Bovib met certificerende partijen over het keurmerk, vertelt Cornelisse. “We verbeteren het keurmerk continu”, zegt ze. “Als normen voor sommige partijen niet duidelijk zijn, dan moeten we daar wat mee. Dan kunnen we ze bijvoorbeeld anders formuleren of aanpassen, zodat ze meer waarde hebben.”

Verder is de Bovib bezig met accreditatie van het keurmerk bij de Belastingdienst. Dit is een intensief traject met een gemiddelde doorlooptijd van twee jaar.

Vaker in aanbestedingen

Bovib brengt het keurmerk actief onder de aandacht bij opdrachtgevers. “We zien het Bovib-keurmerk steeds vaker terug in aanbestedingen”, vertelt Cornelisse. “Dat is goed nieuws. Steeds meer opdrachtgevers begrijpen dat een NEN- of ISO-certificering past bij uitzend en detachering, en Bovib bij broker-, msp- of intermediaire dienstverlening. Wil je dus dat intermediairs en brokers inschrijven op je uitbesteding, vraag dan om het Bovib-keurmerk.”

Het keurmerk is ook een vereiste voor lidmaatschap aan de branchevereniging. Naast de jaarlijkse hercertificering zijn er onlangs ook weer aan een aantal nieuwe leden certificaten uitgegeven.

“Het keurmerk is een belangrijke reden om lid te worden”, zegt Pronk. “Wij willen zoveel mogelijk partijen aansluiten en de kwaliteit van dienstverlening in onze branche verhogen. Daarom zorgen we dat lidmaatschap voor ieder type bedrijf betaalbaar is. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld de contributie verlaagd voor starters.”

Meer weten over Bovib-lidmaatschap? Lees de brochure.

Verplichte certificering en het Bovib-keurmerk

Verder volgt Bovib het nieuws over de verplichte certificering voor uitzendbureaus om te zorgen dat het keurmerk erop aansluit. “Onze doel en dat van het kabinet zijn hetzelfde”, zegt Pronk. “Uiteindelijk gaat het erom dat een opdrachtgever zaken doet met een betrouwbare partij die zijn zaken op orde heeft en voldoet aan wet- en regelgeving.”

De elementen uit de verplichte certificering moeten straks terugkomen in het Bovib-keurmerk. “Er zit nu al veel in het Bovib-keurmerk”, zegt Kapper. “We gaan echt ver, van verplichte dossiers tot financiële checks. Onze taak is om goed invulling te geven aan regulering van de markt en het opnemen van nieuwe wet- en regelgeving is daarin essentieel. Zo voegen we nog meer waarde toe, zowel voor onze leden als voor de politiek en de markt.”

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen